Основний та додатковий музичний інструмент

Тип: Нормативний

Кафедра: музичного мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Залік
22Іспит
33Іспит
43Немає
51.5Іспит
61.5Немає
72Іспит
82Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132КМО-11Берегуляк  Л. І., Біляч Ю. В.
КМО-11Швецова М. М.
232КМО-11Бондарець О. І., Ващишин С. І.
КМО-11Швецова М. М.
332КМО-21Величко О. Б., Гречух Л. З.
КМО-21Голубейко Н. М., Швецова М. М.
448КМО-21Гриб О. А., Довгаль О. О.
КМО-21Голубейко Н. М., Швецова М. М.
532КМО-31Кайсін  В. В., Конюх М. А.
КМО-32доцент Салдан С. О., Голубейко Н. М.
КМО-31Швецова М. М.
632КМО-31Кунта О. П., Сидорець Т. В.
КМО-32доцент Салдан С. О., Голубейко Н. М.
КМО-31Швецова М. М.
748КМО-41Скрипченко- Карпінська Є. І., СОЛАНСЬКИЙ С. С.
КМО-42доцент Дубровний Т. М., Голубейко Н. М.
836КМО-41Юзюк Н. Ф., Біляч Ю. В.
КМО-42доцент Дубровний Т. М., Голубейко Н. М.

Опис курсу

Мета: надати студентам знання та вміння, які забезпечують відповідний рівень музично-виконавської та педагогічної майстерності, що дозволить професійно застосовувати основний та додатковий інструменти на музичних заняттях в дошкільних дитячих установах та на уроках музики в загальній середній школі і позакласній роботі з музично-естетичного виховання.

Завдання:  формування інтегрального виду навчальної діяльності,
досягнення єдності музично-виконавської і словесної інтерпретації музичних творів шляхом всебічного опрацювання музичного матеріалу у виконавському та вербальному планах. Викладач повинен навчити студента усвідомлено розкривати образ виконуваних музичних творів і вміти пояснити своїм учням особливості інтерпретації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– про раціональні методи розучування та роботи над музичними творами;
– про основні музичні поняття (жанр, стиль, форма);
– про засоби музичної виразності (метро ритм, прийоми гри, динаміка);
– про розширення, систематизацію, упорядкування самоосвіти для
розв’язання музично-педагогічних завдань навчального процесу в сучасній школі;
– навчально-методичну, музикознавчу, психолого-педагогічну літературу для змістовного вербального аналізу музичних творів.
вміти:
– засвоювати і нагромаджувати виконавський репертуар різних епох і стилів світової і вітчизняної музичної культури, необхідний для використання в педагогічній діяльності;
– засвоювати систему виконавських вмінь і навичок, необхідних для
вираження авторського художнього задуму твору у виконавському процесі;
– аналізувати музично-теоретичні та виконавські особливості музичних творів (відомості про композитора, історичну епоху, жанр, стиль, форму, художньо-емоційний зміст, засоби музичної виразності);
– читати ноти з аркуша, гармонізувати, підбирати та спрощувати супровід, транспонувати;
– самостійно працювати над творами різного рівня складності, ескізно опрацьовувати твори при підготовці до проведення практичних занять.

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Основний та додатковий музичний інструмент (фортепіано)

Завантажити силабус

Силабус: Основний та додатковий музичний інструмент (скрипка)

Завантажити силабус

Силабус: Основний та додатковий музичний інструмент (бандура)

Завантажити силабус