Аспірантура

Телефон Відділу аспірантури та докторантури : 239-47-73

Інформація для вступників до аспірантури зі спеціальності 025 музичне мистецтво

16–27 серпня 2022 – прийом документів;
30 серпня – співбесіда;
31 серпня – іспит зі спеціальності;
початок вересня – іспити з іноземної мови та філософії.

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ до аспірантури 025 Музичне мистецтво

Вимоги творчий конкурс 024 Хореографія аспірантура доктор філософії 2022