Вибіркові навчальні дисципліни

Положення про порядок забезпечення вільного вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка


Розпорядження декана факультету  культури і мистецтв  про процедуру вибору  вибіркових навчальних  дисциплін здобувачами вищої  освіти  першого (бакалаврського) рівня на факультеті  культури і мистецтв

Розпорядження декана факультету культури і мистецтв про процедуру вибору вибіркових навчальних дисциплін з циклу професійної та практичної підготовки здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня на факультеті культури і мистецтв

Розпорядження декана факультету  культури і мистецтв  про процедуру вибору  вибіркових навчальних  дисциплін здобувачами вищої  освіти  другого (магістерського) рівня на факультеті  культури і мистецтв


РЕЄСТР ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

для ОР БАКАЛАВР 2024-2025 н.р.:

денна форма навчання:

Повний перелік дисциплін вільного вибору для денної форми навчання

заочна форма навчання: 

Повний перелік дисциплін вільного вибору для заочної форми навчання

Див. детальну інформацію щодо реєстрації на дисципліни вільного вибору з пропозиції Університету та перелік дисциплін.

Платформа для обрання студентами Вибіркових дисциплін:
У браузері потрібно набрати адресу dekanat.lnu.edu.ua, після цього студент повинен зайти в Особистий кабінет студента, внести Прізвище та № залікової книжки.

Після ознайомлення потрібно обрати:
• студентам 1 курсу – одну вибіркову дисципліну з пропонованого переліку на 1 семестр та одну дисципліну на 2 семестр навчального року;

• студентами 2 курсу – одну вибіркову дисципліну з пропонованого переліку на 1 семестр та одну дисципліну на 2 семестр навчального року.

Обсяг кожної вибіркової дисципліни становить 3 кредити, що включає 16 годин лекційних занять, 16 годин практичних та 58 годин відведених на самостійну роботу для денної форми навчання. Для заочної форми навчання обсяг вибіркової дисципліни становить 3 кредити, 6 годин лекційних занять, 4 годин практичних і 80 годин на самостійну роботу. Форма підсумкового контролю – залік у кожному семестрі.

Процедура вільного вибору дисципліни передбачає 2 етапи (ОР бакалавр):

  • І хвиля реєстрації починається об 11.00 год. 11 березня 2024 року та завершується 15 березня 2024 року;
  • ІІ хвиля реєстрації та комплектації груп стартує з 11.00 год 18 березня 2024 р. до 21 березня 2024 року.

Під час першої хвилі реєстрації студент може зайти в систему для перегляду стану комплектації груп та зміни/редагування свого вибору дисципліни.

Після завершення першої хвилі фіксуються дисципліни, для яких групи складають не менше 25-ти осіб, а верхня межа – 200 студентів. Студенти, що зареєструвалися на дисципліни, для яких не вдалося укомплектувати групи, у другій хвилі реєстрації отримують можливість вибрати дисципліни зі сформованих після першої хвилі.

Заяву на вивчення дисципліни вільного вибору студенти заповнюють та залишають в деканаті згідно зі списками електронної реєстрації. Заява зберігається в деканаті в особовій справі студента протягом усього терміну його навчання.

З моменту формування груп вибіркова дисципліна стає для студента обов’язковою.

 

РЕЄСТР ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

для ОР МАГІСТР:

ПСИХОЛОГІЯ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ

Анотація дисципліни

ШЕКСПІР І СВІТОВА КУЛЬТУРА

Анотація дисципліни

НАРОДНО-СЦЕНІЧНИЙ КОСТЮМ У ВИДОВИЩНИХ ЗАХОДАХ І ХОРЕОГРАФІЧНИХ ПОСТАНОВКАХ

Анотація дисципліни

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Анотація дисципліни

ФІЛОСОФІЯ ТІЛА В КУЛЬТУРІ

Анотація дисципліни

НАУКОВА РОБОТА І ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В ЖИТТІ СТУДЕНТА

Анотація дисципліни

СУЧАСНЕ МУЗИКОЗНАВСТВО ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СУСПІЛЬСТВО

Анотація дисципліни

 

Просимо обрати вибіркову навчальну дисципліну за покликаннями:

Денна форма навчання:

https://docs.google.com/forms/d/1lH7o10SRQCEwyhpBhmMCBCjaMQTVSD8Q9m9Fd8OHvsk/viewform?edit_requested=true

Заочна форма навчання:

https://docs.google.com/forms/d/1bw8Rzl5db8YdwspRwwpLrXGy6C1CmwEvOcY59I-u-JQ/edit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік дисциплін вільного вибору студента з циклу професійної та практичної підготовки

для магістрів спеціальності 024 Хореографія, факультету культури і мистецтв (2023-2024 н.р.)

Назва дисципліни Сторінка курсу
Блок 1 (методично-наукового спрямування)
1 Методологія наукових досліджень хореографічного мистецтва https://kultart.lnu.edu.ua/course/metodolohiia-naukovykh-doslidzhen-khoreohrafichnoho-mystetstva
2 Дослідження фольклорного танцю https://kultart.lnu.edu.ua/course/doslidzhennia-folklornoho-tantsiu
3 Синтез мистецтв https://kultart.lnu.edu.ua/course/syntez-mystetstv
Блок 2 (теоретико-професійного спрямування)
4 Хореологія та балетознавство https://kultart.lnu.edu.ua/course/khoreolohiia-ta-baletoznavstvo
5 Історія художньо-критичної діяльності у хореографії https://kultart.lnu.edu.ua/course/istoriia-khudozhno-krytychnoi-diialnosti-u-khoreohrafii
6 Інклюзія та арт-терапія в хореографії https://kultart.lnu.edu.ua/course/inkliuziia-ta-art-terapiia-v-khoreohrafii
Блок 3 (режисерсько-балетмейстерського спрямування)
7 Сценографія хореографічних номерів https://kultart.lnu.edu.ua/course/stsenohrafiia-khoreohrafichnykh-nomeriv
8 Режисура хореографічних творів https://kultart.lnu.edu.ua/course/rezhysura-khoreohrafichnykh-tvoriv
9 Творчість балетмейстера драматичного театру https://kultart.lnu.edu.ua/course/tvorchist-baletmeystera-dramatychnoho-teatru
Блок 4 (виконавсько-практичного спрямування)
10 Ораторське мистецтво хореографа https://kultart.lnu.edu.ua/course/oratorske-mystetstvo-khoreohrafa
11 Вдосконалення виконавської техніки https://kultart.lnu.edu.ua/course/vdoskonalennia-vykonavskoi-tekhniky
12 Перформативне мистецтво https://kultart.lnu.edu.ua/course/performatyvne-mystetstvo
Блок 5 (менеджмент та інновації в хореографічному мистецтві)
13 Менеджмент шоу-бізнесу https://kultart.lnu.edu.ua/course/menedzhment-shou-biznesu
14 Організація, планування, управління театральною справою https://kultart.lnu.edu.ua/course/orhanizatsiia-planuvannia-upravlinnia-teatralnoiu-spravoiu
15 Фестивально-конкурсний менеджмент в хореографії https://kultart.lnu.edu.ua/course/festyvalno-konkursnyy-menedzhment-v-khoreohrafii

 

для бакалаврів спеціальності 024 Хореографія, факультету культури і мистецтв (2023-2024 н.р.)

Назва дисципліни Сторінка курсу
1.
Основи теорії музики
https://kultart.lnu.edu.ua/course/osnovy-teorii-muzyky
2.
Тренаж за фахом
https://kultart.lnu.edu.ua/course/trenazh-za-fakhom-2
3
Теорія та методика викладання сучасного бального танцю (європейська, латиноамериканська програма
https://kultart.lnu.edu.ua/course/teoriia-ta-metodyka-vykladannia-suchasnoho-balnoho-tantsiu-ievropeyska-latynoamerykanska-prohrama
4
 Стилізований танець
https://kultart.lnu.edu.ua/course/stylizovanyy-tanets
5
Соціальний танець
https://kultart.lnu.edu.ua/course/sotsialnyy-tanets
6
Танцювальна йога
https://kultart.lnu.edu.ua/course/tantsiuvalna-yoha
7
Теп танець
https://kultart.lnu.edu.ua/course/tep-tanets
8
Вуличні-популярні форми танцю
https://kultart.lnu.edu.ua/course/vulychni-populiarni-formy-tantsiu
9
Дуетно-сценічний танець
https://kultart.lnu.edu.ua/course/duetno-stsenichnyy-tanets
10
Акробатичні елементи в хореографії
https://kultart.lnu.edu.ua/course/akrobatychni-elementy-v-khoreohrafii
11
Танцювальна аеробіка
https://kultart.lnu.edu.ua/course/tantsiuvalna-aerobika
12
Організація та режисура заходів у хореографії
https://kultart.lnu.edu.ua/course/sylabus-dystsyplin-vilnoho-vyboru-studenta-profesiynoi-ta-praktychnoi-pidhotovky-pp-2-1-2-01
13
Виховання відповідальності підлітків засобами хореографії
https://kultart.lnu.edu.ua/course/sylabus-dystsyplin-vilnoho-vyboru-studenta-profesiynoi-ta-praktychnoi-pidhotovky-pp-2-1-2-01
14
Історія популярних форм танцю диско, хіп-хоп, джаз-фанк та новітніх напрямків сучасного танцю
https://kultart.lnu.edu.ua/course/sylabus-dystsyplin-vilnoho-vyboru-studenta-profesiynoi-ta-praktychnoi-pidhotovky-pp-2-1-2-01
15
Гімнастичні елементи в хореографічному мистецтві
https://kultart.lnu.edu.ua/course/sylabus-dystsyplin-vilnoho-vyboru-studenta-profesiynoi-ta-praktychnoi-pidhotovky-pp-2-1-2-01
16

Бальний танець

https://kultart.lnu.edu.ua/course/sylabus-dystsyplin-vilnoho-vyboru-studenta-profesiynoi-ta-praktychnoi-pidhotovky-pp-2-1-2-01
17

Основи хореографії в закладах позашкільної освіти

https://kultart.lnu.edu.ua/course/sylabus-dystsyplin-vilnoho-vyboru-studenta-profesiynoi-ta-praktychnoi-pidhotovky-pp-2-1-2-01
18

Народно-сценічний костюм у видовищних заходах і хореографічних постановках

https://kultart.lnu.edu.ua/course/sylabus-dystsyplin-vilnoho-vyboru-studenta-profesiynoi-ta-praktychnoi-pidhotovky-pp-2-1-2-01
19

Хореографічне мистецтво Галичини

https://kultart.lnu.edu.ua/course/sylabus-dystsyplin-vilnoho-vyboru-studenta-profesiynoi-ta-praktychnoi-pidhotovky-pp-2-1-2-01
20

Джазові форми танцю

https://kultart.lnu.edu.ua/course/sylabus-dystsyplin-vilnoho-vyboru-studenta-profesiynoi-ta-praktychnoi-pidhotovky-pp-2-1-2-01
21

Основи розтяжки

https://kultart.lnu.edu.ua/course/sylabus-dystsyplin-vilnoho-vyboru-studenta-profesiynoi-ta-praktychnoi-pidhotovky-pp-2-1-2-01
22

Хореографічне мистецтво в просторі мюзиклу

https://kultart.lnu.edu.ua/course/sylabus-dystsyplin-vilnoho-vyboru-studenta-profesiynoi-ta-praktychnoi-pidhotovky-pp-2-1-2-01
23

Стренчинг

https://kultart.lnu.edu.ua/course/sylabus-dystsyplin-vilnoho-vyboru-studenta-profesiynoi-ta-praktychnoi-pidhotovky-pp-2-1-2-01
24 Модерн-джаз танець https://kultart.lnu.edu.ua/course/modern-dzhaz-tanets-2
25 Методика викладання популярних видів танцю https://kultart.lnu.edu.ua/course/metodyka-vykladannia-populiarnykh-vydiv-tantsiu-2
26 Джаз танець https://kultart.lnu.edu.ua/course/dzhaz-tanets
27
Партнерінг https://kultart.lnu.edu.ua/course/partnerinh-2
28

Імпровізація

https://kultart.lnu.edu.ua/course/improvizatsiia-024-khoreohrafiia
29

Контактна Імпровізація 

https://kultart.lnu.edu.ua/course/kontaktna-improvizatsiia