Міжнародна діяльність

Міжнародні освітні проєкти

«Творчість Брехта в сучасному культурному просторі» та «Брехт: людина в глобалізованому світі», 15 – 19 вересня 2021 р., Львів (Україна), в партнерстві з Національним академічним українським драматичним театром ім. Марії Заньковецької, Житомирським державним університетом ім. Івана Франка та Міжнародним театральним інститутом Німеччини

Академічна мобільність

В Університеті відповідно до Положення про академічну мобільність діють програми обміну студентами (освітні рівні бакалавр та магістр) з іноземними вищими навчальними закладами. Укладено угоди з понад 70-ма університетами країн Європи, де студенти можуть пройти програму академічної мобільності.

У 2018 році аспірант кафедри музикознавства та хорового мистецтва Віктор Мішин (наук. кер. проф. Козаренко О.В.) за програмою академічної мобільності Erazmus+ семестр навчався в Болонському університеті. https://kultart.lnu.edu.ua/news/aspirant-viktor-mishyn-pro-prohramu-navchalnoji-kredytnoji-mobilnosti-erazmus

У 2018 році студентка ІІІ курсу , кафедра музичного мистецтва Софія Крок за програмою академічної мобільності Erazmus+ семестр (з січня -по червень) навчалася в Університеті ім. Я.Коменського (Братіслава).

детальніше про академічну мобільність: https://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/erasmus

Міжнародні освітні і наукові заходи

 • “The Hassidic Nign in Right Bank Ukraine and East Galicia: Between Autochthonous and External Soundscapes” in support of the Ministry of Education and Science of Ukraine and Ministry of Science and Technology of Israel. The project was conducted during 2020-2021. Leaders of the project: prof. Dr. Olha Kolomyyets (Ukraine), prof. Edwin Seroussi (Israel).
 • Пограниччя культур. Театр “Хорея” в діалозі з Україною. Міждисциплінарний художньо-науковий онлайн проєкт. Співорганізатори : театр “Хорея” (м. Лодзь, Польща) та ЛНУ імені Івана Франка за участі Ягеллонського університету (Краків, Польща), Лодзького університету (Польща), Театрального інституту імені З.Рашевського (Варшава, Польща), Київського академічного театру “Золоті ворота” (Україна).

Серпень-грудень 2020 р. http://pohranychchyateatru.com/

Участь у міжнародних наукових конференціях (за кордоном України):

Наукові стажування та відрядження

 1. У рамках співпраці з кафедрою бібліотекознавства та інформації наукової Вроцлавського університету організовано VI студентську інтернет-конференцію “Інформація. Наука. Бібліотека. Весна” (Львів–Вроцлав–Харків–Київ, 19 травня 2020 р.) (члени оргкомітету – доц. Крохмальний Р. О., доц. Демчук Н. Р., Якимович Б. З., Біловус Г. Г.).
 2. Дубровний Т. М. – співредактор українсько-польського видавничого проекту «Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe» («Львівсько-Ряшівські наукові зошити»).
 3. У рамках угоди про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Вроцлавським університетом (17–23 листопада 2020 р.) на стажуванні у Вроцлавському університеті (Польща) перебувала група студентів-театрознавців 2–4 курсу Львівського національного університету імені Івана Франка під керівництвом викладачів кафедри – доцента Циганик М. І. та асистента Роси С. І. Регулярні студентські та викладацькі обміни, що відбуваються щороку в рамках підписаної поміж цими університетами Угоди про співпрацю, дають нові можливості українській та польській молоді навзаєм знайомитись із культурою, особливостями навчання, театральним мистецтвом наших країн.
 4. Співпраця у наукових виданнях кафедри: членами редколегії театрознавчого журналу «Просценіум» є Грейзенеггер В. (Відень, Австрія), Ратайчакова Д. (Познань, Польща).
 5. Продовжувалась співпраця з Ряшівським університетом (Польща), Українським Вільним Університетом (Німеччина), Інститутом історії Віденського університету (Австрія); започаткована співпраця з Пряшівським університетом (Словаччина).
 6. Гнаткович О. Д. Вища школа бізнесу та підприємництва, м. Островець (Польща) за підтримки Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій (Сертифікат та довідка № 82/01-20 від 31. 01. 2020 р.).
 1. Сирота Л. Б. Наукове стажування в Ягеллонському університеті (Краків, 2-8 грудня 2019 р.), за програмою обміну викладачами між Львівським національним університетом імені Івана Франка і Ягеллонським університетом (Польща).
 2. Гриценко Я. В. асистент/аспірант кафедри режисури та хореографії : Міжнародне Науково-педагогічне стажування ISMA вища школа менеджменту інформаційних систем, (6 кредитів ECTS / 180 годин). (Рига, Латвійська Республіка 21 червня – 31 липня 2021 року, дистанційно). Напрям міжнародного науково-педагогічного стажування «Досвід викладання дисциплін у галузі культури та мистецтва в Україні та країнах ЄС: традиції та нові підходи». Індивідуальна тема «Імпровізація як інструмент вдосконалення хореографа в новітніх умовах». Документи, що підтверджує міжнародне стажування: 1) Запрошення на наукове стажування від 26.06.2021 року професора,академіка, президента ISMA; 2) інформаційний лист та програма міжнародного науково-педагогічного стажування; 3) Сертифікат № CSI-213104-ISMA про наукове стажування (вересень 2021року).
 3. Берест Н. Я. проф. кафедри режисури та хореографії: кінець 2020–початок 2021 року стажування у ГО «Прометеус» при МОН України та Міжнародному фонді «Відродження». тему «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти (80 год., 2,6 кредити ЄКТС). (Сертифікат про проходження курсів виданий 10.01.2021 р.)
 4. Дем’янчук А. Л. доц. Гриценко Я. В. асистент/аспірант кафедри режисури та хореографії: Міжнародне науково-педагогічне стажування у Куявському університеті у Влоцлавеку (Республіка Польща). Тема «Проблеми та процес реформування освіти в галузі культурології та мистецтвознавства в Україні та країнах ЄС» за фахом «Культура і мистецтво» м. Влоцлавек, Республіка Польща, 4 листопада –13 грудня 2019 р. Сертифікат від 13.12.2019 р. (6 кредитів ECTS / 180 годин).
 5. Кундис Р.Ю. доц.  кафедри режисури та хореографії: Міжнародне науково-педагогічне стажування у ISMA Вищій школі менеджменту інформаційних систем (Латвійська Республіка) в період із 21 червня по 31 липня 2021 р. на тему: «Досвід викладання дисциплін у галузі культури та мистецтва в Україні та країнах ЄС: традиції та нові підходи» за спеціальністю 024 Хореографія в обсязі (6 кредитів / 180 годин). Сертифікат № CSI-213107-ISMA від 31.07.2021 р.
 6. Лань О. Б. доц./аспірант  кафедри режисури та хореографії: Міжнародне науково-педагогічне стажування Куявський університет у Влоцлавеку (6 кредитів ECTS / 180 годин). (м. Влоцлавек, Республіка Польща, 6 вересня – 17 жовтня 2021 року). Напрям міжнародного науково-педагогічного стажування «Європейські освітні цінності та шляхи вдосконалення освіти в галузі культури й мистецтва». Індивідуальна тема «Аспекти створення колективного творчого продукту – хореографічної вистави». Документи, що підтверджує міжнародне стажування: 1) інформаційний лист та програма міжнародного науково-педагогічного стажування; 2) cертифікат про наукове стажування (жовтень 2021року).
 7. Плахотнюк О. А. доц.  кафедри режисури та хореографії: Міжнародне науково-педагогічне стажування Куявський університет у Влоцлавеку (6 кредитів ECTS / 180 годин). (м. Влоцлавек, Республіка Польща, 6 вересня – 17 жовтня 2021 року). Напрям міжнародного науково-педагогічного стажування «Європейські освітні цінності та шляхи вдосконалення освіти в галузі культури й мистецтва». Індивідуальна тема «Філософське сприйняття танцю на підвалинах сучасного мистецтва». Документи, що підтверджує міжнародне стажування: 1) Запрошення на наукове стажування від 03.09.2021 року керівника відділу дидактики Куявського університету в Влоцлавеку; 2) інформаційний лист та програма міжнародного науково-педагогічного стажування; 3) Сертифікат № CSI-61709-KSW від 17.10.2021 р.
 8. Плахотнюк О.А. доц. Гриценко Я. В. асистент/аспірант кафедри режисури та хореографії: Міжнародне наукове стажування (Instytucie Nauk Humanistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Polscha).Термін з 10 квітня 2017 р. по 10 травня 2017 р. (наказ ректора № 1182, від «07» квітня 2017 року). (5 кредитів ЕКТС/ 150 год.) Тема стажування «Формування ступеневої освіти в мистецькій вищій школі».Документ, що підтверджує міжнародне стажування: 1) Запрошення на наукове стажування від 27.03.2017 року Instytucie Nauk Humanistycznych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu2) Сертифікат про наукове стажування від 10.05.2017 року, виданий Instytucie Nauk Humanistycznych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 9. Яцеленко А. А. доц. кафедри режисури та хореографії: Міжнародне Науково-педагогічне стажування Куявський університет у Влоцлавеку (6 кредитів ECTS / 180 годин). (м. Влоцлавек, Республіка Польща, 6 вересня – 17 жовтня 2021 р.). Напрям міжнародного науково-педагогічного стажування «Європейські освітні цінності та шляхи вдосконалення освіти в галузі культури й мистецтва». Індивідуальна тема «Сучасні аспекти підготовки майбутніх педагогів хореографії». Документи, що підтверджує міжнародне стажування: 1) Запрошення на наукове стажування від 03.09.2021 року керівника відділу дидактики Куявського університету в Влоцлавеку; 2) Інформаційний лист та програма міжнародного науково-педагогічного стажування; 3) Сертифікат про наукове стажування (жовтень 2021 р.).
————————————————————————————————————————————