Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених факультету культури і мистецтв

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених факультету культури і мистецтв (НТ ФКіМ) – наукова організація здобувачів вищої освіти, що популяризує наукову діяльність серед студентської молоді, сприяє їх залученню до наукової й інноваційної діяльності.

Наукове товариство здобувачів вищої освіти дотримується принципів:

 • свободи наукової творчості;
 • добровільності та відкритості;
 • органічного поєднання наукової, мистецької діяльності та навчання.

Метою діяльності НТ ФКіМ є створення умов для розкриття наукового потенціалу здобувачів вищої освіти. аспірантів та молодих вчених факультету, популяризування зацікавлення науковою діяльністю.

Діяльність НТ ФКіМ відбувається у співпраці з керівництвом факультету й сприяє оптимізації наукової та навчальної роботи. Діяльність наукового товариства об’єднує роботу наукових гуртків окремих кафедр факультету культури і мистецтв.

Робота НТ ФКіМ включає:

 • організацію та проведення студентських наукових конференцій, олімпіад, конкурсів;
 • підготовку матеріалів доповідей та участь у міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських та факультетських конференціях і семінарах;
 • організацію вікторин, квестів інших науково-пізнавальних заходів серед студентів факультету;
 • підтримку та розвиток офіційної рубрики НТ на сайті ФКіМ;
 • сприяє дотриманню студентами, аспірантами, докторантами й молодими вченими етичних норм та принципів академічної доброчесності.

Члени наукового товариства  ФКіМ:

 • можуть бути обраними до керівних органів товариства;
 • беруть участь у плануванні та заходах наукового товариства факультету;
 • можуть бути рекомендованими для нагородження їх стипендіями, подяками чи іншими видами відзнак.

У роботі НТ на добровільних засадах можуть брати участь студенти, аспіранти, молоді вчені, що займаються науковою діяльністю.

Вступити до наукового товариства факультету можна висловивши письмово бажання, звернувшись до контактних осіб НТ.

Рада Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених факультету культури і мистецтв

Голова Ради НТ факультету культури і мистецтв

Дана Лисенко – аспірантка ОНП Музичне мистецтво, асистентка кафедри музичного мистецтва.

Наукові зацікавлення: Зв’язок музики та кольору в мистецтві, синестезія, синопсія, аналіз музичних творів, музична психологія, семантика тональностей.

Відзнака: Лауреат стипендії Президента України 2022 р.

Електронна пошта: dana.lysenko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль аспіранта: https://kultart.lnu.edu.ua/employee/lysenko-dana-anatoliivna

Заступниця голови Ради НТ факультету культури і мистецтв

Діана Карпенюк –здобувачка вищої освіти другого рівня освіти ОПП Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (магістр).

Наукові зацікавлення: Соціальні комунікації, діловодство, імідж сучасних інформаційних центрів.

Електронна пошта: diana.karpeniuk@lnu.edu.ua

Досягнення: Лауреат «Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-слухачів МАН та наукових товариств».

Анастасія Боднар – здобувачка вищої освіти другого рівня освіти ОПП Середня освіта (Музичне мистецтво) (магістр).

Наукові зацікавлення: Музичні напрями, персоналії у музиці, педагогічна діяльність, наукові зібрання, історія, методика викладання

Відзнака: Переможець 1-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2022-2023 нр.

Електронна пошта: Anastasiia.Bodnar.kmo@lnu.edu.ua

Анастасія Гриненко – заступниця голови Студентського наукового гуртка кафедри режисури та хореографії, студентка 4 курсу КМХ-41, спеціальність 024 Хореографія

Наукові зацікавлення: хореографічне мистецтво в Україні та світі.

Електронна пошта: anastasiagrinenko66@gmail.com

  Юлія Білокур –здобувачка вищої освіти першого рівня освіти ОПП Менеджмент соціокультурної діяльності (бакалавр).

Наукові зацікавлення: Українська культура, традиції, менеджмент в соціокультурній сфері.

Електронна пошта: yuliia.bilokur@lnu.edu.ua

 

Вікторія Іванчо –здобувачка вищої освіти другого рівня освіти ОПП Музичне мистецтво (Музикознавство) (магістр).

Наукові зацікавлення: Психологія музики, хорове мистецтво, музикознавство.

Електронна пошта: ivanchovika@gmail.com

Андріана Кринська – здобувачка вищої освіти першого рівня освіти ОПП Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (бакалавр)

Наукові зацікавлення: Гендерні дослідження, маскуналізація, фемінізація, інформаційні технології, документознавство, бібліотекознавство.

Електронна пошта: andriana.krynska@lnu.edu.ua

Олена Літовченко – аспірантка ОНП Хореографія; асистентка кафедри режисури та хореографії.

Наукові зацікавлення: репрезентативні властивості хореографічної мізансцени; композиція та режисура хореографічних вистав, драматичних вистав та театралізованих дійств; теорія та методика класичної хореографії;  хореографічна педагогіка; хореографія в спорті; сприяння якості освіти у вищих та позашкільних закладах освіти.

Відзнака: номінантка Всеукраїнського конкурсу «Молодий вчений року – 2021»

Електронна пошта: Olena.Litovchenko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Academia.edu: independent.academia

Профіль аспіранта: https://kultart.lnu.edu.ua/employee/litovchenko-olena-andriivna

Ярослав Сапехо – аспірант ОНП Хореографія; асистент кафедри режисури та хореографії.

Наукові зацікавлення: мистецтвознавча наука в Україні і світі. хореографічне мистецтво України, український танець, дослідження творчої спадщини видатних балетмейстерів з української народної хореографічної культури, аналіз репертуару видатних професійних та аматорських колективів з українського народно-сценічного танцю, дослідження стилістичних особливостей танців різних регіонів України.

Електронна пошта: Yaroslav.Sapego@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль аспіранта: https://kultart.lnu.edu.ua/employee/sapeho-yaroslav-kostiantynovych

Секретар Ради НТ факультету культури і мистецтв

Аліна Семенюк – здобувачка вищої освіти першого рівня освіти ОПП Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (бакалавр).

Наукові зацікавлення: Інформаційна діяльність, соціальні комунікації, бібліотечна справа.

Електронна пошта: alinasemeniuk2@gmail.com

Юлія Скиба – аспірантка кафедри режисури та хореографії.

Наукові зацікавлення: перформативно-хореографічне мистецтво; танцювальні компанії та театри сучасного танцю, специфіка авторських методик сучасного танцю; теорія та методика контемпорарі танцю та імпровізації;  хореографічне педагогічне мистецтво.

Електронна пошта: Yuliya.Skyba@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль аспіранта: https://kultart.lnu.edu.ua/employee/skyba-yuliia-yuriivna

Ірина Сохан – здобувачка вищої освіти другого рівня освіти ОПП Хореографія (магістр) кафедри режисури та хореографії.

Наукові зацікавлення: аналіз етапів розвитку та становлення хореографічного мистецтва, танцювальна імпровізація та контактна імпровізація, діячі перфомативного мистецтва світу, український народний танець, регіональні особливості українського хореографічного мистецтва, актуальність, тенденції та вектори розвитку хореографічного мистецтва сьогодення.

Нагороди: лауреат стипендії Президента України 2021 р.

Електронна пошта: irusya.soooo@gmail.com

Олеся Остап’юк –здобувачка вищої освіти другого рівня освіти ОПП Сценічне мистецтво (Театрознавство) (магістр).

Наукові зацікавлення: Втілення світової класики, українська шекспіріана, сучасний театр.

Відзнака: Переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2022-2023 нр.

Електронна пошта: o13ostapyuk@gmail.com

Ліліана Франків –здобувачка вищої освіти другого рівня освіти ОПП Музичне мистецтво (Музикознавство) (магістр).

Наукові зацікавлення: Музикотерапія, музична психологія, монодія, хоровий спів, ірмологіон, партесні концерти.

Електронна пошта: lilianaravrukh@gmail.com

Марія Шквирко – здобувачка вищої освіти першого рівня освіти ОПП Середня освіта (Музичне мистецтво) (бакалавр).

Наукові зацікавлення: Музичне мистецтво, історія музики, визначні особистості.

Відзнака: Переможець 1-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2022-2023 нр.

Електронна пошта: Shkvyrkom@gmail.com

ПЛАН РОБОТИ

Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка

на 2023 – 2024 н. р.

з/п

Прізвище, посада Тема Дата проведення Відповідальна кафедра
1. доцент ПЛАХОТНЮК Олександр Анатолійович Академічна доброчесність – вияв культури здобувача вищої освіти 15 вересня 2023 року Кафедра режисури та хореографії
2. аспірант МІНЕНКО Анатолій Володимирович Виступ членів товариства на Міжнародній науковій конференції «Мистецтво у кризові періоди : навчання і терапія» 12 жовтня

2023 року

Кафедра музикознавства та хорового мистецтва
3. доцент СИРОТА Лілія Богданівна Асертивна комунікація 19 жовтня 2023 року Кафедра соціокультурного менеджменту
4. асистент/аспірант ДУБІНІН Віталій Ігорович Контроверсійні питання дослідження інформаційних джерел у полі вуличних стилів танцю Жовтень 2023 року Кафедра режисури та хореографії
5. Доцент ПЛАХОТНЮК Олександр Анатолійович Перший Освітньо-науковий проєкт «Хореографічне мистецтва в Україні та світі: традиції та тенденції розвитку» Жовтень 2023 року Кафедра режисури та хореографії
6. куратор наукового гуртка доц. ПЛАХОТНЮК Олександр Анатолійович Проведення Всеукраїнської конференції студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «Хореографічна культура – мистецькі виміри» 15 листопада 2023 року Кафедра режисури та хореографії
7. аспірант БЕЗПАЛЕНКО Юлія Василівна Мова тіла – як хореографічна спадщина України (проблематика)» Листопад 2023 року Кафедра режисури та хореографії
8. асистент/аспірант Остапович К.В. Постать Левка Дутківського в контексті розвитку української пісенно-естрадної культури Листопад 2023 року Кафедра музикознавства та музичного мистецтва
9. аспірант КЕБАС Ольга Борисівна Проблеми комунікації в сучасному танці. Грудень 2023 року Кафедра режисури та хореографії
10. аспірант МІНЕНКО Анатолій Володимирович Функціонування мідної духової групи

у композиторській творчості ХІХ-ХХІ століть.

Грудень 2023 року Кафедра музикознавства та хорового мистецтва.
11. аспірант ЗАСТАВНИЙ Олександр Любомирович Старовинний фольклорний танець «Канада», як вираження суспільно-історичних подій на Західній Україні початку XX століття Січень

2024 року

Кафедра режисури та хореографії
12. асистент НОВОСАД-ЛЕСЮК Христина Назарівна Роль і місце композитора в драматичному театрі: історичний контекст Січень

2024 року

Кафедра театрознавства та акторської майстерності
13. аспірантка РЯБІНЕЦЬ Христина Ярославівна Музична освіта в країнах Європи як складова естетичного генезису особистості. Січень 2024 року Кафедра музикознавства та хорового мистецтва.
14. аспірант ДЕМЧЕНКО Наталя Іванівна Процес контамінації народного та класичного танцю – як формотворчий підхід до створення нового хореографічного образу у сучасному українському хореографічному мистецтві Лютий

2024 року

Кафедра режисури та хореографії
15. студентка ОР Магістр

Карпенюк Д.А.

Бібліотеки Львівщини в медіасередовищі Лютий

2024 року

Кафедра бібліотекознавства і бібліографії
16. асистент/аспірант САПЕГО Ярослав Костянтинович Танцювальна культура бойків у весняному-літньому циклі святкувань Березень 2024 року Кафедра режисури та хореографії
17. Проведення Науково-пізнавальної вікторини до 20-ліття факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка для студентів 1-4 курсів ОР Бакалавр Березень 2024 року Кафедра музичного мистецтва
18. Куратор наукового гуртка ПЛАХОТНЮК Олександр Анатолійович Проведення Всеукраїнської конференції студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «Хореографічна культура – мистецькі виміри» Квітень 2024 року Кафедра режисури та хореографії
19. асистент/аспірант ЛАНЬ Оксана Богданівна Колективне авторство хореографів: виклики та трансформації Квітень 2024 року Кафедра режисури та хореографії
20. Асистент/аспірант

ЛИСЕНКО Дана Анатоліївна

Теорія музики кольору в контексті творчості Флоріана Юр’єва Квітень 2024 року Кафедра музикознавства та хорового мистецтва
21. Співорганізація ХVІ студентської наукової конференції «Культурно-мистецькі процеси в Україні у контексті європейського наукового простору» Травень 2024 року
22. аспірант МОКРІЙ Роксолана Сергіївна Формування культурно естетичної свідомості в учнів Львівської хореографічної школи Червень 2024 року Кафедра режисури та хореографії
23. аспірантка ГЕЙВАН Катерина Жіночі міфологічні образи в операх українських композиторів Червень 2024 року Кафедра музикознавства та хорового мистецтва