Вітальне слово

Вітаю Вас на інтернет-сторінці факультету культури і мистецтв!

Наш факультет – один із перших культурно-мистецьких факультетів, які було відкрито в українських класичних університетах. Рік заснування факультету – 2004.
Професорсько-викладацький склад факультету упродовж десяти років змінювався кількісно та якісно. Від 119 викладачів (з них – 9 професорів, 26 доцентів, 9 старших викладачів та 74 асистентів) на початку діяльності, сьогодні колектив зріс до майже двохсот викладачів, серед них – 10 професорів, докторів наук, 59 кандидатів наук, доцентів, 15 старших викладачів та 109 асистентів. Показово, що значна частина молодої генерації викладацького складу – випускники факультету, які продовжують свою наукову кар’єру як аспіранти та здобувачі у різних галузях мистецтвознавства та культурології, бібліотекознавства.
На  кафедрах факультету готують фахівців за освітніми ступенями Бакалавр (3 роки і 10 місяців навчання), Маґістр (1 рік і 4 місяці навчання). У перший рік діяльності факультету (2004) тут навчались на всіх освітніх напрямках 145 студентів. Сьогодні (2016/2017 н. р.) загальна кількість студентів факультету становить 508 осіб (на денній і заочній формах навчання). У 2016 році здійснено перший набір за третім освітнім рівнем – доктор філософії – спеціальності “Музичне мистецтво”.
Свій науковий, мистецько-науковий та науково-методичний доробок викладачі факультету публікують у міжнародних та українських наукових журналах а також у монографіях, підручниках та навчальних посібниках. Щорічно на факультеті проводять наукові та студентські наукові конференції, де обговорюють сучасні проблеми відповідних галузей наук про культуру, мистецтво, бібліотечну та інформаційну справу.

Факультет веде підготовку фахівців зі спеціальностей “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”; “Сценічне мистецтво”; Середня освіта (“Музичне мистецтво”); “Музичне мистецтво. Музична психологія”; “Хореографія”; “Менеджмент соціокультурної діяльності” ОР Бакалавр і Магістр. Зі спеціальностей “Музичне мистецтво” та “Хореографія” – за ІІІ освітнім ступенем (доктор філософії/доктор мистецтва).

Запрошую Вас поринути у вир цікавого і творчого життя факультету культури і мистецтв!

Декан Роман Крохмальний