Захист дисертаційного дослідження із спеціальності 024 Хореографія Лань Оксани Богданівни

27.06.2024 | 17:43

Захист дисертаційного дослідження із спеціальності 024 Хореографія Лань Оксани Богданівни

 

27 червня2024 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбувся захист дисертації Лань Оксани Богданівни тема: “Режисура одноактної хореографічної вистави: теоретично- практичний аспект” на ступінь доктора філософії з галузі знань 02 “Культура і мистецтво” за спеціалізацією 024 “Хореографія”.

Науковий керівник /Гарбузюк М.В. доктор мистецтвознавства/, Циганик Мирослава Іванівна кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка.

Голова ради: Берест Роман Ярославович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України.

Офіційні опоненти:

Верховенко Ольга Анатоліївна – кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри хореографії і танцювальних видів спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України, м. Київ, МОН України.

Андрощук Людмила Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри хореографії Київського університету імені Бориса Грінченка МОН України.

Рецензенти: Плахотнюк Олександр Анатолійович –  кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України

Кундис Руслан Юрійович – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України.

Це вже другий в Україні захист дисертаційного дослідження із спеціальності 024 Хореографія.

Вітаємо Оксану Богданівну з успішним захистом!!!