Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених факультету культури і мистецтв

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка

 

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених факультету культури і мистецтв (НТ ФКіМ) – наукова організація здобувачів вищої освіти, що популяризує наукову діяльність серед студентської молоді, сприяє їх залученню до наукової й інноваційної діяльності.

Наукове товариство здобувачів вищої освіти дотримується принципів:

 • свободи наукової творчості;
 • добровільності та відкритості;
 • органічного поєднання наукової, мистецької діяльності та навчання.

Метою діяльності НТ ФКіМ є створення умов для розкриття наукового потенціалу здобувачів вищої освіти. аспірантів та молодих вчених факультету, популяризування зацікавлення науковою діяльністю.

Діяльність НТ ФКіМ відбувається у співпраці з керівництвом факультету й сприяє оптимізації наукової та навчальної роботи. Діяльність наукового товариства об’єднує роботу наукових гуртків окремих кафедр факультету культури і мистецтв.

Робота НТ ФКіМ включає:

 • організацію та проведення студентських наукових конференцій, олімпіад, конкурсів;
 • підготовку матеріалів доповідей та участь у міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських та факультетських конференціях і семінарах;
 • організацію вікторин, квестів інших науково-пізнавальних заходів серед студентів факультету;
 • підтримку та розвиток офіційної рубрики НТ на сайті ФКіМ;
 • сприяє дотриманню студентами, аспірантами, докторантами й молодими вченими етичних норм та принципів академічної доброчесності.

Члени наукового товариства  ФКіМ:

 • можуть бути обраними до керівних органів товариства;
 • беруть участь у плануванні та заходах наукового товариства факультету;
 • можуть бути рекомендованими для нагородження їх стипендіями, подяками чи іншими видами відзнак.

У роботі НТ на добровільних засадах можуть брати участь студенти, аспіранти, молоді вчені, що займаються науковою діяльністю.

Вступити до наукового товариства факультету можна висловивши письмово бажання, звернувшись до контактних осіб НТ.

Головна сторінка: http://sciencesociety.lnu.edu.ua/

Положення про Наукове товариство Львівського університету:  Polozhennia-pro-Naukove-tovarystvo

 

Рада Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених факультету культури і мистецтв

 Голова Ради НТ факультету культури і мистецтв

Сапего Ярослав – аспірант кафедри режисури та хореографії

Наукові зацікавлення: хореографічне мистецтво України, український танець, дослідження творчої спадщини видатних балетмейстерів з української народної хореографічної культури, аналіз репертуару видатних професійних та аматорських колективів з українського народно-сценічного танцю, дослідження стилістичних особливостей танців різних регіонів України.

Телефон (робочий): (+38032) 240-36-23

Електронна пошта: Yaroslav.Sapego@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

 

Олена Бондарець – аспірантка кафедри музикознавства та хорового мистецтва / кафедри музичного мистецтва

Наукові зацікавлення: Проблеми фортепіанного концертмейстерства та музична педагогіка.

Телефони (робочі): (032) 239-42-84, (032) 239-42-96

Електронна пошта: olena.bondarets@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Христина Рябінець – аспірантка кафедри музикознавства та хорового мистецтва

Наукові зацікавлення: Синергетика та музичне мистецтво: генезис музичного надбання; Сучасні тенденції розвитку музичної освіти; Апробація віртуальних інформативних платформ в музичному вихованні сучасного учня.

Телефон (робочий): (032) 239-42-96

Електронна пошта: khrystyna.ryabinets@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

 

Олена Літовченко – аспірантка кафедри режисури та хореографії.

Наукові зацікавлення: репрезентативні властивості хореографічної мізансцени; композиція та режисура хореографічних вистав, драматичних вистав та театралізованих дійств; теорія та методика класичної хореографії;  хореографічна педагогіка; хореографія в спорті; сприяння якості освіти у вищих та позашкільних закладах освіти.

Відзнака: номінантка Всеукраїнського конкурсу «Молодий вчений року – 2021», Переможець львівської премії для освітян «Успішний педагог року 2022».

Електронна пошта: Olena.Litovchenko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Academia.edu: independent.academia

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Юлія Скиба – аспірантка кафедри режисури та хореографії.

Наукові зацікавлення: перформативно-хореографічне мистецтво; танцювальні компанії та театри сучасного танцю, специфіка авторських методик сучасного танцю; теорія та методика контемпорарі танцю та імпровізації;  хореографічне педагогічне мистецтво.

Електронна пошта: Yuliya.Skyba@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Сохан Ірина – здобувачка вищої освіти ОР Магістр Хореографії кафедри режисури та хореографії.

Наукові зацікавлення: аналіз етапів розвитку та становлення хореографічного мистецтва, танцювальна імпровізація та контактна імпровізація, діячі перфомативного мистецтва світу, український народний танець, регіональні особливості українського хореографічного мистецтва, актуальність, тенденції та вектори розвитку хореографічного мистецтва сьогодення.

Нагороди: лауреат стипендії Президента України 2021 р.

Карпенюк Діана – здобувачка вищої освіти ОР Бакалавр кафедри бібліотекознавства і бібліографії 
Кринська Андріана – здобувачка вищої освіти ОР Бакалавр кафедри бібліотекознавства і бібліографії
Семенюк Аліна – здобувачка вищої освіти ОР Бакалавр кафедри бібліотекознавства і бібліографії
Шквирко Марія – здобувачка вищої освіти ОР Бакалавр кафедри музичного мистецтва.

Наукові зацікавлення: питання музична педагогіка та виховання 

Білокур Юлія – здобувачка вищої освіти ОР Бакалавр кафедри соціокультурного менеджменту

 

Гірняк Надія – здобувачка вищої освіти ОР Магістр кафедри соціокультурного менеджменту
Остапюк Олеся – здобувачка вищої освіти ОР Бакалавр кафедри театрознавства та акторської майстерності
.                                                    .Крохмальна Софія – здобувачка вищої освіти ОР Бакалавр кафедри театрознавства та акторської майстерності              .
Іванес Анастасія – здобувачка вищої освіти ОР Бакалавр кафедри театрознавства та акторської майстерності
Підгорна Ірина – здобувачка вищої освіти ОР Бакалавр кафедри соціокультурного менеджменту

ПЛАН РОБОТИ

Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка

на 2022 – 2023 н. р.

№ з/пПрізвище, посадаТема Дата проведення Відповідальна кафедра
1.доцент ПЛАХОТНЮК Олександр АнатолійовичПредставлення наукових досягнень викладача в інтернет мережі.01 жовтня 2022режисури та хореографії
2.доцент ЛУНЬО Петро Євгенович

асистент МАРКЕВИЧ Софія Любомирівна

Дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу як вияв наукової культури у Львівському національному університеті імені Івана Франка5 жовтня 2022режисури та хореографії
3.доцент ДЕМЧУК Наталія РоманівнаНеформальна природа сучасної інФормаційної освіти: форма vs зміст (за матеріалами професійних спільнот)Листопад

2022

бібліотекознавства і бібліографії
4.доцент ДАНИЛИХА Наталія РоманівнаПрофесійна підготовка менеджерів дозвілля в університетах Європи: особливості та інноваціїГрудень 2022соціокультурного менеджменту
5.аспірант САПЕГО Ярослав КостянтиновичТеатр народного танцю “Заповіт” як зберігач фольклорних традицій в народному танцювальному мистецтвіКвітень

2023

режисури та хореографії
6.асистент БЕЗПАЛЕНКО Юлія ВасилівнаФормування уроку класичного танцю здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 024 Хореографія22 лютого 2023 р.режисури та хореографії
7.професор КИЯНОВСЬКА Любов ОлександрівнаМузичне мистецтво як спосіб ідеологічної зброї: реалії сьогодення02 березня 2023 р. музичного мистецтва
8.доцент ЦИГАНИК Мирослава ІванівнаРозробка і оновлення освітніх програм факультету культури і мистецтв (на прикладі спеціальності 026 Сценічне мистецтво. Акторське мистецтво театру ляльок)21 березня 2023 р.театрознавства та акторської майстерності
9.аспірант БОНДАРЕЦЬ Олена ІванівнаТадеуш Серединський – яскрава постать музичного Львова 20-40 років ХХ століття07 квітня 2023 р.музикознавства та хорового мистецтва
10.аспірант ЛОЗИНСЬКА Ольга ЗіновіївнаКризовий менеджмент музичної культури в умовах російсько-української війни21 квітня 2023 р.музикознавства та хорового мистецтва
11.аспірант УЛИЧНИЙ Андрій БорисовичРепрезентація та аналіз розвитку традицій львівської скрипкової школи другої половини ХХ століття на прикладі періоду навчання українського скрипаля Михайла Стріхаржа02 травня 2023 р.музикознавства та хорового мистецтва
12.асистент КОСТУР Іванна АндріївнаЕтика як невід’ємна складова в процесі підготовки майбутніх хореографів16 травня 2023 р.режисури та хореографії