Вибіркові навчальні дисципліни

Шановні студенти!

Платформа для обрання студентами Вибіркових дисциплін:
У браузері потрібно набрати адресу dekanat.lnu.edu.ua , після цього
студент повинен зайти в Особистий кабінет студента, внести Прізвище та №
залікової книжки.

Після ознайомлення потрібно обрати:
• студентам 1 курсу – одну вибіркову дисципліну з пропонованого
переліку на 1 семестр та одну дисципліну на 2 семестр навчального року;

• студентами 2 курсу – одну вибіркову дисципліну з пропонованого
переліку на 1 семестр та одну дисципліну на 2 семестр навчального року.

Обсяг кожної вибіркової дисципліни становить 3 кредити, що включає
16 годин лекційних занять, 16 годин практичних та 58 годин відведених на
самостійну роботу для денної форми навчання. Для заочної форми навчання
обсяг вибіркової дисципліни становить 3 кредити, 6 годин лекційних занять, 4
годин практичних і 80 годин на самостійну роботу. Форма підсумкового
контролю – залік у кожному семестрі.

Процедура вільного вибору дисципліни передбачає 2 етапи:
І хвиля реєстрації ;
ІІ хвиля реєстрації та комплектації груп .

Під час першої хвилі реєстрації студент може зайти в систему для
перегляду стану комплектації груп та зміни/редагування свого вибору
дисципліни.

Після завершення першої хвилі фіксуються дисципліни, для яких групи
складають не менше 25-ти осіб, а верхня межа – 200 студентів. Студенти, що
зареєструвалися на дисципліни, для яких не вдалося укомплектувати групи, у
другій хвилі реєстрації отримують можливість вибрати дисципліни зі
сформованих після першої хвилі.

Заяву на вивчення дисципліни вільного вибору студенти заповнюють та
залишають в деканаті згідно зі списками електронної реєстрації. Заява
зберігається в деканаті в особовій справі студента протягом усього терміну
його навчання.

З моменту формування груп вибіркова дисципліна стає для студента
обов’язковою.

УВАГА! Ознайомтеся із Положенням!


 

Шановні студенти І і ІІ курсів!

Увага!!!  13 березня 2019 року о 15:00 в Актовій залі Університету відбудеться презентація платформи для обрання студентами Вибіркових дисциплін!

Положення про порядок вільного вибору дисциплін.

джерело

анотації ДВВС