Аспірантура

Львівський національний університет імені Івана Франка факультет культури і мистецтв має ліцензію на підготовку фахівців зі спеціальностей 024 “Хореографія” та  025 “Музичне мистецтво” – за третім освітньо-науковим ступенем вищої освіти (доктор філософії)

Детальнішу інформацію можна знайти на сайті відділу аспірантури та докторантури.  http://aspirantura.lnu.edu.ua

Телефон Відділу аспірантури та докторантури : 239-47-73

  • 19 липня 2022 року Відбувся день відкритих дверей факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка. Презентація освітньо-наукових програм доктор філософії (PhD) факультету культури і мистецтв. спеціальності: 024 Хореографія, 025 Музичне мистецтво. Відео-запис зустрічі за покликанням https://youtu.be/ARSjNGeYD4s

Заяви про прийом до аспірантури із зазначеними нижче документами приймають у відділі аспірантури та докторантури (кім. 210, вул. Університетська, 1) з щодня, крім суботи та неділі, з 900 до 1800. 

Перелік необхідних документів:

  1. Заява встановленого зразка (бланк) .
  2. Особовий листок з обліку кадрів ( бланк ) .
  3. Список опублікованих наукових праць (за наявності), завірений в деканаті, або реферат з обраної спеціальності. Реферат подають на кафедру в друкованому вигляді, а у відділ аспірантури та докторантури надіслати на електронну пошту: postgraduate.dep@lnu.edu.ua.
  4. Відгук майбутнього наукового керівника на наукові праці або рецензія майбутнього наукового керівника на реферат, з оцінкою.
  5. Засвідчені копії дипломів та додатків до дипломів (бакалавра і магістра/спеціаліста).
  6. Фотокартка розміром 3×4 см.
  7. Копії паспорта (стор. 1, 2, 11) та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
  8. Протокол співбесіди (бланк )  (подається у відділ аспірантури та докторантури після проходження співбесіди на кафедрі перед іспитом із спеціальності).

Розклад занять для аспірантів очної (денної, вечірньої) форми навчання ф-ту культури та мистецтв

024 Хореографія Розклад_024 Хореографія-аспірантура 1-3 курси денна форма навчання 

025 Музичне мистецтво Розклад 025_Музичне мистецтво-аспірантури 1-3 курси денна форма навчання 

Силабуси третього освітньо-наукового рівня вищої освіти 

Код н/дКомпоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики)Силабус
1. ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ
Складова 2 (загальнонаукові компетентності)
ОК 04ФілософіяОК 04 Силабус Філософія P&D
Складова 3 (універсальні навички)
ОК 06Інтелектуальна власність і трансфер технологій.ОК 06 Силабус Інтелектуальна власність і трансфер технології
Складова 4 (мовні компетентності)
ОК 07Іноземна мова за фаховим спрямуваннямОК 07 Силабус Іноземна мова за фаховим спрямуванням (англ)

ОК 07 Силабус Іноземна мова за фаховим спрямуванням (німец.)

 

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ
Складова 3 (універсальні компетентності)
ВК 03Педагогіка вищої школи.ВК 03 Педагогіка вищої школи
Методологія підготовки наукової публікації.ВК 03 Силабус Методологія наукової публікації
ВК 04Психологія вищої школи.ВК 04 Силабус Психологія вищої школи
Підготовка науково-інноваційного проекту.ВК 04 Силабус Підготовка науково-інноваційного проекту
ВК 05Інформаційні технології та програмування.ВК 05 Інформаційні технології та програмування
Інновації та підприємництво.ВК 05 Інновації та підприємництво

ОНП Хореографія

спеціальність 024 Хореографія

1. ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ
Складова 1 (глибинні знання зі спеціальності)
ОК 01Проблеми сучасного хореографічного мистецтваОК 01 Силабус Проблеми сучасного хореографічного мистецтва
ОК 02Науковий семінар (024 Хореографія)ОК 02 Силабус Науковий семінар (доктор філософії) 024 Хореографія
ОК 03Антропологія танцюОК 03 Силабус Антропологія танцю
Складова 3 (універсальні навички)
ОК 05Педагогічна практика (024 Хореографія)ОК 05. Силабус Педагогічна практика (доктор філософії) 024 Хореографія
2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ
Складова 1 (глибинні знання зі спеціальності)
ВК 01Методологічні засади хореологіїВК 01 Силабус Методологічні засади хореології
Джерелознавчі бази дослідження хореографічного мистецтваВК 01 Силабус Джерелознавчі бази дослідження хореографічного мистецтва
Сучасні проблеми хореологіїВК 01 Силабус Джерелознавчі бази дослідження хореографічного мистецтва
Семіотика танцювальної мовиВК 01Силабус Семіотика танцювальної мови
ВК 02Методологія мистецтвознавстваВК 02 Силабус Методологія мистецтвознавства
Класифікація видів, типів і жанрів хореографічного мистецтваВК 02 Силабус Класифікація видів, типів і жанрів хореографічного мистецтва
Просторово-пластичні форми хореографічних творівВК 02 Силабус Просторово-пластичні форми хореографічних творів
Методичні засади етнохореологіїВК 02 Силабус Методичні засади етнохореології
Фольклористика хореографічного мистецтваВК 02 Силабус Фольклористика хореографічного мистецтва

ОНП Музичне мистецтво

спеціальність 025 Музичне мистецтво

1. ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ
Складова 1 (глибинні знання зі спеціальності)
ОК 01Проблеми сучасного музикознавстваОК 01 Силабус Проблеми сучасного музикознавства
ОК 02Науковий семінарОК 02 Силабус Науковий семінар 
ОК 03Антропологія музикиОК 03 Силабус Антропологія музики
Складова 3 (універсальні навички)
ОК 05Педагогічна практикаОК 05 Силабус Педагогічна практика
2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ
Складова 1 (глибинні знання зі спеціальності)
ВК 01Постмодерні тенденції в композиторській творчостіВК 01 Силабус Постмодерні тенденції в композиторській творчості
Основи парамузикознавстваВК 01 Силабус Основи парамузикознавства
Методологія  музично-медієвістичних дослідженьВК 01 Силабус Методологія музично-медієвістичних досліджень
ВК 02Філософія музичної орієнталістикиВК 02 Силабус Філософія музичної орієнталістики
Етномузикологія: історія та сучасністьВК 02 Силабус Етномузикологія: історія та сучасність

 

Анкета зауважень та пропозицій щодо покращення ОП:

ОНП «Хореографія»