Кафедра режисури та хореографії

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Кафедра режисури та хореографії почала стрімко розвиватись, завдяки вдало підібраному складу висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, на даний момент їх кількість становить понад 50, більшість з них є народними та заслуженими артистами України, заслуженими працівниками культури, діячами мистецтв, викладачами з вченими званнями та науковими ступенями. На кафедрі навчається понад сто студентів з всіх регіонів України. При кафедрі засновано навчально-професійний Театр танцю, творчі-лабораторій та ансамблі класичного, народного, сучасного, бального танцю та контактної імпровізації, репертуар яких становить більше 50 хореографічних композицій та танцювальних номерів.
Результатом випускних екзаменів стають одноактні хореографічні вистави, які створюють студенти випускники під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри режисури та хореографії. Щороку вистави представлені до огляду широкої громадськості на кращих сценах міста Львова Львівського національного академічного театру опери та балету  імені Соломії Крушельницької та  Львівського національного українського драматичного театру іммені М.Заньковецької, більшість з яких високо оцінені представниками мистецьких Кафедра з 2010 року виступає співорганізатором міжнародного конкурсу сучасного хореографічного мистецтва «Super dance» та Всеукраїнського фестивалю хореографічного мистецтва “Відлуння” (організатор і директор доц. О. Плахотнюк). Учасниками конкурсу були представники таких країн як: Білорусія, Латвія, Литва, Молдова, Польща, Росія, Франція, Чехія та України. Конкурс відбувається раз в два роки за танцювальними напрямами сучасного хореографічного мистецтва – хіп-хоп, диско, брейк-денс, джаз-фанк, крамп, джаз-танець, фольк-джаз танець, афро-джаз танець, бродвей-джаз танець, джаз-модерн танець, контемпорарі джаз-танець (contemporary jazz dance), модерн танець, contemporary dance, контактна імпровізація (contacts improvisation) та інші. У рамках міжнародного конкурсу проводяться різноманітні культурно-мистецькі акції; науково-практичні конференції; методичні об’єднання хореографів; міжнародні майстер-класи з сучасного хореографічного мистецтва, виступи театрів танцю.
Науковою темою кафедри режисури та хореографії, що її виконують в рамках робочого часу є: «Проблематика хореографічної освіти і науки в Україні: теорія і історія хореографічної культури – «Хореологія» як мистецтвознавча наука».
В рамках даної наукової роботи кафедрою систематично проводяться науково-методичні семінари і засідання методичної ради професорсько-викладацької складу кафедри. Кафедра організовує та проводить всеукраїнські та міжнародні науково-практичні конференції з даної наукової проблематики. Організовано студентський науковий гурток (науковий куратор – доц. О. Плахотнюк), результатом роботи студентського наукового гуртка є щорічні всеукраїнські науково-практичні конференції і випуск збірника наукових статей «Хореографічна культура – мистецькі виміри» (№ 1 – 2013 р.; № 2 – 2014 р. № 3 – 2015 р. № 4 – 2017 р. № 5 – 2017 р. № 6 – 2018 р. № 7 – 2019 р).
У січні 2013 року доценти кафедри режисури та хореографії Олег Петрик та Денис Шариков розробили паспорт спеціальності «Хореографічне мистецтво (Хореологія)», з метою забезпечення можливості наукових досліджень та захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук у галузі мистецтвознавства за спеціальністю «Хореографічне мистецтво». Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 16 травня 2014 року затверджено паспорт наукової спеціальності 17.00.08 «Хореографічне мистецтво», за основу якого взято саме пропозиції кафедри режисури та хореографії (наказ МОН України від 26.05.2014 № 642).

 

IMG_0046 IMG_0743 IMG_9212 IMG_9729

Кафедру засновано у Львівському національному університеті імені Івана Франка в 2002 році з ініціативи ректора Університету, професора Івана Вакарчука та за підтримки філологічного факультету. У 2011 році у зв’язку з ліцензуванням нового напрямку підготовки «Хореографія» кафедру режисури перейменовано у кафедру режисури та хореографії.
На кафедрі готують фахівців за спеціальністю «Режисура драматичного театру» та «Хореографія». Завідувач кафедри – народний артист України, художній керівник Львівського національного театру ім. М. Заньковецької, голова Львівського міжобласного відділення НСТД України, член-кореспондент АМУ, доцент, лауреат Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка – Федір Миколайович Стригун.
До навчального процесу на кафедрі залучені кращі фахівці Львова, народні та заслужені артисти України, заслужені діячі мистецтв України, заслужені працівники культури України. В основі навчання спеціальності «Режисура драматичного театру» закладений принцип поєднання академічної університетської освіти і фахових професійно-освітніх дисциплін таких як: «Режисура і майстерність актора», «Історія української режисури», «Історія зарубіжної режисури», «Кіно-Аудіо-Радіо режисура», «Робота режисера з художником», «Робота режисера з драматургом», «Роботи режисера з балетмейстером», «Сценографія» та інші. Програми профільних предметів було складено з урахуванням потреб студентів, що здобувають другу вищу освіту.
У 2010 році з ініціативи провідного соліста Львівського національного академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької Олега Петрика у Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті
культури і мистецтв було започатковано вищу освіту у галузі хореографічного мистецтва – ліцензування напряму 024 «Хореографія» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр».
Цього ж року відбувся перший набір студентів на І-й курс (на базі повної середньої освіти) та на ІІІ-й курс (на базі середньої спеціальної освіти, диплом молодшого спеціаліста), які отримують кваліфікацію «Бакалавр хореографії. Вчитель хореографічних дисциплін. Керівник танцювального колективу. Артист балету».
У червні 2012 року ліцензовано спеціальність 7.02020201 «Хореографія» за ОКР «Спеціаліст» денної форми навчання, що дало можливість присвоювати випускникам кваліфікацію «Хореограф. Викладач хореографічних дисциплін. Балетмейстер-постановник». У травні 2013 року ліцензовано напрям підготовки 6.020202 «Хореографія» за ОКР «Бакалавр» заочної форми навчання. Набір на заочну форму навчання проводиться на базі середньої спеціальної освіти (диплом молодшого спеціаліста). У  2016 року ліцензовано напрям підготовки 024 «Хореографія» за ОП «магістр» денна/заочної форми навчання. Набір  навчання проводиться на основі диплому бакалавра. У 2010 році в перше відрито набір за освітнім рівнем доктор філософії та здійснено набір у аспірантуру по спеціальності 024 Хореографія.

Стратегія

розвитку кафедри режисури та хореографії

факультету культури і мистецтв

Львівського національного університету імені Івана Франка

на 2020-2025 рр.

 

Стратегічне завдання кафедри режисури та хореографії факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка – якісна підготовка фахівців нового по коління, створення гідних умов для навчання і праці студентів та викладачів у освітньо-науковому та творчо-мистецькому академічному середовищі – відповідно до законодавства України.

Головні засади діяльності:

 • повага до особистості студента, викладача, працівника кафедри режисури та хореографії;
 • дотримання правил академічної етики;
 • збереження культурних та мистецько-творчих традицій у осмисленому поєднанні з новаторськими підходами та ідеями;
 • сприяння творчій ініціативі розвитку культурно-мистецьких науково-педагогічних традицій;
 • чіткий розподіл повноважень та відповідальності посадових осіб кафедри режисури та хореографії;
 • прозорість, дисциплінованість, обґрунтованість, послідовність у поєднанні з особистою та колективною відповідальністю щодо прийняття рішень;
 • створення необхідних умов для творчого, професійного, наукового зростання студентів, аспірантів та професорсько-викладацького складу кафедри режисури та хореографії;
 • навчально-методична робота, впровадження нових освітніх технологій та участь кафедри в міжнародних освітніх проектах;
 • наукова робота та міжнародне наукове співробітництво;
 • профорієнтаційна робота, співпраця з працедавцями та працевлаштування випускників, реклама кафедри на ринку освітніх та культурно-мистецьких послуг;
 • удосконалення та покращення матеріально-технічної бази освітнього процесу;
 • підтримка студентського самоврядування та забезпечення його подальшої участі у роботі кафедри
 • покращення якісного складу науково-педагогічного персоналу кафедри режисури та хореографії з метою забезпечення вимог до надання освітніх послуг у сфері вищої освіти;
 • відкриття Освітньої програми творчої аспірантури та асистентури-стажування за спеціальністю 024 Хореографія з присудження ступеня доктора мистецтва;
 • розвиток співпраці з роботодавцями з метою врахування якісних параметрів підготовки фахівців у галузі культури і мистецтв;.
 • активне і результативне залучення студентів до участі в конкурсах, олімпіадах;
 • проведення постійно діючого кафедрального науково-методичного семінару з залученням науковців з інших ЗВО та роботодавців у тому числі в onlinе-режимі;
 • створення Асоціації випускників кафедри режисури та хореографії за ініціативи групи випускників та підтримки ректорату;
 • регулярне поповнення бібліотечного фонду університету фаховою літературою;
 • створення костюмного фонду навчального курсу з дисциплін «Ансамбль», «Мистецтво балетмейстера», творчих лабораторій, Ансамблю українського та народного танцю «Прем’єра» кафедри режисури та хореографії.

 

№ з/п Пункти плану розвитку Індикатори та показники досягнення Термін
1. Управління та інформація
1.1 Узгодження освітньо-наукову та творчо-мистецькому структуру кафедри з новими освітніми потребами і запитами Освітні проекти жовтень 2020  року – грудень 2015 року
1.2 Побудова системи електронного документообігу на рівні кафедри, інтеграція з загльноуніверситетською системою документообігу Система деканат Упродовж всього періоду
1.3 Забезпечення розбудови репозитарію публікацій викладачів кафедри Репозитарій Упродовж всього періоду
1.4 Забезпечення сталого розвитку web-ресурсів кафедри Стан web-ресурсів Упродовж всього періоду
1.5 Розвиток системи електронного навчання, формування онлайн середовища з потрібною кількістю електронних навчальних курсів Е-курси жовтень 2020  року – грудень 2015 року
1.6 Формування набору електронних методичних матеріалів, посібників, підручників на основі Положення про електронні видання Університету Е-видання жовтень 2020  року – грудень 2015 року
1.7 Сприяння підвищенню кваліфікації працівників у сфері цифрових компетенцій Виконання плану підвищення Упродовж всього періоду
1.8 Розроблення маркетингової стратегії та рекламної кампанії кафедри у складі факультету, розширення промоції освітніх і наукових платних послуг Положення Упродовж всього періоду
1.9 Участь працівників у формуванні єдиного інформаційного простору Університету через наповнення бази даних та розширення функціоналу інформаційної системи управління навчальним процесом, ведення особистих кабінетів викладачів Е-кабінети Упродовж всього періоду
1.10 Впровадження заходів з безпеки життєдіяльності та протипожежної охорони Упродовж всього періоду
2. Міжнародна діяльність
2.1 Зростання показника участі студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу кафедри у програмах міжнародної академічної мобільності Промоції і участь у програмах Упродовж всього періоду
2.3 Продовження співпраці з Міжнародною радою танцю ЮНЕСКО Промоції і участь у програмах Упродовж всього періоду
2.4 Сприяння стажуванню науково-педагогічних і наукових працівників за кордоном. Звіти про стажування Упродовж всього періоду
2.5 Запровадження разом із партнерськими закладами вищої освіти спільних програм подвійних дипломів, зокрема на магістерському і PhD рівнях Угоди про співпрацю Упродовж всього періоду
2.6 Сприяння розробці та втіленню короткотермінових міжнародних програм (літні школи, наукові та навчальні візити тощо) із залученням іноземних та українських студентів та з можливістю для українських і іноземних студентів отримувати кредити за участь у таких програмах Угоди про співпрацю, програми Упродовж всього періоду
2.7 Ініціювання спільних міжнародних освітніх проектів із залученням фінансової підтримки провідних міжнародних фондів і фундацій Освітні проекти Упродовж всього періоду
2.8 Сприяння проходження стажування студентів та аспірантів в іноземних компаніях та міжнародних організаціях Звіти про стажування Упродовж всього періоду
2.9 Розширення практики залучення іноземних викладачів до освітнього процесу в Університеті Звіти про виконання Упродовж всього періоду
3. Освітня діяльність
3.1 Впровадження курсів іноземними мовами Курси Упродовж всього періоду
3.2 Здійснення регулярних обмінів досвідом між викладачами та дослідниками Університету, які реалізують міжнародні проекти та проведення тренінгів щодо участі у міжнародних грантових проектах Участь в тренінгах Упродовж всього періоду
3.3 Формування, перегляд діючих та впроваджування актуальних змін до освітніх (освітньо-наукових, освітньо-професійних) програм зі залученням стейкхолдерів (роботодавців, випускників, студентів) та з урахуванням потреб ринку праці. Освітні програми Упродовж всього періоду
3.4 Розширення можливостей індивідуальних навчальних траєкторій студентів через вибіркові курси і гнучкі сертифіковані програми. Вибіркові курси Упродовж всього періоду
3.4 Модернізація аудиторного фонду кафедри, обладнання аудиторій та танцювальних залів сучасною комп’ютерною та аудіо-відео технікою для ефективного використання інформаційних технологій у навчальному процесі. Університетські обладнані балетні зали та аудиторії Упродовж всього періоду
3.5 Створення на кафедрі вільного студентського простору для самостійної творчої роботи студентів у позааудиторний час Простір для самостійної роботи студентів Упродовж всього періоду
3.6 Актуалізація освітніх магістерських програм ОП магістр Упродовж всього періоду
3.7 Проведення регулярного внутрішньо-кафедрального університетського рейтингування викладачів. Рейтинг викладачів Упродовж всього періоду
3.8 Організація самостійної роботи студентів Методичні рекомендації Упродовж всього періоду
4. Наукова діяльність
4.1 Збільшення кількості статей у журналах з імпакт-фактором і міжнародних патентів завдяки різним формам стимулювання. Статті Упродовж всього періоду
4.2 Забезпечення вільного доступу до спеціалізованих та універсальних наукометричних баз даних. Доступ до УНБ Упродовж всього періоду
4.3 Розширення можливостей для стажування наукових працівників у провідних зарубіжних науково-дослідних установах Угоди про співпрацю Упродовж всього періоду
4.4 Запрошення іноземних фахівців для освітньої та наукової діяльності. Угоди про співпрацю, розклад лекцій Упродовж всього періоду
4.5 Забезпечення в Науковій бібліотеці Університету виданнями хореографічного спрямування в тому числі е-видань. Каталог, доступ до ресурсів Упродовж всього періоду
4.6 Організація та проведення всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій. Програма конференції Упродовж всього періоду
4.7 Організація систематичного проведення науково-методичних семінарів кафедри. Протоколи Упродовж всього періоду
5. Виховна робота
5.1 Реалізація Концепції національного виховання молодої людини з активною життєвою позицією (залучення студентів до національно-патріотичних заходів та акцій Університету, організація зустрічей з відомими вченими і громадськими діячами). Виховні заходи Упродовж всього періоду
5.2 Активізація роботи порадників академгруп. Плани та звіти про роботу Упродовж всього періоду
5.3 Співпраця зі студентським самоврядуванням у плануванні та проведенні виховних заходів, організації студентського дозвілля. Проекти Упродовж всього періоду
5.4 Створення костюмного фонду навчального курсу з дисциплін «Ансамбль», «Мистецтво балетмейстера», творчих лабораторій, Ансамблю українського та народного танцю «Прем’єра» кафедри режисури та хореографії. Костюмний фонд Упродовж всього періоду
5.5 Організація діяльності творчих осередків кафедри

–        Балетного театру «Прем’єра»

–          Українського фольк-балет театру «Прем’єра»;

–          Театру сучасного танцю «Тіло»;

–          Театру з мистецтва балетмейстера;

–          Студентського театру танцю;

–          Ансамблю класичного танцю;

–          Ансамблю українського танцю.

Концертна програма Упродовж всього періоду
6. Профорієнтаційна робота
6.1 Проведення Днів відкритих дверей та організація зустрічей онлайн з учнями ЗНЗ. День відкритих дверей Упродовж всього періоду
6.2 Організація гастрольно-концертних профорієнтаційних заходів для учнівської молоді. Виїзди у школи, гімназії, ліцеї з лекціями і демонстрацією презентаційного матеріалу щодо історії та сучасної діяльності кафедри Концерти Упродовж всього періоду
6.3 Публікації у ЗМІ, Інтернет та підготовка інформаційних буклетів про історію, напрями підготовки, спеціальності кафедри та можливість працевлаштування після його закінчення. Публікації Упродовж всього періоду
6.4 Організація та проведення фестивалів та конкурсів з хореографічного мистецтва для учнівської молоді. Фестивалі, конкурси Раз на рік
6.5 Організація та проведення майстер класів для учнівської молоді. Майстер-класи Упродовж всього періоду
6.7 Розміщення на інтернет-сторінці факультету інформації для абітурієнтів про навчальне, мистецьке життя, напрями навчальної, наукової та творчої діяльності кафедри. Інтернет сторінка Упродовж всього періоду

 

Затверджено на засіданні кафедри режисури та хореографії (Протокол № 6 від 21 листопада 2019 року)

Співробітники

завідувачСТРИГУН Федір Миколайовичзавідувач
професор (сумісник)ВАНЬОВСЬКИЙ Михайло Васильовичпрофесор (сумісник)
професор (сумісник)ГАРБУЗЮК Майя Володимирівнапрофесор (сумісник)
професор (сумісник)ПЕТРИК Олег Олеговичпрофесор (сумісник)
доцент (сумісник)БЕЗРУЧЕНКОВ Юрій Володимировичдоцент (сумісник)
доцентДЕМ'ЯНЧУК Андрій Львовичдоцент
доцент (сумісник)КАСПРУК Тетяна Андріївнадоцент (сумісник)
доцентКОЗАК Назар Богдановичдоцент
доцент (сумісник)КОРЧИНСЬКА Ольга Миколаївнадоцент (сумісник)
доцентКУЗИК Олег Євгеновичдоцент
доцентКУНДИС Руслан Юрійовичдоцент
доцент, аспірант (сумісник)ЛАНЬ Оксана Богданівнадоцент, аспірант (сумісник)
доцентЛУНЬО Петро Євгеновичдоцент
доцентПЛАХОТНЮК Олександр Анатолійовичдоцент
доцентРАЗУМОВСЬКИЙ Олег Миколайовичдоцент
доцент (сумісник)СВЄТЛІЦА Євген Тарасовичдоцент (сумісник)
доцент (сумісник)ЦЬОНА Олег Михайловичдоцент (сумісник)
доцентШІТ Тарас Романовичдоцент
доцентЯЦЕЛЕНКО Андрій Анатолійовичдоцент
асистентБАНДУРА Христина Петрівнаасистент
асистент (сумісник)БАС Ярослав Олеговичасистент (сумісник)
асистентБЕЗПАЛЕНКО Юлія Василівнаасистент
асистентДАНИЛИШИН Тарас Романовичасистент
асистентДОМАЗАР Соломія Олегівнаасистент
асистентІВАЩИШИН Анастасія Ярославівнаасистент
асистентКІПТІЛОВА Надія Володимирівнаасистент
асистентКОЛЕСНИК Світлана Іванівнаасистент
асистентКУЛЬЧИЦЬКИЙ Юрій Івановичасистент
асистентКШЕН Катерина Сергіївнаасистент
асистент, старший лаборант (сумісник)МАРКЕВИЧ Софія Любомирівнаасистент, старший лаборант (сумісник)
асистентМОСІЙЧУК Юлія Олександрівнаасистент
асистентНАСТЮК Ольга Іванівнаасистент
асистентНИКОРОВИЧ Іван Володимировичасистент
асистентОЛЕКСЮК Андрій Володимировичасистент
асистентПЕТРИК Анна Ігорівнаасистент
асистентРИХАЛЬСЬКА Оксана Володимирівнаасистент
асистентСИДОРУК Соломія-Володимира Миколаївнаасистент
асистент (сумісник)СКАЛОЗУБОВ Григорій Станіславовичасистент (сумісник)
асистентСТАЛІНСЬКИЙ Павло Олеговичасистент
асистентТАРАСЮК Олександр Володимировичасистент
асистентУШАКОВА Єлизавета Олегівнаасистент
асистентШКУТЯК Тарас Миколайовичасистент
асистентЯЩЕНКО Костянтин Андрійовичасистент
аспірант, асистент (сумісник)ГРИЦЕНКО Ярослава Володимирівнааспірант, асистент (сумісник)
аспірант, асистент (сумісник)КОНДРАТЬЄВА Марія Володимирівнааспірант, асистент (сумісник)
аспірант, асистент (сумісник)ЛІТОВЧЕНКО Олена Андріївнааспірант, асистент (сумісник)
аспірант, асистент (сумісник)СКИБА Юлія Юріївнааспірант, асистент (сумісник)
аспірант, асистент (сумісник)ХОЛОВ Тарас Івановичаспірант, асистент (сумісник)

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Силабуси навчальних дисциплін (024 Хореографія) бакалавр

ПП 1.2.01 Силабус Історія образотворчого мистецтва А. Демянчук (024 Хореографія)

ПП 1.2.02 Силабус Анатомія та фізіологія рух.актив. І курс 2 семестр Т. Шіт (024 Хореографія)

ПП 1.2.03 Силабус Історія хореографічного мистецтва О. Плахотнюк (024 Хореографія)

ПП 01.07. Силабус Методики викладання хореографії ІІІ курс 5,6 сем.О. Плахотнюк А. Яцеленко

ПП 01.09. Силабус Методика роботи з хореографічним колективом ІV курс 7. 8 сем. О. Плахотнюк А. Яцеленко

 

ПП 1.2.12 Силабус_Майстерність актора (024 хореографія ) Магденко К.Є

ПП 1.2.14 Силабус Теор.та метод. виклад. клас.танцю_1-3 курс_ 1,3,5 сем._Ю. Безпаленко, С. Сидорук

ПП 1.2.15 Силабус Теор. та метод.викл. народ.-сцен. танцю І курс 1 сем Н. Кіптілова

ПП 01.14. Силабус Теор. та метод.викл. народ.-сцен. танцю ІІІ курс 5 сем Н. Кіптілова

ПП 01.14. Силабус Теор. та метод.викл. народ.-сцен. танцю ІV курс 7 сем С. Колесник

ПП 1.2.17 Силабус Мистецтво балетмейстера І курс 1 семестр Т. Холов (024 Хореографія)

ПП 1.2.17 Силабус Мистецтво балетмейстера ІІ курс 3 семестр К. Кшен (024 Хореографія)

ПП 1.2.17 Силабус Мистецтво балетмейстера ІІІ курс 5 семестр Т. Холов (024 Хореографія)

ПП 1.2.17 Силабус Мистецтво балетмейстра VІ курс 7.8 семестрb О. Лань (024 Хореографія)

ПП 1.2.23. Силабус Курсова робота Теорія та методика викладання фахових дисциплін ІІІ курс 5,6 сем.О. Плахотнюк

Дисципліни вільного вибору студента

ЗК 2.1.01 Силабус Мистецтвознавство А. Демянчук

ЗК 2.1.01 Силабус Естетика візуального мистецтва ІІ куср 4сем. А. Демянчук

ПП 2.1.2.01 Силабус Партерний тренаж ІІ курс 3.4 с. Маркевич. Стригун Сталінський (024 Хореографія)

ДВВС Силабус Історія та синтез мистецтв ІІІ курс 6 сем. А. Демянчук

Силабуси навчальних дисциплін (024 Хореографія) магістр

ПП 1. 2. 01. Силабус Функціювання хореографічного колективу 1к.2с. МАГІСТР. О. Плахотнюк 024 Хореографія

ПП 1.2.07 Силабус Мистецтво балетмейстера І курс МАГІСТРИ 1 семестр О. Лань (024 Хореографія)

ПП 1.2.10. Силабус Кваліфікаційна (магістерська) робота ІІк.3с. МАГІСТР. О. Плахотнюк 024 Хореографія

Дисципліни вільного вибору студента

ПП 2.1.2.03 Силабус Сценографія хореографічних номерів V курс 9 семестр А. Демянчук (Магістри)

ПП 2.1.2.04 Силабус Режисура хореографічних творів І курс МАГІСТРИ 1 семестр О. Лань (024 Хореографія)

ДВВС Силабус Історія та синтез мистецтва МАГІСТР V курс. 9 сем. А. Демянчук

Силабуси інших освітніх програм

Силабус Основи хореографії (014 середня освіта музичне мистецтво) О. Плахотнюк

Методичні матеріали

Метод.-реком. Магістерська робота 024 Хореографія 2020 Плахотнюк
Метод.-реком курсова Історія хореографічного мистецтва 2020 Плахотнюк 
Метод-реком. контрольна роботи МРзХК Плахотнюк
Метод.-реком. курсова робота Методика викладання фахових дисциплін.2020 Плахотнюк
Метод.-реком. Мистецтво балетмейстера Лань
Метод.-реком. Теорія та методи клас. танцю ІІ курс 3 сем. Безпаленко
Метод.-реком. Теорія та методи клас. танцю І курс 1 сем. Безпаленко
Метод.-реком. Теорія та метод. викл. клас. танцю ІІІ курс заочна ф. н. Безпаленко Cидорук

Засоби діагностики (перелік питань із заліків, іспитів, тестові завдання)

Екзаменаційні питання «Історія хореографічного мистецтва» ІІ курс ; семестр 024 Хореографія бакалавр

Залікові питання «Історія хореографічного мистецтва» І курс ІІ семестр 024 Хореографія бакалавр

Екзаменаційні питання “Методика викладання хореографії” (024 Хореографія бакалавр денна та заочна форма навчання)

Залікові питання “Методика роботи з хореографічним колективом” (024 Хореографія бакалавр денна та заочна ф.н.)

Методичні рекомендації щодо проходження та захисту практик

001 Наскрізна програма практи 024 Хореографія 2020. О. Плахотнюк

1 Програма практики (навчально-ознайомча практика) І курс. 024 Хореографія О. Плахотнюк

2 Програма практики (керівник хореограф. колективу) ІІ курс 024 Хореографія. О. Плахотнюк

3 Програма педагогічної практики Бакалавр 024 Хореографія О.Плахотнюк

4 Програма виробничої хореографічно-постановчої практики 4 курс 024 Хореографія О. Плахотнюк

5 Програма педагогічної (асистенської)практики Магістр 024 Хореографія О.Плахотнюк

6 Програма виробничої переддипломної практики Магістр 024 Хореографія О. Плахотнюк

Дослідження

Зміст навчально-методичної роботи кафедри:

Досліджено питання: формування напрямів, шкіл, та осередків хореографічного мистецтва, що розкривають проблематику генезису хореографічного мистецтва в контексті суспільно-політичних та мистецьких тенденцій ХХІ століття. Розвиток педагогічної думки в контексті хореографії й опрацювання різноманітних педагогічно-психологічні методик з її вивчення. Звернуто увагу на важливість підготовки фахівців у курсі «Мистецтво балетмейстера», що супроводжуються новітніми тенденціями образостворення, виконання та сприйняття танцювальних творів, на важливість розуміння музичної складової хореографічного мистецтва, а також значення постаті в контексті розвитку хореографічного мистецтва, утвердження процесів становлення українських педагогічних мистецьких новаторських пошуків особистостей провідних митців України в тому числі Галичини, що підносять значущість їхніх напрацювань у процесі становлення хореографічного мистецтва України.

Розглянуто проблематику формування кінезіології танцю, танцювального руху; педагогічні, психологічні, медико-біологічні аспекти в хореографії. Схарактеризовано теоретичні, методичні засади в практичній діяльності вчителів, тренерів хореографії, а саме ‒ питання основ медичного забезпечення, профілактики травматизму в хореографічних гуртках; означено напрямки арт-терапії засобами хореографічного мистецтва; психологічні аспекти діяльності, засоби корекції, реабілітаційні та відновлення організму в хореографії.

Співпраця з Міжнародною радою танцю при ЮНЕСКО (Dance Research CID UNESCO).

Організація всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій з хореографічного мистецтва:

Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічні, психологічні та медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті» (з міжнародною участю).

Восьма Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Хореографічна культура – мистецькі виміри».

ХІІІ студентської наукової конференції «Культурно-мистецькі процеси в Україні у контексті європейського наукового простору» Секція Хореографічне мистецтво

Інформаційний лист V Міжнародної науково практичної конференції листопад 2020

Наукові теми кафедри режисури та хореографії, що досліджується в рамках робочого часу

 

2020 – 2022 рр. «Парадигма хореографічного мистецтва в світі та Україні (танцювальна культура, хореографічна педагогіка, систематика, взаємодія з культурно-історичними факторами)»

Державний реєстраційний номер: 0120U101781

Науковий керівник – народний артист України, професор Петрик О. О.

 

Наукове спрямування:

 • дослідження генезису, жанрово-стилістичних особливостей, хореографічної педагогіки усіх видів та новітніх форм хореографії в України та світі;
 • вивчення взаємодії хореографічного мистецтва з культурними процесами діяльності людства

Організація науково-практичних конференцій, науково-методичних семінарів та майстер-класів з хореографічного мистецтва.

Публікація наукових статей, навчальних посібників, монографій з даної тематики, підготовка і виголошення доповідей на конференціях. Написання та захист під науковим керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри докторських, магістерських, курсових робіт, підготовка виступів студентів кафедри режисури та хореографії на Студентських наукових конференціях. Організація творчо-мистецької роботи хореографічних колективів кафедри.

Мета:

 • формування наукового апарату у вітчизняні мистецтвознавчі наукові з дослідження хореографічної культури;
 • вивчення філософії та теорії танцю сьогодення;
 • становлення хореології як мистецтвознавчої дисципліни;
 • дослідження історично-культурних та жанрово-стилістичних чинників народної, класичної, бальної, сучасної хореографії та інших новітніх форм танцю;
 • формування новітнього підґрунтя хореографічної педагогіки ХХІ століття в контексті освітніх реформ в Україні.

 

АНОТОВАНИЙ ЗВІТ 2020 рік

за результатами науково-дослідної роботи теми, яку виконували в межах робочого часу викладачі, а також досліджень докторантів, аспірантів, студентів

кафедри режисури та хореографії за 2020 р.

 

 1. Тема НДР: «Парадигма хореографічного мистецтва в світі та Україні (танцювальна культура, хореографічна педагогіка, систематика, взаємодія з культурно-історичними факторами)».
 2. Керівник НДР: Петрик Олег Олегович, народний артист України, професор кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка
 3. Номер державної реєстрації НДР: 0120U101781
 4. Назва закладу вищої освіти, наукової установи: Львівський національний університет імені Івана Франка
 5. Терміни виконання: початок, закінчення: 01.01.2020–31.12.2022 рр.

 

 1. Анотація:

Наукове спрямування:

 • дослідження генезису, жанрово-стилістичних особливостей, хореографічної педагогіки усіх видів та новітніх форм хореографії в України та світі;
 • вивчення взаємодії хореографічного мистецтва з культурними процесами діяльності людства;

Організація науково-практичних конференцій, науково-методичних семінарів та майстер-класів з хореографічного мистецтва.

Публікація наукових статей, навчальних посібників, монографій з даної тематики, підготовка і виголошення доповідей на конференціях. Написання та захист під науковим керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри докторських, магістерських, курсових робіт, підготовка виступів студентів кафедри режисури та хореографії на Студентських наукових конференціях. Організація творчо-мистецької роботи хореографічних колективів кафедри.

Мета:

 • формування наукового апарату у вітчизняні мистецтвознавчі наукові з дослідження хореографічної культури;
 • вивчення філософії та теорії танцю сьогодення;
 • становлення хореології як мистецтвознавчої дисципліни;
 • дослідження історично-культурних та жанрово-стилістичних чинників народної, класичної, бальної, сучасної хореографії та інших новітніх форм танцю;
 • формування новітнього підґрунтя хореографічної педагогіки ХХІ століття в контексті освітніх реформ в Україні.

 

 1. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників, довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти; теми захищених та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій; теми захищених магістерських робіт із зазначенням наукового керівника (за матеріалами досліджень за період виконання НДР; підкреслити прізвища виконавців НДР).

 

Demianchuk A. Roman miracle-working icons of the Mother of God in the iconic art of Ukraine. New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries: monograph / edited by authors. – 7th ed. – Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2019. – 474 p. – 420–449 (Chapter «History of Art» https://doi.org/10.30525/978-9934-588-15-0-148 http://www.baltijapublishing.lv/download/all-science-3/all-science_part_7.pdf

Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : колективна монографія / за заг. ред. О. А. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – 316 с.

Кінезіологія танцю : колективна монографія / за заг. ред. О. А. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – 244 с.

Дем’янчук А. Andriy Demyanchuk Icon / А. Дем’янчук [Електронний посібник]. – Львів : ТзОВ Манускрипт. – 2020. – 75 c. URL: https://manusbook.com/9043_Demyanchuk_Icona_O/index.html, URL: https://manusbook.com/9043_Demyanchuk_Icona_O/index.html?fbclid=IwAR1qgrKNrmqxV4_4I7-mPaiupov_dO1gR1l_P-F8N1gu07HDdmG3vxXqXTk

Шіт Т. Теорія та методика викладання сучасного бального танцю (Європейська програма) / Т. Шіт // [Електронний посібник] – Львів : Разом TV, 2020. URL:  www.mv.inf.ua/index.php?id=53

Кінезіологія танцю та техніко-естетичних видів спорту. ІV частина : навчально-методичний посібник / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка кафедра режисури та хореографії, 2020. – 183 с.

Лань О. Мистецтво балетмейстера: хореографія великої форми: навчально-методичний посібник / О. Лань. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – 180 с.

Лукашов В. О. Синтез виражально-зображальних властивостей tap dance і modern dance в експериментальній виставі «Макс і Ло» / В. О. Лукашов ; упоряд., наук. керівник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2020. – 68 с.

Мосєсова К. І. Модерн-балет Оксани Лань «Акверіас»: концептуальний підхід у сучасній хореографії України / К. І. Мосесова ; упоряд. О. А. Плахотнюк, наук. керівник А. Л. Дем’янчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2020. – 93 с.

Тураш Д. Я. Психофізичний апарат танцівника в процесі творення вистави «Кара» : науково-популярний нарис / Д. Я. Тураш ; упоряд. О. А. Плахотнюк, наук. керівник П. Є. Луньо. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2020. – 80 с.

Хореографічна культура – мистецькі виміри / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2020. ‒ Вип. 8. – 280 с.

Хореографічна культура – мистецькі виміри / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2020. ‒ Вип. 9. – 208 с.

Статті у виданнях, які мають імпакт-фактор 12 (дванадцять);

Бас Я. Педагогічні особливості роботи з колективом у авторській танцювальній виставі «Вірний» / Я. Бас, М. Піддубняк // Молодий вчений. – 2019. – №11(75). – С. 242–245. (ISSN 2304-5809, збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus). URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/52.pdf

Дем’янчук А. Створення хореографічного образу засобами пластичних і часових мистецтв / А. Дем’янчук, Р. Кундис // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 4. – С. 126–132. збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: EBSCO, DOAJROAD, Open Academic journal Index; Cite Factor; Polich Scholary Bibliography; Google Scholar; Journals Impact Factor; BASE; Inno Space; Scientific Indexing Services; Російський індекс наукового цитування (РІНЦ); International Impact Factor Services; Research Bible. URL: http://journals.uran.ua/visnyknakkkim/article/view/191348/191403

Кульчицький Ю. Інтерпретація античних міфологічних образів в поемі Івана Котляревського «Енеїда» та в однойменній танцювальній виставі / Ю. Кульчицький, П. Луньо, Я. Бас // Молодий вчений. – 2019. – №11 (75). – С. 844–849. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/179.pdf (ISSN 2304-5809, збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus).

Мосєсова К. Творча реалізація мистецьких задумів режисера-балетмейстера Оксани Лань часів розбудови української незалежності. / К. Мосєсова, О. Лань // Молодий вчений. – 2019. – №11(75). – С. 271–275. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/59.pdf (ISSN 2304-5809, збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus)

Мосійчук Ю. Втілення образу жінки-балерини в мистецтві кінця ХХ початку ХХІ століття / Д. Лєщенко, Ю. Мосійчук // Молодий вчений. ‒ 2019. ‒ №11(75) – С.  257–260 збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Google Scholar, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus). URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/56.pdf

Скиба Ю. Марина Абрамович: зв’язок митця та глядача / Ю. Скиба., П. Луньо // // Молодий вчений. – Херсон, 2019. – № 10 (74). – С. 96-99. збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Google Scholar, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/10/22.pdf

Скиба Ю. Мистецтво перформансу як спосіб життя / Ю. Скиба // Молодий вчений. – Херсон, 2019. – № 11(75). – C. 281–284. збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Google Scholar, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus URL:. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/61.pdf

Тураш Д. Багатовимірність технік імпровізації в сучасному танці / Д. Тураш, С. Домазар // Молодий вчений. – 2019. – №11(75). – С. 866–871. збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Google Scholar, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/184.pdf

Федорів М. Концептуальні підходи до проблем добра і зла в хореографічному мистецтві античності / М. Федорів, П. Луньо // Молодий вчений. – 2019. – №11 (75). – С. 285–289. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/62.pdf (ISSN 2304-5809, збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus).

Цяпута М. Різновиди арабського народного танцю Дабка. Науковий керівник – доц. А. Дем’янчук / М. Цяпута, Р. Кундис, О. Боровницький // Молодий вчений. – 2019. – №10(74). – С. 100–102. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/10/23.pdf (ISSN 2304-5809, збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus)

Черниш Д. Започаткування українського народного танцю у драматичних виставах кінця XIX – початку XX століття / Д. Черниш, Р. Кундис // Молодий вчений. – Херсон, 2019. – №11(75). – С. 887–889. збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Google Scholar, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus). URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/187.pdf

Яковлєв І. Українські ознаки у танцювальній виставі «Енеїда» та в однойменній поемі І. Котляревського / І. Яковлєв, П. Луньо // Молодий вчений. – 2019. – №11(75). – С. 890–893 URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/188.pdf (ISSN 2304-5809, збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus).

Статті у фахових виданнях України 7 (сім);

Петрик О. Інтерпретації балетів класичної спадщини на сцені львівського оперно-балетного театру середини ХХ – початку ХХІ ст. / О. Петрик // Танцювальні студії. – Київ, 2020. Т. 3. № 1. – С. 46–57. URL: http://dancestudios.knukim.edu.ua/article/view/203938/204715

Дем’янчук А. Філософські та богословські основи іконотворчості / А. Дем’янчук // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – Київ : Ідея-принт, 2020. – № 1. – С. 68–76. URL: http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/1151?show=full

Дем’янчук А. Створення хореографічного образу засобами просторових і часових мистецтв / А. Дем’янчук, Р. Кундис // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – Київ : Міленіум, 2019. – № 4. – С. 126–132. URL: http://journals.uran.ua/visnyknakkkim/article/view/191348

Кундис Р. Діяльність львівської баянної школи у тематиці науково-практичних конференцій (2005-2012 рр.). / Р. Кундис // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: Зб. наук. зап. Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2019. – Вип. 32. – С. 226–233. збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: Index Copernicus (Польща), Google Scholar, РИНЦ (РФ); «Cosmos» (США) та «Research Gate», «Research Bible» (Німеччина); «СЕЕОL». URL: http://kulturologiya.rv.ua/збірники/item/401-українська-культура-минуле,-сучасне,-шляхи-розвитку-вип-32.html

Кундис Р. Провідні авторські баянні школи України як визначальний складник регіональної інструментальної традиції / Р. Кундис, А. Душний // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 30. Том 1. – С. 148–154. збірник включено до міжнародного каталогу наукових видань і наукометричної бази: Index Copernicus (Польща). Журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») у галузі культури і мистецтва (022 – Дизайн, 023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 024 – Хореографія, 025 – Музичне мистецтво, 026 – Сценічне мистецтво, 027 – Музеєзнавство, пам’яткознавство, 028 – Менеджмент соціокультурної діяльності). URL: http://journals.uran.ua/index.php/2308-4855/article/view/212213

Плахотнюк О. Балетмейстери Державного українського театру музичної комедії у Львові (1946–1953 років) / О. Плахотнюк // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство: зб. наук. праць. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. – Вип. 20. – C. 203–212. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/artstudies/article/view/10625

Плахотнюк О. Героїко-патріотична спрямованість сучасної хореографії в рамках фестивалю «Сурми Звитяги» / О. Плахотнюк // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : зб. наук. праць. – Київ : Міленіум, 2020. – № 1. – С. 99–104. збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: EBSCO, DOAJROAD, Open Academic journal Index; Cite Factor; Polich Scholary Bibliography; Google Scholar; Journals Impact Factor; BASE; Inno Space; Scientific Indexing Services; Російський індекс наукового цитування (РІНЦ); International Impact Factor Services; Research BibleURL: http://journals.uran.ua/visnyknakkkim/article/view/196575

Статті в інших виданнях України 35 (тридцять п’ять).

Байдіна А. Кінестетична емптія як основна у відносинах між виконавчем та рухом / А. Байдіна // Кінезіологія танцю : [колективна монографія] за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – C. 45–52.

Байдіна А. Тіло танцівника як засіб виразності його внутрішнього «Я» / А. Байдіна // Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : [колективна монографія] / за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 94–99.

Байдіна А., Кіптілова Н., Кундис Р. Естетика та ідеологія вільного танцю, філософія руху / А. Байдіна, Н. Кіптілова, Р. Кундис // Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : [колективна монографія] / за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 84–94.

Безпаленко Ю. Положення голови танцівника в системі класичного танцю (педагогічний досвід учнів В.А. Вичекжаніна) / Ю. Безпаленко // Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний полі жанровий дискурс) : [колективна монографія] за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – C. 131–137.

Безпаленко Ю. Психолого-педагогічні умови проведення занять хореографії з віковою категорією – рання дорослість / Ю. Безпаленко // Кінезіологія танцю : [колективна монографія] за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – C. 104–115.

Безпаленко Ю. Феномен розвитку класичної балетної школи в її історичному екскурсі (на прикладі Франції та Італії) / Ю. Безпаленко // Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний полі жанровий дискурс) : [колективна монографія] за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – C. 28–36.

Безрученков Ю. Формування професійної культури майбутніх фахівців хореографічного мистецтва у закладах вищої освіти / Ю. Безрученков // Кінезіологія танцю та техніко-естетичних видів спорту. ІV частина : навчально-методичний посібник [упоряд. О. Плахотнюк]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка кафедра режисури та хореографії, 2020. – C. 39–52.

Дем’янчук А. Персоналії в історії української освіти: український народний танець крізь призму творчості Василя Верховинця / А. Дем’янчук // Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : [колективна монографія] / за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 208–215.

Дем’янчук А. Роль образотворчого мистецтва в оформленні балетних постановок / А. Дем’янчук // Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : [колективна монографія] / за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 284-293.

Дем’янчук А. Творчість Євгена Лисика та балетний театр / А. Дем’янчук // Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : [колективна монографія] / за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 256–268.

Домазар С. Ліризм творчості Квітки Цісик і танцювальне мистецтво / С. Домазар, П. Луньо // Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : колективна монографія / за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 200–207.

Кіптілова Н. Український танець «Гопак» – мистецьке явище єднання поколінь / Н. Кіптілова // Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : колективна монографія / за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 76–83.

Кузик О. Особливі аспекти роботи хореографа за досвідом педагогічної та творчої діяльності Олега Голдрича / О. Кузик // Кінезіологія танцю та техніко-естетичних видів спорту. ІV частина : навчально-методичний посібник [упоряд. О. Плахотнюк]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка кафедра режисури та хореографії, 2020. – C. 95–111.

Кузик О. Формування особистості людини засобами позашкільної овітньо-дозвіллєвої діяльності / О. Кузик // Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний полі жанровий дискурс) : [колективна монографія] за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – C. 155–160.

Кузик О. Хореограф Олег Голдрич (за досвідом педагогічної та творчої діяльності) / О. Кузик // Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний полі жанровий дискурс) : [колективна монографія] за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – C. 240–256.

Кундис Р. До питання удосконалення майстерності акордеоніста-акомпоніатора на прикладі львівських хореографічних колективів / Р. Кундис // Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : [колективна монографія] за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 166–174.

Кундис Р. Проблеми вибору сюжетної основи для хореографічного твору / Р. Кундис, О. Замлинний // Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : [колективна монографія] за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 160–165.

Лань О. Втілення прийомів сучасного перформансу в практиці режисури одноактного балету / О. Лань // Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : [колективна монографія] / за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 36 – 46.

Лань О. Психологічні та педагогічні особливості створення танцювальної вистави у виконанні дітей: досвід народної школи-студії сучасного танцю «Акверіас» / О. Лань // Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : [колективна монографія] / за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 137–146 .

Лань О. Соціальні танці початку ХХІ століття в модемних психологічних аспектах трансформацій сучасного суспільства / О. Б. Лань // Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : [колективна монографія] / за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С.64–76 .

Лань О. Стилістичні особливості хореографічної  лексики балету-інсталяції «Дон Жуан з Коломиї» / О. Лань // Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : [колективна монографія] / за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. С. 46–56.

Лань О. Художнє кредо балетмейстера як наслідок його світогляду в контексті створення хореографічного образу / О. Лань // Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : [колективна монографія] / за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 146–155.

Літовченко О. Зміна рухової активності в професійній діяльності танцівника / О. Літовченко // Кінезіологія танцю : [колективна монографія] за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 145–154

Літовченко О. Зміна рухової активності в професійній діяльності танцівника / О. Літовченко // Кінезіологія танцю та техніко-естетичних видів спорту. ІV частина : навчально-методичний посібник / упоряд. О. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка кафедра режисури та хореографії, 2020. – С. 60–69.

Літовченко О. Особливості моторної пам’яті танцівника у процесі виконавської діяльності / О. Літовченко // Кінезіологія танцю : колективна монографія / за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 154-162

Настюк О. Музика і танець як елементи лікувальної арт-терапії / О. Настюк // Кінезіологія танцю : [колективна монографія] за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 195–207

Настюк О. Музика і танець як елементи лікувальної терапії / О. Настюк // Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) :[ колективна монографія] за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 187–199

Настюк О. Творчість українських композиторів у генезі національного балетного театру / О. Настюк //Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : [колективна монографія] за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 174–186.

Плахотнюк О. Героїко-патріотичне вираження через призму сучасної хореографії в рамках фестивалю «Сурми звитяги» / О.  Плахотнюк // Віват фестиваль! : зб. ст. [упоряд. В. Степанишин]. – Львів : СПОЛОМ., 2019. – С. 105–110.

Плахотнюк О. Творчо-естетичні площини у процесах формування занять танцем з людьми похилого віку / О. Плахотнюк // Кінезіологія танцю та техніко-естетичних видів спорту. VІ частина : навчально-методичний посібник [упоряд. О. А. Плахотнюк]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка кафедра режисури та хореографії, 2020. – C. 145–161.

Севоян Г. Форми сприйняття класичного балету сьогодення / Г. Севоян // Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей / упоряд. О. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, Факультет культури і мистецтв, 2020. – Вип. 8. – С. 156–170.

Філомонова-Златогурська Є. Хоровод – симовол єдності минулих та сучасних поколіть у хореографічних традиціях українців. Науковий керівник – проф. М. Гарбузюк / Є. Філомонова-Златогурська // Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей / [упоряд. О. Плахотнюк]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2020. ‒ Вип. 8. ‒ С. 33–43.

Холов Т. Особливості та рецепції афро-джаз-танцю / Т. Холов // Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : [колективна монографія] / за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 108–113.

Шіт Т. Мар’ян Вєчисти – перший професор бального танцю міста Львова / Т. Шіт // Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : [колективна монографія] за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 268–275.

Шіт Т. Постать Вікентія Матвійовича Рудчика у контексті розвитку бальної хореографії Галичини / Т. Шіт // Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : [колективна монографія] за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 276–283.

 

Тези доповідей на конференціях

Тези доповідей на міжнародних конференціях 4 (чотири).

Дем’янчук А. Етичні та естетичні цінності європейського мистецтва / А Дем’янчук. // Scientific and pedagogic internship “Problems and process of reforming education in the field of culture and arts area in Ukraine and EU countries” Scientific and pedagogical internship [Проблеми та процес реформування освіти в галузі культурології та мистецтвознавства в Україні та країнах ЄС. // Матеріали міжнародної наукової конференції] (November 4 – Desember 13, 2019). – Włocławek, Republic of Poland, рр.29–36.

Петрик О. Роль Ірини Красногорової у становлені виконавської балетної школи Львівського оперного-балетного театру / О. Петрик // Традиції та новації в хореографічній культурі (до 50-річчя кафедри хореографії Київського національного університету культури і мистецтв : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. [упор. А. Підлипська, ред. Т. Кунц], м. Київ, 25 квітня 2020 р. – Київ : КНУКіМ, 2020. – С. 59–61.

Літовченко О. Роль соціальних факторів у розвитку хореографічного мистецтва / О. Літовченко // Традиції та новації в хореографічній культурі (до 50-річчя кафедри хореографії Київського національного університету культури і мистецтв : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. [упор. А. Підлипська, ред. Т. Кунц], м. Київ, 25 квітня 2020 р. – Київ : КНУКіМ, 2020. – С. 100–101.

Філомонова-Златогурська Є. Проблема біполярності розвитку хореографічного мистецтва в Україні / Є. Філомонова-Златогурська // Традиції та новації в хореографічній культурі (до 50-річчя кафедри хореографії Київського національного університету культури і мистецтв : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. [упор. А. Підлипська, ред. Т. Кунц], м. Київ, 25 квітня 2020 р. – Київ : КНУКіМ, 2020. – С. 90–95.

 

Тези доповідей на вітчизняних конференціях 3 (три).

Безрученков Ю. Театр танцю «Відлуння» м. Львів / Ю. Безрученков, Д. Топорков // Художня культура у крос культурному просторі сучасності: V Всеукр. наук-практ. конф., жовтень 2019. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2019 – С. 144–147.

Плахотнюк О. Хореографічна освіта в класичному університеті / О. Плахотнюк // Художня культура у крос культурному просторі сучасності: V Всеукр. наук-практ. конф., жовтень 2019. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2019 – С. 44–47.

Тарасюк О. Проблеми репертуару для ансамблевого музикування неоднорідних народних інструментів / Тарасюк О., Бандура Х. // Музична Україніка (композитори України у парадигмі світової музичної культури : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (ДМК ім. В. Барвінського, 12 березня 2020 р., м. Дрогобич) / [редактор-упорядник О. Сеник]. – Дрогобич : Швидкодрук, 2020. – С. 157–159.

 

Теми захищених магістерських робіт із зазначенням наукового керівника

Грекова Сніжана Олександрівна «Антропоморфічні метаморфози в анімалістичній моновиставі “тваринаМИ”». Науковий керівник доцент Безрученков Ю.В.

Іванова (Підлужна) Адріана Ігорівна “Хореографічна традиція карпатських народностей України у танцювальній виставі “Гуцульська пара”». Науковий керівник доцент Безрученков Ю.В.

Коваль Мар’яна Олегівна «Хореографічні виміри проблеми вибору у танцювальній виставі “Я вибираю…”». Науковий керівник проф. Петрик О.О.

Кульчицький Юрій Іванович «Антична міфологія як основа танцювальної вистави “Енеїда” за однойменною поемою Івана Котляревського». Науковий керівник доцент Луньо П.Є.

Лєщенко Дар’я Олегівна «Площини хореографічного вираження жертовності в танцювальній картині ”Закулісся”». Науковий керівник доцент Плахотнюк О.А.

Лукашов Валентин Олександрович «Синтез виражально-зображальних властивостей tap dance і modern у одноактній виставі “Макс і Ло”». Науковий керівник доцент Плахотнюк О.А.

Мосєсова Ксенія Ігорівна «Модерн-балет Оксани Лань “Акверіас”: концептуальний підхід у сучасній хореографії України». Науковий керівник доцент Дем’янчук А.Л.

Піддубняк Марта Сергіївна «Хореографічне втілення історичної постаті Івана Богуна в авторській танцювальній виставі»/ Науковий керівник професор Петрик О.О.

Скиба Юлія Юріївна «Інваріантність перформативного хореографічного мистецтва у перформанс-балеті”APOSTERIORI”» Науковий керівник доцент Луньо П.Є.

Тураш Дарина Ярославівна «Психофізичний апарат танцівника в контексті творення вистави “Кара”» Науковий керівник доцент Луньо П.Є.

Федорів (Сенишин) Мирослава Ярославівна «Багатовимірність добра і зла у постановці “Залізна леді”». доцент Луньо П.Є.

Хухра Лідія Степанівна «Синтез хореографічного та образотворчого мистецтв у хореографічній постановці “Зцілення мистецтвом”». Науковий керівник проф. Петрик О.О.

Цяпута Марія Федорівна «Сенс життя та проблематика послуху у танцювальній виставі “Три сини” за мотивами арабської народної хореографії». Науковий керівник доцент Дем’янчук А.Л.

Черниш Дмитро Олегович «Балетмейстерське втілення образу Енея у танцювальній виставі за мотивами поеми Івана Котляревського “Енеїда”» Науковий керівник доцент Плахотнюк О.А

Яковлєв Ілля Сергійович «Поєднання українських та елліністичних ознак у хореографічній постановці за мотивами поеми І. Котляревського “Енеїда”» Науковий керівник доцент Луньо П.Є.

 8. Рішення Вченої ради факультету культури і мистецтв від “29” жовтня 2020року, протокол № 22 про виконання роботи.

_________________________________________________________

 

2012 – 2016 рр. Науковою темою кафедри режисури та хореографії, що досліджується в рамках робочого часу є: «Проблематика хореографічної освіти і науки в Україні: теорія і історія хореографічної культури – «Хореологія» як мистецтвознавча наука» № держреєстрації 0113U004174.

 

_________________________________________________________

2017 – 2019 рр. «Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс)». (№ держреєстрації 0113U004174, термін виконання – 01.01.2017–31.12.2019 рр.). Науковий керівник – народний артист України, професор Петрик О. О.

 

 

 

Про опен-кол для митців

04.12.2020 | 16:43

У Львові стартував Modernism for the Future 360/365 — проєкт із (пере)осмислення архітектури модернізму через мистецтво.
Це міжнародний проєкт, який об’єднав чотири міста у різних країнах Європи: Каунас (Литва), Кортрейк (Бельгія), Брно (Чехія) та Львів. У рамках MoFu відбудуться резиденції для митців із залученням містян, тематичні зустрічі, екскурсії. У Львові зосередимося на архітектурі міжвоєнного модернізму: це будинок Галлетів на Княжій та Будинок профспілок на проспекті Шевченка.
Проєкт буде цікавий для дослідників архітектури, спадщини та культурних процесів. Тож запрошуємо до участі архітекторів, дизайнерів, культурологів, а також митців, що...

Читати »

Вітаємо студ.Надію Гірняк із заслуженою премією!

04.12.2020 | 16:16

Вітаємо Надію ГІРНЯК – студентку групи КМД-31 –  із Премією Львівської обласної ради за активну громадську позицію.!!!
Пропонуємо матеріал Пресцентру:
3 грудня 2020 року в НУ «Львівська політехніка» представники обласної влади Львівщини нагородили найкращих студентів закладів освіти регіону. Цьогоріч обласні премії отримали дев’ятнадцятеро студентів Львівського національного університету імені Івана Франка.
Під час церемонії нагородження привітав молодь голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький. «Ми завжди готові допомогти молодим людям, які прагнуть знань і працюють над собою. Ви достойні цієї премії. Дивлячись на Вас...

Читати »

Увага! Додаткові бали до рейтингу успішності !

03.12.2020 | 17:02

До уваги студентів бюджетної форми навчання!
Шановні студенти!
Нагадуємо, що Ви можете отримати додаткові бали до рейтингу успішності у межах 10 балів за участь у науковій, науково-технічній діяльності (творчій активності – для мистецьких спеціальностей), громадському житті та спортивній діяльності.
Для цього необхідно надіслати пакет документів одним листом із зазначенням в темі листа Вашого імені, прізвища і назви академгрупи на е-пошту студентського самоврядування факультету культури і мистецтв:
artvalova18@gmail.com
1. фото написаної від руки заяви на ім’я декана факультету.
2.фото відповідних документів (додатково – лінки на...

Читати »

Запрошення на тренінг SUPER-POWER

03.12.2020 | 15:28

Запрошуємо студентів, випускників, викладачів на тренінг
SUPER-POWER: Як бути мотивованим, реалізувати себе та заробляти гроші на справі, яку ти любиш, у пост-карантинному світі?

Спікер: Ольга Слащева, генеральний продюсер Videomatica Production
Дата проведення: 15.12.2020
Час: 14:00

Що буде на івенті:
ПРИОРІТЕТИ І ЦІННОСТІ ТОП-вправи для того, щоб зрозуміти свої цінності та пріоритети у житті.
ЦІЛІ Як поставити цілі, які ти реально досягнеш?
ЕНЕРГІЯ Де взяти сили та внутрішню мотивацію, навіть, якщо ти сидиш вдома?
ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ Як знайти час на все, що для...

Читати »