Кафедра режисури та хореографії

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Кафедра режисури та хореографії почала стрімко розвиватись, завдяки вдало підібраному складу висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, на даний момент їх кількість становить понад 50, більшість з них є народними та заслуженими артистами України, заслуженими працівниками культури, діячами мистецтв, викладачами з вченими званнями та науковими ступенями. На кафедрі навчається понад сто студентів з всіх регіонів України. При кафедрі засновано навчально-професійний Театр танцю, творчі-лабораторій та ансамблі класичного, народного, сучасного, бального танцю та контактної імпровізації, репертуар яких становить більше 50 хореографічних композицій та танцювальних номерів.
Результатом випускних екзаменів стають одноактні хореографічні вистави, які створюють студенти випускники під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри режисури та хореографії. Щороку вистави представлені до огляду широкої громадськості на кращих сценах міста Львова Львівського національного академічного театру опери та балету  імені Соломії Крушельницької та  Львівського національного українського драматичного театру іммені М.Заньковецької, більшість з яких високо оцінені представниками мистецьких Кафедра з 2010 року виступає співорганізатором міжнародного конкурсу сучасного хореографічного мистецтва «Super dance» та Всеукраїнського фестивалю хореографічного мистецтва “Відлуння” (організатор і директор доц. О. Плахотнюк). Учасниками конкурсу були представники таких країн як: Білорусія, Латвія, Литва, Молдова, Польща, Росія, Франція, Чехія та України. Конкурс відбувається раз в два роки за танцювальними напрямами сучасного хореографічного мистецтва – хіп-хоп, диско, брейк-денс, джаз-фанк, крамп, джаз-танець, фольк-джаз танець, афро-джаз танець, бродвей-джаз танець, джаз-модерн танець, контемпорарі джаз-танець (contemporary jazz dance), модерн танець, contemporary dance, контактна імпровізація (contacts improvisation) та інші. У рамках міжнародного конкурсу проводяться різноманітні культурно-мистецькі акції; науково-практичні конференції; методичні об’єднання хореографів; міжнародні майстер-класи з сучасного хореографічного мистецтва, виступи театрів танцю.
Науковою темою кафедри режисури та хореографії, що її виконують в рамках робочого часу є: «Проблематика хореографічної освіти і науки в Україні: теорія і історія хореографічної культури – «Хореологія» як мистецтвознавча наука».
В рамках даної наукової роботи кафедрою систематично проводяться науково-методичні семінари і засідання методичної ради професорсько-викладацької складу кафедри. Кафедра організовує та проводить всеукраїнські та міжнародні науково-практичні конференції з даної наукової проблематики. Організовано студентський науковий гурток (науковий куратор – доц. О. Плахотнюк), результатом роботи студентського наукового гуртка є щорічні всеукраїнські науково-практичні конференції і випуск збірника наукових статей «Хореографічна культура – мистецькі виміри» (№ 1 – 2013 р.; № 2 – 2014 р. № 3 – 2015 р. № 4 – 2017 р. № 5 – 2017 р. № 6 – 2018 р. № 7 – 2019 р).
У січні 2013 року доценти кафедри режисури та хореографії Олег Петрик та Денис Шариков розробили паспорт спеціальності «Хореографічне мистецтво (Хореологія)», з метою забезпечення можливості наукових досліджень та захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук у галузі мистецтвознавства за спеціальністю «Хореографічне мистецтво». Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 16 травня 2014 року затверджено паспорт наукової спеціальності 17.00.08 «Хореографічне мистецтво», за основу якого взято саме пропозиції кафедри режисури та хореографії (наказ МОН України від 26.05.2014 № 642).

 

IMG_0046 IMG_0743 IMG_9212 IMG_9729

Кафедру засновано у Львівському національному університеті імені Івана Франка в 2002 році з ініціативи ректора Університету, професора Івана Вакарчука та за підтримки філологічного факультету. У 2011 році у зв’язку з ліцензуванням нового напрямку підготовки «Хореографія» кафедру режисури перейменовано у кафедру режисури та хореографії.
На кафедрі готують фахівців за спеціальністю «Режисура драматичного театру» та «Хореографія». Завідувач кафедри – народний артист України, художній керівник Львівського національного театру ім. М. Заньковецької, голова Львівського міжобласного відділення НСТД України, член-кореспондент АМУ, доцент, лауреат Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка – Федір Миколайович Стригун.
До навчального процесу на кафедрі залучені кращі фахівці Львова, народні та заслужені артисти України, заслужені діячі мистецтв України, заслужені працівники культури України. В основі навчання спеціальності «Режисура драматичного театру» закладений принцип поєднання академічної університетської освіти і фахових професійно-освітніх дисциплін таких як: «Режисура і майстерність актора», «Історія української режисури», «Історія зарубіжної режисури», «Кіно-Аудіо-Радіо режисура», «Робота режисера з художником», «Робота режисера з драматургом», «Роботи режисера з балетмейстером», «Сценографія» та інші. Програми профільних предметів було складено з урахуванням потреб студентів, що здобувають другу вищу освіту.
У 2010 році з ініціативи провідного соліста Львівського національного академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької Олега Петрика у Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті
культури і мистецтв було започатковано вищу освіту у галузі хореографічного мистецтва – ліцензування напряму 024 «Хореографія» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр».
Цього ж року відбувся перший набір студентів на І-й курс (на базі повної середньої освіти) та на ІІІ-й курс (на базі середньої спеціальної освіти, диплом молодшого спеціаліста), які отримують кваліфікацію «Бакалавр хореографії. Вчитель хореографічних дисциплін. Керівник танцювального колективу. Артист балету».
У червні 2012 року ліцензовано спеціальність 7.02020201 «Хореографія» за ОКР «Спеціаліст» денної форми навчання, що дало можливість присвоювати випускникам кваліфікацію «Хореограф. Викладач хореографічних дисциплін. Балетмейстер-постановник». У травні 2013 року ліцензовано напрям підготовки 6.020202 «Хореографія» за ОКР «Бакалавр» заочної форми навчання. Набір на заочну форму навчання проводиться на базі середньої спеціальної освіти (диплом молодшого спеціаліста). У  2016 року ліцензовано напрям підготовки 024 «Хореографія» за ОП «магістр» денна/заочної форми навчання. Набір  навчання проводиться на основі диплому бакалавра. У 2010 році в перше відрито набір за освітнім рівнем доктор філософії та здійснено набір у аспірантуру по спеціальності 024 Хореографія.

Стратегія

розвитку кафедри режисури та хореографії

факультету культури і мистецтв

Львівського національного університету імені Івана Франка

на 2020-2025 рр.

 

Стратегічне завдання кафедри режисури та хореографії факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка – якісна підготовка фахівців нового по коління, створення гідних умов для навчання і праці студентів та викладачів у освітньо-науковому та творчо-мистецькому академічному середовищі – відповідно до законодавства України.

Головні засади діяльності:

 • повага до особистості студента, викладача, працівника кафедри режисури та хореографії;
 • дотримання правил академічної етики;
 • збереження культурних та мистецько-творчих традицій у осмисленому поєднанні з новаторськими підходами та ідеями;
 • сприяння творчій ініціативі розвитку культурно-мистецьких науково-педагогічних традицій;
 • чіткий розподіл повноважень та відповідальності посадових осіб кафедри режисури та хореографії;
 • прозорість, дисциплінованість, обґрунтованість, послідовність у поєднанні з особистою та колективною відповідальністю щодо прийняття рішень;
 • створення необхідних умов для творчого, професійного, наукового зростання студентів, аспірантів та професорсько-викладацького складу кафедри режисури та хореографії;
 • навчально-методична робота, впровадження нових освітніх технологій та участь кафедри в міжнародних освітніх проектах;
 • наукова робота та міжнародне наукове співробітництво;
 • профорієнтаційна робота, співпраця з працедавцями та працевлаштування випускників, реклама кафедри на ринку освітніх та культурно-мистецьких послуг;
 • удосконалення та покращення матеріально-технічної бази освітнього процесу;
 • підтримка студентського самоврядування та забезпечення його подальшої участі у роботі кафедри
 • покращення якісного складу науково-педагогічного персоналу кафедри режисури та хореографії з метою забезпечення вимог до надання освітніх послуг у сфері вищої освіти;
 • відкриття Освітньої програми творчої аспірантури та асистентури-стажування за спеціальністю 024 Хореографія з присудження ступеня доктора мистецтва;
 • розвиток співпраці з роботодавцями з метою врахування якісних параметрів підготовки фахівців у галузі культури і мистецтв;.
 • активне і результативне залучення студентів до участі в конкурсах, олімпіадах;
 • проведення постійно діючого кафедрального науково-методичного семінару з залученням науковців з інших ЗВО та роботодавців у тому числі в onlinе-режимі;
 • створення Асоціації випускників кафедри режисури та хореографії за ініціативи групи випускників та підтримки ректорату;
 • регулярне поповнення бібліотечного фонду університету фаховою літературою;
 • створення костюмного фонду навчального курсу з дисциплін «Ансамбль», «Мистецтво балетмейстера», творчих лабораторій, Ансамблю українського та народного танцю «Прем’єра» кафедри режисури та хореографії.

 

№ з/п Пункти плану розвитку Індикатори та показники досягнення Термін
1. Управління та інформація
1.1 Узгодження освітньо-наукову та творчо-мистецькому структуру кафедри з новими освітніми потребами і запитами Освітні проекти жовтень 2020  року – грудень 2015 року
1.2 Побудова системи електронного документообігу на рівні кафедри, інтеграція з загльноуніверситетською системою документообігу Система деканат Упродовж всього періоду
1.3 Забезпечення розбудови репозитарію публікацій викладачів кафедри Репозитарій Упродовж всього періоду
1.4 Забезпечення сталого розвитку web-ресурсів кафедри Стан web-ресурсів Упродовж всього періоду
1.5 Розвиток системи електронного навчання, формування онлайн середовища з потрібною кількістю електронних навчальних курсів Е-курси жовтень 2020  року – грудень 2015 року
1.6 Формування набору електронних методичних матеріалів, посібників, підручників на основі Положення про електронні видання Університету Е-видання жовтень 2020  року – грудень 2015 року
1.7 Сприяння підвищенню кваліфікації працівників у сфері цифрових компетенцій Виконання плану підвищення Упродовж всього періоду
1.8 Розроблення маркетингової стратегії та рекламної кампанії кафедри у складі факультету, розширення промоції освітніх і наукових платних послуг Положення Упродовж всього періоду
1.9 Участь працівників у формуванні єдиного інформаційного простору Університету через наповнення бази даних та розширення функціоналу інформаційної системи управління навчальним процесом, ведення особистих кабінетів викладачів Е-кабінети Упродовж всього періоду
1.10 Впровадження заходів з безпеки життєдіяльності та протипожежної охорони Упродовж всього періоду
2. Міжнародна діяльність
2.1 Зростання показника участі студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу кафедри у програмах міжнародної академічної мобільності Промоції і участь у програмах Упродовж всього періоду
2.3 Продовження співпраці з Міжнародною радою танцю ЮНЕСКО Промоції і участь у програмах Упродовж всього періоду
2.4 Сприяння стажуванню науково-педагогічних і наукових працівників за кордоном. Звіти про стажування Упродовж всього періоду
2.5 Запровадження разом із партнерськими закладами вищої освіти спільних програм подвійних дипломів, зокрема на магістерському і PhD рівнях Угоди про співпрацю Упродовж всього періоду
2.6 Сприяння розробці та втіленню короткотермінових міжнародних програм (літні школи, наукові та навчальні візити тощо) із залученням іноземних та українських студентів та з можливістю для українських і іноземних студентів отримувати кредити за участь у таких програмах Угоди про співпрацю, програми Упродовж всього періоду
2.7 Ініціювання спільних міжнародних освітніх проектів із залученням фінансової підтримки провідних міжнародних фондів і фундацій Освітні проекти Упродовж всього періоду
2.8 Сприяння проходження стажування студентів та аспірантів в іноземних компаніях та міжнародних організаціях Звіти про стажування Упродовж всього періоду
2.9 Розширення практики залучення іноземних викладачів до освітнього процесу в Університеті Звіти про виконання Упродовж всього періоду
3. Освітня діяльність
3.1 Впровадження курсів іноземними мовами Курси Упродовж всього періоду
3.2 Здійснення регулярних обмінів досвідом між викладачами та дослідниками Університету, які реалізують міжнародні проекти та проведення тренінгів щодо участі у міжнародних грантових проектах Участь в тренінгах Упродовж всього періоду
3.3 Формування, перегляд діючих та впроваджування актуальних змін до освітніх (освітньо-наукових, освітньо-професійних) програм зі залученням стейкхолдерів (роботодавців, випускників, студентів) та з урахуванням потреб ринку праці. Освітні програми Упродовж всього періоду
3.4 Розширення можливостей індивідуальних навчальних траєкторій студентів через вибіркові курси і гнучкі сертифіковані програми. Вибіркові курси Упродовж всього періоду
3.4 Модернізація аудиторного фонду кафедри, обладнання аудиторій та танцювальних залів сучасною комп’ютерною та аудіо-відео технікою для ефективного використання інформаційних технологій у навчальному процесі. Університетські обладнані балетні зали та аудиторії Упродовж всього періоду
3.5 Створення на кафедрі вільного студентського простору для самостійної творчої роботи студентів у позааудиторний час Простір для самостійної роботи студентів Упродовж всього періоду
3.6 Актуалізація освітніх магістерських програм ОП магістр Упродовж всього періоду
3.7 Проведення регулярного внутрішньо-кафедрального університетського рейтингування викладачів. Рейтинг викладачів Упродовж всього періоду
3.8 Організація самостійної роботи студентів Методичні рекомендації Упродовж всього періоду
4. Наукова діяльність
4.1 Збільшення кількості статей у журналах з імпакт-фактором і міжнародних патентів завдяки різним формам стимулювання. Статті Упродовж всього періоду
4.2 Забезпечення вільного доступу до спеціалізованих та універсальних наукометричних баз даних. Доступ до УНБ Упродовж всього періоду
4.3 Розширення можливостей для стажування наукових працівників у провідних зарубіжних науково-дослідних установах Угоди про співпрацю Упродовж всього періоду
4.4 Запрошення іноземних фахівців для освітньої та наукової діяльності. Угоди про співпрацю, розклад лекцій Упродовж всього періоду
4.5 Забезпечення в Науковій бібліотеці Університету виданнями хореографічного спрямування в тому числі е-видань. Каталог, доступ до ресурсів Упродовж всього періоду
4.6 Організація та проведення всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій. Програма конференції Упродовж всього періоду
4.7 Організація систематичного проведення науково-методичних семінарів кафедри. Протоколи Упродовж всього періоду
5. Виховна робота
5.1 Реалізація Концепції національного виховання молодої людини з активною життєвою позицією (залучення студентів до національно-патріотичних заходів та акцій Університету, організація зустрічей з відомими вченими і громадськими діячами). Виховні заходи Упродовж всього періоду
5.2 Активізація роботи порадників академгруп. Плани та звіти про роботу Упродовж всього періоду
5.3 Співпраця зі студентським самоврядуванням у плануванні та проведенні виховних заходів, організації студентського дозвілля. Проекти Упродовж всього періоду
5.4 Створення костюмного фонду навчального курсу з дисциплін «Ансамбль», «Мистецтво балетмейстера», творчих лабораторій, Ансамблю українського та народного танцю «Прем’єра» кафедри режисури та хореографії. Костюмний фонд Упродовж всього періоду
5.5 Організація діяльності творчих осередків кафедри

–        Балетного театру «Прем’єра»

–          Українського фольк-балет театру «Прем’єра»;

–          Театру сучасного танцю «Тіло»;

–          Театру з мистецтва балетмейстера;

–          Студентського театру танцю;

–          Ансамблю класичного танцю;

–          Ансамблю українського танцю.

Концертна програма Упродовж всього періоду
6. Профорієнтаційна робота
6.1 Проведення Днів відкритих дверей та організація зустрічей онлайн з учнями ЗНЗ. День відкритих дверей Упродовж всього періоду
6.2 Організація гастрольно-концертних профорієнтаційних заходів для учнівської молоді. Виїзди у школи, гімназії, ліцеї з лекціями і демонстрацією презентаційного матеріалу щодо історії та сучасної діяльності кафедри Концерти Упродовж всього періоду
6.3 Публікації у ЗМІ, Інтернет та підготовка інформаційних буклетів про історію, напрями підготовки, спеціальності кафедри та можливість працевлаштування після його закінчення. Публікації Упродовж всього періоду
6.4 Організація та проведення фестивалів та конкурсів з хореографічного мистецтва для учнівської молоді. Фестивалі, конкурси Раз на рік
6.5 Організація та проведення майстер класів для учнівської молоді. Майстер-класи Упродовж всього періоду
6.7 Розміщення на інтернет-сторінці факультету інформації для абітурієнтів про навчальне, мистецьке життя, напрями навчальної, наукової та творчої діяльності кафедри. Інтернет сторінка Упродовж всього періоду

 

Затверджено на засіданні кафедри режисури та хореографії (Протокол № 6 від 21 листопада 2019 року)

Співробітники

завідувачСТРИГУН Федір Миколайовичзавідувач
професор (сумісник)ВАНЬОВСЬКИЙ Михайло Васильовичпрофесор (сумісник)
професор (сумісник)ГАРБУЗЮК Майя Володимирівнапрофесор (сумісник)
професор (сумісник)ПЕТРИК Олег Олеговичпрофесор (сумісник)
доцент (сумісник)БЕЗРУЧЕНКОВ Юрій Володимировичдоцент (сумісник)
доцентДЕМ'ЯНЧУК Андрій Львовичдоцент
доцент (сумісник)КАСПРУК Тетяна Андріївнадоцент (сумісник)
доцентКОЗАК Назар Богдановичдоцент
доцент (сумісник)КОРЧИНСЬКА Ольга Миколаївнадоцент (сумісник)
доцентКУЗИК Олег Євгеновичдоцент
доцентКУНДИС Руслан Юрійовичдоцент
доцентЛУНЬО Петро Євгеновичдоцент
доцентПЛАХОТНЮК Олександр Анатолійовичдоцент
доцентРАЗУМОВСЬКИЙ Олег Миколайовичдоцент
доцент (сумісник)СВЄТЛІЦА Євген Тарасовичдоцент (сумісник)
доцент (сумісник)ЦЬОНА Олег Михайловичдоцент (сумісник)
доцентШІТ Тарас Романовичдоцент
доцентЯЦЕЛЕНКО Андрій Анатолійовичдоцент
асистентБАНДУРА Христина Петрівнаасистент
асистент (сумісник)БАС Ярослав Олеговичасистент (сумісник)
асистентБЕЗПАЛЕНКО Юлія Василівнаасистент
асистентДАНИЛИШИН Тарас Романовичасистент
асистентДОМАЗАР Соломія Олегівнаасистент
асистентІВАЩИШИН Анастасія Ярославівнаасистент
асистентКІПТІЛОВА Надія Володимирівнаасистент
асистентКОЛЕСНИК Світлана Іванівнаасистент
асистентКУЛЬЧИЦЬКИЙ Юрій Івановичасистент
асистентКШЕН Катерина Сергіївнаасистент
асистент, старший лаборант (сумісник)МАРКЕВИЧ Софія Любомирівнаасистент, старший лаборант (сумісник)
асистентМЕДВЕДЧУК Марія Володимирівнаасистент
асистентМОСІЙЧУК Юлія Олександрівнаасистент
асистентНАСТЮК Ольга Іванівнаасистент
асистентНИКОРОВИЧ Іван Володимировичасистент
асистентОЛЕКСЮК Андрій Володимировичасистент
асистентПЕТРИК Анна Ігорівнаасистент
асистентРИХАЛЬСЬКА Оксана Володимирівнаасистент
асистентСИДОРУК Соломія-Володимира Миколаївнаасистент
асистент (сумісник)СКАЛОЗУБОВ Григорій Станіславовичасистент (сумісник)
асистентСТАЛІНСЬКИЙ Павло Олеговичасистент
асистентТАРАСЮК Олександр Володимировичасистент
асистентУШАКОВА Єлизавета Олегівнаасистент
асистентШКУТЯК Тарас Миколайовичасистент
асистентЯЩЕНКО Костянтин Андрійовичасистент
аспірант, асистент (сумісник)ГРИЦЕНКО Ярослава Володимирівнааспірант, асистент (сумісник)
аспірант, асистент (сумісник)КОНДРАТЬЄВА Марія Володимирівнааспірант, асистент (сумісник)
аспірант, доцент (сумісник)ЛАНЬ Оксана Богданівнааспірант, доцент (сумісник)
аспірант, асистент (сумісник)ЛІТОВЧЕНКО Олена Андріївнааспірант, асистент (сумісник)
аспірант, асистент (сумісник)СКИБА Юлія Юріївнааспірант, асистент (сумісник)
аспірант, асистент (сумісник)ХОЛОВ Тарас Івановичаспірант, асистент (сумісник)

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розклад



Методичні матеріали

Метод.-реком. Магістерська робота 024 Хореографія 2020

Метод.реком курсова Історія хореографічного мистецтва 2020

метод-реком. контрольна роботи МРзХК

Метод.реком. курсова робота Методика викладання фахових дисциплін.2020

Метод.реком. Мистецтво балетмейстера

Зміст навчально-методичної роботи кафедри:

Розробка проекту стандарту другого рівня вищої освіти (бакалавр) галузі знань 02 Культура і мистецтво, спеціальності 024 Хореографія.

Розробка проекту стандарту другого рівня вищої освіти (ступінь магістра) галузі знань 02 Культура і мистецтво, спеціальності 024 Хореографія.

 

Розробка навчальних планів бакалавра, магістра з галузі знань 02 Культура і мистецтво, спеціальності 024 Хореографія.

Розробка навчально-методичних комплексів для забезпечення викладання курсів освітніх програм підготовки бакалавра, магістра з галузі знань 02 Культура і мистецтво, спеціальності 024 Хореографія.

Організація всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій з хореографічного мистецтва:

– Міжнародна науково-практичну конференція та Всеукраїнський семінар з сучасної хореографії «Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва: тенденції та перспективи розвитку».

– Всеукраїнська студентська наукова конференція «Хореографічна культура – мистецькі виміри».

–  Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-методологічні, медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті».

Організація та проведеня Міжнародного конкурсу сучасного хореографічного мистецтва «Супер данс (Super dance)».

Основна тематика дослідницької діяльності:

 • опубліковано матеріалів пов’язаних з хореографічною освітою та наукою в Україні;
 • висвітлено на наукових конференціях узагальненні наукові положення з теорії та історії хореографічної культури України та світу;
 • здійснено дослідження розвитку хореографічних колективів західних областей УРСР другої половини ХХ століття;
 • проаналізовано ключові вектори творчої ґенези танцювальних закладів на західноукраїнських землях у періоди «відлиги» й «застою» та їх роль у національно-культурному розвитку за часів «перебудови»;
 • систематично проводяться науково-методичні семінари та майстер класи з хореографічних дисциплін.

Дослідження

Інформаційний лист V Міжнародної науково практичної конфернції листопад 2020

Наукові теми кафедри режисури та хореографії, що досліджується в рамках робочого часу

 

2020 – 2022 рр. «Парадигма хореографічного мистецтва в світі та Україні (танцювальна культура, хореографічна педагогіка, систематика, взаємодія з культурно-історичними факторами)»

Державний реєстраційний номер: 0120U101781

Науковий керівник – народний артист України, професор Петрик О. О.

 

Наукове спрямування:

 • дослідження генезису, жанрово-стилістичних особливостей, хореографічної педагогіки усіх видів та новітніх форм хореографії в України та світі;
 • вивчення взаємодії хореографічного мистецтва з культурними процесами діяльності людства

Організація науково-практичних конференцій, науково-методичних семінарів та майстер-класів з хореографічного мистецтва.

Публікація наукових статей, навчальних посібників, монографій з даної тематики, підготовка і виголошення доповідей на конференціях. Написання та захист під науковим керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри докторських, магістерських, курсових робіт, підготовка виступів студентів кафедри режисури та хореографії на Студентських наукових конференціях. Організація творчо-мистецької роботи хореографічних колективів кафедри.

Мета:

 • формування наукового апарату у вітчизняні мистецтвознавчі наукові з дослідження хореографічної культури;
 • вивчення філософії та теорії танцю сьогодення;
 • становлення хореології як мистецтвознавчої дисципліни;
 • дослідження історично-культурних та жанрово-стилістичних чинників народної, класичної, бальної, сучасної хореографії та інших новітніх форм танцю;
 • формування новітнього підґрунтя хореографічної педагогіки ХХІ століття в контексті освітніх реформ в Україні.

 

_________________________________________________________

 

2012 – 2016 рр. Науковою темою кафедри режисури та хореографії, що досліджується в рамках робочого часу є: «Проблематика хореографічної освіти і науки в Україні: теорія і історія хореографічної культури – «Хореологія» як мистецтвознавча наука» № держреєстрації 0113U004174.

 

_________________________________________________________

2017 – 2019 рр. «Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс)». (№ держреєстрації 0113U004174, термін виконання – 01.01.2017–31.12.2019 рр.). Науковий керівник – народний артист України, професор Петрик О. О.

 

АНОТОВАНИЙ ЗВІТ (2019 р.)

за результатами науково-дослідної роботи теми, яку виконували в межах робочого часу викладачі,  а також досліджень докторантів, аспірантів, студентів

кафедри режисури та хореографії факультету культури і мистецтв

 

 1. Тема НДР: Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс)

 

 1. Керівник НДР: Петрик Олег Олегович, народний артист України, професор кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка
 2. Номер державної реєстрації НДР: 0117U001315

 

 1. Назва вищого навчального закладу, наукової установи: Кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка

 

 1. Терміни виконання: початок, закінчення 01.01.2017–31.12.2019 рр.

 

 1. Анотація:

Завершення роботи над науковою темою в контексті аналізу поліжанрової системи українського та світового хореографічного мистецтва. Як результат дослідження виокремлено цілий ряд пріоритетних напрямів розвитку хореографічного мистецтва в аспекті взаємопов’язаних видів мистецької діяльності. Проведено аналіз розвитку хореографічних колективів та неформальних осередків культури України та світу. З’ясовано ключові вектори творчої й адміністративної ґенези театрів опери та балету творчих колективів, проаналізовано рецепцію осередків сучасного хореографічного мистецтва, досліджено участь неформальних товариств культури у національно-демократичному розвитку західноукраїнських земель наприкінці 80 – початку 90-х рр. ХХ ст.

Упродовж 2019 року викладачі кафедри виконали наступні завдання:

 • Розробили навчально-методичного комплексу дисципліни підготовки бакалавра, магістра, доктора філософії спеціальність 024 Хореографія.
 • Робота по розробці державних стандартів у складі науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України НМК № 2 з «Культури і мистецтва», Науково-методичної ради сектору вищої освіти, підкомісія 024 «Хореографія» (секретар).
 • Налагоджена співпраця з Міжнародною радою танцю при ЮНЕСКО (Dance Research CID UNESCO).

 

 • Захист дисертації:

Прізвище ім’я по батькові:  Кундис Руслан Юрійович.

Тема дисертації: «Діяльність Львівської баянної школи в контексті українського народно-інструментального мистецтва».

Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства.

Шифр спеціальності: 17.00.03 «Музичне мистецтво (Мистецтвознавство)».

Спеціалізована вчена рада: К 55.053.04 Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка.

Протокол спеціалізованої вченої ради № 25, від 18 червня 2019 р.

Наказ МОН України від 15.10.2019 р. № 1301 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства».

 

 • Присвоєння вченого звання доцента кафедри режисури та хореографії.

Прізвище ім’я по батькові: Плахотнюку Олександру Анатолійовичу.

Наказ МОН України від 15.10.2019 р. № 1301 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства»

 

 • Організовано всеукраїнські та міжнародні науково-практичні конференції:

– Конгрес Міжнародної танцювальної ради при ЮНЕСКО (CID UNESCO) «Всесвітній конгрес, присвячений дослідженням у сфері танцю». Наказ ректора ЛНУ ім. Івана Франка № 0-104, від 25.07.2019 р. (Львів, 09-11 серпня 2019 р.).

– Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічні, психологічні та медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті» (з міжнародною участю). Наказ ректора ЛНУ ім. Івана Франка № 0-44, від 20.05.2019 р. Лист департаменту освіти і науки Львівської обл. №07-08/3405 від 06.11.2018 р. (Львів, 27-28 березня 2019 р.).

– Сьома Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Хореографічна культура – мистецькі виміри» (Львів, 17 квітня 2019 р.).

– ХІІ Студентська наукова конференція «Культурно-мистецькі процеси в Україні у контексті європейського наукового простору» (Львів, 20 травня 2019 р.).

– Міжнародна науково-практична конференцію «Семіосфера культури в просторі сучасності» (Львів, 30 вересня – 2 жовтня 2019 р.).

 

 • Проведенні конкурси та фестивалі з хореографічного мистецтва, а саме:
 • Всеукраїнський юнацький фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Відлуння – 2019» (м. Львів. 06 квітня 2019 року).
 • Відкритий мандруючий дитячо-юнацького фестиваль-конкурс мистецтв «Здійснення мрій – Дрогобич – 2019» (м. Дрогобич 19 жовтня 2019 р.).
 • Відкритий конкурс хореографічного мистецтва «Шляхетний світ» (м. Дрогобич, 19 жовтня 2019 р.).

 

 • Результат діяльності студентського наукового гуртка (СНГ) кафедри режисури та хореографії: участь студентів у 6 (шістьох) наукових конференціях, опубліковано 60 (шістьдесять) наукових статей (тез) студентів.
 • На кафедрі режисури та хореографії факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 024 Хореографія, галузь знань 02 Культура і мистецтво проведено набір аспірантів на третій освітньо-науковий рівень (доктор філософії) 7 осіб.

 

 1. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників, довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти; теми захищених та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій; теми захищених магістерських робіт із зазначенням наукового керівника (за матеріалами досліджень за період виконання НДР; підкреслити прізвища виконавців НДР).

 

Навчальні посібники: видано 2 навчальних посібників загальним обсягом 11,96 друк. арк.

 • Кінезіологія танцю та техніко-естетичних видів спорту : навч.-метод. посібник / упоряд. О. Плахотнюк. – Львів : б.в., 2019. – Ч. ІІІ. – 184 с.
 • Методичний путівник керівника гуртка сучасної школи та позашкілля. / М.В. Болехівська, О.А. Літовченко, І.С. Смаль, М.П. Кузьмин, В.М. Антонів та інші // Укладач С.Б Пітко. – Львів : ЛОІППО, 2019. – Ч. 1 – 35 c.

 

Збірники наукових праць: видано 2 випусків збірників наукових праць загальним обсягом 21,21 друк. арк.

 • CID International Congress of Dance Reserch (Lviv, Ukraine, August 25-27, 2017) / Coll. of Congr. papers / comp. by O. A. Plakhotnyuk. – Lviv, 2019. – 172 p. (Міжнародний Конгрес з досліджень у сфері танцю від Львівської секції Міжнародної Ради Танцю при ЮНЕСКО (Львів, Україна, 25-27 серпня 2017) / Наук. зб. матер. конгресу / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів, 2019. (б.в.). – 172 с.
 • Хореографічна культура – мистецькі виміри» / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2019. ‒ Вип. 7. – 198 с.

 

Статті в інших виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та інших (3 три);

 • Petryk О. Contribution of Nataliia Slobodian to the establishment of artistic traditions and formation of Lviv ballet repertory / Petryk // Вісник НАКККіМ. – 2018. – № 3. – С. 227–231. (Внесок Наталії Слободян у становлення художніх традицій та формування репертуару Львівського балету) URL: https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2018.147407 (Journal is registered at international scientific-metric systems: Thomson Reuters Web of Science, EBSCO, DOAJ ROAD,Open Academic journal Index; CiteFactor; Polich Scholary Bibliography; Google Scholar; Journals Impact Factor; BASE; InnoSpace; Scientific Indexing Services; Russian Scientific Citation Index (РІНЦ); International Impact Factor Services; Research Bible, CEEOL (Central and Eastern European Online Library); Index Copernicus.)
 • Petryk O. Contribution of Oleh Stalinskyi into the development of the Ukrainian ballet theatre / Petryk // Вісник НАКККіМ. – 2018. – № 4. – С. 232–235. (Внесок Олега Сталінського у розвиток українського балетного театру) URL: https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.153059(Journal is registered at international scientific-metric systems: Thomson Reuters Web of Science, EBSCO, DOAJ ROAD,Open Academic journal Index; CiteFactor; Polich Scholary Bibliography; Google Scholar; Journals Impact Factor; BASE; InnoSpace; Scientific Indexing Services; Russian Scientific Citation Index (РІНЦ); International Impact Factor Services; Research Bible, CEEOL (Central and Eastern European Online Library); Index Copernicus.)
 • Petryk O. Polyaspectness of creativity of Serhii Naienko / Petryk // Вісник НАКККіМ. – 2019. – №1. – С. 286–289. (Поліаспектність творчості Сергія Наєнка) URL: https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2019.166980 (Journal is registered at international scientific-metric systems: Thomson Reuters Web of Science, EBSCO, DOAJ ROAD,Open Academic journal Index; CiteFactor; Polich Scholary Bibliography; Google Scholar; Journals Impact Factor; BASE; InnoSpace; Scientific Indexing Services; Russian Scientific Citation Index (РІНЦ); International Impact Factor Services; Research Bible, CEEOL (Central and Eastern European Online Library); Index Copernicus.)

 

Статті у виданнях, які мають імпакт-фактор (10 десять);

 • Безпаленко Ю. В. Мистецтвознавчий аналіз російської балетної школи на межі ХІХ–ХХ століття / Ю. В. Безпаленко, С. М. Сидорук // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. – Дрогобич, 2018. – Вип. 21. – Т. 2. – С. 9–14. http://www.aphn-journal.in.ua/archive/21_2018/part_2/4.pdf (Збірник індексується в міжнародних базах даних: Index Copernicus International, Polish Scholarly Bibliography, Info Base Index, Research Bible, Open Academic Journals Index, Scientific Indexing Services, Inno Space, Cite Factor.)
 • Безрученков Ю. В. Мистецьке значення діяльності театрів танцю початку ХХІ століття, на прикладі театру танцю «Відлуння» м. Львів / Ю. В. Безрученков, Ю. А. Мосійчук, Д. А. Топорков // Молодий вчений. – 2019. – №8 – С. 21–25. (збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus). http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/8/5.pdf
 • Безрученков Ю. В. Творчий потенціал як елемент конкурентоспроможносі майбутнього фахівця // Молодь і ринок науково-педагогічний журнал : електрон. наук. фах. вид. / Дрогобицького державного педагогічного університету : 2019. – №9(176) – 11 с. Режим доступу до електрон. журн.: http://mr.dspu.edu.ua/publication.html збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: Google Scholar; Polish Scholarly Bibliography (PBN); Index Copernicus (ICV 2016: 49.83; ICV 2017:63.05), журнал співпрацює з Академією Полонійною у Ченстохові, Польща.
 • Дем’янчук А. Л. Визначний дослідник українського мистецтва: Світлій пам’яті Якима Запаска / А. Л. Дем’янчук // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – Львів : ЛНАМ, 2018. – № 38. – С. 26–37. https://lnam.edu.ua/files/Academy/nauka/visnyk/pdf_visnyk/38/26-37_Дем’янчук.pdf
 • Колесник С. І. Історія хіп-хоп культури та її еволюція / С. І. Колесник, Т. О. Волох // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський зб. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. – Дрогобич, 2018. – Вип. 21. – С. 15–19. http://journals.uran.ua/index.php/2308-4855/article/view/167221 (Збірник індексується в міжнародних базах даних: Index Copernicus International, Polish Scholarly Bibliography, Info Base Index, Research Bible, Open Academic Journals Index, Scientific Indexing Services, Inno Space, Cite Factor.)
 • Кундис Р. Ю., Кіптілова Н. В., Байдіна А. О. Естетика та ідеологія вільного танцю. Філософія руху тіла. // Молодий вчений. – 2018. –№ 10. – С. 168–172. (збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus). http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/10/40.pdf
 • Кундис Р. Ю., Кіптілова Н. В., Домазар С. О. Квітка Цісик: хореографічна інтерпретація творчості // Молодий вчений. – 2018. – № 10. – С. 172–176. збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus). http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/10/41.pdf
 • Луньо П. Є. Патріотичний ліризм творчості Квітки Цісик як джерело образності хореографічних номерів / П. Є. Луньо, С. О. Домазар // Молодий вчений. – – № 11 (63). – С. 189-192. (ISSN 2304-5809, збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus). http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/11/47.pdf
 • Морушко О. О., Шіт Т. Р., Кундис Р. Ю. Історія розвитку аматорського та професійного артистичного руху в бальному танці (кінець ХІХ – 70-і роки ХХ ст.). // Молодий вчений. – 2019. – № 7 (71). – С. 200–204. збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus). http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/7/39.pdf
 • Скорубська Х. Р. Танцювальні театри 60-х років XX ст. на прикладі Judson Dance Theatre / Х. Р. Скорубська // Молодий вчений. – 2018. – № 10. – С. 515–518. (збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus). http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/10/120.pdf

 

Статті в інших виданнях України (5 п’ять).

 • Plakhotnyuk A. Holding the CID International Congress on Dance Resrarch in Lviv: significance and tendencies of scientific understanding of the choreographic art of Ukraine and the world / А. Plakhotnyuk // of Congr. papers CID International Congress of Dance Reserch (Lviv, Ukraine, August 25-27, 2017). Comp. by O. A. Plakhotnyuk. – Lviv, 2019. – P. 12–27.
 • Плахотнюк О. Сторінки творчої біографії Едуарда Бутинця / О. Плахотнюк // Танцювальні студії : наук. зб. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – Вип. 2. – С. 27–35. http://dancestudios.knukim.edu.ua/article/view/154367 (М-во освіти і науки України, М-во культури України; Свідоцтво держреестрації КВ № 23124-12964Р; ISSN 2616-7646 (Print); ISSN 2617-3786 (Online). Науковий збірник відображається в наступних базах даних: BASE, Crossref, Google Академія, WORLDCAT, Наукова періодика України (УРАН).
 • Плахотнюк О. Тенденції взаємодії принципів кінезеології танцювального руху в освітніх процесах хореографічного мистецтва / О. Плахотнюк // Кінезіологія танцю та техніко-естетичних видів спорту : навчально-методичний посібник, ІІІ частина [упоряд. О. Плахотнюк]. – Львів : б.в., 2019. – С. 6–11.
 • Плахотнюк О. Едуард Бутинець – педагогічний досвіт та творчий шлях / О. Плахотнюк // Кінезіологія танцю та техніко-естетичних видів спорту : навчально-методичний посібник, ІІІ частина / [упоряд. О. Плахотнюк]. – Львів : б.в., 2019. – С. 164–178.
 • Літовченко О. А. Особливості моторної пам’яті танцівника у процесі виконавської діяльності / О. А. Літовченко // Кінезіологія танцю та техніко-естетичних видів спорту : навчально-методичний посібник, ІІІ частина / [упоряд. О. Плахотнюк]. – Львів :б.в., 2019. – С. 11–20.

 

Тези доповідей на міжнародних конференціях (5 чотири).

 • Petruk Classical choreography illusion and reality. Significance of tehnology in classical / O. Petruk // Coll. of Congr. papers CID International Congress of Dance Reserch (Lviv, Ukraine, August 25–27, 2017). Comp. by O. A. Plakhotnyuk. – Lviv, 2019. – P. 107–109.
 • Plakhotnyuk A. The representatives of the modern dance school in Galicia at the beginning of 20th century / А. Plakhotnyuk // of Congr. papers CID International Congress of Dance Reserch (Lviv, Ukraine, August 25–27, 2017). Comp. by O. A. Plakhotnyuk. – Lviv, 2019. – P. 33–38.
 • Безрученков Ю. В. Проблеми професійної підготовки адміністративного складу сучасного ресторана / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Індустрія туризму та гостинності: досвід, проблеми, перспективи» // Збірник наукових праць. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2019. – С. 84–87.
 • Дем’янчук А. Л. Персоналії в історії української освіти: український народний танець через призму творчості Василя Верховинця / А. Л. Дем’янчук // Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики: Матеріали VІ Міжнародної електронної науково-практичної конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 14–15 березня 2019 року) / За заг. ред. Т.В.Мартинюк, Н.В. Ігнатенко. – Мелітополь: Поліграфічний центр «Люкс», 2019.. – С. 38–43.
 • Луньо П. Є. Патріотичний ліризм творчості Квітки Цісик / П. Є. Луньо, С. О. Домазар // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : Міжнародна наукова інтернет-конференція. – 2018. – Вип.41. – С. 247–250. https://confscientific.webnode.com.ua/_files/200000264-78ef279f3f/%2041-8.pdf

 

Тези доповідей на вітчизняних конференціях(4 чотири).

 • Безрученков Ю. В. Сервісна діяльність як частина культури на підприємствах ресторанного господарства / Рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку збірник тез за матеріалами ІІІ Всеукр. науково-практична конференц / ред. кол. А. А. Майстер та ін. – Луцьк : 2019. Режим доступу: https://turizmlirol.wordpress.com/2019/05/05/сервісна-діяльність-як-частина-культ/
 • Дем’янчук А. Л. Академік Яким Запаско – невтомний дослідник українського мистецтва, патріот та особистість / А. Л. Дем’янчук // «Яким Запаско – науковець, педагог, особистість» наук. конф. до 95-ї річниці від дня народження академіка Я.П. Запаска, 31 жовтня 2018 р. – Львів : ЛНАМ, 2018. – С. 4.
 • Олексюк А. В. Штрихи до інтеграції виконавців-народників у соціокультурний простір сьогодення / А. В. Олексюк // Академічне народно-інструментальне мистецтво: традиції та сучасність: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. до 80-річчя заснування кафедри народних інструментів Київської консерваторії НМАУ ім. П. Чайковського – Київ : НМАУ ім. П. Чайковського, 2019. – С. 100–102.
 • Плахотнюк О. Тенденції Взаємодії принципів кінезіології танцювального руху в освітніх процесах хореографічного мистецтва / О. Плахотнюк // зб. матер. Всеукр. наук.-прак. конф. «Взаємодія хореографічного мистецтва і спорту в освітньому процесі досвід, проблеми, перспективи» (Київ, 21–23 березня 2019 р.). – Київ : НАКККіМ, 2019. – С. 16–20.

 

Захищені дисертації співробітниками (1 одна).

Прізвище ім’я по батькові:  Кундис Руслан Юрійович.

Тема дисертації: «Діяльність Львівської баянної школи в контексті українського народно-інструментального мистецтва».

Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства.

Шифр спеціальності: 17.00.03 «Музичне мистецтво (Мистецтвознавство)».

Спеціалізована вчена рада: К 55.053.04 Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка

Протокол спеціалізованої вченої ради № 25, від 18 червня 2019 р.

 

Теми захищених магістерських робіт із зазначенням наукового керівника (13 тринадцять).

 • Байдіна Анастасія Олексіївна «Почуттєва палітра у хореографії Поля Лайтфута та Соль Леон» (Науковий керівник – проф. В. І. Чура).
 • Вдовиченко Олександра Юріївна «Пластичні засоби вираження кохання та віри у сценічній постановці “Пурпурові вітрила”» (Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк).
 • Войтович Аліна Дмитрівна Профілактика і реабілітація професійних захворювань танцівника. (Науковий керівник – доц. М. М. Погребняк).
 • Волох Тарас Олегович «Метаморфози особистості в хореографічній виставі ”Без маски”» (Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк).
 • Домазар Соломія Олегівна «Ліричний патріотизм як етнічна ознака у танцювальній композиції “Квітка”». (Науковий керівник – доц. П.Є. Луньо).
 • Замлинний Олександр Володимирович «Проблема вибору в хореографічному творі “У просторі варіантів”». (Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк).
 • Кульчицька Анастасія Германівна «Український обрядовий ритуал у хореографічному дійстві “Обжинки”». (Науковий керівник – доц. А. Л. Дем’янчук).
 • Маліновський Віктор Володимирович «Тріумф життя у хореографічній картині “Всеперемагаюча сила”» (Науковий керівник – доц. П.Є. Луньо).
 • Новосьолова Марта Олександрівна «Трансформації феміністичних статусів у танцювальній виставі “Інтонації”». (Науковий керівник – проф. В. І. Чура).
 • Погорєлова Катерина Валеріївна «Поєднання трагічного і комічного у танцювальній гротеск-постановці “Цирк”». (Науковий керівник – доц. А. Л. Дем’янчук).
 • Ринда Лілія Олександрівна «Перфоменс та хепенінг у візуально-просторовій композиції “всесвіТИ”» (Науковий керівник – проф. В. І. Чура).
 • Стадник Уляна Михайлівна «Метаморфози меркантилізму у хореографічному дійстві “Просто гроші”». (Науковий керівник – доц. А. М. Підлипська).
 • Трощак Вікторія Володимирівна «Стереотип як уподібнення духовних ідеалів у хореографічній постановці “Життєві зиґзаґи”». (Науковий керівник – проф. В. І. Чура).

 

 

XXXVІ звітно-виборна конференція Первинної профспілкової організації студентів Львівського національного університету імені Івана Франка

25.09.2020 | 18:58

6 жовтня 2020 року в актовій залі Університету відбудеться XXXVІ звітно-виборна конференція Первинної профспілкової організації студентів Львівського національного університету імені Івана Франка.

Початок реєстрації о 14:30 год.

Делегати конференції повинні мати із собою документ, що засвідчує особу.

Початок роботи конференції о 15:00 год.

Профком студентів LNU

Читати »

«Золотий лев на вулиці 2020»

25.09.2020 | 16:12

  2-4 жовтня 2020 р. у Львові відбудеться театральний фестиваль
«Золотий лев на вулиці 2020»

Пропонуємо Вам матеріал від theatre.love
У зв’язку з пандемією цьогоріч на «Золотий Лев» завітають лише українські колективи.

Театральна європейська традиція і один з найпрестижніших театральних форумів України. Щороку він перетворює Львів на величезну театральну сцену, дарує яскраві враження і відчуття. Тут можна побачити вистави світового визнання, прем’єри, експериментальні постановки молодих театрів.
У 2020 році фестиваль буде проходити з дотриманням всіх карантинних обмежень: дотримання соціальної дистанції, масковий режим, вимірювання...

Читати »

Запрошення на фестиваль Наукові пікніки: Вакцина здорового глузду !

25.09.2020 | 16:08

Відкриваємо секрети науки для маленьких дослідників та їх батьків!

Вже цієї неділі, 27 вересня, науковці та студенти чотирьох факультетів Львівського університету приєднаються до фестивалю
Наукові пікніки: Вакцина здорового глузду
!

Усі присутні стануть свідками неймовірних наукових експериментів, які демонструватимуть:
Хімічний факультет ЛНУ ім. Івана Франка
Біологічний факультет ЛНУ ім. Івана Франка
Геологічний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка
Фізичний факультет ЛНУ ім. І. Франка

Родзинка заходу — особлива секція “Модель створення вакцини”. Екскурсовод-науковець буде розповідати зареєстрованій групі відвідувачів про процеси, які відбуваються на кожному етапі...

Читати »

Пропозиції профспілки освітян до Держбюджету – 2021

25.09.2020 | 15:57

Шановні колеги!
Пропонуємо до Вашої уваги матеріал від  Профспілки Львівського університету:
Кабінет Міністрів подав на розгляд парламентарів законопроєкт № 4000 від 14.09.2020 «Про Державний бюджет України на 2021 рік», тож ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, не залишаючись осторонь від затвердження вкрай важливого документа для країни, звернувся до Голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України Сергія Бабака та народних депутатів із пропозиціями до законопроєкту щодо фінансового забезпечення галузей освіти і науки.
Профспілка працівників освіти і науки України передовсім...

Читати »