Захисти дисертацій

2021

Роса-Лаврентій СІ. Театрально-критичний дискурс в українській сценічній культурі Східної Галичини 1920–1930-х років: історико-типологічний аспект : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 − теорія та історія культури / Роса-Лаврентій Софія Ігорівна ; Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України. – Київ, 2021. – 18 с.

Дата захисту – 21 вересня 2021 р. Спеціалізована вчена рада – Д 26.460.01.

Білоусова Р. З. Терміни бібліотекознавства та бібліографознавства в українській мові кінця ХХ – початку ХХІ століття (системно-структурна організація) : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 – українська мова / Білоусова Роксана Зіновіївна ; Львівський національний університет імені Івана Франка». – Львів, 2021. – 20 с.

Дата захисту – 5 травня 2021 р. Спеціалізована вчена рада – К 35.051.23.

Лаврентій Р. Я. Український театр Східної Галичини 20–30-х років ХХ ст.: процеси модернізації : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 − теорія та історія культури / Лаврентій Роман Ярославович ; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. – Київ, 2021. – 20 с.

Дата захисту – 13 травня 2021 р. Спеціалізована вчена рада – Д 26.227.02.

Петрик О. О. Балетна трупа Львівського театру опери та балету другої половини ХХ століття – початку ХХІ століття: художньо-творчий аспект : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 − теорія та історія культури / Петрик Олег Олегович ; ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – Івано-Франківськ, 2020. – 20 с.

Дата захисту – 29 січня 2021 р. Спеціалізована вчена рада – К 20.051.08.

2020

Гарбузюк М. В. Образ України у польському театрі ХІХ століття: імагологічний аспект : автореф. дис. … д-ра мистецтвознавства : спец. 17.00.02 – театральне мистецтво / Гарбузюк Майя Володимирівна ; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2019. – 38 с.

Дата захисту – 30 січня 2020 р. Спеціалізована вчена рада – Д 26.227.02.

2019

Кундис РЮ. Діяльність львівської баянної школи в контексті українського народно-інструментального мистецтва : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства: спец. 17.00.03 – музичне мистецтво / Кундис Руслан Юрійович ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми, 2019. – 18 с.

Дата захисту – 18 червня 2019 р. Спеціалізована вчена рада – К 55.053.04.

Чучман В. М. Творча спадщина Євгена Вахняка в хоровій традиції Галичини : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 − теорія та історія культури / Чучман Василь Мар’янович ; ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с.

Дата захисту – 7 жовтня 2019 р. Спеціалізована вчена рада – К 20.051.08.

2017

Ковбасюк А. М. Український пісенний фольклор у професійному формуванні вокаліста (на прикладі Львівської вокальної школи другої половини ХХ – початку ХХІ століття : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 – музичне мистецтво / Ковбасюк Андрій Михайлович ; Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової. – Одеса, 2017. – 18 с.

Дата захисту – 23 травня 2017 р. Спеціалізована вчена рада – К 41. 857.01.

Ферендович МВ. Диригентське мистецтво в музичному просторі Львова першої третини XX століття (джерелознавчий аспект) : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства: спец. 17.00.03 – музичне мистецтво / Ферендович Мар’яна Василівна ; Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка. – Львів, 2017. – 18 с.

Дата захисту – 24 березня 2017 р. Спеціалізована вчена рада – К 35. 869.01.

2016

Дем’янчук А. Л. «Матір Божа Неустанної Помочі» у контексті Богородичного циклу в іконному малярстві Галичини кінця ХІХ – початку ХХІ ст.: іконографія, художні особливості : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.05 – образотворче мистецтво / Дем’янчук Андрій Львович ; Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – 20 с.

Дата захисту – 18 жовтня 2016 р. Спеціалізована вчена рада – Д 35.103.01.

Плахотнюк О. А. Сучасний джаз-танець як феномен художньої культури : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 − теорія та історія культури / Плахотнюк Олександр Анатолійович ; ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – Івано-Франківськ, 2016. – 21 с.

Дата захисту – 29 червня 2016 р. Спеціалізована вчена рада – К 20.051.08.