Кафедра режисури та хореографії

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Кафедра режисури та хореографії почала стрімко розвиватись, завдяки вдало підібраному складу висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, на даний момент їх кількість становить понад 50, більшість з них є народними та заслуженими артистами України, заслуженими працівниками культури, діячами мистецтв, викладачами з вченими званнями та науковими ступенями. На кафедрі навчається понад сто студентів з всіх регіонів України. При кафедрі засновано навчально-професійний Театр танцю, творчі-лабораторій та ансамблі класичного, народного, сучасного, бального танцю та контактної імпровізації, репертуар яких становить більше 50 хореографічних композицій та танцювальних номерів.
Результатом випускних екзаменів стають одноактні хореографічні вистави, які створюють студенти випускники під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри режисури та хореографії. Щороку вистави представлені до огляду широкої громадськості на кращих сценах міста Львова Львівського національного академічного театру опери та балету  імені Соломії Крушельницької та  Львівського національного українського драматичного театру іммені М.Заньковецької, більшість з яких високо оцінені представниками мистецьких Кафедра з 2010 року виступає співорганізатором міжнародного конкурсу сучасного хореографічного мистецтва «Super dance» та Всеукраїнського фестивалю хореографічного мистецтва “Відлуння” (організатор і директор доц. О. Плахотнюк). Учасниками конкурсу були представники таких країн як: Білорусія, Латвія, Литва, Молдова, Польща, Росія, Франція, Чехія та України. Конкурс відбувається раз в два роки за танцювальними напрямами сучасного хореографічного мистецтва – хіп-хоп, диско, брейк-денс, джаз-фанк, крамп, джаз-танець, фольк-джаз танець, афро-джаз танець, бродвей-джаз танець, джаз-модерн танець, контемпорарі джаз-танець (contemporary jazz dance), модерн танець, contemporary dance, контактна імпровізація (contacts improvisation) та інші. У рамках міжнародного конкурсу проводяться різноманітні культурно-мистецькі акції; науково-практичні конференції; методичні об’єднання хореографів; міжнародні майстер-класи з сучасного хореографічного мистецтва, виступи театрів танцю.
Науковою темою кафедри режисури та хореографії, що її виконують в рамках робочого часу є: «Проблематика хореографічної освіти і науки в Україні: теорія і історія хореографічної культури – «Хореологія» як мистецтвознавча наука».
В рамках даної наукової роботи кафедрою систематично проводяться науково-методичні семінари і засідання методичної ради професорсько-викладацької складу кафедри. Кафедра організовує та проводить всеукраїнські та міжнародні науково-практичні конференції з даної наукової проблематики. Організовано студентський науковий гурток (науковий куратор – доц. О. Плахотнюк), результатом роботи студентського наукового гуртка є щорічні всеукраїнські науково-практичні конференції і випуск збірника наукових статей «Хореографічна культура – мистецькі виміри» (№ 1 – 2013 р.; № 2 – 2014 р. № 3 – 2015 р. № 4 – 2017 р. № 5 – 2017 р. № 6 – 2018 р. № 7 – 2019 р).
У січні 2013 року доценти кафедри режисури та хореографії Олег Петрик та Денис Шариков розробили паспорт спеціальності «Хореографічне мистецтво (Хореологія)», з метою забезпечення можливості наукових досліджень та захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук у галузі мистецтвознавства за спеціальністю «Хореографічне мистецтво». Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 16 травня 2014 року затверджено паспорт наукової спеціальності 17.00.08 «Хореографічне мистецтво», за основу якого взято саме пропозиції кафедри режисури та хореографії (наказ МОН України від 26.05.2014 № 642).

 

IMG_0046 IMG_0743 IMG_9212 IMG_9729

 •    Кафедру засновано у Львівському національному університеті імені Івана Франка в 2002 році з ініціативи ректора Університету, професора Івана Вакарчука та за підтримки філологічного факультету. У 2011 році у зв’язку з ліцензуванням нового напрямку підготовки «Хореографія» кафедру режисури перейменовано у кафедру режисури та хореографії.
 •    На кафедрі готують фахівців за спеціальністю «Режисура драматичного театру» та «Хореографія». Завідувач кафедри – народний артист України, художній керівник Львівського національного театру ім. М. Заньковецької, голова Львівського міжобласного відділення НСТД України, член-кореспондент АМУ, доцент, лауреат Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка – Федір Миколайович Стригун.
 •     До навчального процесу на кафедрі залучені кращі фахівці Львова, народні та заслужені артисти України, заслужені діячі мистецтв України, заслужені працівники культури України.
 • У 2010 році з ініціативи провідного соліста Львівського національного академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької Олега Петрика у Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті культури і мистецтв було започатковано вищу освіту у сфері хореографічного мистецтва – ліцензування спеціальності 024 «Хореографія» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за освітньо-професійним рівнем «Бакалавр».
 • Цього ж року відбувся перший набір студентів на І-й курс (на базі повної середньої освіти) та на ІІІ-й курс (на базі середньої спеціальної освіти, диплом молодшого спеціаліста), які отримують кваліфікацію «Бакалавр   хореографії».
 • У червні 2012 року ліцензовано спеціальність 7.02020201 «Хореографія» за ОКР «Спеціаліст» денної форми навчання, що дало можливість присвоювати випускникам кваліфікацію «Хореограф. Викладач хореографічних дисциплін. Балетмейстер-постановник».
 • У травні 2013 року ліцензовано напрям підготовки 6.020202 «Хореографія» за ОКР «Бакалавр» заочної форми навчання. Набір на заочну форму навчання проводиться на базі середньої спеціальної освіти (диплом молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра).
 • У  2016 року ліцензовано напрям підготовки 024 «Хореографія» за ОП «магістр» денна/заочної форми навчання. Набір  навчання проводиться на основі диплому бакалавра.
 • У 2019 році в перше в Україні відрито набір за освітнім рівнем доктор філософії по спеціальності 024 “Хореографія” та здійснено набір у аспірантуру по спеціальності 024 Хореографія.

Стратегія

розвитку кафедри режисури та хореографії

факультету культури і мистецтв

Львівського національного університету імені Івана Франка

на 2021-2025 рр.

 

Стратегічне завдання кафедри режисури та хореографії факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка – якісна підготовка фахівців нового по коління, створення гідних умов для навчання і праці студентів та викладачів у освітньо-науковому та творчо-мистецькому академічному середовищі – відповідно до законодавства України.

 

Головні засади діяльності:

 • повага до особистості студента, викладача, працівника кафедри режисури та хореографії;
 • дотримання правил академічної етики;
 • збереження культурних та мистецько-творчих традицій у осмисленому поєднанні з новаторськими підходами та ідеями;
 • сприяння творчій ініціативі розвитку культурно-мистецьких науково-педагогічних традицій;
 • чіткий розподіл повноважень та відповідальності посадових осіб кафедри режисури та хореографії;
 • прозорість, дисциплінованість, обґрунтованість, послідовність у поєднанні з особистою та колективною відповідальністю щодо прийняття рішень;
 • створення необхідних умов для творчого, професійного, наукового зростання студентів, аспірантів та професорсько-викладацького складу кафедри режисури та хореографії;
 • навчально-методична робота, впровадження нових освітніх технологій та участь кафедри в міжнародних освітніх проектах;
 • наукова робота та міжнародне наукове співробітництво;
 • профорієнтаційна робота, співпраця з працедавцями та працевлаштування випускників, реклама кафедри на ринку освітніх та культурно-мистецьких послуг;
 • удосконалення та покращення матеріально-технічної бази освітнього процесу;
 • підтримка студентського самоврядування та забезпечення його подальшої участі у роботі кафедри
 • покращення якісного складу науково-педагогічного персоналу кафедри режисури та хореографії з метою забезпечення вимог до надання освітніх послуг у сфері вищої освіти;
 • відкриття Освітньої програми творчої аспірантури та асистентури-стажування за спеціальністю 024 Хореографія з присудження ступеня доктора мистецтва;
 • розвиток співпраці з роботодавцями з метою врахування якісних параметрів підготовки фахівців у галузі культури і мистецтв;.
 • активне і результативне залучення студентів до участі в конкурсах, олімпіадах;
 • проведення постійно діючого кафедрального науково-методичного семінару з залученням науковців з інших ЗВО та роботодавців у тому числі в onlinе-режимі;
 • розширення діяльності Асоціації випускників кафедри режисури та хореографії за ініціативи групи випускників та підтримки ректорату;
 • регулярне поповнення бібліотечного фонду університету фаховою літературою;
 • створення костюмного фонду навчального курсу з дисциплін «Ансамбль», «Мистецтво балетмейстера», творчих лабораторій, Ансамблю українського та народного танцю «Прем’єра» кафедри режисури та хореографії.
№ з/пПункти плану розвиткуІндикатори та показники досягненняТермін
1. Управління та інформація
1.1Узгодження освітньо-наукову та творчо-мистецькому структуру кафедри з новими освітніми потребами і запитамиОсвітні проектижовтень 2020  року – грудень 2015 року
1.2Побудова системи електронного документообігу на рівні кафедри, інтеграція з загльноуніверситетською системою документообігуСистема деканатУпродовж всього періоду
1.3Забезпечення розбудови репозитарію публікацій викладачів кафедриРепозитарійУпродовж всього періоду
1.4Забезпечення сталого розвитку web-ресурсів кафедриСтан web-ресурсівУпродовж всього періоду
1.5Розвиток системи електронного навчання, формування онлайн середовища з потрібною кількістю електронних навчальних курсівЕ-курсижовтень 2020  року – грудень 2015 року
1.6Формування набору електронних методичних матеріалів, посібників, підручників на основі Положення про електронні видання УніверситетуЕ-виданняжовтень 2020  року – грудень 2015 року
1.7Сприяння підвищенню кваліфікації працівників у сфері цифрових компетенційВиконання плану підвищенняУпродовж всього періоду
1.8Розроблення маркетингової стратегії та рекламної кампанії кафедри у складі факультету, розширення промоції освітніх і наукових платних послугПоложенняУпродовж всього періоду
1.9Участь працівників у формуванні єдиного інформаційного простору Університету через наповнення бази даних та розширення функціоналу інформаційної системи управління навчальним процесом, ведення особистих кабінетів викладачівЕ-кабінетиУпродовж всього періоду
1.10Впровадження заходів з безпеки життєдіяльності та протипожежної охорониУпродовж всього періоду
2. Міжнародна діяльність
2.1Зростання показника участі студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу кафедри у програмах міжнародної академічної мобільностіПромоції і участь у програмахУпродовж всього періоду
2.3Продовження співпраці з Міжнародною радою танцю ЮНЕСКОПромоції і участь у програмахУпродовж всього періоду
2.4Сприяння стажуванню науково-педагогічних і наукових працівників за кордоном.Звіти про стажуванняУпродовж всього періоду
2.5Запровадження разом із партнерськими закладами вищої освіти спільних програм подвійних дипломів, зокрема на магістерському і PhD рівняхУгоди про співпрацюУпродовж всього періоду
2.6Сприяння розробці та втіленню короткотермінових міжнародних програм (літні школи, наукові та навчальні візити тощо) із залученням іноземних та українських студентів та з можливістю для українських і іноземних студентів отримувати кредити за участь у таких програмахУгоди про співпрацю, програмиУпродовж всього періоду
2.7Ініціювання спільних міжнародних освітніх проектів із залученням фінансової підтримки провідних міжнародних фондів і фундаційОсвітні проектиУпродовж всього періоду
2.8Сприяння проходження стажування студентів та аспірантів в іноземних компаніях та міжнародних організаціяхЗвіти про стажуванняУпродовж всього періоду
2.9Розширення практики залучення іноземних викладачів до освітнього процесу в УніверситетіЗвіти про виконанняУпродовж всього періоду
3. Освітня діяльність
3.1Впровадження курсів іноземними мовамиКурсиУпродовж всього періоду
3.2Здійснення регулярних обмінів досвідом між викладачами та дослідниками Університету, які реалізують міжнародні проекти та проведення тренінгів щодо участі у міжнародних грантових проектахУчасть в тренінгахУпродовж всього періоду
3.3Формування, перегляд діючих та впроваджування актуальних змін до освітніх (освітньо-наукових, освітньо-професійних) програм зі залученням стейкхолдерів (роботодавців, випускників, студентів) та з урахуванням потреб ринку праці.Освітні програмиУпродовж всього періоду
3.4Розширення можливостей індивідуальних навчальних траєкторій студентів через вибіркові курси і гнучкі сертифіковані програми.Вибіркові курсиУпродовж всього періоду
3.4Модернізація аудиторного фонду кафедри, обладнання аудиторій та танцювальних залів сучасною комп’ютерною та аудіо-відео технікою для ефективного використання інформаційних технологій у навчальному процесі.Університетські обладнані балетні зали та аудиторіїУпродовж всього періоду
3.5Створення на кафедрі вільного студентського простору для самостійної творчої роботи студентів у позааудиторний часПростір для самостійної роботи студентівУпродовж всього періоду
3.6Актуалізація освітніх магістерських програмОП магістрУпродовж всього періоду
3.7Проведення регулярного внутрішньо-кафедрального університетського рейтингування викладачів.Рейтинг викладачівУпродовж всього періоду
3.8Організація самостійної роботи студентівМетодичні рекомендаціїУпродовж всього періоду
4. Наукова діяльність
4.1Збільшення кількості статей у журналах з імпакт-фактором і міжнародних патентів завдяки різним формам стимулювання.СтаттіУпродовж всього періоду
4.2Забезпечення вільного доступу до спеціалізованих та універсальних наукометричних баз даних.Доступ до УНБУпродовж всього періоду
4.3Розширення можливостей для стажування наукових працівників у провідних зарубіжних науково-дослідних установахУгоди про співпрацюУпродовж всього періоду
4.4Запрошення іноземних фахівців для освітньої та наукової діяльності.Угоди про співпрацю, розклад лекційУпродовж всього періоду
4.5Забезпечення в Науковій бібліотеці Університету виданнями хореографічного спрямування в тому числі е-видань.Каталог, доступ до ресурсівУпродовж всього періоду
4.6Організація та проведення всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій.Програма конференціїУпродовж всього періоду
4.7Організація систематичного проведення науково-методичних семінарів кафедри.ПротоколиУпродовж всього періоду
5. Виховна робота
5.1Реалізація Концепції національного виховання молодої людини з активною життєвою позицією (залучення студентів до національно-патріотичних заходів та акцій Університету, організація зустрічей з відомими вченими і громадськими діячами).Виховні заходиУпродовж всього періоду
5.2Активізація роботи порадників академгруп.Плани та звіти про роботуУпродовж всього періоду
5.3Співпраця зі студентським самоврядуванням у плануванні та проведенні виховних заходів, організації студентського дозвілля.ПроектиУпродовж всього періоду
5.4Створення костюмного фонду навчального курсу з дисциплін «Ансамбль», «Мистецтво балетмейстера», творчих лабораторій, Ансамблю українського та народного танцю «Прем’єра» кафедри режисури та хореографії.Костюмний фондУпродовж всього періоду
5.5Організація діяльності творчих осередків кафедри

–        Балетного театру «Прем’єра»

–          Українського фольк-балет театру «Прем’єра»;

–          Театру сучасного танцю «Тіло»;

–          Театру з мистецтва балетмейстера;

–          Студентського театру танцю;

–          Ансамблю класичного танцю;

–          Ансамблю українського танцю.

Концертна програмаУпродовж всього періоду
6. Профорієнтаційна робота
6.1Проведення Днів відкритих дверей та організація зустрічей онлайн з учнями ЗНЗ.День відкритих дверейУпродовж всього періоду
6.2Організація гастрольно-концертних профорієнтаційних заходів для учнівської молоді. Виїзди у школи, гімназії, ліцеї з лекціями і демонстрацією презентаційного матеріалу щодо історії та сучасної діяльності кафедриКонцертиУпродовж всього періоду
6.3Публікації у ЗМІ, Інтернет та підготовка інформаційних буклетів про історію, напрями підготовки, спеціальності кафедри та можливість працевлаштування після його закінчення.ПублікаціїУпродовж всього періоду
6.4Організація та проведення фестивалів та конкурсів з хореографічного мистецтва для учнівської молоді.Фестивалі, конкурсиРаз на рік
6.5Організація та проведення майстер класів для учнівської молоді.Майстер-класиУпродовж всього періоду
6.7Розміщення на інтернет-сторінці факультету інформації для абітурієнтів про навчальне, мистецьке життя, напрями навчальної, наукової та творчої діяльності кафедри.Інтернет сторінкаУпродовж всього періоду

 

Затверджено на засіданні кафедри режисури та хореографії

(Протокол № 6 від 21 листопада 2019 року

 

Доповнення 2021 року

до стратегії розвитку кафедри режисури та хореографії

факультету культури і мистецтв

Львівського національного університету імені Івана Франка

на 2020-2025 рр.

 

№ з/пПункти плану розвиткуІндикатори та показники досягненняТермін
1.Управління та інформатизація
1.1Узгодження управлінської структури кафедри відповідно до вимог організації навчального процесуШтатний розпис факультету і кафедрУпродовж усього періоду
1.2Побудова системи електронного документообігу на рівні кафедри, факультету, інтеграція з загльноуніверситетською системою документообігуСистема «Деканат»Упродовж усього періоду
1.3Забезпечення розбудови репозитарію публікацій викладачіврепозитарійУпродовж усього періоду
1.4Забезпечення сталого розвитку web-ресурсів кафедриСтан ресурсівУпродовж усього періоду
1.5Розвиток системи електронного навчання, формування онлайн середовища з потрібною кількістю електронних навчальних курсівЕ-курсиУпродовж усього періоду
1.6Формування набору електронних методичних матеріалів, посібників, підручників на основі Положення про електронні видання УніверситетуЕ-виданняУпродовж усього періоду
1.7Сприяння підвищенню кваліфікації працівників у сфері цифрових компетенційВиконання плану підв.кв. НППУпродовж усього періоду
1.8Розроблення маркетингової стратегії та рекламної кампанії факультету, розширення промоції культурно-мистецьких освітніх і наукових платних послугПоложенняУпродовж усього періоду
1.9Участь працівників у формуванні єдиного інформаційного простору Університету через наповнення бази даних та розширення функціоналу інформаційної системи управління навчальним процесом, ведення особистих кабінетів викладачівЕ-кабінетиУпродовж усього періоду
2. Міжнародна діяльність
2.1Зростання показника участі студентів, аспірантів, викладачів і науковців у програмах міжнародної академічної мобільностіПромоція і участь у програмах.

Учасники академічної мобільності

Упродовж усього періоду
2.2Сприяння стажуванню науково-педагогічних і наукових працівників за кордоном.Звіти про стажування

Стажування працівників

Упродовж усього періоду
2.3Запровадження разом із партнерськими закладами вищої освіти спільних програм подвійних дипломів, зокрема на магістерському і PhD рівняхУгоди про співпрацю

Програми подвійних дипломів

Упродовж усього періоду
2.4Сприяння розробці та втіленню короткотермінових міжнародних програм (літні школи, наукові та навчальні візити тощо) із залученням іноземних та українських студентів та з можливістю для українських і іноземних студентів отримувати кредити за участь у таких програмахУгоди про співпрацюУпродовж усього періоду
2.5Ініціювання спільних міжнародних освітніх проектів із залученням фінансової підтримки провідних міжнародних фондів і фундаційОсвітні проекти. Міжнародні

проєкти

Упродовж усього періоду
2.6Сприяння проходження стажування студентів в іноземних компаніях та міжнародних організаціяхЗвіти про стажуванняУпродовж усього періоду
2.7Розширення практики залучення іноземних викладачів до освітнього процесу в УніверситетіЗвіти про виконання Іноземні лектори.Упродовж усього періоду
2.8Збільшити кількість договорів про

співпрацю із закордонними партнерами.

Міжнародні договориУпродовж усього періоду
2.9Збільшити кількість іноземних

студентів.

Іноземні студентиУпродовж усього періоду
2.10Збільшити кількість освітніх програм іноземними мовами, в тому числі таких, що передбачають отримання сертифікатів міжнародного зразка.Звіти про виконання.

Навчальні курси іноземними мовами.

Програми іноземними мовами.

Упродовж усього періоду
3. Освітня діяльність
3.1Удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності завдяки використанню сучасних навчальних та інформаційних технологій. Створення ефективної системи оцінювання та контролю якості освітніх послуг.За окремою програмоюУпродовж усього періоду
3.2Відкриття нових спеціальностей, формування та впроваджування актуальних освітніх (освітньо-наукових, освітньо-професійних) програм зі залученням стейкхолдерів (роботодавців, випускників, студентів) та з урахуванням потреб ринку праці.Нові ОП, семінари та ін. заходи.

Інноваційні освітні програми.

Упродовж усього періоду
3.3Розширення можливостей індивідуальних навчальних траєкторій студентів через вибіркові курси і гнучкі сертифіковані програми.Система ДВВУпродовж усього періоду
3.4Впровадження інноваційних освітніх та інтерактивних технологій навчання. Для організації навчального процесу удосконалення онлайн-сервісів електронних кабінетів викладачів і студентів.За окремою програмоюУпродовж усього періоду
3.5Створення сприятливих та мотиваційних умов працівникам Університету для підвищення рівня цифрових компетенцій і вивчення української та іноземних мов.За окремою програмоюУпродовж усього періоду
3.6Модернізація аудиторного фонду кафедри. обладнання аудиторій (культурно-мистецьких залів) сучасною комп’ютерною технікою для ефективного використання інформаційних технологій у навчальному процесі.Нові аудиторії, зали і обладнанняУпродовж усього періоду
3.7Облаштування на факультеті вільного студентського простору для самостійної творчої роботи студентів у позааудиторний часОбладнання простору для студентівУпродовж усього періоду
3.8Запровадження освітніх програм дуальної форми освіти.ОПУпродовж усього періоду
3.9Актуалізація освітніх магістерських програмОП ОР МагістрУпродовж усього періоду
3.10Проведення регулярного рейтингування кафедр, викладачів.РейтингиУпродовж усього періоду
4. Наукова діяльність
4.1Збільшення кількості статей у журналах з імпакт-фактором і міжнародних патентів завдяки різним формам стимулювання.Статті у виданнях з

імпакт фактором

Упродовж усього періоду
4.2Забезпечення вільного доступу до спеціалізованих та універсальних наукометричних баз даних.Доступ

до УНБ

Упродовж усього періоду
4.3Удосконалення системи матеріального стимулювання працівників за наукові досягнення, впроваджування електронної системи наукової звітності з використанням системи рейтингового оцінювання наукової роботи.Упродовж усього періоду
4.4Розширення можливостей для стажування наукових працівників у провідних зарубіжних науково-дослідних установахУгоди про співпрацюУпродовж усього періоду
4.5Запрошення іноземних фахівців для освітньої та наукової діяльності.Угоди про співпрацю, розкладУпродовж усього періоду
4.6Забезпечення в Науковій бібліотеці Університету функціонування відкритого цифрового простору фаховою хореографічною літературою (в т.ч.для е-видань культурно-мистецької тематики)Доступ до ресурсівУпродовж усього періоду
4.7Сприяти вчасному захисту

дисертаційних робіт аспірантами і

докторантами та їхньому

працевлаштуванню.

70% вчасних захистів дисертаційУпродовж усього періоду
4.8Організація діяльності студентського наукового гурткаКонференції, публікаціїУпродовж усього періоду

 

Затверджено на засіданні кафедри режисури та хореографії (Протокол № 8 від 14 січня 2021 року)

 

Завідувач кафедри

режисури та хореографії                                проф. Стригун Ф. М.

Співробітники

завідувачСТРИГУН Федір Миколайовичзавідувач
професор (сумісник)ВАНЬОВСЬКИЙ Михайло Васильовичпрофесор (сумісник)
професор (сумісник)КАСПРУК Тетяна Андріївнапрофесор (сумісник)
професор (сумісник)ПЕТРИК Олег Олеговичпрофесор (сумісник)
професор (сумісник)СВЄТЛІЦА Євген Тарасовичпрофесор (сумісник)
доцент (сумісник)БЕЗРУЧЕНКОВ Юрій Володимировичдоцент (сумісник)
доцентДЕМ'ЯНЧУК Андрій Львовичдоцент
доцентКОЗАК Назар Богдановичдоцент
доцентКУЗИК Олег Євгеновичдоцент
доцентКУНДИС Руслан Юрійовичдоцент
доцент, аспірант (сумісник)ЛАНЬ Оксана Богданівнадоцент, аспірант (сумісник)
доцентЛУНЬО Петро Євгеновичдоцент
доцентПЛАХОТНЮК Олександр Анатолійовичдоцент
доцент (сумісник)ЦЬОНА Олег Михайловичдоцент (сумісник)
доцентШІТ Тарас Романовичдоцент
доцентЯЦЕЛЕНКО Андрій Анатолійовичдоцент
асистентБАНДУРА Христина Петрівнаасистент
асистент (сумісник)БАС Ярослав Олеговичасистент (сумісник)
асистентБЕЗПАЛЕНКО Юлія Василівнаасистент
асистентДАНИЛИШИН Тарас Романовичасистент
асистентІВАЩИШИН Анастасія Ярославівнаасистент
асистентКІПТІЛОВА Надія Володимирівнаасистент
асистентКОЛЕСНИК Світлана Іванівнаасистент
асистентКУЛЬЧИЦЬКИЙ Юрій Івановичасистент
асистентКШЕН Катерина Сергіївнаасистент
асистент, старший лаборант (сумісник)МАРКЕВИЧ Софія Любомирівнаасистент, старший лаборант (сумісник)
асистентМОСІЙЧУК Юлія Олександрівнаасистент
асистентНАСТЮК Ольга Іванівнаасистент
асистентНИКОРОВИЧ Іван Юрійовичасистент
асистентОЛЕКСЮК Андрій Володимировичасистент
асистентПЕТРИК Анна Ігорівнаасистент
асистентРИХАЛЬСЬКА Оксана Володимирівнаасистент
асистентСИДОРУК Соломія-Володимира Миколаївнаасистент
асистент (сумісник)СКАЛОЗУБОВ Григорій Станіславовичасистент (сумісник)
асистентСТАЛІНСЬКИЙ Павло Олеговичасистент
асистентТАРАСЮК Олександр Володимировичасистент
асистентУШАКОВА Єлизавета Олегівнаасистент
асистентШКУТЯК Тарас Миколайовичасистент
асистентЯЩЕНКО Костянтин Андрійовичасистент
аспірант, асистент (сумісник)ГРИЦЕНКО Ярослава Володимирівнааспірант, асистент (сумісник)
аспірантДРОБИШ Ольга Геннадіївнааспірант
аспірант, асистент (сумісник)КОНДРАТЬЄВА Марія Володимирівнааспірант, асистент (сумісник)
аспірантКУЛИК Денис Олексійовичаспірант
аспірант, асистент (сумісник)ЛІТОВЧЕНКО Олена Андріївнааспірант, асистент (сумісник)
аспірантОВЧІННІКОВ Антон Валерійовичаспірант
аспірантПОХИЛЕНКО Єгор Сергійовичаспірант
аспірантСАЛЬНИКОВА Златослава Олександрівнааспірант
аспірантСЕВОЯН Гаррі Володимировичаспірант
аспірант, асистент (сумісник)СКИБА Юлія Юріївнааспірант, асистент (сумісник)
аспірантФІЛІМОНОВА-ЗЛАТОГУРСЬКА Євгенія Станіславівнааспірант
аспірант, асистент (сумісник)ХОЛОВ Тарас Івановичаспірант, асистент (сумісник)

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Можливість ознайомлення з додатковими відеоматеріалами за Інтернет посиланнями:

 

Силабуси навчальних дисциплін (024 Хореографія) бакалавр

Дисципліни вільного вибору студента

Силабуси навчальних дисциплін (024 Хореографія) магістр

Дисципліни вільного вибору студента

Силабуси інших освітніх програм

Методичні матеріали

Засоби діагностики (перелік питань із заліків, іспитів, тестові завдання)

Методичні рекомендації щодо проходження та захисту практик

Опитування щодо якості освітніх послух

Відділ кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом в рамках дослідження основних тенденцій розвитку ринку праці та вивчення якості наданої освіти проводить анкетування серед працівників Університету.

Метою дослідження є моніторинг працевлаштування випускників та вивчення запитів роботодавців, а також налагодження ефективної співпраці та комунікації Університету з роботодавцями та потенційними стейкхолдерами.

Перехід до анкети для РОБОТОДАВЦІВ за посиланням: https://cutt.ly/PnweUXl

Перехід до анкети для ВИПУСКНИКІВ за посиланням: https://cutt.ly/8nsBOCZ

 

 

Анатомія і фізіологія рухової активності – https://docs.google.com/forms/d/1ufZwNfhq0GfmZZKdepnddZ-Kq15wjLQqit70sN6AU2E/edit

Основи наукових досліджень – https://docs.google.com/forms/d/1O-X3-PXInOA4Y-7i_EoqiMJhR9BiUwYU1Gm8CPXZCo4/edit

Теорія та методика викладання класичного танцю – https://docs.google.com/forms/d/1RU2sAZfwantOjUt8bF_LiSsnCGi5KNb0CSU9ySR6bdU/edit

Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю – https://docs.google.com/forms/d/1nrLCoaN9jtrsSyHvJVQOH52Yh7tJvYsDneQ7IdlUnpU/edit

Теорія та методика викладання українського академічного танцю – https://docs.google.com/forms/d/1UZOSS4WHQ_cSzhSUEPgi3-kv_nVBH4tr7fP71h-GaPc/edit

Філософія – https://docs.google.com/forms/d/1loAf47GBf5dY2mhyt6D26xCSMIW7LbJrD-UxsZ9TfkM/edit

Хореографи КМХ-31с

Ансамбль – https://docs.google.com/forms/d/1eTBoJt1DP7zJEjB1WvR0VebJzk2WE-e68Ku5tBYjRd4/edit

Віртуозна техніка – https://docs.google.com/forms/d/1gCg-YLP5Ai6L3rrroL_xULHPkEnSq7OFEZcOKjUfTtY/edit

Історико-побутовий танець – https://docs.google.com/forms/d/1QwvBMVWVKqV2eEF9gXbY1xMLwnae39fDM1yGZpEcTfw/edit

Методика викладання хореографії – https://docs.google.com/forms/d/1_vO1h9O-ZBqy4-O29u6ka2_FIGt-6yZfq75b2d-f1HE/edit

Мистецтво балетмейстера – https://docs.google.com/forms/d/14uz7PTG8xwRkRzsQx9IVbtFVTQBGmaMPt_ccdeH0QDk/edit

Модерн-джаз танець – https://docs.google.com/forms/d/11OpIY8Fu06u6MHUWRr06yLeDA6Kv-Riec5txDxBhjQo/edit

Теорія та методика викладання класичного танцю – https://docs.google.com/forms/d/1jNNKtHaj4EBDA9zH-kgy2DHnNlKTHnv5XRMPYW28mFA/edit

Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю – https://docs.google.com/forms/d/1wFYf3KqgnLKKvIhNyE0c8i2S0BYiu94igDAfclB6Od4/edit

Теорія та методика викладання українського академічного танцю – https://docs.google.com/forms/d/1khi3NSPcaVlEOb4mLTNsHrJN5CquVjbcAgD1mk7M9Qw/edit

Тренаж за фахом – https://docs.google.com/forms/d/1-QN2xxUo7JFNkJE3gTy3zxtSEOKmRajh_i1wp4n1erE/edit?usp=drive_web

Опитування спеціальності 024 Хореографія

Анонімне опитування студентів спеціальності 024 Хореографія https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOUbswrQJKWgN-fjwGvWA2UfLf6uxvpewQg_YMW3iznE3Mfg/viewform?usp=sf_link

Анкета випускника: спеціальність “Хореографія” https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScty2CTXMRrkbh_G5JB9e7DmNsq3m9HXOMP_UowmA_hMyTi_Q/viewform

Анкета про якість викладання https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJeBBBmfzTn4lgPgY4HWD33-uWU6CXMNP6ZT0Nb-Y26GhsCg/viewform

Моніторинг стейкхолдерів якості освітньо-професійної програми 024 Хореографія в Львівському національному університеті імені Івана Франка https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd4gWHFvAelVYQOityoN0ol4OSOD-gcWKLmMz3zvepXXYbNA/viewform

Анкета якості освітньої програми 024 Хореографія https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2mbHHysPlxpmQ5-Ini3BJfNhSUuyvmPETWrt9i2RZSglm5Q/viewform

Дослідження

Програми конференцій

Інформаційні листи та положення про проведення конференцій

Зміст навчально-методичної роботи кафедри:

Досліджено питання: формування напрямів, шкіл, та осередків хореографічного мистецтва, що розкривають проблематику генезису хореографічного мистецтва в контексті суспільно-політичних та мистецьких тенденцій ХХІ століття. Розвиток педагогічної думки в контексті хореографії й опрацювання різноманітних педагогічно-психологічні методик з її вивчення. Звернуто увагу на важливість підготовки фахівців у курсі «Мистецтво балетмейстера», що супроводжуються новітніми тенденціями образостворення, виконання та сприйняття танцювальних творів, на важливість розуміння музичної складової хореографічного мистецтва, а також значення постаті в контексті розвитку хореографічного мистецтва, утвердження процесів становлення українських педагогічних мистецьких новаторських пошуків особистостей провідних митців України в тому числі Галичини, що підносять значущість їхніх напрацювань у процесі становлення хореографічного мистецтва України.

Розглянуто проблематику формування кінезіології танцю, танцювального руху; педагогічні, психологічні, медико-біологічні аспекти в хореографії. Схарактеризовано теоретичні, методичні засади в практичній діяльності вчителів, тренерів хореографії, а саме ‒ питання основ медичного забезпечення, профілактики травматизму в хореографічних гуртках; означено напрямки арт-терапії засобами хореографічного мистецтва; психологічні аспекти діяльності, засоби корекції, реабілітаційні та відновлення організму в хореографії.

Співпраця з Міжнародною радою танцю при ЮНЕСКО (Dance Research CID UNESCO).

Організація всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій з хореографічного мистецтва:

Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічні, психологічні та медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті» (з міжнародною участю).

Восьма Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Хореографічна культура – мистецькі виміри».

ХІІІ студентської наукової конференції «Культурно-мистецькі процеси в Україні у контексті європейського наукового простору» Секція Хореографічне мистецтво

Наукові теми кафедри режисури та хореографії, що досліджується в рамках робочого часу

 

 • 2020 – 2022 рр. «Парадигма хореографічного мистецтва в світі та Україні (танцювальна культура, хореографічна педагогіка, систематика, взаємодія з культурно-історичними факторами)»

Державний реєстраційний номер: 0120U101781

Науковий керівник – народний артист України, професор Петрик О. О.

 

Наукове спрямування:

 • дослідження генезису, жанрово-стилістичних особливостей, хореографічної педагогіки усіх видів та новітніх форм хореографії в України та світі;
 • вивчення взаємодії хореографічного мистецтва з культурними процесами діяльності людства

Організація науково-практичних конференцій, науково-методичних семінарів та майстер-класів з хореографічного мистецтва.

Публікація наукових статей, навчальних посібників, монографій з даної тематики, підготовка і виголошення доповідей на конференціях. Написання та захист під науковим керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри докторських, магістерських, курсових робіт, підготовка виступів студентів кафедри режисури та хореографії на Студентських наукових конференціях. Організація творчо-мистецької роботи хореографічних колективів кафедри.

Мета:

 • формування наукового апарату у вітчизняні мистецтвознавчі наукові з дослідження хореографічної культури;
 • вивчення філософії та теорії танцю сьогодення;
 • становлення хореології як мистецтвознавчої дисципліни;
 • дослідження історично-культурних та жанрово-стилістичних чинників народної, класичної, бальної, сучасної хореографії та інших новітніх форм танцю;
 • формування новітнього підґрунтя хореографічної педагогіки ХХІ століття в контексті освітніх реформ в Україні.

 

АНОТОВАНИЙ ЗВІТ 2020 рік

за результатами науково-дослідної роботи теми, яку виконували в межах робочого часу викладачі, а також досліджень докторантів, аспірантів, студентів

кафедри режисури та хореографії за 2020 р.

 

 1. Тема НДР: «Парадигма хореографічного мистецтва в світі та Україні (танцювальна культура, хореографічна педагогіка, систематика, взаємодія з культурно-історичними факторами)».
 2. Керівник НДР: Петрик Олег Олегович, народний артист України, професор кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка
 3. Номер державної реєстрації НДР: 0120U101781
 4. Назва закладу вищої освіти, наукової установи: Львівський національний університет імені Івана Франка
 5. Терміни виконання: початок, закінчення: 01.01.2020–31.12.2022 рр.

 

 1. Анотація:

Наукове спрямування:

 • дослідження генезису, жанрово-стилістичних особливостей, хореографічної педагогіки усіх видів та новітніх форм хореографії в України та світі;
 • вивчення взаємодії хореографічного мистецтва з культурними процесами діяльності людства;

Організація науково-практичних конференцій, науково-методичних семінарів та майстер-класів з хореографічного мистецтва.

Публікація наукових статей, навчальних посібників, монографій з даної тематики, підготовка і виголошення доповідей на конференціях. Написання та захист під науковим керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри докторських, магістерських, курсових робіт, підготовка виступів студентів кафедри режисури та хореографії на Студентських наукових конференціях. Організація творчо-мистецької роботи хореографічних колективів кафедри.

Мета:

 • формування наукового апарату у вітчизняні мистецтвознавчі наукові з дослідження хореографічної культури;
 • вивчення філософії та теорії танцю сьогодення;
 • становлення хореології як мистецтвознавчої дисципліни;
 • дослідження історично-культурних та жанрово-стилістичних чинників народної, класичної, бальної, сучасної хореографії та інших новітніх форм танцю;
 • формування новітнього підґрунтя хореографічної педагогіки ХХІ століття в контексті освітніх реформ в Україні.

 

 1. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників, довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти; теми захищених та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій; теми захищених магістерських робіт із зазначенням наукового керівника (за матеріалами досліджень за період виконання НДР; підкреслити прізвища виконавців НДР).

 

Demianchuk A. Roman miracle-working icons of the Mother of God in the iconic art of Ukraine. New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries: monograph / edited by authors. – 7th ed. – Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2019. – 474 p. – 420–449 (Chapter «History of Art» https://doi.org/10.30525/978-9934-588-15-0-148 http://www.baltijapublishing.lv/download/all-science-3/all-science_part_7.pdf

Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : колективна монографія / за заг. ред. О. А. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – 316 с.

Кінезіологія танцю : колективна монографія / за заг. ред. О. А. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – 244 с.

Дем’янчук А. Andriy Demyanchuk Icon / А. Дем’янчук [Електронний посібник]. – Львів : ТзОВ Манускрипт. – 2020. – 75 c. URL: https://manusbook.com/9043_Demyanchuk_Icona_O/index.html, URL: https://manusbook.com/9043_Demyanchuk_Icona_O/index.html?fbclid=IwAR1qgrKNrmqxV4_4I7-mPaiupov_dO1gR1l_P-F8N1gu07HDdmG3vxXqXTk

Шіт Т. Теорія та методика викладання сучасного бального танцю (Європейська програма) / Т. Шіт // [Електронний посібник] – Львів : Разом TV, 2020. URL:  www.mv.inf.ua/index.php?id=53

Кінезіологія танцю та техніко-естетичних видів спорту. ІV частина : навчально-методичний посібник / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка кафедра режисури та хореографії, 2020. – 183 с.

Лань О. Мистецтво балетмейстера: хореографія великої форми: навчально-методичний посібник / О. Лань. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – 180 с.

Лукашов В. О. Синтез виражально-зображальних властивостей tap dance і modern dance в експериментальній виставі «Макс і Ло» / В. О. Лукашов ; упоряд., наук. керівник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2020. – 68 с.

Мосєсова К. І. Модерн-балет Оксани Лань «Акверіас»: концептуальний підхід у сучасній хореографії України / К. І. Мосесова ; упоряд. О. А. Плахотнюк, наук. керівник А. Л. Дем’янчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2020. – 93 с.

Тураш Д. Я. Психофізичний апарат танцівника в процесі творення вистави «Кара» : науково-популярний нарис / Д. Я. Тураш ; упоряд. О. А. Плахотнюк, наук. керівник П. Є. Луньо. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2020. – 80 с.

Хореографічна культура – мистецькі виміри / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2020. ‒ Вип. 8. – 280 с.

Хореографічна культура – мистецькі виміри / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2020. ‒ Вип. 9. – 208 с.

Статті у виданнях, які мають імпакт-фактор 12 (дванадцять);

Бас Я. Педагогічні особливості роботи з колективом у авторській танцювальній виставі «Вірний» / Я. Бас, М. Піддубняк // Молодий вчений. – 2019. – №11(75). – С. 242–245. (ISSN 2304-5809, збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus). URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/52.pdf

Дем’янчук А. Створення хореографічного образу засобами пластичних і часових мистецтв / А. Дем’янчук, Р. Кундис // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 4. – С. 126–132. збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: EBSCO, DOAJROAD, Open Academic journal Index; Cite Factor; Polich Scholary Bibliography; Google Scholar; Journals Impact Factor; BASE; Inno Space; Scientific Indexing Services; Російський індекс наукового цитування (РІНЦ); International Impact Factor Services; Research Bible. URL: http://journals.uran.ua/visnyknakkkim/article/view/191348/191403

Кульчицький Ю. Інтерпретація античних міфологічних образів в поемі Івана Котляревського «Енеїда» та в однойменній танцювальній виставі / Ю. Кульчицький, П. Луньо, Я. Бас // Молодий вчений. – 2019. – №11 (75). – С. 844–849. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/179.pdf (ISSN 2304-5809, збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus).

Мосєсова К. Творча реалізація мистецьких задумів режисера-балетмейстера Оксани Лань часів розбудови української незалежності. / К. Мосєсова, О. Лань // Молодий вчений. – 2019. – №11(75). – С. 271–275. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/59.pdf (ISSN 2304-5809, збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus)

Мосійчук Ю. Втілення образу жінки-балерини в мистецтві кінця ХХ початку ХХІ століття / Д. Лєщенко, Ю. Мосійчук // Молодий вчений. ‒ 2019. ‒ №11(75) – С.  257–260 збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Google Scholar, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus). URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/56.pdf

Скиба Ю. Марина Абрамович: зв’язок митця та глядача / Ю. Скиба., П. Луньо // // Молодий вчений. – Херсон, 2019. – № 10 (74). – С. 96-99. збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Google Scholar, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/10/22.pdf

Скиба Ю. Мистецтво перформансу як спосіб життя / Ю. Скиба // Молодий вчений. – Херсон, 2019. – № 11(75). – C. 281–284. збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Google Scholar, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus URL:. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/61.pdf

Тураш Д. Багатовимірність технік імпровізації в сучасному танці / Д. Тураш, С. Домазар // Молодий вчений. – 2019. – №11(75). – С. 866–871. збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Google Scholar, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/184.pdf

Федорів М. Концептуальні підходи до проблем добра і зла в хореографічному мистецтві античності / М. Федорів, П. Луньо // Молодий вчений. – 2019. – №11 (75). – С. 285–289. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/62.pdf (ISSN 2304-5809, збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus).

Цяпута М. Різновиди арабського народного танцю Дабка. Науковий керівник – доц. А. Дем’янчук / М. Цяпута, Р. Кундис, О. Боровницький // Молодий вчений. – 2019. – №10(74). – С. 100–102. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/10/23.pdf (ISSN 2304-5809, збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus)

Черниш Д. Започаткування українського народного танцю у драматичних виставах кінця XIX – початку XX століття / Д. Черниш, Р. Кундис // Молодий вчений. – Херсон, 2019. – №11(75). – С. 887–889. збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Google Scholar, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus). URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/187.pdf

Яковлєв І. Українські ознаки у танцювальній виставі «Енеїда» та в однойменній поемі І. Котляревського / І. Яковлєв, П. Луньо // Молодий вчений. – 2019. – №11(75). – С. 890–893 URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/188.pdf (ISSN 2304-5809, збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus).

Статті у фахових виданнях України 7 (сім);

Петрик О. Інтерпретації балетів класичної спадщини на сцені львівського оперно-балетного театру середини ХХ – початку ХХІ ст. / О. Петрик // Танцювальні студії. – Київ, 2020. Т. 3. № 1. – С. 46–57. URL: http://dancestudios.knukim.edu.ua/article/view/203938/204715

Дем’янчук А. Філософські та богословські основи іконотворчості / А. Дем’янчук // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – Київ : Ідея-принт, 2020. – № 1. – С. 68–76. URL: http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/1151?show=full

Дем’янчук А. Створення хореографічного образу засобами просторових і часових мистецтв / А. Дем’янчук, Р. Кундис // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – Київ : Міленіум, 2019. – № 4. – С. 126–132. URL: http://journals.uran.ua/visnyknakkkim/article/view/191348

Кундис Р. Діяльність львівської баянної школи у тематиці науково-практичних конференцій (2005-2012 рр.). / Р. Кундис // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: Зб. наук. зап. Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2019. – Вип. 32. – С. 226–233. збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: Index Copernicus (Польща), Google Scholar, РИНЦ (РФ); «Cosmos» (США) та «Research Gate», «Research Bible» (Німеччина); «СЕЕОL». URL: http://kulturologiya.rv.ua/збірники/item/401-українська-культура-минуле,-сучасне,-шляхи-розвитку-вип-32.html

Кундис Р. Провідні авторські баянні школи України як визначальний складник регіональної інструментальної традиції / Р. Кундис, А. Душний // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 30. Том 1. – С. 148–154. збірник включено до міжнародного каталогу наукових видань і наукометричної бази: Index Copernicus (Польща). Журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») у галузі культури і мистецтва (022 – Дизайн, 023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 024 – Хореографія, 025 – Музичне мистецтво, 026 – Сценічне мистецтво, 027 – Музеєзнавство, пам’яткознавство, 028 – Менеджмент соціокультурної діяльності). URL: http://journals.uran.ua/index.php/2308-4855/article/view/212213

Плахотнюк О. Балетмейстери Державного українського театру музичної комедії у Львові (1946–1953 років) / О. Плахотнюк // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство: зб. наук. праць. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. – Вип. 20. – C. 203–212. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/artstudies/article/view/10625

Плахотнюк О. Героїко-патріотична спрямованість сучасної хореографії в рамках фестивалю «Сурми Звитяги» / О. Плахотнюк // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : зб. наук. праць. – Київ : Міленіум, 2020. – № 1. – С. 99–104. збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: EBSCO, DOAJROAD, Open Academic journal Index; Cite Factor; Polich Scholary Bibliography; Google Scholar; Journals Impact Factor; BASE; Inno Space; Scientific Indexing Services; Російський індекс наукового цитування (РІНЦ); International Impact Factor Services; Research BibleURL: http://journals.uran.ua/visnyknakkkim/article/view/196575

Статті в інших виданнях України 35 (тридцять п’ять).

Байдіна А. Кінестетична емптія як основна у відносинах між виконавчем та рухом / А. Байдіна // Кінезіологія танцю : [колективна монографія] за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – C. 45–52.

Байдіна А. Тіло танцівника як засіб виразності його внутрішнього «Я» / А. Байдіна // Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : [колективна монографія] / за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 94–99.

Байдіна А., Кіптілова Н., Кундис Р. Естетика та ідеологія вільного танцю, філософія руху / А. Байдіна, Н. Кіптілова, Р. Кундис // Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : [колективна монографія] / за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 84–94.

Безпаленко Ю. Положення голови танцівника в системі класичного танцю (педагогічний досвід учнів В.А. Вичекжаніна) / Ю. Безпаленко // Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний полі жанровий дискурс) : [колективна монографія] за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – C. 131–137.

Безпаленко Ю. Психолого-педагогічні умови проведення занять хореографії з віковою категорією – рання дорослість / Ю. Безпаленко // Кінезіологія танцю : [колективна монографія] за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – C. 104–115.

Безпаленко Ю. Феномен розвитку класичної балетної школи в її історичному екскурсі (на прикладі Франції та Італії) / Ю. Безпаленко // Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний полі жанровий дискурс) : [колективна монографія] за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – C. 28–36.

Безрученков Ю. Формування професійної культури майбутніх фахівців хореографічного мистецтва у закладах вищої освіти / Ю. Безрученков // Кінезіологія танцю та техніко-естетичних видів спорту. ІV частина : навчально-методичний посібник [упоряд. О. Плахотнюк]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка кафедра режисури та хореографії, 2020. – C. 39–52.

Дем’янчук А. Персоналії в історії української освіти: український народний танець крізь призму творчості Василя Верховинця / А. Дем’янчук // Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : [колективна монографія] / за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 208–215.

Дем’янчук А. Роль образотворчого мистецтва в оформленні балетних постановок / А. Дем’янчук // Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : [колективна монографія] / за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 284-293.

Дем’янчук А. Творчість Євгена Лисика та балетний театр / А. Дем’янчук // Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : [колективна монографія] / за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 256–268.

Домазар С. Ліризм творчості Квітки Цісик і танцювальне мистецтво / С. Домазар, П. Луньо // Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : колективна монографія / за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 200–207.

Кіптілова Н. Український танець «Гопак» – мистецьке явище єднання поколінь / Н. Кіптілова // Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : колективна монографія / за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 76–83.

Кузик О. Особливі аспекти роботи хореографа за досвідом педагогічної та творчої діяльності Олега Голдрича / О. Кузик // Кінезіологія танцю та техніко-естетичних видів спорту. ІV частина : навчально-методичний посібник [упоряд. О. Плахотнюк]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка кафедра режисури та хореографії, 2020. – C. 95–111.

Кузик О. Формування особистості людини засобами позашкільної овітньо-дозвіллєвої діяльності / О. Кузик // Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний полі жанровий дискурс) : [колективна монографія] за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – C. 155–160.

Кузик О. Хореограф Олег Голдрич (за досвідом педагогічної та творчої діяльності) / О. Кузик // Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний полі жанровий дискурс) : [колективна монографія] за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – C. 240–256.

Кундис Р. До питання удосконалення майстерності акордеоніста-акомпоніатора на прикладі львівських хореографічних колективів / Р. Кундис // Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : [колективна монографія] за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 166–174.

Кундис Р. Проблеми вибору сюжетної основи для хореографічного твору / Р. Кундис, О. Замлинний // Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : [колективна монографія] за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 160–165.

Лань О. Втілення прийомів сучасного перформансу в практиці режисури одноактного балету / О. Лань // Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : [колективна монографія] / за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 36 – 46.

Лань О. Психологічні та педагогічні особливості створення танцювальної вистави у виконанні дітей: досвід народної школи-студії сучасного танцю «Акверіас» / О. Лань // Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : [колективна монографія] / за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 137–146 .

Лань О. Соціальні танці початку ХХІ століття в модемних психологічних аспектах трансформацій сучасного суспільства / О. Б. Лань // Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : [колективна монографія] / за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С.64–76 .

Лань О. Стилістичні особливості хореографічної  лексики балету-інсталяції «Дон Жуан з Коломиї» / О. Лань // Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : [колективна монографія] / за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. С. 46–56.

Лань О. Художнє кредо балетмейстера як наслідок його світогляду в контексті створення хореографічного образу / О. Лань // Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : [колективна монографія] / за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 146–155.

Літовченко О. Зміна рухової активності в професійній діяльності танцівника / О. Літовченко // Кінезіологія танцю : [колективна монографія] за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 145–154

Літовченко О. Зміна рухової активності в професійній діяльності танцівника / О. Літовченко // Кінезіологія танцю та техніко-естетичних видів спорту. ІV частина : навчально-методичний посібник / упоряд. О. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка кафедра режисури та хореографії, 2020. – С. 60–69.

Літовченко О. Особливості моторної пам’яті танцівника у процесі виконавської діяльності / О. Літовченко // Кінезіологія танцю : колективна монографія / за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 154-162

Настюк О. Музика і танець як елементи лікувальної арт-терапії / О. Настюк // Кінезіологія танцю : [колективна монографія] за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 195–207

Настюк О. Музика і танець як елементи лікувальної терапії / О. Настюк // Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) :[ колективна монографія] за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 187–199

Настюк О. Творчість українських композиторів у генезі національного балетного театру / О. Настюк //Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : [колективна монографія] за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 174–186.

Плахотнюк О. Героїко-патріотичне вираження через призму сучасної хореографії в рамках фестивалю «Сурми звитяги» / О.  Плахотнюк // Віват фестиваль! : зб. ст. [упоряд. В. Степанишин]. – Львів : СПОЛОМ., 2019. – С. 105–110.

Плахотнюк О. Творчо-естетичні площини у процесах формування занять танцем з людьми похилого віку / О. Плахотнюк // Кінезіологія танцю та техніко-естетичних видів спорту. VІ частина : навчально-методичний посібник [упоряд. О. А. Плахотнюк]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка кафедра режисури та хореографії, 2020. – C. 145–161.

Севоян Г. Форми сприйняття класичного балету сьогодення / Г. Севоян // Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей / упоряд. О. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, Факультет культури і мистецтв, 2020. – Вип. 8. – С. 156–170.

Філомонова-Златогурська Є. Хоровод – симовол єдності минулих та сучасних поколіть у хореографічних традиціях українців. Науковий керівник – проф. М. Гарбузюк / Є. Філомонова-Златогурська // Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей / [упоряд. О. Плахотнюк]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2020. ‒ Вип. 8. ‒ С. 33–43.

Холов Т. Особливості та рецепції афро-джаз-танцю / Т. Холов // Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : [колективна монографія] / за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 108–113.

Шіт Т. Мар’ян Вєчисти – перший професор бального танцю міста Львова / Т. Шіт // Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : [колективна монографія] за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 268–275.

Шіт Т. Постать Вікентія Матвійовича Рудчика у контексті розвитку бальної хореографії Галичини / Т. Шіт // Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : [колективна монографія] за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 276–283.

 

Тези доповідей на конференціях

Тези доповідей на міжнародних конференціях 4 (чотири).

Дем’янчук А. Етичні та естетичні цінності європейського мистецтва / А Дем’янчук. // Scientific and pedagogic internship “Problems and process of reforming education in the field of culture and arts area in Ukraine and EU countries” Scientific and pedagogical internship [Проблеми та процес реформування освіти в галузі культурології та мистецтвознавства в Україні та країнах ЄС. // Матеріали міжнародної наукової конференції] (November 4 – Desember 13, 2019). – Włocławek, Republic of Poland, рр.29–36.

Петрик О. Роль Ірини Красногорової у становлені виконавської балетної школи Львівського оперного-балетного театру / О. Петрик // Традиції та новації в хореографічній культурі (до 50-річчя кафедри хореографії Київського національного університету культури і мистецтв : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. [упор. А. Підлипська, ред. Т. Кунц], м. Київ, 25 квітня 2020 р. – Київ : КНУКіМ, 2020. – С. 59–61.

Літовченко О. Роль соціальних факторів у розвитку хореографічного мистецтва / О. Літовченко // Традиції та новації в хореографічній культурі (до 50-річчя кафедри хореографії Київського національного університету культури і мистецтв : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. [упор. А. Підлипська, ред. Т. Кунц], м. Київ, 25 квітня 2020 р. – Київ : КНУКіМ, 2020. – С. 100–101.

Філомонова-Златогурська Є. Проблема біполярності розвитку хореографічного мистецтва в Україні / Є. Філомонова-Златогурська // Традиції та новації в хореографічній культурі (до 50-річчя кафедри хореографії Київського національного університету культури і мистецтв : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. [упор. А. Підлипська, ред. Т. Кунц], м. Київ, 25 квітня 2020 р. – Київ : КНУКіМ, 2020. – С. 90–95.

 

Тези доповідей на вітчизняних конференціях 3 (три).

Безрученков Ю. Театр танцю «Відлуння» м. Львів / Ю. Безрученков, Д. Топорков // Художня культура у крос культурному просторі сучасності: V Всеукр. наук-практ. конф., жовтень 2019. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2019 – С. 144–147.

Плахотнюк О. Хореографічна освіта в класичному університеті / О. Плахотнюк // Художня культура у крос культурному просторі сучасності: V Всеукр. наук-практ. конф., жовтень 2019. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2019 – С. 44–47.

Тарасюк О. Проблеми репертуару для ансамблевого музикування неоднорідних народних інструментів / Тарасюк О., Бандура Х. // Музична Україніка (композитори України у парадигмі світової музичної культури : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (ДМК ім. В. Барвінського, 12 березня 2020 р., м. Дрогобич) / [редактор-упорядник О. Сеник]. – Дрогобич : Швидкодрук, 2020. – С. 157–159.

 

Теми захищених магістерських робіт із зазначенням наукового керівника

Грекова Сніжана Олександрівна «Антропоморфічні метаморфози в анімалістичній моновиставі “тваринаМИ”». Науковий керівник доцент Безрученков Ю.В.

Іванова (Підлужна) Адріана Ігорівна “Хореографічна традиція карпатських народностей України у танцювальній виставі “Гуцульська пара”». Науковий керівник доцент Безрученков Ю.В.

Коваль Мар’яна Олегівна «Хореографічні виміри проблеми вибору у танцювальній виставі “Я вибираю…”». Науковий керівник проф. Петрик О.О.

Кульчицький Юрій Іванович «Антична міфологія як основа танцювальної вистави “Енеїда” за однойменною поемою Івана Котляревського». Науковий керівник доцент Луньо П.Є.

Лєщенко Дар’я Олегівна «Площини хореографічного вираження жертовності в танцювальній картині ”Закулісся”». Науковий керівник доцент Плахотнюк О.А.

Лукашов Валентин Олександрович «Синтез виражально-зображальних властивостей tap dance і modern у одноактній виставі “Макс і Ло”». Науковий керівник доцент Плахотнюк О.А.

Мосєсова Ксенія Ігорівна «Модерн-балет Оксани Лань “Акверіас”: концептуальний підхід у сучасній хореографії України». Науковий керівник доцент Дем’янчук А.Л.

Піддубняк Марта Сергіївна «Хореографічне втілення історичної постаті Івана Богуна в авторській танцювальній виставі»/ Науковий керівник професор Петрик О.О.

Скиба Юлія Юріївна «Інваріантність перформативного хореографічного мистецтва у перформанс-балеті”APOSTERIORI”» Науковий керівник доцент Луньо П.Є.

Тураш Дарина Ярославівна «Психофізичний апарат танцівника в контексті творення вистави “Кара”» Науковий керівник доцент Луньо П.Є.

Федорів (Сенишин) Мирослава Ярославівна «Багатовимірність добра і зла у постановці “Залізна леді”». доцент Луньо П.Є.

Хухра Лідія Степанівна «Синтез хореографічного та образотворчого мистецтв у хореографічній постановці “Зцілення мистецтвом”». Науковий керівник проф. Петрик О.О.

Цяпута Марія Федорівна «Сенс життя та проблематика послуху у танцювальній виставі “Три сини” за мотивами арабської народної хореографії». Науковий керівник доцент Дем’янчук А.Л.

Черниш Дмитро Олегович «Балетмейстерське втілення образу Енея у танцювальній виставі за мотивами поеми Івана Котляревського “Енеїда”» Науковий керівник доцент Плахотнюк О.А

Яковлєв Ілля Сергійович «Поєднання українських та елліністичних ознак у хореографічній постановці за мотивами поеми І. Котляревського “Енеїда”» Науковий керівник доцент Луньо П.Є.

 8. Рішення Вченої ради факультету культури і мистецтв від “29” жовтня 2020року, протокол № 22 про виконання роботи.

_________________________________________________________

 

 • 2012 – 2016 рр. Науковою темою кафедри режисури та хореографії, що досліджується в рамках робочого часу є: «Проблематика хореографічної освіти і науки в Україні: теорія і історія хореографічної культури – «Хореологія» як мистецтвознавча наука» № держреєстрації 0113U004174.

 

_________________________________________________________

 • 2017 – 2019 рр. «Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс)». (№ держреєстрації 0113U004174, термін виконання – 01.01.2017–31.12.2019 рр.). Науковий керівник – народний артист України, професор Петрик О. О.

 

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК КАФЕДРИ РЕЖИСУРИ ТА ХОРЕОГРАФІЇ

 • ПОЛОЖЕННЯ про СНГ кафедри режисури та хореографії
 • ВИМОГИ ДО АВТОРСЬКИХ РУКОПИСІВ
 • оголошення про студ. конф. квітень 2021
 • Положення конф.молодих вчений та магіст.студен. 2021 Квітень
 • Інформ лист про факультетську студ наук конф квітн 2021 р
 • Програма студ. конференції 21 .04.2021 р.

  Звіт

  про діяльність Студентського наукового гуртка кафедри режисури та хореографії за 2021/2021 н.р.

  куратор доц.О.А. Плахотнюк, староста студентка Сохан І. – КМХ-31

   

   

  Рада молодих вчених факультету

  • Сохан Ірина Олегівна (soooo@gmail.com м.т. 097-33-19-376) студентка 3 курсу КМХ-31, спеціальність 024 Хореографія.
  • Скиба Юлія Юріївна (Lyalyalyafly@gmail.com м.т. 063-140-89-11) аспірантка 1 року навчання спеціальність 024 Хореографія.

  Чени ради молодих вчених факультету

  • Гладій Петро Іванович (petruk12g@gmail.com м.т. 093-42-19-191) студент 3 курсу КМХ-31, спеціальність 024 Хореографія
  • Алжнева Ярина Юріївна (yazervauter@gmail.com м.т. 099-067-12-51) студентка 1 курсу магістратури КМХ-51м, спеціальність 024 Хореографія
  • Літовчено Олена Андріївна (Litovchenko@lnu.edu.ua Zerbrochen14@gmail.com м.т. 097-44-08-440) аспірантка 2 року навчання спеціальність 024 Хореографія
  • Кіптілова Надія Володимирівна (Kiptilova@lnu.edu.ua м.т.067-143-27-71) асистент кафедри режисури та хореографії

   

   

  8.Кількість проведених заходів за 2020/2021 навчальний рік9 (дев’ять )
  9.Перелік заходів за 2020/2021 навчальний рік·             Науково методичний семінар факультету культури і мистецтв (м. Львів, жовтень 2020 року) (1 аспірат)

  ·             V Міжнародної науково-практичної конференції «Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва: тенденції та перспективи розвитку» (м. Львів, 12 листопада 2020 року) (7 осіб з них: 4 аспіранти, 3 студенти)

  ·             ХІ Всеукраїнської наукової студентської конференції «Хореографічна культура – мистецькі виміри» (м. Львів, 12 листопада 2020 року) (18 студентів).

  ·             I International Scientific and Theoretical Conference, (Pisa, 12.February 2021) (1 студент).

  ·             International scientific and practical conference «Cultural studies and art criticism: things in common and development prospects» : conference proceedings, (Venice 27–28November, 2020) (1 аспірант).

  ·             Звітна наукова конференція Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, 4 лютого 2021 року (6 аспірантів).

  ·             Шоста Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічні, психологічні та методико біологічні аспекти в хореографії та спорті» (м. Львів, 25 березня 2021 р.) (8 осіб з них: 4 аспіранти, 4 студенти).

  ·             Перший Всеукраїнський науково-практичний семінар-практикум «Впровадження державного Стандарту вищої освіти спеціальності 024 Хореографія»(м. Львів, 4 березня 2021 року) (7 осіб з них 6 аспірантів, 1 студент)

  ·             Всеукраїнський семінару-практикум хореографів України (м. Львів, 26 березня 2021 року) (34 особи з них: 2 аспіранти, 32 студенти).

   

  10.Інше1 збірник наукових праць, 3 науково-популярних нарисів.

   

  • Науково методичний семінар факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, жовтень 2020 року) (1 аспірат)

  Кондратєва Марія Володимирівна – аспірантка кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка. «Контемпорарі денс і контемп термінологічне питання». [Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк].

   

  • V Міжнародної науково-практичної конференції «Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва: тенденції та перспективи розвитку» (м. Львів, 12 листопада 2020 року) (4 аспіранта 3 студенти):

  Гриценко Ярослава Володимирівна – аспірантка кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка. «Кроки та біг як засіб вираження образу тіла та їх інтерпретації». [Науковий керівник – доц. А. Л. Дем’янчук ].

  Літовченко Олена Андріївна – аспірантка кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка. «Гармонія як естетична цінність хореографічної вистави». [Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк].

  Наталія Шутяк Андріївна – студентка VІ курсу КМХМ-21з. «Формування літературно-сценічних образів персонажів у малій формі танцю» [Науковий керівник – доц. П. Є. Луньо].

  Нечволода Тетяна Русланівна – студентка VІ курсу КМХМ-21з. «Український фольклор і міфологія в балетній композиції Є. Станковича “Ніч перед Різдвом”». [Науковий керівник – доц. А.А. Яцеленко].

  Скиба Юлія Юріївна – аспірантка кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка. Шлях ексклюзивності танцювальної компанії «Батшева» у культурі сучасного танцю ХХI століття. [Науковий керівник – доц. Р.Ю.Кундис].

  Холов Тарас Іванович – аспірант кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка. Аматорське хореографічне мистецтво як джерело збереження національних традицій. [Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк].

  Чорнак Звенислава Анатоліївна – студентка V курсу КМХМ-11з. «Засоби впливу хореографа на інновації в сучасній хореографії». [Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк].

   

  • ХІ Всеукраїнської наукової студентської конференції «Хореографічна культура – мистецькі виміри» (м. Львів, 12 листопада 2020 року) (18 студентів):

  Брещайко Аліна Юріївна – студентка V курсу КМХМ-11з. «Синтез хореографічного та художнього мистецтва». [Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк].

  Вавричук Олена Володимирівна – студентка V курсу КМХМ-11. «Особливості створення художнього образу в бальному танці на основі латиноамериканської програми». [Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк].

  Галета Анна Михайлівна – студентка VІ курсу КМХМ-21. Митець як особистість в соціокультурному баченні. [Науковий керівник – доц. П. Є. Луньо].

  Гриненко Анастасія Валеріївна – студентка І курсу КМХ-11. «Особливості танцю та музичного супроводу етнічної групи лемків». [Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк].

  Демченко Єва-Анна Ярославівна – студентка VІ курсу КМХМ-21з. Педагогічні прийоми роботи з виконавцями танцювальної вистави «Особистості в мені»: вивчення хореографічного тексту та створення образів. [Науковий керівник – доц. П. Є. Луньо].

  Зубченко Яна Константинівна – студентка VІ курсу КМХМ-21з.  «Дослідження модерн танцю в Україні кінця ХХ початку ХХІ століття». [Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк].

  Кархут Юрій Володимирович – студент VІ курсу КМХМ-21. Педагогічні особливості проведення заняття у колективах українського танцю з дітьми підліткового віку. [Науковий керівник – доц. О.Є. Кузик].

  Костур Іванна Андріївна – студентка VІ курсу КМХМ-21. «Збереження хореографічних стилістичних особливостей гуцульської хореографії». [Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк].

  Мурафа Ірина Ігорівна – студентка VІ курсу КМХМ-21з. «Стилістичні особливості молдавського хореографічного мистецтва». [Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк].

  Нечволода Тетяна Русланівна – студентка VІ курсу КМХМ-21з. «Педагогічні прийоми роботи хореографа – балетмейстера з дуетом». [Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк].

  Попович Анна Богданівна студентка VІ курсу КМХМ-21з. «Особливості втілення балетмейстером почуттів та емоцій другорядних персонажів в хореографічному творі» [Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк].

  Рипкович Адріана Олегівна – студентка V курсу КМХМ-11. «Внесок Клари Балог у розвиток хореографічного мистецтва Закарпаття». [Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк].

  Русанова Мілена Олександрівна – студентка VІ курсу КМХМ-21з. «Український балетний театр епохи неокласицизму». [Науковий керівник – доц. А. Л. Дем’янчук].

  Свідзінська Ольга Анатоліївна – студентка VІ курсу КМХМ-21з. «Українське хореографічне мистецтво та обрядовість». [Науковий керівник – доц. О.Є. Кузик].

  Середа Олександра Олегівна – студентка VІ курсу КМХМ-21з. «Відображення вуличного танцю в кінематографі та ТВ-шоу». [Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк].

  Ткач Юлія Олександрівна – студентка VІ курсу КМХМ-21з. «Приреченість кохання у мистецтві». [Науковий керівник – доц. О.Є. Кузик].

  Уляна Горохівська – студентка VІ курсу КМХМ-21. «Танець-модерн як феномен сучасної хореографії початку ХХ століття». [Науковий керівник – доц. П. Є. Луньо].

  Шутяк Наталія Андріївна – студентка VІ курсу КМХМ-21з. «Педагогічна складова у роботі з виконавцями при постановці хореографічної вистави «Дорогою ціною» за фрагментами повісті Михайла Коцюбинського». [Науковий керівник – доц. П. Є. Луньо].

   

  • I International Scientific and Theoretical Conference, (Pisa, 12.February 2021) (1 студент)

  Квецко Анастасія Романівна – студентка V курсу КМХМ-11з. «Відображення патріотизму українського народу в хореографічному мистецтві» [Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк].

   

  • Перший Всеукраїнський науково-практичний семінар-практикум «Впровадження державного Стандарту вищої освіти спеціальності 024 Хореографія»(м. Львів, 4 березня 2021 року) (7 осіб з них 6 аспірантів, 1 студент)

  Овчінніков Антон Валерійович – аспірант спеціальність 024 Хореографії кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка. «Менеджмент та продюсування індивідуальних перформативних проектів в системі мистецької освіти». [Науковий керівник – доц. А. Л. Дем’янчук].

  Гриценко Ярослава Володимирівна – аспірантка спеціальність 024 Хореографії кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка. [Науковий керівник – доц. А. Л. Дем’янчук].

  Кулик Денис Олексійович – аспірант спеціальність 024 Хореографії кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка  [Науковий керівник – проф. М.В. Гарбузюк].

  Лань Оксана Богданівна – аспірантка спеціальність 024 Хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка. [Науковий керівник – проф. М.В. Гарбузюк].

  Літовченко Олена Андріївна – аспірантка спеціальність 024 Хореографії кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка [Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк].

  Філімонова-Златогурська Євгенія Станіславівна – аспірантка спеціальність 024 Хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка. [Науковий керівник – проф. М.В. Гарбузюк].

  Сохан Ірина Олегівна – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка. [Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк].

   

  • Шоста Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічні, психологічні та методико біологічні аспекти в хореографії та стаорі» (м. Львів, 25 березня 2021 р.) (8 осіб з них: 4 аспіранти, 4 студенти)

  Гриценко Ярослава Володимирівна – аспірант кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка. «Контактна імпровізація: психологічні та хореографічні аспекти». [Науковий керівник – доц. А. Л. Дем’янчук].

  Кондратьєва Марія Володимирівна – аспірант кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка. «Мова сучасного танцю, семіотичний аналіз» [Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк].

  Наквацька Роксолана Ігорівна – студентка ІІ курсу КМХ-21. «Історичні особливості становлення танцю модерн кінця ХІХ– середини ХХ століття» [Науковий керівник – асист. Т. М. Шкутяк].

  Нечволода Тетяна Русланівна – студентка VІ курсу КМХМ-21з. «Український фольклор і міфологія в балетній композиції Є. Станковича «Ніч перед Різдвом» [Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк].

  Овчінніков Антон Валерійович – аспірант кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка. «Менеджмент та продюсування індивідуальних перформативних проектів в системі мистецької освіти» [Науковий керівник – доц. О. Є. Кузик].

  Ткач Юлія Олександрівна – студентка VІ курсу КМХМ-21з. «Легенда – як літературна складова мистецьких та хореографічних творів» [Науковий керівник – доц. О. Є. Кузик].

  Холов Тарас Іванович – аспірант кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка. «Аматорське хореографічне мистецтво, як феномен збереження національних традицій в період тоталітарного режиму». [Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк].

  Чорнак Звенислава Анатоліївна – студентка V курсу КМХМ-11з. «Біомеханіка в сучасному хореографічному мистецтві». [Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк].

   

  • International scientific and practical conference «Cultural studies and art criticism: things in common and development prospects» : conference proceedings, (Venice 27–28November, 2020)

  Літовченко Олена Андріївна – аспірант кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка. «Пластика як інтеграційний засіб в сценічному мистецтві» [Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк].

   

  • Звітна наукова конференція Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, 4 лютого 2021 року (6 аспірантів).

  Гирценко Ярослава Володимирівна – аспірант кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка. «Соматичний процес як фактор впливу на якість руху танцівника». [Науковий керівник – доц. А. Л. Дем’янчук].

  Кондратєва Марія Володимирівна – аспірант кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка. «Діяльність Театру танцю Джадсона (Judson Dance Theatre) в 60-х роках ХХ ст.». [Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк].

  Лань Оксана Богданівна – аспірант кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка. «Особливості досягнення консенсусу у виборі теми дипломної хореографічної вистави групою студентів-авторів (бакалаврів)». [Науковий керівник – проф. М.В. Гарбузюк].

  Літовченко Олена Андріївна – аспірант кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка. «Поєднання формального та драматичного начала у хореографічній виставі». [Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк].

  Скиба Юлія Юріївна – аспірант кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка. «Вплив сучасного танцю на свободу творчого вираження студента-танцівника». [Науковий керівник – доц. Р.Ю. Кундис].

  Холов Тарас Іванович – аспірант кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка. «Аматорське хореографічне мистецтво Львівщини – осередок збереження національних танцювальних традицій». [Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк].

   

  • Всеукраїнський семінару-практикум хореографів України (м. Львів, 26 березня 2021 року) (34 особи з них: 2 аспіранти, 32 студенти)_ [Наукові керівники – проф. М.В. Гарбузюк, доц. О. А. Плахотнюк, О.Б. Лань, О.Є. Кузик, асистенти: Ю. В. Безпаленко, Н.В. Кіптілова, Т.М. Шкутяк].

  Алжнєва Ярина Юріївна – група КМХМ-11м, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

  Бухер Вікторія Миколаївна – група КМХ-41, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

  Василенко Богдан Юрійович – група КМХ-21, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна).

  Ворнік Наталія Іванівна – група КМХ-42, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

  Вороняк Соломія Олегівна – група КМХ-11, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

  Гладій Петро Іванович – група КМХ-31, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

  Гнатів Микола Олегович – група КМХ-42, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

  Гриненко Анастасія Валеріївна – група КМХ-11, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

  Занько Аліна Олександрівна – група КМХ-21, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

  Зубченко Владислав Віталійович – група КМХ-42, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

  Істратов Олександр Юрійович – група КМХ-31, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

  Ковалів Марта Романівна – група КМХ-11, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

  Козачок Дмитро Володимирович – група КМХ-31, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

  Короткова Олена Сергіївна – група КМХ-11, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

  Лань Оксана Богданівна – аспірант першого року навчання кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

  Літовченко Олена Андріївна – аспірант другого року навчання кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

  Матвіїшин Олег Тарасович – група КМХ-31, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

  Наквацька Роксолана Ігорівна – група КМХ-21, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

  Павловська Анастасія Сергіївна – група КМХ-11, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

  Пасічник Дмитро Андрійович – група КМХ-31, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

  Пенюшкевич Анастасія Іванівна – група КМХ-31, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

  Пецкович Марта-Марія Юріївна – група КМХ-11, магістр хореографії кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

  Піддубняк Марта Сергіївна – група КМХ-11, магістр хореографії кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

  Підоборіжна Анна-Марія Володимирівна – група КМХ-31, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

  Потапова Анастасія Романівна – група КМХ-11, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

  Сергєєва Діана Олександрівна – група КМХ-41, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

  Сохан Ірина Олегівна – група КМХ-31, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

  Стеценко Еліна Вадимівна – група КМХ-41, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

  Сущинська Лілія Михайлівна – група КМХ-31, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

  Терлецький Роман Богданович – група КМХ-21, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

  Тимченко Вікторія Валентинівна – група КМХ-42, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

  Федорчук Софія Сергіївна – група КМХ-11, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна).

  Хоменко Вікторія Вадимівна – група КМХ-41, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

  Черкасова Аліса Павлівна – група КМХ-11, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

   

  Студентські збірники науково-популярні нариси (4 чотири – 20 друк. акр.):

  Хореографічна культура – мистецькі виміри» / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : Кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка, 2021. ‒ Вип. 10. – 227 с. (10,79 друк. акр.)

  Андрушко В. М. Грузинський народний танець як засіб втілення хореографічного образу в сюїті «Душа Кавказу» / В. М. Андрушко. – Львів : Львівський національний університеті імені Івана Франка кафедра режисури та хореографії, 2021. – 78 с. (3,7 друк. акр.).

  Горохівська У.Ю. Сценічно-пластичне вирішення постаті Лесі Українки у хореографічній виставі «Тільки в боротьбі життя і щастя» / У. Ю. Горохівська. – Львів : Львівський національний університеті імені Івана Франка кафедра режисури та хореографії, 2021. –57 с. (2,71 друк. акр.).

  Шутяк Н. А. Волелюбність українського народу у хореографічній виставі «Дорогою ціною» за фрагментами однойменної повісті М. Коцюбинського / Н. А. Шутяк. – Львів : Кафедра режисури та хореографії ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 59 с. (2,8 друк. акр.).

   

   

  Статті (43 сорок три)

  Статті у виданнях, які мають імпакт-фактор (8 публікацій):

  У співавторстві з викладачами (4 чотири):

  Демченко Є. Я. Візуалізація художньо-пластичного образу в контексті кольору енергетики чакр людини / Є. Я. Демченко, О. Б. Лань, П. Є. Луньо // Молодий вчений. – 2020. – №10. – С. 90–93. (ISSN 2304-5809, збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus). (Науковий керівник – доц. П.Є. Луньо). URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/10/19.pdf

  Демченко Є. Я., Луньо П. Є. Особливості феномену «роздвоєня оcобиcтоcтi»: мистецька інтерпретація] / Є. Я. Демченко, П. Є. Луньо // Молодий вчений. – 2020. – №10. –С. 94–97. (ISSN 2304-5809, збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus). (Науковий керівник – доц. П.Є. Луньо). URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/10/20.pdf

  Попович А. Б. , Кундис Р. Ю., Тарасюк О. В. Взаємозв’язок балетмейстера з художником та композитором під час створення хореографічного твору / А. Б. Попович, Р. Ю. Кундис, О. В. Тарасюк // Молодий вчений. – 2020. – №11. – С. 72–75. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/11/16.pdf (ISSN 2304-5809, збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus). (Науковий керівник – доц. Р.Ю. Кундис).

  Яцеленко А. А., Баканча Л. А. Поєднання джаз-танцю з іншими стилями в хореографії  / А. А. Яцеленко, Л. А. Баканча // Молодий вчений. –2020. – №12. – С. 386–370. (ISSN 2304-5809, збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus). (Науковий керівник – доц. А.А, Яцеленко). URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/12/72.pdf

   

  Одноосібні (4 чотири):

  Квецко А. Р. Відображення патріотизму українського народу в хореографічному мистецтві / А. Р. Квецко // Theoretical and practical scientific achievements: research and results of their implementation: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference, Pisa, February 12. – Italian Republic: NGO European Scientific Platform. Vol. 4, 2021. – С. 103–104.

  Квецко А. Р. Синтез народного українського танцю з сучасними напрямами хореографічного мистецтва / А. Р. Квецко // Молодий вчений. – 2021. – №1. (89) – С. 106–110. URL: http:№1 (89) січень 2021 р (ISSN 2304-5809, збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus). (Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк).

  Літовченко О. А. Пластика як інтеграційний засіб в сценічному мистецтві / О. Літовченко // International scientific and practical conference «Cultural studies and art criticism: things in common and development prospects» : conference proceedings, November 27–28, 2020. Venice : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. 524 pages. – С. 82–84. (Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк).

  Русанова М. О. Зародження неокласицизму в Україні. Неокласицизм в хореографії, музичному мистецтві, літературі і драматургії / М. О. Русанова // Молодий вчений. – 2020. – №10. – С. 321–324. (ISSN 2304-5809, збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus). (Науковий керівник – доц. О. Плахотнюк). URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/10/66.pdf

   

  Статті (35 тридцять п’ять)

  У співавторстві з викладачами (2 дві):

  Нечволода Т. Педагогічні прийоми роботи хореографа-балетмейстера з дуєтом / Т. Нечволода, А. Яцеленко // Сучасне хореографічне мистецтво: тенденції та перспективи розвитку: навчально-методичний посібник [упоряд. О. А. Плахотнюк]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка кафедра режисури та хореографії, 2020. – Ч. ІІІ – С. 57–61. (Науковий керівник – доц. О. Плахотнюк).

  Шутяк Н. Формування літературно-сценічних образів персонажів у малій формі танцю / Н. Шутяк, С. Маркевич // Сучасне хореографічне мистецтво: тенденції та перспективи розвитку: навчально-методичний посібник [упоряд. О. А. Плахотнюк]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка кафедра режисури та хореографії, 2020. – Ч. ІІІ – С. 80–96. (Науковий керівник – доц. П. Луньо).

   

  Одноосібні (33 тридцять три):

  Андрушко В. Хореографічна сюїта – невідємна складова репертуару танцювального колективу Науковий керівник – доц. О. Плахотнюк / В. Андрушко // зб. наук. студ. наук. праць «Культурно-мистецькі ескізи». – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. – С. 158–167.

  Баканча Л.А. Педагогічні особливості при постановці вистави «Київські відьми» / Л. А. Баканча // Хореографічна культура – мистецькі виміри [упоряд. О. А. Плахотнюк]. – Львів : Кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка, 2021. ‒ Вип. 10. – С. 89–94. (Науковий керівник – доц. О. Плахотнюк).

  Баканча Л.А. Ставлення фольк-модерн-танцю в хореографічному мистецтві України Науковий керівник – доц. О. Плахотнюк / Л.А. Баканча // зб. наук. студ. наук. праць «Культурно-мистецькі ескізи». – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. – С. 167–172.

  Брещайко А. Ю. Синтез хореографічного та художнього мистецтва / А. Ю. Брещайко // Хореографічна культура – мистецькі виміри [упоряд. О. А. Плахотнюк]. – Львів : Кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка, 2021. ‒ Вип. 10. – С. 95–100. (Науковий керівник – доц. О. Плахотнюк).

  Вавричук О. В. Особливості Створення художнього образу в бальному танці та основі латиноамериканської програми / О.В. Вавричук // Хореографічна культура – мистецькі виміри [упоряд. О. А. Плахотнюк]. – Львів : Кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка, 2021. ‒ Вип. 10. – С. 100–104. (Науковий керівник – доц. О. Плахотнюк).

  Галена А. Митець як особистість в соціокультурному баченні / А. Галета // Хореографічна культура – мистецькі виміри [упоряд. О. А. Плахотнюк]. – Львів : Кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка, 2021. ‒ Вип. 10. – С. 106–116. (Науковий керівник – доц. П. Луньо).

  Галета А. Естетична категорія художнього образу в хореографічному мистецтві Науковий керівник – доц. О. Плахотнюк / А. Галета // зб. наук. студ. наук. праць «Культурно-мистецькі ескізи». – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. – С. 172–179.

  Горохівська У. Сучасна хореографія в контексті органічного поєднання мистецтв на початку ХХІ століття. Науковий керівник – доц. О. Плахотнюк / У. Горохівська // зб. наук. студ. наук. праць «Культурно-мистецькі ескізи». – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. – С. 179–186.

  Горохівська У. Танець-меодерн як феномен сучасної хореографії початку ХХ століття / У. Горохівська // Хореографічна культура – мистецькі виміри [упоряд. О. А. Плахотнюк]. – Львів : Кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка, 2021. ‒ Вип. 10. – С. 116–125. (Науковий керівник – доц. П. Луньо).

  Гриненко А. В. особливості танцю та музичного супроводу етнічної групи лемків / А. В. Гриненко // Хореографічна культура – мистецькі виміри [упоряд. О. А. Плахотнюк]. – Львів : Кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка, 2021. ‒ Вип. 10. – С. 16–25. (Науковий керівник – доц. О. Плахотнюк).

  Демченко Є-А. Педагогічні прийоми роботи з виконавцями танцювальної вистави «Особистості в мені»: вивчення хореографічного тексту та створення образів / Є-А.Демченко // Хореографічна культура – мистецькі виміри [упоряд. О. А. Плахотнюк]. – Львів : Кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка, 2021. ‒ Вип. 10. – С. 132–139. (Науковий керівник – доц. П. Луньо).

  Заставний О. Л. Історико-політичні події української історії як основа для сюжетних балетних виста / О. Л. Заставний // Хореографічна культура – мистецькі виміри [упоряд. О. А. Плахотнюк]. – Львів : Кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка, 2021. ‒ Вип. 10. – С. 149–155. (Науковий керівник – доц. О. Плахотнюк).

  Заставний О.Л. Відображення історико-політичні подій української історії – основа для сюжетів балетних вистав. Науковий керівник – доц. О. Плахотнюк / О.Л. Заставний // зб. наук. студ. наук. праць «Культурно-мистецькі ескізи». – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. – С. 186–193.

  Кархут Ю. Петагогічні особливості проведення заняття у колективах українського танцю з дітьми підліткового віку/ Ю. Кархут // Хореографічна культура – мистецькі виміри [упоряд. О. А. Плахотнюк]. – Львів : Кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка, 2021. ‒ Вип. 10. – С. 157–164. (Науковий керівник – доц. О. Кузик).

  Костур І. Збереження хореографічних стилістичних особливостей гуцульської хореографії / І. Костур // Хореографічна культура – мистецькі виміри [упоряд. О. А. Плахотнюк]. – Львів : Кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка, 2021. ‒ Вип. 10. – С. 41–48. (Науковий керівник – доц. П. Луньо).

  Літовченко О. А. Роль соціальних факторів у розвитку хореографічного мистецтва / О. Літовченко // Традиції та новації в хореографічній культурі (до 50-річчя кафедри хореографії Київського національного університету культури і мистецтв : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. [упор. А. М. Підлипська, ред. Т. В. Кунц], м. Київ, 25 квітня 2020 р. – Київ : КНУКіМ, 2020. – С.100–101. (Науковий керівник – доц. О. Плахотнюк).

  Мурафа І. І. Стилістичні особливості молдавського хореографічного мистецтва / І. І. Мурафа // Хореографічна культура – мистецькі виміри [упоряд. О. А. Плахотнюк]. – Львів : Кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка, 2021. ‒ Вип. 10. – С. 55–61. (Науковий керівник – доц. О. Плахотнюк).

  Нечволода Т. Принципи карнавальної культури сценічних образів М. Гоголя повісті «Вечори на хуторі біля Диканьки». Науковий керівник – доц. О. Плахотнюк / Т. Нечволода // зб. наук. студ. наук. праць «Культурно-мистецькі ескізи». – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – С. 193–199.

  Нечволода Т. Український фольклор і міфологія в балетній композиції Є. Станькевича «ніч перед Різдвом» / Т. Нечволода // Хореографічна культура – мистецькі виміри [упоряд. О. А. Плахотнюк]. – Львів : Кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка, 2021. ‒ Вип. 10. – С. 178–184. (Науковий керівник – доц. О. Плахотнюк).

  Нечволода Т.Р. Український фольклор і міфологія в балетній композиції Є. Станьковича «Ніч перед Різдвом» / Т.Р. Нечволодв // Хореографічна культура – мистецькі виміри [упоряд. О. А. Плахотнюк]. – Львів : Кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка, 2021. ‒ Вип. 10. – С. 172–188. (Науковий керівник – доц. О. Плахотнюк).

  Попович А. Б. Особливості втілення балетмейстером почуттів та емоцій другорядних персонажів в хореографічному творі / А. Б. Попович // Хореографічна культура – мистецькі виміри [упоряд. О. А. Плахотнюк]. – Львів : Кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка, 2021. ‒ Вип. 10. – С. 188–194. (Науковий керівник – доц. О. Плахотнюк).

  Попович А.Особливості втілення балетмейстером почуттів та емоцій другорядних персонажів в хореографічному творі. Науковий керівник – доц. О. Плахотнюк / А. Попович // зб. наук. студ. наук. праць «Культурно-мистецькі ескізи». – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. – С. 199–204

  Рипкович А. О. Вагомий внесок Клари Балог у розвиток хореографічного мистецтва Закартпаття / А. О. Рипкович // Хореографічна культура – мистецькі виміри. [упоряд. О. А. Плахотнюк]. – Львів : Кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка, 2021. ‒ Вип. 10. – С. 61–68. (Науковий керівник – доц. О. Плахотнюк).

  Русанова М. Український балетний театр епохи неокласичизму / М. Русанова // Хореографічна культура – мистецькі виміри [упоряд. О. А. Плахотнюк]. – Львів : Кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка, 2021. ‒ Вип. 10. – С. 32–41. (Науковий керівник – доц. А. Л. Дем’янчук)

  Свідзінська О. Українське хореографічне мистецтво та обрядовість / О. Свідзінська // Хореографічна культура – мистецькі виміри [упоряд. О. А. Плахотнюк]. – Львів : Кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка, 2021. ‒ Вип. 10. – С. 188–194. (Науковий керівник – доц. О. Кузик).

  Середа О. О. Відображення вуличного танцю в кінематографі та ТВ-шоу / О. О. Середа // Хореографічна культура – мистецькі виміри [упоряд. О. А. Плахотнюк]. – Львів : Кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка, 2021. ‒ Вип. 10. – С. 194–200. (Науковий керівник – доц. О. Плахотнюк).

  Скиба Ю. Шлях ексклюзивності танцювальної компанії «Батшева» у культурі сучасного танцю ХХІ століття / Ю. Скиба // Сучасне хореографічне мистецтво: тенденції та перспективи розвитку: навчально-методичний посібник [упоряд. О. А. Плахотнюк]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка кафедра режисури та хореографії, 2020. – Ч. ІІІ – С. 125–131. (Науковий керівник – доц. Р. Кундис).

  Ткач Ю. Приреченість кохання у мистецтві / Ю. Ткач // Хореографічна культура – мистецькі виміри [упоряд. О. А. Плахотнюк]. – Львів : Кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка, 2021. ‒ Вип. 10. – С. 202–210. (Науковий керівник – доц. О. Кузик).

  Філімонова-Златогірська Є.О. РПроблема біполярності розвитку хореографічного мистецтва в Україні / Є. О. Філімонова-Златогірська // Традиції та новації в хореографічній культурі (до 50-річчя кафедри хореографії Київського національного університету культури і мистецтв : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. [упор. А. М. Підлипська, ред. Т. В. Кунц], м. Київ, 25 квітня 2020 р. – Київ : КНУКіМ, 2020. – С. 90–93. (Науковий керівник – проф. М. В. Гарбузюк).

  Холов Т. І. Аматорське хореографічне мистецтво як джерело збереження національних традицій / Т. І. Холов // Сучасне хореографічне мистецтво: тенденції та перспективи розвитку: навчально-методичний посібник [упоряд. О. А. Плахотнюк]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка кафедра режисури та хореографії, 2020. – Ч. ІІІ – С. 131–133. (Науковий керівник – доц. О. Плахотнюк).

  Чорнак З. А. Засоби впливу хореографа на інновації в сучасній хореографії / З. А. Чорнак // Сучасне хореографічне мистецтво: тенденції та перспективи розвитку: навчально-методичний посібник [упоряд. О. А. Плахотнюк]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка кафедра режисури та хореографії, 2020. – Ч. ІІІ – С. 26–38. (Науковий керівник – доц. О. Плахотнюк).

  Шутяк Н. Відображення проблемами волелюбності у українському мистецтві. Науковий керівник – доц. П. Луньо / А. Галета // зб. наук. студ. наук. праць «Культурно-мистецькі ескізи». – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. – С. 204–210.

  Шутяк Н. Педагогічна складова у роботі з виконавцями про постановці хореографічної вистави «Дорогою ціною» за фрагментами повісті Михайла Коцюбинського / Н. Шутяк // Хореографічна культура – мистецькі виміри [упоряд. О. А. Плахотнюк]. – Львів : Кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка, 2021. ‒ Вип. 10. – С. 77–85. (Науковий керівник – доц. П. Луньо).

   

   

   

   

   

   

  Куратор наукового гуртка

  Кафедри режисури та хореографії                                                            доц. О.А. Плахотнюк

   

Абітурієнтам: про поселення в гуртожиток

30.07.2021 | 12:51

Все, що потрібно знати про поселення в гуртожиток.

Коли і де писати заяву на поселення у гуртожиток?
Заяву на проживання в гуртожитку можна написати під час подачі оригіналів документів у Приймальній комісії вашого факультету або ж безпосередньо у гуртожитку. Якщо Ви маєте пільги, які надають право першочергового чи пріорітетного поселення, то вам обов’язково потрібно їх прикріпити до заяви.
Кінцевий термін подачі заяв на проживання в гуртожитку – 15 серпня.
Після подачі оригіналів документів Ви можете відвідати гуртожиток та ознайомитися з умовами проживання.

Що потрібно мати...

Читати »

Все, що потрібно знати про поселення в гуртожиток.

30.07.2021 | 12:45

Все, що потрібно знати про поселення в гуртожиток.
У період з 15 по 23 серпня відбувається розгляд заяв на поселення відповідною комісією, яка складається з декана факультету, його заступника, завідувача гуртожитком, голови Профбюро студентів та голови Студентської ради. Саме комісія визначає кількість поселених у гуртожиток у зв’язку з наявною кількістю вакантних місць.
Списки поселених публікуються на офіційному сайті факультету та його сторінках у соцмережах.
Студентам, які не були рекомендовані до поселення пропонують місця в гуртожитках інших ЗВО Львова. Процедура їх поселення...

Читати »

Прийом документів

30.07.2021 | 11:38

До уваги абітурієнтів ОР Бакалавр!
Триває прийом документів для зарахування на перший курс бакалаврату на місця державного замовлення та за контрактом.
Перелік необхідних документів:

Оригінал і копію документа про повну загальну середню освіту;
Оригінал і копію додатка документа про повну загальну середню освіту;
Оригінал і копію сертифіката ЗНО та інформаційну картку з результатами ЗНО;
Копію документа, що посвідчує особу (паспорт) та пред’явити оригінал;

Якщо паспорт виготовлений у вигляді ID картки, необхідно додати довідку про місце реєстрації вступника.

Копію довідки про присвоєння індивідуального податкового номера (ІПН) та пред’явити оригінал;
Підписані фотокартки 3*4 см – 4 шт.;

Кожна фотокартка...

Читати »