Вітальне слово

Вітаю Вас на інтернет-сторінці факультету культури і мистецтв!

Наш факультет – один із перших культурно-мистецьких факультетів, які було відкрито в українських класичних університетах. Рік заснування факультету – 2004.
Професорсько-викладацький склад факультету упродовж п’ятнадцяти років змінювався кількісно та якісно. Від 119 викладачів (з них – 9 професорів, 26 доцентів, 9 старших викладачів та 74 асистентів) на початку діяльності, сьогодні колектив зріс до майже двохсот викладачів, серед них – 18 професорів, докторів наук, 51 кандидат наук, доцент (в т.ч. б.а.) та 106 асистентів (в т.ч. ст.викладачів). Показово, що значна частина молодої генерації викладацького складу – випускники факультету, які продовжують свою наукову кар’єру як аспіранти та здобувачі у різних галузях мистецтвознавства, культурології, інформаційної справи, бібліотекознавства.
На  кафедрах факультету готують фахівців за освітніми рівнями Бакалавр (3 роки і 10 місяців навчання), Маґістр (1 рік і 4 місяці навчання), Доктор філософії (4 роки). У перший рік діяльності факультету (2004) тут навчались на всіх освітніх напрямках 145 студентів. Сьогодні (2020/2021 н. р.) загальна кількість студентів факультету становить 573 особи (на денній і заочній формах навчання).

У 2016 році здійснено перший набір за третім освітнім рівнем – доктор філософії – спеціальності “Музичне мистецтво”. У 2017 році було отримано ліцензію на провадження освітньої діяльності і вперше здійснено набір за ОР Бакалавр (у 2017 р.) і ОР Магістр  (у 2018 р.) студентів спеціальності “Менеджмент соціокультурної діяльності”. У 2018 р. отримано ліцензію на провадження освітньої діяльності за третім освітнім рівнем – доктор філософії зі спеціальності “Хореографія”
Свій науковий, мистецько-науковий та науково-методичний доробок викладачі факультету публікують у міжнародних та українських наукових журналах, а також у монографіях, підручниках та навчальних посібниках. Щорічно на факультеті проводять наукові та студентські наукові конференції, де обговорюють сучасні проблеми відповідних галузей наук про культуру, мистецтво, бібліотечну та інформаційну справу.

Факультет веде підготовку фахівців зі спеціальностей “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”; “Сценічне мистецтво”; Середня освіта (“Музичне мистецтво”); “Музичне мистецтво”; “Хореографія”; “Менеджмент соціокультурної діяльності” ОР Бакалавр і Магістр. Зі спеціальностей “Музичне мистецтво” та “Хореографія” – за ІІІ освітньо-науковим ступенем (доктор філософії/доктор мистецтва).

Запрошуємо Вас поринути у вир цікавого і творчого життя факультету культури і мистецтв!

Стратегія розвитку факультету до 2025 року