Дубровний Тарас Миколайович

Посада: завідувач кафедри музикознавства та хорового мистецтва

Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-49

Електронна пошта: taras.dubrovnyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Українська музична культура ХХ століття; феномен національного різновиду постмодернізму.

Курси

Публікації

 1. ДубровнийТ. Камерно-інструментальнатворчістьС. Туркевич-Лукіянович // Камерно-інструментальнамузикаукласізагальноготаспеціалізованогофортепіано: педагогічно-виконавськийаспект: Тезинаук.-практ. семінару, 17 березня 2010 р. / Упор. З. Жмуркевич. – Львів: ЛНМАім. М. Лисенка, 2011. – С. 49-51.
 2. Дубровний Т. Камерно-інструментальний ансамбль: історія, теорія, практика / Наукові збірки ЛНМА ім. М.В.Лисенка. – Критика. – Вип. 24.: зб. Статей., Серія: виконавське мистецтво. Кн. 1. – Львів. – Сполом, 2010. – 458 с. //  Камерно-інструментальний ансамбль: історія, теорія, практика / Наукові збірки ЛНМА ім. М.В.Лисенка. – Виконавське мист-во. – Вип. 25. – До 60-річчя кафедри камерного ансамблю та квартету ЛНМА ім. М.Лисенка. – Львів: Сполом, 2011. – С. 409-412.
 3. Дубровний Т. [Про вечір пам’яті піаніста Олега Криштальського 12 квітня 2011 р.] / Тарас Дубровний, Наталія Кашкадамова // Вісник НТШ. – Чис. 46 (осінь-зима 2011). – Львів: Вид-во НТШ, 2011. – С. 89.
 4. Дубровний Т. Особливості педагогічних принципів Олега Криштальського / Значення загального та спеціалізованого фортепіано у формуванні особистості музиканта-професіонала: Тези науково-практичної конференції, присвяченої 50-літтю кафедри 23 листопада 2011 р. / Упор. Гнатишин О. – Львів: ЛНМА ім. М. Лисенка, 2011. – С. 35-39.
 5. Дубровний Т. М. Штрихи до портрету Олега Криштальського / Т. Дубровний // Вісник Львівського університету. Серія : Мистецтвознавство. – Львів, 2012. – Вип. 11. – С. 69–77.
 6. Дубровний Т. Педагогічні принципи піаніста Олега Криштальського / Т. Дубровний // Львівсько-ряшівські наукові зошити. – Вип. 1, Львів-Ряшів, 2013. – С. 55-58.
 7. Dubrovny T. Kulturaukraińska w posttotalitarnymspołeczeństwie / TarasDubrovny // PraceKulturoznawcze. – Wroсław, 2013. – ActaUniwesytatisWratislaviensis, № 3487. – T. XV – S. 205–211.
 8. Дубровний Т. М. Традиція домашнього музикування в Галичині першої половини ХХ століття/ Т.М. Дубровний // Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство.- Вип. 14. – Львів, 2014. – С. 180-185.
 9. Дубровний Т. Вплив стилю сецесії на формування особи-митця // Rolaodbiorusztuki w formacjiosoby a etosspoleczny / Red. G. Grzybek. – Rzeszow, 2014. – S. 56-62.
 • Dubrovny T. Культурна традиція домашнього музикування Галичини міжвоєнного періоду // Dialogiuniwersyteckie: O nauce, tradycji i przyszlosci w wielokulturowymswiecie/ Podredakcja I. Topp, P.J. Ferenskiego. – Wyd. Wroclawskiegouniwersynenu. – Wroclaw, 2014. – S. 25 – 30
 • Дубровний Т. Спогад про Вчителя / Олег Криштальський – HomoLudens (спогади про Артиста)// Українська музика: науковий часопис / [засн. ЛНМА ім. М.Лисенка; гол. ред.. І. Пилатюк]. – Щоквартальник. – Число 3 (17). – Львів. – 2015. – С. 107-110.
 1. Дубровний Т. Формування нової соціокультурної парадигми української музичної культури у вимірі постмодернізму // Записки Наукового товариства імені Шевченка / Праці музикознавчої комісії. – Ред. О. Купчинський. –  Львів, 2014. – Том CCLVII. – С. 61-66.
 2. Дубровний Т. Фортепіанна творчість Анатоля Кос-Анатольського в проекції стилю доби: Монографія. Львів: НТШ, 2007. 184 с.
 3. Спогади сучасників про Анатоля Кос-Анатольського Вид. «Аз-Арт». – Львів. – 2009. – 138 с. (Ред. упорядник).
 4. Олег Криштальський. Спогади. – Львів. – 2010. – 134 с. (Ред. упорядник)
 5. Прояви естетики постмодернізму в українській фортепіанній музиці 60-90 рр. ХХ ст./ Вісник львівського університету. Серія мистецтвознавство. – Львів, 2004. – Вип.4. – С. 69-76.
 6. Камо грядеши, постмодернізме?/ Музика в просторі сучасності: друга половина ХХ – початок ХХІ ст. / Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2007. – Вип. 68. – С. 233-242.
 7. Прояви естетики українського музичного постмодернізму у фортепіанній спадщині Анатолія Кос-Анатольського / Музична україністика: сучасний вимір / Збірник наукових статей на пошану доктора мистецтвознавства, професора, члена- кореспондента АМУ Алли Терещенко / Ред. Упорядник М. Ржевська. – Київ – Івано-Франківськ: Видавець Третяк І. Я., 2008. – Вип.2. – С.2017-224.
 8. Фортепіанна спадщина Анатолія Кос-Анатольського у стильових акцентах доби // Записки Наукового товариства імені Шевченка / Праці музикознавчої комісії. – Ред. О. Купчинський. – Львів, 2009. – Том ССLVІІІ. – С. 405-415.
 9. Камерно-інструментальний ансамбль: історія, теорія, практика/ Наукові збірки ЛНМА ім. М. В. Лисенка. – Виконавське  мист-во. – Вип. 25. – До 60-річчя кафедри камерного ансамблю та квартету ЛНМА ім. М. Лисенка. – Львів: Сполом, 2011. – С. 409-412.
 10. Штрихи до портрету Олега Криштальського / Т. М. Дубровний // Вісник Львівського університету.  Серія Мистецтвознавство. – Вип. 11. – Львів, 2012. – С. 69-77.
 11. Педагогічні принципи піаніста Олега Криштальського // Львівсько-ряшівські наукові зошити. – Вид-во ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів-Ряшів, №1 – 2013. – С. 55-58.
 12. Dubrovny T. Kulturaukraińska w posttotalitarnymspołeczeństwie / Przyszlosc w kulturze/ PraceKulturoznawcze. – T. ХV. – ActaUniwesytatisWratislaviensis,   № 3487. – Wrocław, 2013. – S. 203-212.
 13. Дубровний Т. М. Традиція домашнього музикування в Галичині першої половини ХХ століття/ Т.М. Дубровний // Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство.- Вип. 14. – Львів, 2014. – С. 180-185.
 14. Dubrovny T. Культурна традиція домашнього музикування Галичини міжвоєнного періоду // Dialogiuniwersyteckie: O nauce, tradycji i przyszlosci w wielokulturowymswiecie/ Podredakcja I. Topp, P.J. Ferenskiego. – Wyd. Wroclawskiegouniwersynenu. – Wroclaw, 2014. – S. 25 – 30.
 15. Дубровний Т. Вплив стилю сецесії на формування особи-митця // Rolaodbiorusztuki w formacjiosoby a etosspoleczny / Red. G. Grzybek. – Rzeszow, 2014. – S. 56-62.
 16. Дубровний Т. Спогад про Вчителя / Олег Криштальський – HomoLudens (спогади про Артиста)// Українська музика: науковий часопис / [засн. ЛНМА ім. М.Лисенка; гол. ред.. І. Пилатюк]. – Щоквартальник. – Число 3 (17). – Львів. – 2015. – С. 107-110.
 17. Дубровний Т. «Wzniosłe»i «przyziemne» w twórczości sacrum profanum / Т. Дубровний // Lwowsko-Rzeszowskie zeszyty naukowe. – Sacrum profanum в культурі. –  Red. naukowa G. Grzybek, Тарас Дубровний. – Вип. 3, Lwow-Rzeszow, 2016. – S. 55-58.

Біографія

ДУБРОВНИЙ Тарас Миколайович закінчив Львівську середню музичну школу- інтернат ім. С. Крушельницької (1997); Львівську національну музичну академію ім. М. Лисенка (клас проф. О. Р. Криштальського, 2002).

Науково-педагогічну діяльність розпочав на посаді викладача кафедри музичної україністики та медієвістики (з 2007 р. на посаді ст. викл.) та кафедрі загального і спеціалізованого фортепіано ЛНМА ім. М. Лисенка (2005 – 2010).

З 2010 р. доцент кафедри музичного мистецтва, з 2012 р. доцент кафедри музикознавства факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка. З 2010 р. і до сьогодні заступник декана факультету з навчальної та наукової роботи факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. І. Франка.

Кандидат мистецтвознавства (2007), доцент (2012), член Наукового товариства ім. Т. Шевченка (2008), член Науково-технічної ради університету та Вченої ради факультету культури і мистецтв (2010).

Автор трьох монографій та понад 30 наукових публікацій в українських та іноземних фахових виданнях.

Доцент Т. Дубровний успішно поєднує науково-педагогічну роботу з організацією міжнародної співпраці факультету та кафедри. Зокрема, пройшов стажування на Педагогічному факультеті Жешівського (Ряшівського) університету (Польща, 10. 03 – 10 04. 2015; 31.03 – 13.04. 2017).

Є промоутором та організатором різноманітних наукових проектів та конференцій:

«Rola kultury w formacji osoby a etos społeczny». Номер досліджуваного проекту:WP-A/IP, 2013N/2. Термін виконання – 2013-2015 р.

«Sacrum-profanum – Sztuka miedzy religia, etyka a edukacja. Konteksty karpackie». Термін виконання – 2014-2016 р. Міжнародна конференції 3 – 4 листопада 2015р.

«Sacrum et profanum в культурі» (30.11- 02.12.2016р.).

«Eros i Etos w moralnosci i kulturze». Термін виконання 01.07.2016 – 01.06. 2017 р.

Міжнародна конференція «Синергетична природа культури: наукова рефлексія над взаємодією Ероса та Етоса» (30.11-02.12.2016р.).

Член наукового комітету міжнародної наукової конференції «Kultura-RodzinaSpoleczenstwo» (30-31.03.2017), м. Івоніч (Польща).

Доцент Т. Дубровний є відповідальним редактором колективної монографії «Роль сприйняття мистецтва у формуванні особистості та суспільного етосу» (Львів-Ряшів, 2014); науковий редактор Львівсько-Ряшівських наукових зошитів «Saсrum et profanum в культурі». – Т. 3. – Львів-Ряшів, 2016.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!