Салдан Світлана Олександрівна

Посада: доцент кафедри музикознавства та хорового мистецтва

Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів:

музична психологія, філософія музики, музична естетика, філософія, інноваційні педагогічні технології, українська музика. Авторка навчально-методичного посібника із грифом МОН «Українська сучасна фортепіанна музика»  (2010), навчальних програм «Сучасна українська музика» (2006), «Музичне мистецтво» (для студентів філософського факультету, 2008)  співавтор підручника «Музично-педагогічні системи та концепції» (2016), Загалом має понад 40 публікацій, виданих в Україні , Польщі, Росії.

Результати своїх досліджень систематично оприлюднює на різноманітних міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях. Зокрема, за останній час доцент

Курси

Публікації

Статті

Салдан С. Генеза музичного мистецтва в контексті антропософії Р.Штайнера // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Збірник наукових праць. У 2-х т .- Вип.16. – Рівне: РДГУ, 2011. – Т.1. – С.163 – 167.

 

Салдан С. Музичне мистецтво в контексті філософсько-естетичних поглядів А.Шопенгауера //Музикознавчі студії. Збірник наукових праць. Вип 7. – Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. – С. 242-248.

 

Салдан С. Роль музыкального искусства в антропософском мировоззрении Р.Штайнера в контексте идеи совершенствования человека // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведенье. Вопросытеории и практики. Научно-теоретический и прикладной журнал №2(40) 2014. Ч.І. – Тамбов: «Грамота», 2014. – С. 159 – 161.

 

Салдан С. «Антропософські погляди Р.Штайнера на музичне мистецтво та їх вплив на творчість Леся Курбаса // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: Зб. наук. праць: наук. зап. Рівненського державного  гуманітарного університету. У 2-х т. – Вип. 18. – Рівне: РДГУ, 2013. – Т.2. – С. 168 – 186.

 

Салдан С. Музичне мистецтво у філософській думці мислителів античного світу //Музична освіта ХХІ століття: тенденції, проблеми та інновації. – Львів : «Сполом», 2011. – С.230 – 235.

 

Салдан С. Ідея вдосконалення людини в контексті антропософської науки Рудольфа Штайнера // Львівсько-Ряшівські наукові зошити. №1 –Львів-Ряшів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 131-136.

 

Sałdan S. ŚwiatopoglądJohannaWolfgangaGoethe i jegorefleksje w poglądach Rudolfa Steinera nasztukę muzyczną // Edukacjamuzyczna IX podredakcją M. Popowskigо. – Częstochowa, 2014. – S. 23-27.

 

Салдан С. Музично-естетичний аспект у філософській системі світогляду Й.Гете / С. Салдан // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: зб. наук. праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. У 2-х т. – Вип. 17. – Рівне: РДГУ, 2011. – Т.1. – С. 183 – 193.

 

Салдан С. «Симфонія «Гармонія світу» П. Гіндеміта в об’єктиві філософських витоків» / С. Салдан // Музикознавчі студії інституту мистецтв Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки – Луцьк: Східноєвроп. націонал. університет імені Лесі Українки, 2014. – Вип.14. – с.4-13.

 

Салдан С. Онтологія музики у світогляді Р.Штайнера та її рефлексії у музичній естетиці Е.Гансліка / С.Салдан //   Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку : Зб. наук. зап. РДГУ. – Вип. 22. – Рівне : РДГУ, 2016. – Вип. 22. – С.130-134.

 

Салдан С. Музичне мистецтво у контексті естетичного виховання за педагогічними ідеями Григорія Сковороди та Рудольфа Штайнера / Салдан// Наукові записки НДУ  ім. Миколи Гоголя. за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – № 2. – С. 185-189.

 

Салдан С. «Ідея цілісності» в контексті світоглядних позицій Йогана Гете та Рудольфа Штайнера / С.Салдан // Міжнародна наукова конференція: Мистецька культура: історія, теорія, методологія:  зб. тез доп. – Львів, Вид-во Растр – 7, 2016. – С. С.57 – 60.

 

Навчальний підручник

Музично-педагогічні системи та концепції ХХ століття : підручник /І. О. Салдан, О. М. Король, Е. З. Тайнель та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 332 с. (у співавторстві).

 

 

Біографія

САЛДАН Світлана Олександрівна

 

Народилася у 1963 р. Навчалась у Львівській середній спеціальній музичній школі-інтернаті ім. С. Крушельницької (1991). Закінчила Львівську державну консерваторію імені Миколи Лисенка, фортепіанний факультет (1986), аспірантуру при Інституті мистецтв Волинського державного університету імені Лесі Українки (2002).

У 2006 р. у Національній музичній академії ім. П. Чайковського захистила кандидатську дисертацію «Жанрово-стильові моделі у фортепіанній творчості львівської композиторської школи ХХ століття», під керівництвом професора Івана Арсеновича Котляревського.

Вчене звання доцента присвоєно у 2012 р.

Працювала викладачем фортепіано у Львівському музично-педагогічному училищі імені Філарета Колесси, яке згодом влилось у структуру педагогічного коледжу ЛНУ імені Івана Франка (1986 – 2006).

              З 2006 -2007 рр. –  на кафедрі загального та спеціалізованого фортепіано ЛНМА ім. Микола Лисенка, на посаді доцента. З того ж року – на кафедрі музичного мистецтва ЛНУ ім. Івана Франка, на аналогічній посаді.

З 2006 р. працювала на кафедрі музичного мистецтва на посаді доцента, від вересня 2011 року на кафедрі музикознавства.Читає курси лекцій, веде семінарські заняття з предметів: «Сучасна українська музика», «Методологія педагогічних досліджень», «Магістерський семінар», «Основи наукових досліджень». Упродовж науково-педагогічної праці з успіхом працює як викладач фортепіано («Основний інструмент фортепіано»).

Працює над темою докторської дисертації  “Музична мистецтво у системі вальдорфської педагогіки та її інтеграція на сучасному етапі в освітніх закладах України».

 

С. Салдан взяла участь у низці конференцій:

  • ХІІ Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Культурний вектор розвитку України початку ХХІ століття: реалії і перспективи» (10-11 листопада 2016 р., м. Рівне);
  • ХIX Міжнародна науково-практична конференція «Релігія та глобальні виклики епохи: історичний досвід, реалії сьогодення, перспективи на майбутнє». УКУ  Інститут Релігії та Суспільства, (28-29 квітня 2017 р. м. Львів),  доповідь:  «Музичне мистецтво як об’єкт філософсько-релігійних рефлексій Рудольфа Штайнера»).
  • Міжнародна наукова конференція « Синергетична природа культури: наукова рефлексія над взаємодією Ероса та Етоса» (30 листопада – 2 грудня 2016, Львів-Коломия). Доповідь « Музика та Етос у світосприйнятті Рудольфа Штайнера».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!