Магістр

Діючі навчальні плани та програми курсів

у галузі знань 01 “Освіта”:

Спеціальність 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Кваліфікація: Магістр освіти (Музичне мистецтво). Учитель хорового диригування, фортепіано, вокалу, баяна, акордеона, бандури, струнних інструментів, духових інструментів

у галузі знань 02 “Культура і мистецтво”:

Спеціальність 024 Хореографія

024 Хореографія

Кваліфікація: Магістр хореографії

Спеціальність 025 Музичне мистецтво (Музикознавство)

025 Музичне мистецтво (Музикознавство)

Кваліфікація: Магістр музичного мистецтва за спеціалізацією музикознавство

Спеціальність 026 Сценічне мистецтво (Акторське мистецтво драматичного театру і кіно)

026 Сценічне мистецтво (Акторське мистецтво драматичного театру і кіно)

Кваліфікація: Магістр сценічного мистецтва. Актор драматичного театру і кіно

Спеціальність 026 Сценічне мистецтво (Театрознавство)

026 Сценічне мистецтво (Театрознавство)

Кваліфікація: Магістр сценічного мистецтва. Театрознавець. Викладач

Спеціальність 028 Менеджмент соціокультурної діяльності

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

Кваліфікація: Магістр з менеджменту соціокультурної діяльності

Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Кваліфікація: Магістр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи


Зауваження і пропозиції зацікавлених сторін

просимо надсилати на адресу 

fkultart@lnu.edu.ua

або   звертатися за телефоном: /032/239-4197Вступ до магістратури 2021

 

I

Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальностями 011 «Освітні, педагогічні науки», 012 «Дошкільна освіта», 013  «Початкова освіта», 014.01 «Середня освіта (Українська мова і література)», 014.03 «Середня освіта (Історія)», 014.04 «Середня освіта (Математика)», 014.05 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)», 014.07 «Середня освіта (Географія)», 014.09 «Середня освіта (Інформатика)», 014.13 «Середня освіта (Музичне мистецтво)», 016 «Спеціальна освіта», 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 032 «Історія та археологія», 033 «Філософія», 034 «Культурологія», 035 «Філологія», 051 «Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 054 «Соціологія», 061 «Журналістика», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 091 «Біологія», 101 «Екологія», 102 «Хімія», 103 «Науки про Землю», 104 «Фізика та астрономія», 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», 106 «Географія», 111 «Математика», 112 «Статистика», 113 «Прикладна математика», 122 «Комп’ютерні науки», 124 «Системний аналіз», 126 «Інформаційні системи та технології», 153 «Мікро- та наносистемна техніка», 181 «Харчові технології», 183 «Технології захисту навколишнього середовища», 231 «Соціальна робота», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», 281 «Публічне управління та адміністрування», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні відносини»  у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови (крім випадків передбачених Умовами прийому та цими Правилами) та фахового вступного випробування  проводиться у такі терміни

 

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мовиПочаток реєстрації11 травня
Закінчення реєстрації18:00
03 червня
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документівз 01 липня
Прийом заяв та документів для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціалістаПочаток прийому15 липня
Закінчення прийому для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та фахового вступного випробування18:00
23 липня
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів22 червня –
25 червня
Термін проведення основної сесії єдиного вступного іспиту30 червня
Відповідні вступні іспити в Університеті у випадках, визначених
Розділом VIII Правил прийому
30 червня
Термін проведення фахових вступних випробувань26 липня –
30 липня
Термін проведення додаткової сесії єдиного вступного іспитувизначається УЦОЯО
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленнямдо 02 серпня
Виконання вступниками вимог Правил прийому до зарахування за державним замовленням (подання оригіналів документів)до 18:00
07 серпня
Зарахування вступників на навчання за державним замовленням12 серпня
Виконання вимог до зарахування вступниками
для навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
до 18:00
15 серпня
Зарахування вступників на навчання
за кошти фізичних та/або юридичних осіб
до 12:00
17 серпня
Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані за кошти фізичних та/або юридичних осіб відповідно до Розділу XII Правил прийому18 – 19 серпня
Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, із використанням результатів єдиного вступного іспиту15 вересня –
30 листопада

 

Конкурсний бал розраховується:

Конкурсний бал (КБ) = 0,25*П1 + 0,75*П2, де

П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного випробування з іноземної мови, у випадках передбаченими цими Правилами (за шкалою від 100 до 200 балів),

П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів)

Програми фахових вступних випробувань

Тривалість тестувань  1,5 год (фаховий іспит) детальніше…

Джерело

детальніше...