Ліцензування та акредитація

Зауваження і пропозиції зацікавлених сторін просимо надсилати на адресу 

fkultart@lnu.edu.ua

або звертатися за телефоном: +38(032)239-4197

2023  рік

 

 

 

2022  рік

2021  рік

2020 рік

2019 рік

2017 р.

УВАГА ! 

Анкети зауважень та пропозицій щодо покращення

ОП «Хореографія»

Звіт за результатами опитування студентів щодо якості ОП Хореографія

—————————————————————————————————————–

ОП «Музикознавство»

—————————————————————————————————————–

Зауваження і пропозиції зацікавлених сторін просимо надсилати на адресу 

fkultart@lnu.edu.ua

або звертатися за телефоном: /032/239-4197

—————————————————————————————————————–

Архів

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності

 

ліцензія   станом на 27,06.2019 р.

джерело


 

014 Середня освіта за предметною спеціальністю 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) Магістр

Відгук, відгук,  відгук

 


01-140 ЛНУ Франка  Рішення про акредитацію ОП 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) Магістр НАЗЯВО

 Висновок ГЕР_А-19-0195-140_014.13 Середня освіта(Музичне мистецтво) Магістр_ЛНУ Франка

А-19-0195-140 ЗВІТ ЕГ  014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) Магістр

 


Експертні висновки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Хореографія” зі спеціальності 024 Хореографія другого (магістерського) рівня вищої освіти

Експертні висновки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Музикознавство” зі спеціальності 025 Музичне мистецтво другого (магістерського) рівня вищої освіти

024 «Хореографія» (другий рівень)

Протокол Ліцензійної комісії МОН

Додаток 5 Навчально-методичне забезпечення Хореографія

Додаток 6 Інформаційне забезпечення

Освітня програма магістр 024 Хореографія

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа  (другий рівень)

Освітня програма 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Додаток 5. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Додаток 6 Відомості про інформаційне забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти

028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (другий рівень)

Додаток 5 до Ліцензійних умов Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

 Додаток 6 Відомості про інформаційне забезпечення

Освітня програма

028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (перший рівень)

Протокол Ліцензійної комісії МОН  52/1 від 18.05.2017

наказ МОН України

Додаток 5. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Додаток 6. Відомості про інформаційне забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Освітня програма  028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» перший рівень

титульна сторінка

025 «Музичне мистецтво» (другий рівень)

інформаційне забезпечення 025 «Музичне мистецтво» (другий рівень)

навчально-методичне забезпечення 025 «Музичне мистецтво» (другий рівень)

освітня програма_025 «Музичне мистецтво» (другий рівень)

026 «Сценічне мистецтво» (акторське мистецтво драматичного театру і кіно) (другий рівень)

Навчально-методичне забезпечення 026 “Сценічне мистецтво” (акторське мистецтво драматичного театру і кіно) 

Освітньо-професійна програма 026 “Сценічне мистецтво” (акторське мистецтво драматичного театру і кіно)

Інформаційне забезпечення 026 “Сценічне мистецтво” (акторське мистецтво драматичного театру і кіно)

 

025 «Музичне мистецтво» (третій рівень)

Наказ МОН України від 23.06.2016 № 707 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні»

Нормативні документи

———————————————————————————

 Ліцензія   (станом на 10.01.2019 р.)