Аспірантура

Львівський національний університет імені Івана Франка факультет культури і мистецтв має ліцензію на підготовку фахівців зі спеціальностей 024 “Хореографія” та  025 “Музичне мистецтво” – за третім освітньо-науковим ступенем вищої освіти (доктор філософії)

Детальнішу інформацію можна знайти на сайті відділу аспірантури та докторантури.  http://aspirantura.lnu.edu.ua

Телефон Відділу аспірантури та докторантури : (032) 239-47-73

 • 23 червня 2023 року Відбувся день відкритих дверей факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка. Презентація освітньо-наукових програм доктор філософії (PhD) факультету культури і мистецтв. спеціальності: 024 Хореографія, 025 Музичне мистецтво. Відео-запис зустрічі за покликанням https://youtu.be/GD8_56XKk7Q
 • 19 липня 2022 року Відбувся день відкритих дверей факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка. Презентація освітньо-наукових програм доктор філософії (PhD) факультету культури і мистецтв. спеціальності: 024 Хореографія, 025 Музичне мистецтво. Відео-запис зустрічі за покликанням https://youtu.be/ARSjNGeYD4s

 

Документи для вступу в аспірантуру

Заяви про прийом до аспірантури із зазначеними нижче документами приймають у Відділі аспірантури та докторантури (кім. 210, вул. Університетська, 1) з 14 серпня по 25 серпня щодня, крім суботи та неділі, з 900 до 1800.  Телефон для довідок : (032) 2394773

Вступні випробування проводяться з 31 серпня по 08 вересня

Перелік необхідних документів:

 1. Заява встановленого зразка (бланк) .
 2. Особовий листок з обліку кадрів ( бланк ) .
 3. Список опублікованих наукових праць (за наявності), завірений в деканаті, або реферат з обраної спеціальності. Реферат подають на кафедру в друкованому вигляді, а у відділ аспірантури та докторантури надіслати на електронну пошту: postgraduate.dep@lnu.edu.ua.
 4. Відгук майбутнього наукового керівника на наукові праці або рецензія майбутнього наукового керівника на реферат, з оцінкою.
 5. Засвідчені копії дипломів та додатків до дипломів (бакалавра і магістра/спеціаліста).
 6. Фотокартка розміром 3×4 см.
 7. Копії паспорта (стор. 1, 2, 11) та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
 8. Військово-обліковий документи:
 • Для призовників –посвідчення про приписку до призовної дільниці;
 • Для військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного:
 • Для резервістів – військовий квиток.

9. Протокол співбесіди (бланк )  (подається у відділ аспірантури та докторантури після проходження співбесіди на кафедрі перед іспитом із спеціальності).


Розклад занять для аспірантів очної (денної, вечірньої) форми навчання ф-ту культури та мистецтв

024 Хореографія Розклад 024 Хореографія аспіранти 2 семестр 2023/2024 . 1 – 4 курси

025 Музичне мистецтво Розклад 025_Музичне мистецтво-аспірантури 1-3 курси денна форма навчання 

Силабуси третього освітньо-наукового рівня вищої освіти 

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики) Силабус
1. ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ
Складова 2 (загальнонаукові компетентності)
ОК 04 Філософія ОК 04 Силабус Філософія P&D
Складова 3 (універсальні навички)
ОК 06 Інтелектуальна власність і трансфер технологій. ОК 06 Силабус Інтелектуальна власність і трансфер технології
Складова 4 (мовні компетентності)
ОК 07 Іноземна мова за фаховим спрямуванням ОК 07 Силабус Іноземна мова за фаховим спрямуванням (англ)

ОК 07 Силабус Іноземна мова за фаховим спрямуванням (німец.)

 

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ
Складова 3 (універсальні компетентності)
ВК 03 Педагогіка вищої школи. ВК 03 Педагогіка вищої школи
Методологія підготовки наукової публікації. ВК 03 Силабус Методологія наукової публікації
ВК 04 Психологія вищої школи. ВК 04 Силабус Психологія вищої школи
Підготовка науково-інноваційного проекту. ВК 04 Силабус Підготовка науково-інноваційного проекту
ВК 05 Інформаційні технології та програмування. ВК 05 Інформаційні технології та програмування
Інновації та підприємництво. ВК 05 Інновації та підприємництво

ОНП Хореографія

спеціальність 024 Хореографія

1. ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ
Складова 1 (глибинні знання зі спеціальності)
ОК 01 Проблеми сучасного хореографічного мистецтва ОК 01 Силабус Проблеми сучасного хореографічного мистецтва
ОК 02 Науковий семінар (024 Хореографія) ОК 02 Силабус Науковий семінар (доктор філософії) 024 Хореографія
ОК 03 Антропологія танцю ОК 03 Силабус Антропологія танцю
Складова 3 (універсальні навички)
ОК 05 Педагогічна практика (024 Хореографія) ОК 05. Силабус Педагогічна практика (доктор філософії) 024 Хореографія
2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ
Складова 1 (глибинні знання зі спеціальності)
ВК 01 Методологічні засади хореології ВК 01 Силабус Методологічні засади хореології
Джерелознавчі бази дослідження хореографічного мистецтва ВК 01 Силабус Джерелознавчі бази дослідження хореографічного мистецтва
Сучасні проблеми хореології ВК 01 Силабус Сучасні проблеми хореології
Семіотика танцювальної мови ВК 01Силабус Семіотика танцювальної мови
ВК 02 Методологія мистецтвознавства ВК 02 Силабус Методологія мистецтвознавства
Класифікація видів, типів і жанрів хореографічного мистецтва ВК 02 Силабус Класифікація видів, типів і жанрів хореографічного мистецтва
Просторово-пластичні форми хореографічних творів ВК 02 Силабус Просторово-пластичні форми хореографічних творів
Методичні засади етнохореології ВК 02 Силабус Методичні засади етнохореології
Фольклористика хореографічного мистецтва ВК 02 Силабус Фольклористика хореографічного мистецтва

ОНП Музичне мистецтво

спеціальність 025 Музичне мистецтво

1. ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ
Складова 1 (глибинні знання зі спеціальності)
ОК 01 Проблеми сучасного музикознавства ОК 01 Силабус Проблеми сучасного музикознавства
ОК 02 Науковий семінар ОК 02 Силабус Науковий семінар 
ОК 03 Антропологія музики ОК 03 Силабус Антропологія музики
Складова 3 (універсальні навички)
ОК 05 Педагогічна практика ОК 05 Силабус Педагогічна практика
2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ
Складова 1 (глибинні знання зі спеціальності)
ВК 01 Постмодерні тенденції в композиторській творчості ВК 01 Силабус Постмодерні тенденції в композиторській творчості
Основи парамузикознавства ВК 01 Силабус Основи парамузикознавства
Методологія  музично-медієвістичних досліджень ВК 01 Силабус Методологія музично-медієвістичних досліджень
ВК 02 Філософія музичної орієнталістики ВК 02 Силабус Філософія музичної орієнталістики
Етномузикологія: історія та сучасність ВК 02 Силабус Етномузикологія: історія та сучасність

 

Анкета зауважень та пропозицій щодо покращення ОП:

ОНП «Хореографія»