Вибіркові навчальні дисципліни

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

Студенти/студентки першого і другого років навчання розпочинають обирати вибіркові навчальні дисципліни із 13.02.2020 р. в електронному форматі.

Для доступу до електронної платформи слід перейти за лінком – https://vnd.lvivlawschool.site/ та ввести логін та пароль особистого кабінету студента.

Вибір відбувається в такому порядку:

  • До 20.02.2020 (включно) – 1 хвиля вибору ВНД

– У випадку, якщо ВНД обирає 25 студентів/студенток і більше – така ВНД переходить до другої хвилі, а перелік студентів та студенток, які обрали таку навчальну дисципліну фіксується.

– В рамках тривалості першої хвилі вибору ВНД студент/студентка має право змінити обрані навчальні дисципліни.

– У випадку, якщо ВНД обирає менше 25 студентів/студенток – така ВНД не переходить до другої хвилі, а студенти/студентки, які обрали такі ВНД мають право в рамках другої хвилі обрати з тих дисциплін, які перейшли до другої хвилі.

  • До 27.02.2020 (включно) – 2 хвиля вибору ВНД

– В рамках другої хвилі ВНД обирають студенти/студентки, які з різних причин не обрали ВНД у рамках першої хвилі, а також студенти/студентки, які обрали в рамках першої хвилі ВНД, на які зголосилось менше 25 студентів/студенток і такі ВНД не перейшли до другої хвилі.

– Студенти/студентки, які роблять вибір, мають право змінювати його протягом всього часу тривалості другої хвилі.

– У випадку, якщо студент/студентка не обрали ВНД станом на останню хвилину останнього дня другої хвилі – буде здійснено автоматичний пропорційний (відповідно до того, в якій кількості такі дисципліни обрали студенти в рамках другої хвилі) розподіл студентів по ВНД, з числа ВНД другої хвилі.

З метою якомога коректнішого відображення переліку-рекомендуємо здійснювати Ваш вибір через браузер ПК.

У випадку виникнення проблем просимо звертатись до заступника декана з навчальної роботи Циганик Мирослави Іванівни – glouchkom@gmail.com; myroslava.tsyhanyk@lnu.edu.ua.

 

 

——————————————————————————————————————————–

Шановні студенти!

Платформа для обрання студентами Вибіркових дисциплін:
У браузері потрібно набрати адресу dekanat.lnu.edu.ua , після цього
студент повинен зайти в Особистий кабінет студента, внести Прізвище та №
залікової книжки.

Після ознайомлення потрібно обрати:
• студентам 1 курсу – одну вибіркову дисципліну з пропонованого
переліку на 1 семестр та одну дисципліну на 2 семестр навчального року;

• студентами 2 курсу – одну вибіркову дисципліну з пропонованого
переліку на 1 семестр та одну дисципліну на 2 семестр навчального року.

Обсяг кожної вибіркової дисципліни становить 3 кредити, що включає
16 годин лекційних занять, 16 годин практичних та 58 годин відведених на
самостійну роботу для денної форми навчання. Для заочної форми навчання
обсяг вибіркової дисципліни становить 3 кредити, 6 годин лекційних занять, 4
годин практичних і 80 годин на самостійну роботу. Форма підсумкового
контролю – залік у кожному семестрі.

Процедура вільного вибору дисципліни передбачає 2 етапи:
І хвиля реєстрації ;
ІІ хвиля реєстрації та комплектації груп .

Під час першої хвилі реєстрації студент може зайти в систему для
перегляду стану комплектації груп та зміни/редагування свого вибору
дисципліни.

Після завершення першої хвилі фіксуються дисципліни, для яких групи
складають не менше 25-ти осіб, а верхня межа – 200 студентів. Студенти, що
зареєструвалися на дисципліни, для яких не вдалося укомплектувати групи, у
другій хвилі реєстрації отримують можливість вибрати дисципліни зі
сформованих після першої хвилі.

Заяву на вивчення дисципліни вільного вибору студенти заповнюють та
залишають в деканаті згідно зі списками електронної реєстрації. Заява
зберігається в деканаті в особовій справі студента протягом усього терміну
його навчання.

З моменту формування груп вибіркова дисципліна стає для студента
обов’язковою.

УВАГА! Ознайомтеся із Положенням!


 

Шановні студенти І і ІІ курсів!

Увага!!!  13 березня 2019 року о 15:00 в Актовій залі Університету відбудеться презентація платформи для обрання студентами Вибіркових дисциплін!

Положення про порядок вільного вибору дисциплін.

джерело

анотації ДВВС