Наукове товариство студентів

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених факультету культури і мистецтв (НТС ФКіМ) – наукова організація здобувачів вищої освіти, що популяризує наукову діяльність серед студентської молоді, сприяє їх залученню до наукової й інноваційної діяльності.

Наукове товариство здобувачів вищої освіти дотримується принципів:

 • свободи наукової творчості;
 • добровільності та відкритості;
 • органічного поєднання наукової, мистецької діяльності та навчання.

Метою діяльності НТС ФКіМ є створення умов для розкриття наукового потенціалу здобувачів вищої освіти. аспірантів та молодих вчених факультету, популяризування зацікавлення науковою діяльністю.

Діяльність НТС ФКіМ відбувається у співпраці з керівництвом факультету й сприяє оптимізації наукової та навчальної роботи. Діяльність наукового товариства об’єднує роботу наукових гуртків окремих кафедр факультету культури і мистецтв.

Робота НТС ФКіМ включає:

 • організацію та проведення студентських наукових конференцій, олімпіад, конкурсів;
 • підготовку матеріалів доповідей та участь у міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських та факультетських конференціях і семінарах;
 • організацію вікторин, квестів інших науково-пізнавальних заходів серед студентів факультету;
 • підтримку та розвиток офіційної рубрики НТС на сайті ФКіМ;
 • сприяє дотриманню студентами, аспірантами, докторантами й молодими вченими етичних норм та принципів академічної доброчесності.

Члени наукового товариства студентів ФКіМ:

 • можуть бути обраними до керівних органів товариства;
 • беруть участь у плануванні та заходах наукового товариства факультету;
 • можуть бути рекомендованими для нагородження їх стипендіями, подяками чи іншими видами відзнак.

У роботі НТС на добровільних засадах можуть брати участь студенти, аспіранти, молоді вчені, що займаються науковою діяльністю.

Вступити до наукового товариства факультету можна висловивши письмово бажання, звернувшись до контактних осіб НТС.

Рада Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених факультету культури і мистецтв

Наталія Ключинська – голова студентського наукового товариства факультету культури і мистецтв. Аспірантка, асистентка кафедри музикознавства та хорового мистецтва.

Наукові зацікавлення: історично інформоване виконавство, музична риторика.

Електронна пошта: nataliia.kliuchynska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua.

Данило Крохмальний – заступник голови студентського наукового товариства факультету культури і мистецтв, здобувач вищої освіти ОР Магістр кафедри бібліотекознавства і бібліографії.

Наукові зацікавлення: інформаційне суспільство, сучасні засоби наукової комунікації, трансформація бібліотек, інформаційна безпека.

Співавтор шести статей (одна у науково метричній базі Scopus).

Олена Літовченко – аспірантка кафедри режисури та хореографії.

Наукові зацікавлення: репрезентативні властивості хореографічної мізансцени; композиція та режисура хореографічних вистав, драматичних вистав та театралізованих дійств; теорія та методика класичної хореографії;  хореографічна педагогіка; хореографія в спорті; сприяння якості освіти у вищих та позашкільних закладах освіти.

Відзнака: номінантка Всеукраїнського конкурсу «Молодий вчений року – 2021»

Електронна пошта: Olena.Litovchenko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Academia.edu: independent.academia

Ірина Патрон – асистентка кафедри театрознавства та акторської майстерності факультету культури і мистецтв, аспірантка кафедри кінознавства Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого.

Наукові зацікавлення: історія кіномистецтва, історія українського кіно, кінокритика, сучасне кіномистецтво, культурна пам’ять, міф міста.

Нагороди: Стипендія Президента України 2018 р.

Електронна пошта: iryna.patron@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Юлія Скиба – аспірантка кафедри режисури та хореографії.

Наукові зацікавлення: перформативно-хореографічне мистецтво; танцювальні компанії та театри сучасного танцю, специфіка авторських методик сучасного танцю; теорія та методика контемпорарі танцю та імпровізації;  хореографічне педагогічне мистецтво.

Електронна пошта: Yuliya.Skyba@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Сохан Ірина – здобувачка вищої освіти ОР Бакалавр Хореографії кафедри режисури та хореографії.

Наукові зацікавлення: аналіз етапів розвитку та становлення хореографічного мистецтва, танцювальна імпровізація та контактна імпровізація, діячі перфомативного мистецтва світу, український народний танець, регіональні особливості українського хореографічного мистецтва, актуальність, тенденції та вектори розвитку хореографічного мистецтва сьогодення.

Нагороди: лауреат стипендії Президента України 2021 р.

Дунаєва Надія – аспірантка третього року навчання кафедри музикознавства та хорового мистецтва.

Наукові зацікавлення: музична культура Південної Бессарабії, традиційна музика етнічних українців Південної Бессарабії.

 

Боднар Анастасія – здобувачка вищої освіти ОР Бакалавр кафедри музичного мистецтва.

Наукові зацікавлення: система музичного виховання Миколи Леонтовича.

Рахно Юлія – здобувачка вищої освіти ОР Магістр кафедри театрознавства та акторської майстерності.

Наукові зацікавлення: дослідження сучасних тенденцій культурних індустрій, драматургія, історія Українського театру на Поділлі.

Менеджерка проекту всеукраїнського фестивалю аматорського театру «АКТ…».

Шквирко Марія – здобувачка вищої освіти ОР Бакалавр кафедри музичного мистецтва.

 

Горшкова Вікторія – здобувачка вищої освіти ОР Бакалавр кафедри бібліотекознавства і бібліографії.

 

Стецькова Христина – здобувачка вищої освіти ОР Бакалавр кафедри музичного мистецтва.