Український музичний модернізм (025 Музичне мистецтво)

Тип: На вибір студента

Кафедра: музикознавства та хорового мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Дубровний Т. М.КММ-1м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016КММ-1мдоцент Дубровний Т. М.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб студент засвоїв певні значення та функційність в музично-історичному процесі, його тяглість, спадкоємність на всіх щаблях розвитку; грамотно володів певним масивом артефактів, подій, імен, дат; ознайомився з творчістю композиторів, які творили парадигму українського музичного модерну, підвищив свій загальний культурологічний рівень. Тому у курсі представлено як огляд основних концепцій осмислення явища модернізму в різних галузях (літературі, філософії, художньому та образотворчому мистецтвах), так і тенденцій, які були адаптовані й представлені в композиторській творчості першої третини ХХ століття.

Метою вивчення дисципліни «Український музичний модернізм» є ознайомити студентів з процесами, які відбувалися в українському музичному мистецтві початку ХХ століття. Цілі вивчення дисципліни сформувати у студентів чітке розуміння основних мовно-стильових канонів в музиці; ознайомити студентів з особливостями композиторського письма першого тридцятиліття.

Після завершення цього курсу студент буде:

 • знати певний масив артефактів, подій, імен, дат; зрозуміти їх значення, функційність в музично-історичному процесі; усвідомити його тяглість, спадкоємність на всіх щаблях розвитку;
 • вміти прослідковувати генетичні зв’язки з творчістю композиторів-класиків; „вписати” сучасні явища композиторського письма в загальні процеси і тенденції розвитку національної та світової музики ХХ ст.

Рекомендована література

 1. Гуменюк Т. Модернізм та постмодернізм: дискурсивна практика // Вісник Харківського нац. уніве-ту. – 2004. Вип. 24. – С. 180-189.
 2. Дубровний Т. Камерно-інструментальна творчість С. Туркевич-Лукіянович // Камерно-інструментальна музика у класі загального та спеціалізованого фортепіано: педагогічно-виконавський аспект:  Тези наук.-практ. семінару, 17 березня 2010 р. / Упор. З. Жмуркевич. – Львів: ЛНМА ім. М. Лисенка, 2011. – С. 49-51.
 3. Дубровний Т. М. Традиція домашнього музикування в Галичині першої половини ХХ століття / Т. М. Дубровний // Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство. – Вип. 14. – Львів, 2014. – С. 180-185.
 4. Dubrovny T. Культурна традиція домашнього музикування Галичини міжвоєнного періоду // Dialogi uniwersyteckie: O nauce, tradycji i przyszlosci w wielokulturowym swiecie / Pod redakcja I. Topp, P. J. Ferenskiego. – Wyd. Wroclawskiego uniwersynenu. – Wroclaw, 2014. – S. 25 – 30.
 5. Дубровний Т. Вплив стилю сецесії на формування особи-митця // Rola odbioru sztuki w formacji osoby a etos spoleczny / Red. G. Grzybek. – Rzeszow, 2014. – S. 56-62.
 6. Кашкадамова Н. Фортепіанне мистецтво у Львові: статті, рецензії, матеріали / Наталія Кашкадамова. – Тернопіль: СПМ «Астон», 2001. – 400 с.
 7. Кияновська Л. Галицька музична культура ХІХ-ХХ ст.: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Любов Кияновська. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2007.-  424 с.
 8. Задерацкий В. На пути к новому контуру культуры // Муз. Искусство сегодня. Новые взгляды и наблюдения. – Москва, 2004. – С. 175-206.
 9. Козаренко О. Від модернізму до постмодернізму (парадигма розвитку гал. музики ХХ ст.) // Мusica galiciana/ – Rzeszow, 2000. С. 247-252.
 10. Козаренко О. Національна музична мова в дискурсі постмодернізму // Феномен української національної музичної мови . – Львів, Вид. НТШ, 2011. – С. 218-254.
 11. Козаренко О. Феномен української національної музичної мови. – Львів: Вид. НТШ, 2011. – 285 c.
 12. Павлишин С. Музика двадцятого століття: Навчальний посібник. – Львів: БаК, 2005. – 232 с.
 13. Стельмащук Р. Нові напрями і тенденції європейської музики в творчості українських галицьких композиторів першої половини ХХ ст. (до 1939 р.) / Р. Стельмащук // Спілка Українських Професійних Музик у Львові: Матеріали і документи. – Львів, 1997. – С. 19-30.
 14. Коноварт Т. 100-ліття заснування часопису Артистичний Вісник / Musica Humana / Наукові збірки ЛДМА ім. М.В. Лисенка, Львів. 2005. Вип. 10. Ч. 2. С. 205-217.
 15. Лисько З. Піонери музичного мистецтва в Галичині. Львів. Нью-Йорк: Вид-во М. П. Коць, 1994. 143 с.
 16. Новакович М. Галицька музика габсбурзької доби: у пошуках української ідентичності. Львів : Видавець Т. Тетюк, 2019. 376 с. з іл.

Силабус:

Завантажити силабус