Вибіркові навчальні дисципліни

Положення про порядок забезпечення вільного вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка


Розпорядження декана факультету  культури і мистецтв  про процедуру вибору  вибіркових навчальних  дисциплін здобувачами вищої  освіти  другого  другого (магістерського) рівня на факультеті  культури і мистецтв


Дисципліни вільного вибору. 1 семестр 2020-2021 н.р.


 

Перелік дисциплін вільного вибору студента

з циклу загальної підготовки

для магістрів спеціальностей 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво), 024 Хореографія, 025 Музичне мистецтво, 026 Сценічне мистецтво, 028 Менеджмент соціокультурної діяльності, 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

факультету культури і мистецтв

на 2021-2022 н.р.

 

Назва дисципліни
2 семестр
1Музика та ідентичність: вступ до антропології
2Аналіз українського хореографічного мистецтва ХХ-го ст.
3Народно-сценічний костюм у хореографічних постановках і видов. заходах
4Наукові дослідження в умовах інформаційного суспільства
5Шекспір і світова культура

 


 

Перелік дисциплін вільного вибору студента

з циклу професійної та практичної підготовки

для бакалаврів спеціальностей 024 Хореографія, факультету культури і мистецтв

на 2022-2023 н.р.

Назва дисципліниСторінка курсу
1.
Основи теорії музики
https://kultart.lnu.edu.ua/course/osnovy-teorii-muzyky
2.
Тренаж за фахом
https://kultart.lnu.edu.ua/course/trenazh-za-fakhom-2
3
Теорія та методика викладання сучасного бального танцю (європейська, латиноамериканська програма
https://kultart.lnu.edu.ua/course/teoriia-ta-metodyka-vykladannia-suchasnoho-balnoho-tantsiu-ievropeyska-latynoamerykanska-prohrama
4
 Стилізований танець
https://kultart.lnu.edu.ua/course/stylizovanyy-tanets
5
Соціальний танець
https://kultart.lnu.edu.ua/course/sotsialnyy-tanets
6
Танцювальна йога
https://kultart.lnu.edu.ua/course/tantsiuvalna-yoha
7
Теп танець
https://kultart.lnu.edu.ua/course/tep-tanets
8
Вуличні-популярні форми танцю
https://kultart.lnu.edu.ua/course/vulychni-populiarni-formy-tantsiu
9
Дуетно-сценічний танець
https://kultart.lnu.edu.ua/course/duetno-stsenichnyy-tanets
10
Акробатичні елементи в хореографії
https://kultart.lnu.edu.ua/course/akrobatychni-elementy-v-khoreohrafii
11
Танцювальна аеробіка
https://kultart.lnu.edu.ua/course/tantsiuvalna-aerobika
12
Організація та режисура заходів у хореографії
https://kultart.lnu.edu.ua/course/sylabus-dystsyplin-vilnoho-vyboru-studenta-profesiynoi-ta-praktychnoi-pidhotovky-pp-2-1-2-01
13
Виховання відповідальності підлітків засобами хореографії
https://kultart.lnu.edu.ua/course/sylabus-dystsyplin-vilnoho-vyboru-studenta-profesiynoi-ta-praktychnoi-pidhotovky-pp-2-1-2-01
14
Історія популярних форм танцю диско, хіп-хоп, джаз-фанк та новітніх напрямків сучасного танцю
https://kultart.lnu.edu.ua/course/sylabus-dystsyplin-vilnoho-vyboru-studenta-profesiynoi-ta-praktychnoi-pidhotovky-pp-2-1-2-01
15
Гімнастичні елементи в хореографічному мистецтві
https://kultart.lnu.edu.ua/course/sylabus-dystsyplin-vilnoho-vyboru-studenta-profesiynoi-ta-praktychnoi-pidhotovky-pp-2-1-2-01
16

Бальний танець

https://kultart.lnu.edu.ua/course/sylabus-dystsyplin-vilnoho-vyboru-studenta-profesiynoi-ta-praktychnoi-pidhotovky-pp-2-1-2-01
17

Основи хореографії в закладах позашкільної освіти

https://kultart.lnu.edu.ua/course/sylabus-dystsyplin-vilnoho-vyboru-studenta-profesiynoi-ta-praktychnoi-pidhotovky-pp-2-1-2-01
18

Народно-сценічний костюм у видовищних заходах і хореографічних постановках

https://kultart.lnu.edu.ua/course/sylabus-dystsyplin-vilnoho-vyboru-studenta-profesiynoi-ta-praktychnoi-pidhotovky-pp-2-1-2-01
19

Хореографічне мистецтво Галичини

https://kultart.lnu.edu.ua/course/sylabus-dystsyplin-vilnoho-vyboru-studenta-profesiynoi-ta-praktychnoi-pidhotovky-pp-2-1-2-01
20

Джазові форми танцю

https://kultart.lnu.edu.ua/course/sylabus-dystsyplin-vilnoho-vyboru-studenta-profesiynoi-ta-praktychnoi-pidhotovky-pp-2-1-2-01
21

Основи розтяжки

https://kultart.lnu.edu.ua/course/sylabus-dystsyplin-vilnoho-vyboru-studenta-profesiynoi-ta-praktychnoi-pidhotovky-pp-2-1-2-01
22

Хореографічне мистецтво в просторі мюзиклу

https://kultart.lnu.edu.ua/course/sylabus-dystsyplin-vilnoho-vyboru-studenta-profesiynoi-ta-praktychnoi-pidhotovky-pp-2-1-2-01
23

Стренчинг

https://kultart.lnu.edu.ua/course/sylabus-dystsyplin-vilnoho-vyboru-studenta-profesiynoi-ta-praktychnoi-pidhotovky-pp-2-1-2-01
24Модерн-джаз танецьhttps://kultart.lnu.edu.ua/course/modern-dzhaz-tanets-2
25Методика викладання популярних видів танцюhttps://kultart.lnu.edu.ua/course/metodyka-vykladannia-populiarnykh-vydiv-tantsiu-2
26Джаз танецьhttps://kultart.lnu.edu.ua/course/dzhaz-tanets
27
Партнерінгhttps://kultart.lnu.edu.ua/course/partnerinh-2
28

Імпровізація

https://kultart.lnu.edu.ua/course/improvizatsiia-024-khoreohrafiia
29

Контактна Імпровізація 

https://kultart.lnu.edu.ua/course/kontaktna-improvizatsiia

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

Студенти/студентки першого і другого років навчання розпочинають обирати вибіркові навчальні дисципліни із 13.02.2022 р. в електронному форматі.

Для доступу до електронної платформи слід перейти за лінком – https://vnd.lvivlawschool.site/  та ввести логін та пароль особистого кабінету студента.

Вибір відбувається в такому порядку:

  • До 20.02.2022 (включно) – 1 хвиля вибору ВНД

– У випадку, якщо ВНД обирає 25 студентів/студенток і більше – така ВНД переходить до другої хвилі, а перелік студентів та студенток, які обрали таку навчальну дисципліну фіксується.

– В рамках тривалості першої хвилі вибору ВНД студент/студентка має право змінити обрані навчальні дисципліни.

– У випадку, якщо ВНД обирає менше 25 студентів/студенток – така ВНД не переходить до другої хвилі, а студенти/студентки, які обрали такі ВНД мають право в рамках другої хвилі обрати з тих дисциплін, які перейшли до другої хвилі.

  • До 27.02.2022 (включно) – 2 хвиля вибору ВНД

– В рамках другої хвилі ВНД обирають студенти/студентки, які з різних причин не обрали ВНД у рамках першої хвилі, а також студенти/студентки, які обрали в рамках першої хвилі ВНД, на які зголосилось менше 25 студентів/студенток і такі ВНД не перейшли до другої хвилі.

– Студенти/студентки, які роблять вибір, мають право змінювати його протягом всього часу тривалості другої хвилі.

– У випадку, якщо студент/студентка не обрали ВНД станом на останню хвилину останнього дня другої хвилі – буде здійснено автоматичний пропорційний (відповідно до того, в якій кількості такі дисципліни обрали студенти в рамках другої хвилі) розподіл студентів по ВНД, з числа ВНД другої хвилі.

З метою якомога коректнішого відображення переліку-рекомендуємо здійснювати Ваш вибір через браузер ПК.

У випадку виникнення проблем просимо звертатись до заступника декана з навчальної роботи Циганик Мирослави Іванівни – glouchkom@gmail.com; myroslava.tsyhanyk@lnu.edu.ua.

 

——————————————————————————————————————————–

Шановні студенти!

Платформа для обрання студентами Вибіркових дисциплін:
У браузері потрібно набрати адресу dekanat.lnu.edu.ua, після цього студент повинен зайти в Особистий кабінет студента, внести Прізвище та №
залікової книжки.

Після ознайомлення потрібно обрати:
• студентам 1 курсу – одну вибіркову дисципліну з пропонованого переліку на 1 семестр та одну дисципліну на 2 семестр навчального року;

• студентами 2 курсу – одну вибіркову дисципліну з пропонованого переліку на 1 семестр та одну дисципліну на 2 семестр навчального року.

Обсяг кожної вибіркової дисципліни становить 3 кредити, що включає 16 годин лекційних занять, 16 годин практичних та 58 годин відведених на
самостійну роботу для денної форми навчання. Для заочної форми навчання обсяг вибіркової дисципліни становить 3 кредити, 6 годин лекційних занять, 4 годин практичних і 80 годин на самостійну роботу. Форма підсумкового контролю – залік у кожному семестрі.

Процедура вільного вибору дисципліни передбачає 2 етапи:
І хвиля реєстрації ;
ІІ хвиля реєстрації та комплектації груп .

Під час першої хвилі реєстрації студент може зайти в систему для перегляду стану комплектації груп та зміни/редагування свого вибору дисципліни.

Після завершення першої хвилі фіксуються дисципліни, для яких групи складають не менше 25-ти осіб, а верхня межа – 200 студентів. Студенти, що
зареєструвалися на дисципліни, для яких не вдалося укомплектувати групи, у другій хвилі реєстрації отримують можливість вибрати дисципліни зі
сформованих після першої хвилі.

Заяву на вивчення дисципліни вільного вибору студенти заповнюють та залишають в деканаті згідно зі списками електронної реєстрації. Заява
зберігається в деканаті в особовій справі студента протягом усього терміну його навчання.

З моменту формування груп вибіркова дисципліна стає для студента обов’язковою.

УВАГА! Ознайомтеся із Положенням!


 

Шановні студенти І і ІІ курсів!

Увага!!!   в Актовій залі Університету відбудеться презентація платформи для обрання студентами Вибіркових дисциплін!

Положення про порядок забезпечення вільного вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка

джерело

анотації ДВВС