Для вступників на старші курси ОР Бакалавр і Магістр

Розклад проведення творчих конкурсів

для вступу на ОС «Бакалавр» на основі НРК5
(молодший спеціаліст, молодший бакалавр, фаховий молодший бакалавр)

024 Хореографія
– 26 липня 2024 року, початок о 10.00 (м. Львів, вул. Стефаника, 16а).

025 Музичне мистецтво
– 26 липня 2024 року, початок о 10.00 (м. Львів, вул. Валова, 18, ауд. ГЛ/з).

026 Сценічне мистецтво (Театрознавство)
– 26 липня 2024 року, початок о 12.00 (м. Львів, вул. Валова, 18, ауд. М/к).

026 Сценічне мистецтво (Акторське мистецтво театру ляльок)
– 26 липня 2024 року, початок о 12.00 (м. Львів, вул. Валова, 18, ауд. Акторська майстерня).

Терміни вступної кампанії для вступників ОР МАГІСТР

з 01 липня до 18:00 16 липня – реєстрація заяв на участь у співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ

з 17 липня по 28 липня (включно) – строки проведення співбесіди, фахові іспити, фахові іспити замість ЄФВВ

з 01 серпня до 18:00 22 серпня – реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі

з 01 серпня до 18:00 16 серпня – фаховий іспит для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше ніж 24 серпня – формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням

до 18:00 26 серпня – строк виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

27 серпня – зарахування вступників на навчання за державним або регіональним замовленням

не раніше 28 серпня – надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції

не пізніше ніж 30 серпня – зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 31 серпня – переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Розклад проведення фахових вступних випробувань
для вступу на ОС «Магістр»

для вступників на місця державного замовлення

024 Хореографія
– 19 липня 2024 року, початок о 10.00 (м. Львів, вул. Стефаника, 16а).

025 Музичне мистецтво
– 24 липня 2024 року, початок о 10.00 (м. Львів, вул. Валова, 18, ауд. Гл/з).

026 Сценічне мистецтво
(Акторське мистецтво драматичного театру)
– 24 липня 2024 року, початок о 10.00 (м. Львів, вул. Валова, 18, ауд. Х/к).

026 Сценічне мистецтво (Театрознавство)
– 24 липня 2024 року, початок о 12.00 (м. Львів, вул. Валова, 18, ауд. М/к).

для вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

024 Хореографія
– 01 серпня 2024 року, початок о 10.00 (м. Львів, вул. Стефаника, 16а).

025 Музичне мистецтво
– 01 серпня 2024 року, початок о 10.00 (м. Львів, вул. Валова, 18, ауд. Гл/з).

026 Сценічне мистецтво
(Акторське мистецтво драматичного театру)
– 01 серпня 2024 року, початок о 10.00 (м. Львів, вул. Валова, 18, ауд. Х/к).

026 Сценічне мистецтво (Театрознавство)
– 01 серпня 2024 року, початок о 12.00 (м. Львів, вул. Валова, 18, ауд. М/к).

До Вашої уваги – корисна інформація!

  • ПРОГРАМИ ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ ДЛЯ ВСТУПУ НА ОСНОВІ РАНІШЕ ЗДОБУТОГО ОКР “МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ”, ОПС “ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР”, ОС “МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР”

024 Хореографія

025 Музичне мистецтво (Хорове диригування)

026 Сценічне мистецтво (Акторське мистецтво театру ляльок)

026 Сценічне мистецтво (Театрознавство)

 

Програми фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня “Магістр”
у Львівському національному університеті імені Івана Франка
на 
2024 рік


014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

024 Хореографія

025 Музичне мистецтво

026 Сценічне мистецтво (Акторське мистецтво драматичного театру та кіно)

026 Сценічне мистецтво (Театрознавство)

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа


Шановні абітурієнти 2023 року!

До вашої уваги запис зустрічі в.о. декана ф-ту культури і мистецтв проф. Майї Гарбузюк та завідувачів кафедр зі студентами 4-ого курсу та майбутніми абітурієнтами, що відбулась 10 квітня 2023 р.