Музична естетика (025 Музичне мистецтво)

Тип: Нормативний

Кафедра: музикознавства та хорового мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
101Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Салдан С. О.КММ-1м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016КММ-1мдоцент Салдан С. О.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб студент засвоїв концептуальні засади музичної естетики в контексті традицій та завдань сучасного музикознавства, головні ідеї провідних теоретиків, основні етапи розвитку музично-естетичної науки у рамках головних музично-історичних епох, ознайомився зі специфікою формування естетичного підгрунтя музичного мистецтва та факторами його впливу на розвиток культури у суспільстві. Тому у курсі представлено як огляд основних музично-естетичних моделей музичної культури різних епох: від античних – до сучасних, так і широкий спектр музичних творів, які потрібні для фахового з’ясування їхніх засобів впливу на розвиток культури у суспільстві.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Музична естетика»  є ознайомити студентів з специфікою розвитку музичного мистецтва в контексті його естетичних засад та здатності впливати на духовне життя суспільства (від формування  початкових історичних етапів – до теперішнього часу).

Цілі вивчення дисципліни: сприяти удосконаленню фахової підготовки майбутніх магістрів науковців, музикантів- педагогів, які добре знають формуючі засади музичної «науки про прекрасне.

 

Рекомендована література

Основна література:

Боецій // Універсальний словник-енциклопедія.  4-те вид. К. : Тека, 2006.
Борсучевич. Музика античного світу. К.: Факт, 2015. 310 с.
Історія шести понять: Мистецтво. Прекрасне. Форма. Творчість. Відтворництво. Естетичні переживання / В. Татаркевич. К. : «Юніверс», 2001. 268 с.
Гуменюк Т. Філософсько – методологічні засади музичної естетики.
URL: https://www.culturology.academy/wp-content/uploads/KD2_Humeniuk.pdf
Людкевич С. До деяких питань музичної естетики. RTL: https://ludkevytch.in.ua/do-deyakih-pitan-muzichnoyi-estetiki/
Макаренко  Г.  Музика  і  філософія:  Шопенгауер,  Вагнер, Ніцше. К.: Факт, 2004. 152 с.
Музична естетика західноєвропейського середньовіччя.  К.: Музична Україна, 1976. 263 с.
Лосев А. Музична естетика античного світу . К.:Музична Україна,  1985. 250 с.
Теорія естетики: Пер. з нім. / Т. Адорно. К. : Основи, 2002. 518 c.
Українська естетика: традиції та сучасний стан: монографія / Лариса Левчук. К. : Маклаут, 2011. 339 с

Додаткова література:

Козаренко О. Феномен укра­їнської національної музичної мови. Л., 2000. 146 с.
Кияновська Л. Еволюція галицької музичної культури XIX — XX ст. Тернопіль, 2000. 148 с.
Козырев И. Музыка в стиле клише. 2000. RTL: www.fulldozer.ru/bulldozer/1/materials/clishe.
Костенко Л. Гуманітарна аура нації, або Дефект головного дзеркала / Л. Костенко. – Л.: Видавничий центр ЛНГУ ім. І. Франка, 2001. – 52 с.
Кримський С., ГІарахонський Б., Мейзерський В. Епістемологія культури .Введення до узагаль­неної теорії пізнання.  К., 1993. 231 с.
Кудряшов  А.Ю.  Теория  музыкального  содержания.
Художественные  идеи  европейской  музыки  XVII-XX  вв.  Учебное пособие. – СПб.: Лань, 2006.
Кремлев Ю. Очерки по эстетике музыки. М.: Сов. комп, 1972.  272 с.
Салдан С. Музична евритмія Рудольфа Штайнера : до історії виникнення. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Мистецтвознавство.  2018.  Вип. 28.  С. 120-125.
Салдан С.  Сутнісні домінанти ідей прафеномену та метаморфози Й.-В. Гете у мистецькому просторі. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Мистецтвознавство.  2017.  Вип. 24. С. 182-187.
Сокальський П. Вибрані статті та рецензії. К., 1977. 172 с.
Суханцева В.К. Музыка как мир человека. К.: Факт, 2000. 176 с.
Суханцева В.К. Категорія часу у музичній культурі. К. : Либидь, 1990. 184 с.
Холопов  Ю.  Новые  парадигмы  музыкальной  эстет.  RTL: ХХ ст.. www.musigi-dunya.az/rus/archivereader.asp?s/
Чередниченко Т. Тенденции современной запад­ной музыкальной эстетики: К анализу методо­логических парадоксов науки о музыке. М., 1989. 257 с.
Юдкін-Ріпун І. Нариси німецької музичної культури другої половини XX століття. — К,, 1994. 321 с.

Інтернет-джерела.

http://library.vspu.net/bitstream/handle/123456789/1441

https://classicalmusic.by/whoiswho/composers/

https://www.yavp.pl/uk/kultura/naivydatnishi-polski-kompozytory-khto-vony-i-chym-vidomi-15066.html

https://420on.cz/dictionaries/persona/rubric/60

https://tv.suspilne.media/news/channel/5233

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2723759-dni-ukrainskoi-kulturi-vidbulisa-u-cornogorii.html

https://nstar-spb.ru/musical/print/article/peterburgskaya-shkola-v-mire-makedonskiy-kompozitor-gotse kolarovski-1959-2006/

Силабус:

Завантажити силабус