Танцювальна аеробіка

Тип: На вибір студента

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53.5Немає
63.5Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532КМХ-31Літовченко О. А.
632КМХ-31Літовченко О. А.

Опис курсу

Мета: більш поглиблене засвоєння студентами теоретичних, практичних основ хореографічних дисциплін в частості танцювальної аеробіки, правил, характеру виконання рухів, послідовність їх вивчення, загальних зауважень.

Завдання: оволодіння практичними навичками виконання, підготовки та проведення уроку з танцювальної аеробіки в обсязі, необхідному для становлення спеціаліста – бакалавра хореографії, вчителя хореографічних дисциплін, керівника танцювального колективу, артиста балету.

У результаті вивчення курсу студенти повинні

знати:

теоретично-практичний матеріал з теорії та методики танцювальної аеробіки;
понятійно-категоріальний знання з танцювальної аеробіки;
термінологію танцювальної аеробіки;
методику виправлення фізичних вад тіла за допомогою танцювальної аеробіки;
систему укріплення м’язів тіла за допомогою танцювальної аеробіки;
систему розвитку гнучкості людського тіла;
методику організації і проведення змагань з танцювальної аеробіки.
знати витоки танцювальної аеробіки;
знати провідних діячів мистецтва танцювальної аеробіки.

уміти:

самостійно аналізувати методику викладання танцювальної аеробіки;
застосовувати методику виконання танцювальної аеробіки;
на практиці застосовувати отримані теоретичні знання;
володіти навчально-програмною та методичною документацією та уміти використовувати їх для формування змісту навчання;
уміти робити відбір навчального матеріалу з рекомендованих програмою підручників та методичних посібників;
уміти зробити правильний вибір змісту навчального матеріалу;
застосовуючи теоретичні знання з методики побудови уроку та використовуючи методичну літературу, визначати співрозмірність тривалості частин уроку;
організовувати вибудовувати занять з танцювальної аеробіки;
підбирати музичний супровід на заняттях танцювальної аеробіки;
проводити контроль та самоконтроль під час виконання вправ танцювальної аеробіки;
складати комплекс вправ з танцювальної аеробіки;
методично рекомендувати дозування вправ з танцювальної аеробіки

Предметом вивчення навчальної дисципліни є хореографічне мистецтво в частості танцювальна аеробіка. Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб грамотно складати комплекс вправ та методично проводити заняття з танцювальної аеробіки. Тому у курсі представлено як огляд концепцій організації освітньої діяльності, так і процесів та інструментів, які потрібні для забезпечення танцювальною лексикою та теоретичним азам.
В ході навчання прослідковується міжпредметний зв’язок з такими дисциплінами як: методика викладання хореографії; теорія та методика викладання класичного танцю; теорія та методика викладання народно-сценічного танцю; теорія та методика викладання українського танцю; теорія та методика викладання сучасного танцю; теорія та методика викладання сучасного бального танцю; теорія та методика викладання історико-побутового танцю; імпровізація та контактна імпровізація

Рекомендована література

 

 1. Андерсон Б., Андерсон Дж. Растяжка для поддержания гибкости мышц и суставов. / Пер. с англ. О. Г. Белошеева. Минск: Попурри, 2007. – 224 с.
 2. Білокопитова Ж. А., Мовчан Л. М., Щербакова Н. А. Гімнастика: краса і здоров’я. – Київ: Здоров’я, 1991. – 104 с.
 3. Борсук Н. Танці в сучасних ритмах: нариси. / Навчально-методичний посібник // Н. Бурсук, А. Тараканова. – Вінниця : Нова книга, 2014 – 52 с.
 1. Герц І., Мова Л., Кебас О., Бойко О., Журавльова А. Сучасний танець:шляхи творчого вдосконалення: навчальний посібник. Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2021. – 241.
 1. Горлач Л. Прима грації. Л. Горлач. – Київ : Молодь, 1989 – 152 с.
 2. Даллал Т., Харрис Р. Танец живота для фитнеса. Самоучитель. / Пер. с англ. И. В. Гродель. – Минск : ООО Попурри, 2005. – 144 с.
 3. Даллал Т., Харрис Р. Танец живота. Самоучитель. / Пер. с англ. И. В. Гродель. – Минск: ООО Попурри, 2005. – 208 с.
 4. Дальсарт Франсуа, Система виразності людини / Пер. з англ. М. Шкарабана. – К. : Театр-лабораторія «Nesctntes», 1998. – 28 с. (Сер. «Підручний порадник для актора»).
 5. Дейнека Кароліс. Рух. Дихання, психофізичне тренування. – 2-е вид.. перероб. і доп. – Київ: Здоров’я, 1988. – 176 с.
 6. Дейнека Кароліс. Рух. Дихання, психофізичне тренування. – Київ: Здоров’я, 1984. – 168 с.
 7. Жак-Далькроз Еміль. Евритмія / Пер. з англ.. М. Шкарабана. – К. : Театр-лабораторія «Nesctntes», 1998. – 44 с. (Сер. «Підручний порадник для актора»).
 1. Ідом Г., Катрак Н. Вчимося танцювати. – Київ: Махаон – Україна, 1992 р. – 32 с.
 1. Кашеваров В. Сценічно-технічна підготовка в циркових жанрах : техніка безпеки, манеж, реквізит: В. Кашеваров, Д. Орел. – Київ : КМАЕЦ, 2018. – 75 с.
 2. Колногузенко Б. М. Сучасний танець та методика його викладання : конспект лекцій для студентів хореограф. від-нь мистец. / Б. М. Колногузенко, І. І. Макарова. – Харків : Слово, 2015. – 137 с.
 3. Лепша І.Д. 100 облич української естради. – Чернівці: Молодий буковинець, 2010. – 408 с.
 4. Макарова З. Методика виконання сучасних напрямків хореографічного мистецтва / З. Макарова. – Київ, КНУКіМ, 2017. – 116 с.
 5. Методика проведення занять з ритмічної гімнастики. Методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів / Уклад. Власик Г. І. – Рівне: РДГУ, 2002. – 34 с.
 6. Остапенко С. Введение в степологию. Воспоминание об одесских степистах / С. Остапенко. – Одесса : Астропринт, 2019. – 144 с.
 7. Плахотнюк О. А. Основи сучасної хореографії (Джаз-модерн танець, популярні масові танці) / Програма для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-ІІ рівня акредитації. Спеціалізація “Народна хореографія”. – Київ: Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв, 2006 – 20 с.
 8. Плахотнюк О. А. Стилі та напрямки сучасного хореографічного мистецтва – Львів. ЦТДЮГ, 2009. – 80 с.
 9. Попова О.А. Лікувальна гімнастика – ваш сімейний лікар. / О. А. Попова – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2008. – 256 с.
 10. Приступа Є. Н., Пилат В. С. Традиції української національної фізичної культури (частина І). – Львів: Троян, 1991. – 104 с.
 11. Програма з курсу “Фізичне виховання” для училищ культури спеціальність: Хореографія / Уклад. Крючковська О. В. – Київ: 2004. – 29 с.
 12. Пророков О. Танцювальні елементи на уроках фізкультури та в позаурочній роботі / О. Пророков. – Тернопіль : Підручники та посібники, 2009. – 60 с.
 13. Ракитина Р. И., Подопригора Е. И. Лечебная ритмическая гимнастика в профилактике остеохондроза. – Киев: Здоров’я, 1987. – 24 с.
 14. Робисон Л. Пилатес: Путь вперёд / Л. Робисон, Г. Томсон. – Минск : Попури, 2008. – 192 с.
 15. Рыжкин В. Танцы для всех. – М.: Физкультура и спорт, 1970. – 40 с.
 16. Сафронов А. Г. Йога: физиология, психоматика, биоэнергетика / Монография. – Харьков : ФЛП Коваленко А, В,, 2008. – 248 с.
 17. Сергієнко Л. Терміни і поняття у фізичній культурі / Л. Сергієнко. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. – 264 с.
 18. Собінов Б.М. “Танцююча” гімнастика. – Київ: Мистецтво, 1975. – 184 с.
 19. Сосина В. Ю. Азбука ритмической гимнастики. – Киев: Здоров’я, 1986. – 64 с.
 20. Сосина В. Ю., Нетоля В. А. Акробатика для всех: учаб.-метод. пособие / В. Ю. Сосина, В. А. Нетоля. – К. : Олімпійська література, 2014. – 200 с.
 21. Сосина В. Ю., Нетоля В. А. Коллекция забавних гимнастических упражнений: метод. пособие / В. Ю. Сосина, В. А. Нетоля. – К. : НУФВСУ «Олімпійська література», 2013. – 432 с.
 22. Сосина В. Ю., Фабиан Э. М. Ритмическая гимнастика: Альбом. – Киев: Радянська школа, 1990. – 225 с.
 23. Сосина В.Ю. Хореография в гимнастике: учеб. пособие для студентов вузов / В. Ю. Сосина. – К. : Олимпийская литература, 2009. – 135 с. : ил.
 24. Сосіна В. Ю. Гімнастика вправи для загального розвитку / В. С. Сосіна. –Киїїв : Національний університет фізичного виховання і спорту України «Олімпійська література», 2017. – 552 с.
 25. Сосіна В. Ю. Хореографія в спорті. – Київ : Національний університет фізичного виховання і спорту України. вид.-во «Олімпійська література», 2021. – 280 с.
 26. Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку : навчально-методичний посібник / упор. О. Плахотнюк. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – 240 с.
 27. Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку. ІІ частина : навчально-методичний посібник / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – 222 с.
 28. Сучасне хореографічне мистецтво: тенденції та перспективи розвитку.: навчально-методичний посібник / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка кафедра режисури та хореографії, 2020. – Ч. ІІІ – 134 с.
 29. Сучасний танець. Основні теорії і практики : навч. посіб. / О. О. Бігус, О. О. Маншиліна, Д. О. Кондратюк. Л. В. Мова, А. В. Журавльова, І. І. Герц, Н. П. Донченко, Н. В. Батєєва. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2016. – 264 с.
 30. Танец живота / Авт. состав. В Надеждина. – Минск: Харвест, 2007. – 288 с.
 31. Танец живота. Самоучитель / Сост. Г. А. Кириченко. – Харьков: Книжный Клуб “Клуб Семейного Досуга”; Белгород: ООО “Книжный клуб “Клуб семейного досуга”, 2007 – 112 с.
 32. Те Р. 5 минут растяжки ежедневно. / Пер. с англ. А. В. Фурман. – Минск: ООО “Попурри”, 1999. – 112 с.
 33. Техника релаксации. / Авт.- состав. Д. И. Дудинский. – Минск : Харвест, 2004. – 96 с.
 34. Шабаліна О.М. Пластичність. Мова. Тіло : монографія / О. М. Шабаліна. – Київ : ФО-П Поліщук О. В., 2017. – 194 с.
 35. Шалапа С. В. Теорія і методика викладання спортивного танцю / С. В. Шалапа. – К. : НАКККіМ, 2015. – 396 с.
 36. Шалапа С. В. Теорія і методика викладання спортивного танцю / С. В. Шалаба, В. В, Демещенко. – Київ : СІК Груп, 2017. – 332 с.
 37. Шариков Д. І. Хореографія: навчальний посібник для студентів ВНЗ «Театральне мистецтво» / Шариков Д. І. – Київ : КиМУ, 2011. – 184 с.
 38. Ячньк І. О. Відновлювальні засоби працездатності у фізичній культурі: Підручник / О. І. Ячнюк, О. О. Воробйов, Л. В. Романів, Ю. Б. Ячнюк, І. В.Марценяк, Р. Р. Білик. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2009. – 432 с.

*   *   *

 

 1. Alwin Nikolais, Murray – Dance technique: A Philosophy and Method of Modern Dance. – New York, London: Routiedqe, 2005. – 259 c.
 2. Au S. Ballet and Modern Dance. Third edition. Revised and extended. – London : Thames & Hudson world of art, 2012. – 232 p.
 1. Austin Denise. Pilates dla kazdego. – Poznan: Zysk i s-ka, 2002. – 298 c.
 1. Bak J. Taniec nowoczesny / Jolanta Bak. – Bielsko-Biała : Dragon, 2016. – 32 st.
 2. Banes S. Terpsychora w tenisówkah. Taniec post-modern / S. Banes. – Krakow : Instytut muzyki i tańca, 2017. – 280 s.
 3. Bausch Pina. Tanztheater. – K. Kieser Verlag. Dr. Klaus, Munchen, 2008. – 300 c.
 4. Bernad A., Wessel-Therhron B. Taneiec jazzjwy. – Warszawa: ISKRY, – 184 с.
 5. Czechlewska Z. Historia tańca / Z. Czechlewska. – Warszawa : SBM, 2018. – 128 s.
 6. Kluz-Chałanda W. Historia marzeń i pasji/ monografia Zespołu Ekrol w 40-lecsa istnienia. – Łańcut, 2016 – 292 s.
 1. Milosevic P. Aerobikom do zdravija. / Predrag Milosevic. – Beograd : Novinsko-izdavacka radna organizacija Tehnicka knjiga. 1984. – 208 c.
 1. Nowy taniec / red. Witold Mrozek. – Warszawa : Wydawnictwo krynyri politycznej, 2012. – 178 s.
 2. Pastuszak K-J. Ankoku Butōhijikaty tatsumiego teatr Ciała-w-kryzysie / K-J.Pastuszak – Kraków : Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2014. – 682 s.
 3. Przyjdźcie, pokażWam, co robimy O improwizacji tańca. – Łódź : Muzeum Stuki, 2013. – 354 s.
 4. Rembowska A. Piny Bauch. Sny i rzeczywistość / Aleksandra Rembowska. – Warszawa : Wydawnactwo Trio, 2009. – 248 s. : il.
 5. Sier-Jnik Barbara. Post modern dan Zarys problematyki – tworcy i techniki. – Warszawa : Centrym edukacji artystyczntj. Centrym animacji kyltury: 1995. – 204 s.
 6. Šmolik P. Soubor Nămĕtů ke Cvičeni v Základni Tĕlesné a Pohybové Prúpravĕ / P. Šmolik. – Praha : ÚV SSM, 1980. – 126 s.
 7. Stearns M., Stearns J. Jazz Dance. The Story of American Vernacular Dance / Marshall Stearns, Jean Stearns. – New York : Da Capo Press, 1994. – 476 p.
 1. Strategie choreograficzne nowe perspektywy / red. T. Ciesielskiego, M. Bartosiaka. – Łódź-Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódźliego, 2017. – 182 s.
 1. Turska Irena. Spokanie ze sztura tanca. – Kraków : Polske Wydawnictwo Myzyczne SA, 2000. – 152 s.
 2. Wiszniewski W. Uzdzawiajacy taniec. Terapeutyczne zastosowanie ruchu I tanca. – Bialystok : Studio astropsychologii, – 120 s.

Матеріали

Предметом вивчення навчальної дисципліни є хореографічне мистецтво в частості танцювальна аеробіка. Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб грамотно складати комплекс вправ та методично проводити заняття з танцювальної аеробіки. Тому у курсі представлено як огляд концепцій організації освітньої діяльності, так і процесів та інструментів, які потрібні для забезпечення танцювальною лексикою та теоретичним азам.
В ході навчання прослідковується міжпредметний зв’язок з такими дисциплінами як: методика викладання хореографії; теорія та методика викладання класичного танцю; теорія та методика викладання народно-сценічного танцю; теорія та методика викладання українського танцю; теорія та методика викладання сучасного танцю; теорія та методика викладання сучасного бального танцю; теорія та методика викладання історико-побутового танцю; імпровізація та контактна імпровізація

Силабус: Силабус "Такнцювальна аеробіка" ОП 2020 3 курс 5, 6 семестр

Завантажити силабус

Силабус: Силабус "Танцювальна аеробіка" ОП2021 4 курс 8 семестр

Завантажити силабус