Захисти дисертацій

2024

Літовченко О.А. Репрезентативні властивості хореографічної мізансцени у творенні художнього образу : дис. … д-ра філософії : спец. 024 – Хореографія / Літовченко Олени Андріївни ; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2024. – 202 с. 

Дата захисту – 14 березня 2024 р. Разова спеціалізована вчена рада – ДФ 35.051.161 Львівського національного університету імені Івана Франка.

2023

Паламарчук В. А. Українська гітарна творчість та виконавство середини XIX – початку XX ст.: історико-генетичний та творчо-особистісний аналіз : дис. … д-ра філософії : спец. 025 – Музичне мистецтво / Паламарчук Віктор Аркадійович ; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2023. – 223 с.

Дата захисту – 13 листопада 2023 р. Разова спеціалізована вчена рада – ДФ 35.051.124 Львівського національного університету імені Івана Франка.

Ключинська Н. В. Історично інформоване виконавство та риторичні параметри сучасної інтерпретації української партесної музики (на прикладі творів М. Дилецького та І. Домарацького) : дис. … д-ра філософії : спец. 025 – Музичне мистецтво / Ключинська Наталія Василівна ; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2022. – 210 с.

Дата захисту – 3 лютого 2023 р. Спеціалізована вчена рада – ДФ 35.051.089.

2022

Казнох І. Б. Стильові особливості сакральної монодії в контексті музично-поетичних формотворчих зв’язків (на матеріалі піснеспівів Цвітної Тріоді кін. XVI – поч. XVIII ст. : дис. … д-ра філософії : спеціальність 025 – музичне мистецтво, 02 – Культура і мистецтво / Львівський національний університет імені Івана Франка – Львів, 2022. – 251 с.

Дата захисту – 15 серпня 2022 р. Спеціалізована вчена рада – ДФ 35.051.060.

2021

Белінська Л. С.  Українська еліта Східної Галичини у націєтворчому дискурсі другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття : автореф. дис. … д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 – історія України / Белінська Людмила Семенівна ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Ін-т народознавства. – Львів, 2021. – 39 с.

Дата захисту – 9 грудня 2021 р. Спеціалізована вчена рада – Д 35.222.01.

Роса-Лаврентій СІ. Театрально-критичний дискурс в українській сценічній культурі Східної Галичини 1920–1930-х років: історико-типологічний аспект : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 − теорія та історія культури / Роса-Лаврентій Софія Ігорівна ; Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України. – Київ, 2021. – 18 с.

Дата захисту – 21 вересня 2021 р. Спеціалізована вчена рада – Д 26.460.01.

Младенова Т. В. Крим у діалозі культур «Захід-Схід» на прикладі музичної творчості : дис. … д-ра філософії : спец. 025 «Музичне мистецтво» / Младенова Тетяна Валеріївна ; ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – Івано-Франківськ, 2021. – 247 с.

Дата захисту – 22 червня 2021 р. Спеціалізована вчена рада – Д 20.051.025.

Патер А. Р. Виконавські виміри української сакральної музики : дис. … д-ра філософії : спец. 025 «Музичне мистецтво» / Патер Анастасія Романівна ; ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – Івано-Франківськ, 2021. – 237 с.

Дата захисту – 22 червня 2021 р. Спеціалізована вчена рада – Д 20.051.026.

Лаврентій Р. Я. Український театр Східної Галичини 20–30-х років ХХ ст.: процеси модернізації : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 − теорія та історія культури / Лаврентій Роман Ярославович ; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. – Київ, 2021. – 20 с.

Дата захисту – 13 травня 2021 р. Спеціалізована вчена рада – Д 26.227.02.

Білоусова Р. З. Терміни бібліотекознавства та бібліографознавства в українській мові кінця ХХ – початку ХХІ століття (системно-структурна організація) : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 – українська мова / Білоусова Роксана Зіновіївна ; Львівський національний університет імені Івана Франка». – Львів, 2021. – 20 с.

Дата захисту – 5 травня 2021 р. Спеціалізована вчена рада – К 35.051.23.

Петрик О. О. Балетна трупа Львівського театру опери та балету другої половини ХХ століття – початку ХХІ століття: художньо-творчий аспект : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 − теорія та історія культури / Петрик Олег Олегович ; ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – Івано-Франківськ, 2020. – 20 с.

Дата захисту – 29 січня 2021 р. Спеціалізована вчена рада – К 20.051.08.

2020

Гарбузюк М. В. Образ України у польському театрі ХІХ століття: імагологічний аспект : автореф. дис. … д-ра мистецтвознавства : спец. 17.00.02 – театральне мистецтво / Гарбузюк Майя Володимирівна ; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2019. – 38 с.

Дата захисту – 30 січня 2020 р. Спеціалізована вчена рада – Д 26.227.02.

2019

Кундис РЮ. Діяльність львівської баянної школи в контексті українського народно-інструментального мистецтва : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства: спец. 17.00.03 – музичне мистецтво / Кундис Руслан Юрійович ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми, 2019. – 18 с.

Дата захисту – 18 червня 2019 р. Спеціалізована вчена рада – К 55.053.04.

Чучман В. М. Творча спадщина Євгена Вахняка в хоровій традиції Галичини : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 − теорія та історія культури / Чучман Василь Мар’янович ; ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с.

Дата захисту – 7 жовтня 2019 р. Спеціалізована вчена рада – К 20.051.08.

2017

Ковбасюк А. М. Український пісенний фольклор у професійному формуванні вокаліста (на прикладі Львівської вокальної школи другої половини ХХ – початку ХХІ століття : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 – музичне мистецтво / Ковбасюк Андрій Михайлович ; Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової. – Одеса, 2017. – 18 с.

Дата захисту – 23 травня 2017 р. Спеціалізована вчена рада – К 41. 857.01.

Ферендович МВ. Диригентське мистецтво в музичному просторі Львова першої третини XX століття (джерелознавчий аспект) : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства: спец. 17.00.03 – музичне мистецтво / Ферендович Мар’яна Василівна ; Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка. – Львів, 2017. – 18 с.

Дата захисту – 24 березня 2017 р. Спеціалізована вчена рада – К 35. 869.01.

2016

Дем’янчук А. Л. «Матір Божа Неустанної Помочі» у контексті Богородичного циклу в іконному малярстві Галичини кінця ХІХ – початку ХХІ ст.: іконографія, художні особливості : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.05 – образотворче мистецтво / Дем’янчук Андрій Львович ; Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – 20 с.

Дата захисту – 18 жовтня 2016 р. Спеціалізована вчена рада – Д 35.103.01.

Плахотнюк О. А. Сучасний джаз-танець як феномен художньої культури : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 − теорія та історія культури / Плахотнюк Олександр Анатолійович ; ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – Івано-Франківськ, 2016. – 21 с.

Дата захисту – 29 червня 2016 р. Спеціалізована вчена рада – К 20.051.08.

2014

Луньо П. Є.  Термінологія конституційного права України: історія становлення та системна організація : дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 – українська мова / Луньо Петро Євгенович ; Львівський національний університет імені Івана Франк. – Львів, 2014. – 229 с.

ДОДАТКИ. Термінологія конституційного права України : історія становлення та системна організація основний / Луньо П. Є. ;  Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 230-392.

Дата захисту – 24 жовтня 2014 р.  Спеціалізована вчена ради К 35.051.06