Навчальний план “025 Музичне мистецтво (музикознавство)”

9-й семестр

10-й семестр

11-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Педагогічна практика0:0Диф. залік