Ліцензування та акредитація

Навчальні плани та освітні програми

у галузях знань 01 Освіта/Педагогіка

02 Культура і мистецтво

2021  рік

Проєкт ОП 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 2021

028 Освітня програма  Магістр  «Менеджмент соціокультурної діяльності»

2020 рік

028 Освітня програма  Бакалавр  «Менеджмент соціокультурної діяльності»

Рецензія освітньої програми “Менеджмент соціокультурної діяльності”

Запрошення на Відкриту зустріч онлайн із експертною групою Національного агентства (експертиза освітньої програми «Менеджмент соціокультурної діяльності»)

 ОП 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 2020

Запрошення на Відкриту зустріч онлайн із експертною групою Національного агентства (експертиза освітньої програми (ID ОП в ЄДЕБО25570, Середня освіта (Музичне мистецтво), РВО Бакалавр) )

2019 рік

028 Освітня програма Магістр «Менеджмент соціокультурної діяльності»

028 Освітня програма  Бакалавр  «Менеджмент соціокультурної діяльності»

014.13 Освітня програма Бакалавр Середня освіта Музичне мистецтво

024 Освітня програма Бакалавр Хореографія

026 Освітня програма Сценічне мистецтво (Акторське мистецтво драматичного театру і кіно)

026 Освітня програма Сценічне мистецтво (Театрознавство)

029 Освітня програма Бакалавр «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

2018 рік

024 Освітня програма Бакалавр  Хореографія

2017 р.

026 Освітня програма Бакалавр “Сценічне мистецтво” (акторське мистецтво драматичного театру і кіно)

026 Освітня програма Бакалавр “Сценічне мистецтво” (театрознавство)

014.13 Освітня програма  Середня освіта Музичне мистецтво

028 Освітня програма  Бакалавр  «Менеджмент соціокультурної діяльності»

Рецензія освітньої програми “Менеджмент соціокультурної діяльності”

029 Освітня програма Бакалавр «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

024 Освітня програма Бакалавр Хореографія

2016 рік

024 Освітня програма Бакалавр Хореографія

028 Освітня програма  Бакалавр  «Менеджмент соціокультурної діяльності»

014.13 Освітня програма  Середня освіта Музичне мистецтво

026  Освітня програма  Сценічне мистецтво. Акторське мистецтво драматичного театру і кіно

026  Освітня програма  Сценічне мистецтво. Театрознавство

029 Освітня програма Бакалавр «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

.

УВАГА ! 

Зауваження і пропозиції зацікавлених сторін просимо надсилати до 31.05.2021 р. на адресу 

fkultart@lnu.edu.ua

або звертатися за телефоном: /032/239-4197

 

Склад апеляційних комісій для першого та другого рівня вищої освіти вищої освіти

——————————————————————————————————————-

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності

 

ліцензія   станом на 27,06.2019 р.

джерело


 

014 Середня освіта за предметною спеціальністю 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) Магістр

Відгук, відгук,  відгук

 


01-140 ЛНУ Франка  Рішення про акредитацію ОП 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) Магістр НАЗЯВО

 Висновок ГЕР_А-19-0195-140_014.13 Середня освіта(Музичне мистецтво) Магістр_ЛНУ Франка

А-19-0195-140 ЗВІТ ЕГ  014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) Магістр

 


Експертні висновки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Хореографія” зі спеціальності 024 Хореографія другого (магістерського) рівня вищої освіти

Експертні висновки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Музикознавство” зі спеціальності 025 Музичне мистецтво другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

 

024 «Хореографія» (другий рівень)

Протокол Ліцензійної комісії МОН

Додаток 5 Навчально-методичне забезпечення Хореографія

Додаток 6 Інформаційне забезпечення

Освітня програма магістр 024 Хореографія

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа  (другий рівень)

Освітня програма 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Додаток 5. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Додаток 6 Відомості про інформаційне забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти

028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (другий рівень)

Додаток 5 до Ліцензійних умов Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

 Додаток 6 Відомості про інформаційне забезпечення

Освітня програма

028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (перший рівень)

Протокол Ліцензійної комісії МОН  52/1 від 18.05.2017

наказ МОН України

Додаток 5. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Додаток 6. Відомості про інформаційне забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Освітня програма  028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» перший рівень

титульна сторінка

025 «Музичне мистецтво» (другий рівень)

інформаційне забезпечення 025 «Музичне мистецтво» (другий рівень)

навчально-методичне забезпечення 025 «Музичне мистецтво» (другий рівень)

освітня програма_025 «Музичне мистецтво» (другий рівень)

026 «Сценічне мистецтво» (акторське мистецтво драматичного театру і кіно) (другий рівень)

Навчально-методичне забезпечення 026 “Сценічне мистецтво” (акторське мистецтво драматичного театру і кіно) 

Освітньо-професійна програма 026 “Сценічне мистецтво” (акторське мистецтво драматичного театру і кіно)

Інформаційне забезпечення 026 “Сценічне мистецтво” (акторське мистецтво драматичного театру і кіно)

026 «Сценічне мистецтво» (театрознавство)          (другий рівень)

 Навчально-методичне забезпечення 026 “Сценічне мистецтво” (театрознавство)

Освітньо-професійна програма 026 “Сценічне мистецтво” (театрознавство)

Інформаційне забезпечення 026 “Сценічне мистецтво” (театрознавство)

025 «Музичне мистецтво» (третій рівень)

Наказ МОН України від 23.06.2016 № 707 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні»

Нормативні документи

———————————————————————————

 Ліцензія   (станом на 10.01.2019 р.)