Юзюк Наталія Федорівна

Посада: старший викладач кафедри музичного мистецтва

Електронна пошта: natalia.yuzyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Дослідження проблеми визначення пріоритетів навчального процесу на уроці фортепіано в аспекті естетичного виховання майбутнього вчителя музичного мистецтва сучасної української школи через регенерацію джерел інтелектуальної емоційності; вивчення потреби впровадження інклюзивної освіти, зокрема пошуку методів навчання гри на фортепіано студентів з вадами зору; опрацьовання питання формування особистості молодого фахівця в процесі колективного музикування,  а також впливу роботи в команді на прищеплення фахових навичок та розвиток ерудиції.

Курси

Публікації

 • «Поліфонія життя : Штрихи до творчого портрета засл. арт. України Марії Галій-Моравської»// Просценіум: Театрознавчий журнал. – Вип. 1-2 (11-12) (Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2005. С.36-40;
 • «Художня сутність акомпанементу вокального твору та принципи його вивчення»//Концертмейстерська діяльність: історія, теорія, практика (Львів, 2005. С.93-98);
 • «Дзвенить рідна пісня у вишневих садах України» : Нарис//Книжковий світ:  Методичний вісник ІМЦО м. Львова. – №1  (37) ( Львів:  Світ, 2006. С.3-4);
 • «Шляхами журавлиної долі. Проекція успіху: творчий портрет нар. арт. України Богдана Базиликута»//Дзвін: – №4 (738) (Львів: 2006. С.99–103);
 • «До питання пошуку нових форм та методів викладання предмета  «Музичний інструмент. Фортепіано» для спеціалізації  «Акторське мистецтво» у ВНЗ»// Наукові записки ТДПУ. Серія: Мист-во. – №2  (17) ( Тернопіль, 2006. С.104-111);
 • «Балет «Спартак» А.Хачатуряна на сцені Львівського національного театру опери та балету»//Просценіум: Театрознавчий  журнал. – Вип. 1–2 (11-12)  (Львів:  ЛНУ ім. І.Франка, 2007. С. 21-26);
 • «Поліфонічна музика українських композиторів у педагогічному репертуарі для фортепіано»// Молодь і ринок: – № 3 (18) (Дрогобич, ДДПУ ім. І.Франка, 2006. С.83-88);
 • «До питання ролі ансамблевої гри на уроках фортепіано у комплексному формуванні особистості вчителя музики» //Наукові записки ТНПУ ім. В.Гнатюка. Серія: Мист-во. – №.1 (20) (Тернопіль, 2009. – С.101-98);
 • «До питання  естетичного виховання вчителя музики сучасної української школи на уроці фортепіано»// Історія, теорія та практика  музично-естетичного виховання: збірник наукових матеріалів ІV-го Всеукраїнського науково-практичного семінару (Дрогобич: Посвіт, 2010. С.6–15);
 • «Напрями модернізації навчально-виховного процесу на уроках загального фортепіано у ВНЗ музично-педагогічного спрямування//Загальне та спеціалізоване фортепіано у мистецькому просторі України: збірник статей  ЛНМА ім. М.В.Лисенка  (Львів : СПОЛОМ, 2012. С.45–53);
 • «Методика виховання молодого музиканта в класі педагога О.Ф.Качевої» //Наукові записки ТНПУ ім. В.Гнатюка. Серія: Мист-во. – №2 (Тернопіль, 2012, С.17-24);
 • «Когнітивний досвід як творчий чинник особистісного акмеологічного становлення вчителя музичного мистецтва»//Вісник Прикарпатського університету. Серія: Мист-во. – № 26-27 (Івано-Франківськ, 2012-2013, С.130-136) та ін.; постійно бере участь у Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях.
 • Творчість і когнітивний досвід – пріоритети педагогічної майстерності.// Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. 2014. Вип. 28 – 29. Ч. 2. –   Івано-Франківськ, 2014. – 228 с. – С. 83 – 93.
 • Подвижник українського оперного мистецтва, народний артист України, професор Володимир Ігнатенко // Просценіум: Театрознавчий  журнал. – вип. 1–3.  –  128 с.  –  С. 111-122. (44-46). – Львів :  ЛНУ ім. І. Франка, 2016.
 • Щире золото таланту // «Солоспів»: Культурно-мистецький часопис кафедри сольного співу ЛНМА  ім. М. В. Лисенка, №1,2, січень 2015 р. – Львів, ЛНМА  ім. М. В. Лисенка. – С. 16 – 18.
 • Життя – як майстер-клас: Пам’яті  народного артиста України професора Володимира Ігнатенка // «Солоспів» : Культурно-мистецький часопис кафедри сольного співу ЛНМА ім. М.В. Лисенка. № 3,4 (21–22),  вересень-груд. 2015 р.  – Львів, ЛНМА ім. М.В. Лисенка. – С. 11 – 12.
 • «Учітеся, брати мої!» : літературно-музична композиція /  Сценарій до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка // Митці Львівщини : Календар знаменних і пам’ятних дат на 2015 рік / упоряд.: Н. Письменна; ред. О. Букавіна; наук. ред. І. Сварник; ЛОУНБ. –  Львів, 2014. – 102 с.  – С. 76-89.
 • Святе служіння високому мистецтву: До 75-річчя від дня народження  заслуженої артистки України М. Галій-Моравської // Митці Львівщини : Календар знаменних і пам’ятних дат на 2015 рік / упоряд.: Н. Письменна; ред. О. Букавіна; наук. ред. І. Сварник; ЛОУНБ. –  Львів, 2015. – 102 с. – С. 12-17.
 • Думи і мрії : Літературно-музична композиція /  Сценарій до 145-річчя від дня народження Лесі Українки // Митці Львівщини : Календар знаменних і пам’ятних дат на 2015 рік / упоряд.: Н. Письменна; ред. О. Букавіна; наук. ред. І. Сварник; ЛОУНБ. –  Львів, 2016. – 92 с.  – С. 61 – 70.
 • Засадничі принципи формування музиканта в класі фортепіано доцента Качевої О. Ф.// Вісник Львівського університету. Серія : Музикознавство. Вип. 18.– 2017.  – С. 136 –147.
 • Патріарх української музики  Станіслав Людкевич:  грані особистості. // «Музичне мистецтво ХХІ ст. –   історія, теорія, практика»: збірник наукових праць інституту музичного мистецтва ДДПУ ім. І. Франка / [загальна ред. та упор. А.Душного].  – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати – Баку : Посвіт, 2019. – С. 506 – 516. Збірник включений до міжнародної науково-метричної бази Google Scholar
 • Формування фахових компетентностей у студентів з вадами зору на уроках фортепіано у закладах вищої освіти. // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика: збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас –  Алмати – Банська Бистриця : Посвіт, 2020. – Вип 6. – 284. – С. 165 – 175. Збірник включений до міжнародної науково-метричної бази Google Scholar
 • Автор навчальних посібників педагогічного репертуару, навчальних програм, затверджених МОН України: «Поліфонічна музика українських композиторів ХХ століття: Хрестоматія для фортепіано» (Львів, 2008);
 • «Моя професія – вчитель музики!» (сценарії тематичних свят)» (Львів, 2012);
 • «Анотації до музичних творів» (Львів, 2013);
 • Програма навчальної дисципліни «Основний музичний інструмент. Фортепіано. Акомпанемент». Для спеціальності «Музичне виховання» (6020200) кваліфікаційний рівень: бакалавр (Львів, Педколедж ЛНУ ім. І.Франка,  2004);
 • збірки серії ансамблевих перекладів для фортепіано з коментарями («Лисенко М. Вибрані сторінки з опери «Наталка Полтавка»: Ансамблі для фортепіано (Львів, 2006);
 • «Вибрані твори А.Кос-Анатольського: Ансамблі для фортепіано» (Львів, 2006);
 • «Улюблені мелодії: Ансамблі  для фортепіано (Львів, 2009);
 • «С. Людкевич. Вибрані твори : Ансамблі для фортепіанного дуету на чотири руки» (Львів, 2019).
 • «А. Кос-Анатольський. Три солоспіви у перекладі для фортепіанного дуету на чотири руки» (Львів, 2020).
 •  «Поліфонічна музика українських композиторів ХХ століття: методико-виконавські рекомендації до авторської «Хрестоматії для фортепіано: поліфонічні п’єси українських композиторів ХХ століття»» (Львів, 2007);
 • «Хрестоматія для фортепіано. Поліфонічні  п’єси українських композиторів ХХ століття» ( Львів, 2008);
 • «Підготовка вчителя музичного мистецтва сучасної української школи» (Львів,  2016);
 • «Викладання музичного мистецтва в сучасній українській школі» (Львів,   2019);    
 • «Калинова сопілочка: Вибраний  музичний репертуар для дітей дошкільного віку» у 2-х ч. (Львів, 2018);
 • «Ой ходить сон: Вибрані колискові пісні» (Львів, 2018);
 • «Моя країна – Україна! Патріотичне виховання засобами музичного мистецтва» (Львів, 2015);
 • «Камерно-інструментальні ансамблі: Класичні і популярні твори для скрипки, бандури і фортепіано» (Львів, 2017);
 • «Оптимізація навчально-виховного процесу на уроці фортепіано на кафедрах музично-педагогічного спрямування у ВНЗ» (Львів, 2018);
 • Сучасні напрями підготовки вчителя музичного мистецтва (бакалавра) на  уроці фортепіано на кафедрах музично-педагогічного спрямування у ВНЗ  (Львів, 2020).
 • Педагогізація навчально-виховного процесу з предмету «Методика викладання музичних дисциплін (фортепіано) у ВНЗ на кафедрах музично-педагогічного скерування (м. Львів, 2021).
 • До питання впровадження інклюзивної освіти на уроці фортепіано // Протоколи засідань Міжнародного наукового форуму Музикознавчий універсум молодих ,,Україна і світ: вектори музичної комунікації,, (22-23 січня 2021 р.,) — Львів, ЛНМА ім. М.В.Лисенка, 2021. — 180 с. — С.175-177.
 • Просвітницькі проблеми та організаційні аспекти музично-естетичної освіти молоді – головні напрями діяльності СУПРоМу у Львові (1934 –1939)// Шостий Міжнародний науково-практичний семінар «Естетичне виховання дітей та молоді: синергія культури і освіти» (21 жовтня 2020 року) – ДДПУ імені Івана Франка, 2020.
 • Юзюк Н. Ф., Мазуркевич О. М. Якби мені дістати струн живих. Сценарій тематичного свята : літературно-музична композиція : [навчально-методичне видання] / [автори-упоряд. сценарію і коментарів Н. Юзюк, О. Мазуркевич] – Львів : ЦПРПП м. Львова, 2021. – 32 с., іл.. – (Методичне забезпечення з курсу «Основний музичний інструмент (фортепіано)» для позакласної форми навчання та педагогічної практики.
 • Якби мені дістати струн живих /Сценарій тематичного свята до 150-річчя від дня народження Лесі Українки//Митці Львівщини : Календар знаменних і пам’ятних дат на 2021 рік /упоряд. Н. Письменна; ред. О. Букавіна; наук ред.. І Сварник; ЛОУНБ. – Львів, 2021.
 • Юзюк Н. Фортепіанна техніка як засіб розкриття художнього образу музичного твору. [Текст] /Загальне та спеціалізоване фортепіано: сьогодення та перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-творчої конференції, 17 березня 2021 р. / Наук. ред.-упоряд. З. Жмуркевич. – Львів : ЛНМА імені М. В. Лисенка, 2021. – 144 с. – С. 122-124.
 • Тези: Юзюк Н. До питання впровадження інклюзивної освіти на уроці фортепіано // Міжнародний науковий форум. Музикознавчий універсам молодих «Україна і світ: вектори музичної комунікації» (22-23 січня 2021 року) – ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 2021. – 180 с. – С. 175-177.
 • Юзюк Н.Ф. Пам’яті народного артиста України, професора Богдана Базиликута. / Українська музика: науковий часопис. [засн. ЛНМА імені М. В. Лисенка; голов. ред. І. Пилатюк]. [2011]. Число 2 (40). Щоквартальник. – Львів, 2021. 132 с. – С. 117-128.
 • Юзюк Н.Ф. Стаття пам’яті Б. Базиликута./ Український інтернет-журнал «Музика».17. 08. 2021. // Посилання: http://mus.art.co/.ua/pam-iati-bohdana-bazylykuta-do-rokovyny-smerti/

Біографія

Старший викладач кафедри музичного мистецтва факультету культури і мистецтв; Відмінник народної освіти України (1992); викладач-методист вищої кваліфікаційної категорії (2002); закінчила Львівську державну консерваторію ім. М. В. Лисенка (1973), клас фортепіано доцента Качевої О. Ф.

Підготувала Дипломанта І-го Всеукраїнського конкурсу піаністів педучилищ (О.Феник, м. Львів, 1992).

Підготувала переможницю ХІХ-ї Міжнародної науково-практичної   конференції «Молоді музикознавці» в рамках міжнародного науково-творчого проекту «Музична культура сучасності: від наукового осмислення до виконавської  інтерпретації та імпровізації» (С. Дмитришин, 9-11 січня 2019 р., Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра).

Підготувала переможницю ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Молоді музикознавці» у рамках ІІІ Міжнародного науково-творчого проекту «Музична культура сучасності: від наукового осмислення до репрезентації» (М. Пакош, 8-10 січня 2021 р., Київська муніципальна академія музики ім. Р. М. Глієра).

Підготувала  переможців   Міжнародних багатожанрових дистанційних конкурсів-фестивалів:

 1. Лауреат І місця Л. Неволько (І-й Міжнародний мистецький інтернет-конкурс  «Panorama – Art» (Словаччина-Україна, травень 2020);
 2. Лауреати І місця С. Дмитришин – І. Нескоромна (фортепіанний  дует)  (ІІІ-й Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Самоцвіти Закарпаття» (червень 2020, Україна – Болгарія, м. Хмельницький);
 3. Лауреат І місця Г. Задерецька (ІІІ-й Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Самоцвіти Закарпаття» (червень 2020, Україна – Болгарія, м. Хмельницький);
 4. Лауреат І місця Л. Неволько (І-й Всеукраїнський фестиваль-конкурс творчості «Soul of VOICE» (21-23.05. Одеса);
 5. Лауреат І місця Г.  Задерецька   (Дистанційний Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс  «Samosvity – Оn Linе»  (червень 2020, Україна – Польща);
 6. Лауреати І місця С. Дмитришин – І. Нескоромна (фортепіанний  дует)   (Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс «Зірки Лагідної країни»  (червень 2020, Україна – Болгарія, м. Запоріжжя);
 7. Лауреат І місця І. Красіцькій (Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс «Зірки Лагідної країни» (червень 2020, Україна – Болгарія, м. Запоріжжя);
 8. Лауреати І місця О. Гілевич – А. Лещук (дует скрипка-фортепіано) (Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс «Зірки Лагідної країни»: (червень 2020, Україна – Болгарія, м. Запоріжжя);
 9. Лауреат І місця К. Лучкевич (Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс «Zlagoda Gold Star»: (вересень 2020, Україна – Болгарія, м. Запоріжжя);
 10. Лауреат І місця Х. Цвик (Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс «Зоряний тріумф»:  (жовтень  2020, Україна – Болгарія, м. Запоріжжя).
 11. Лауреати І місця Н. Костур – М. Пакош (інструментальний дует) (Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс V International Multi-Genre Online festival-competition «Samocvity-Online»: (листопад 2020, Україна – Польща, м. Київ);
 12. Лауреат І місця М. Пакош (Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс «Зореграй»: (грудень 2020, Україна – Болгарія, м. Запоріжжя);
 13. Лауреат І місця В. Клапінська (Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс «Зореграй»: (грудень 2020, Україна – Болгарія, м. Запоріжжя);
 14. Лауреат І місця Марта Пакош: Інтернаціональний Музичний Фестиваль молодих талантів «VODOGRAY»; березень 2021, Україна–Ізраїль–Німеччина–Італія–Росія, м. Мелітопіль.
 15. Лауреат І місця Галина-Вікторія Задерецька: ІХ Міжнародний музичний конкурс «Подільський Водограй»; квітень 2021, Україна – Польща, м. Вінниця.
 16. Лауреати І місця Олена Швецова – Анна Лещук (дует скрипка-фортепіано): Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс «Сяйво Хортиці»; травень 2021, Україна – Болгарія, м. Запоріжжя.
 17. Лауреати Гран – Прі Вікторія Веретельник – Галина-Вікторія Задерецька (дует скрипка-фортепіано): Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс «Сяйво Хортиці»; травень 2021, Україна – Болгарія, м. Запоріжжя.
 18. Лауреат Гран – Прі, а також Дипломант «Віртуоз музичного мистецтва» – Христина Рачкевич: Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс «Зірки Лагідної країни» («ZlagodaFest»), червень 2021, Україна – Болгарія, м. Запоріжжя.

Від 1972 року – концертмейстер Львівського академічного театру опери і балету ім. І.Франка (тепер – Львівський національний академічний театр опери і балету ім. С.Крушельницької). В її репертуарі оперні клавіри: «Трубадур», «Ріголетто», «Травіата», «Ернані» Дж.Верді; «Чіо-чіо-сан» («Мадам Баттерфляй»), «Тоска» Дж.Пуччіні; «Кармен» Ж.Бізе, «Русалка» О.Даргомижського, «Пікова дама», «Іоланта» П.Чайковського; «Хованщина» М.Мусоргського, «Дубровський» Е.Направника, «Зачарований замок» («Страшний двір») С.Монюшка, «Наталка Полтавка» М.Лисенка, «Запорожець за Дунаєм» С.Гулака-Артемовського; клавіри оперет: «Циганський барон»,  «Летюча миша» Й.Штрауса; «Весела вдова» Ф.Лєгара, «Корневільські дзвони» Р.Планкетта; також «Карміна Бурана» К.Орфа.

Як концертмейстер працювала зі співаками: народним артистом СРСР П.Кармалюком, народними артистами УРСР В.Луб’яним, О.Врабелем, Т.Дідик, В.Ігнатенко, А.Липником, Б.Базиликутом та ін.; заслуженими артистами УРСР Н.Тичинською, Р.Вітошинським, М.Галій-Моравською, Н.Свободою, Л.Гавриленко, Н.Клименко, М.Чайковським, В.Чайкою, Т.Поліщук, П.Криницькою, В.Лужецьким, В.Дударем та ін. (див: Молчанова Т. О. Галицька концертмейстерська школа [Текст] : Енциклопедичний довідник / Т. О. Молчанова. – Львів : «СПОЛОМ», 2014. – 176 с. – С. 166-168.)

Від 1975 року – викладач, концертмейстер Львівського музично-педагогічного училища (тепер – кафедри музичного мистецтва факультету культури та мистецтв Львівського національного університету ім. І.Франка). Від 1999 року до 2010 р. (за сумісництвом) – викладач фортепіано, концертмейстер кафедри театрознавства і акторської майстерності Львівського національного університету ім. І.Франка (клас постановки голосу нар. арт. України, професора В.Ігнатенка). Від 2007 року – старший викладач кафедри музичного мистецтва факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. І.Франка.

Проекти

Організатор та режисер цілої низки просвітницьких концертних програм, присвячених видатним постатям української культури, з якими студенти класу виступають перед студентською аудиторією кафедри, учнями освітніх закладів міста та району, а також перед вчителями предметів естетичного циклу на засіданнях Науково-методичного центру освіти м. Львова: «Україно моя прекрасна, пісень і волі сторона» (концерт пам’яті поета О.Олеся, 1999); «Краю мій – любов моя!» (2000); «Наш дивний світ такий, як казка» (ювілей В.Сухомлинського, 2004); «Граємо музику М.Скорика!» (2005); «Визначні композитори Галицького краю» (2005); «Україно – ти моя молитва!» (концерт пам’яті поета В.Симоненка, 2006), «Вітаю Благовіщення Свободи!» (2006); «Якби мені дістати струн живих» (Леся Українка і музика, 2008); «Концерт з творів А.Кос-Анатольського» (До 100-річчя від дня народження, 2009); «Музичні проліски» (2002); «Великодня веселка» (2002); «Музика – Forever!» (2004); «Музикуємо у колі друзів (Play together!)» (презентація ансамблевих перекладів популярних музичних творів, 2009); «Музична мозаїка in Retro», 2010); «Знайомство з музичними інструментами» (2011); «Фортепіанна музика українських композиторів В.Барвінського, Н.Нижанківського, С.Людкевича, М.Скорика – цьогорічних ювілярів» (2013); «Учітеся, брати мої!» (Вшанування 200-літнього ювілею Т.Шевченка) (2014); «Свою Україну любіть!» (2015); «Музикуємо tet-a-tet» (Концерт ансамблевої музики, 2016); «Львівське рондо» (Урочиста Академія, 2017); «Весняні метаморфози» (Концерт ансамблевої музики, 2017); Концертна програма «До дня української пісемності та мови» (2017); «Талант Станіслава Людкевича – національний скарб» (До140-річчя від дня народження композитора, 2019); «Щедрість пісенної душі» (До 100-річчя від дня народження Є. Козака, 2018); «Про тебе мрію» (до 110-річчя А. Кос-Анатольського, 2019); «Якби мені дістати струн живих» (до 150-річчя від дня народження Лесі Українки, 2021).

Щорічно готує студентів класу до участі у Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних науково-практичних студентських конференціях.

Учасники конференцій 2015 – 2021 років:

Левицька О. (ІІІ регіональна науково-практична студентська конференція «Музикознавчі студії Поділля – 2015», 16-17 квітня 2015 р. // Вінницьке училищі культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича);

Дмитришин С., Кухта Н., Нескоромна І. (IV регіональна конференція «Музикознавчі студії Поділля – 2017», 2 – 3 березня 2017 р. // Вінницьке училище культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича);

Дмитришин С., Іванів Д., Лещук А., Нескоромна І., Спринчак О. (Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Музикознавчі студії Поділля – 2019», 29.02-1.03. 2019 р. // Вінницьке училище культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича);

Дмитришин С., Лещук А., Нескоромна І., Клапінська В., Назарчук Х., Неволько Л. (ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Молоді музикознавці» в рамках міжнародного науково-творчого проекту «Музична культура сучасності: від наукового осмислення до виконавської інтерпретації та імпровізації». 2019 р., 9-11 січня, //Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра).

Переможниця ХІХ-ї міжнародної конференції (Київ, 2019) С. Дмитришин, отримала рекомендацію до спеціальної публікації матеріалу своєї доповіді.

Задерецька Г.-В., Пакош М. (ХХІІ Всеукраїнська молодіжна науково-творча онлайн-конференція «Музичне мистецтво та наука на початку третього тисячоліття», /Платформа Zoom/ 3-5 грудня 2020 р., м. Одеса. // Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової);

Задерецька Г.-В., Пакош М. (ХХІ Міжнародна науково-практична конференція «Молоді музикознавці» у рамках ІІІ Міжнародного науково-творчого проекту «Музична культура сучасності: від наукового осмислення до репрезентації», /Платформа Zoom/ 8-10 січня 2021 р., м. Київ. // Київська муніципальна академія музики ім. Р. М. Глієра);

Переможниця ХХІ-ї Міжнародної конференції (Київ, 2021) М. Пакош отримала Грамоту від оргкомітету за новизну й оригінальність обраної теми, високий науковий рівень доповіді.

Задерецька Г.-В., М. Пакош М. (ХІV студентська наукова конференція «Культурно-мистецькі процеси в Україні у контексті європейського наукового простору» (секція Музичне мистецтво) на факультеті культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка / Платформа Zoom / 12-25 травня 2021 р.

Як концертмейстер здійснила численні записи на Львівському радіо і телебаченні разом із провідними співаками Львівського театру опери і балету; має два диски: «Заспівай про Україну!: Патріотичні пісні, колядки та романси М.Лисенка та С.Людкевича у виконанні засл. арт. України Марії Галій (у складі інструментального квінтету; записи 2000 р.); «У вінок Кобзареві: Вокальна музика на вірші Т. Шевченка у виконанні студентів та випускників ДДПУ ім. Івана Франка класу нар. арт. України, професора Богдана Базиликута» (записи 2000, 2001, 2002 рр.). В 1993-1994 рр. – виступала у складі симфонічного оркестру Львівської філармонії у міжнародних фестивалях духовної музики (Варшава, Краків).

Нагороди

За педагогічну, наукову, виховну, а також активну просвітницьку і концертну діяльність  викладач має численні відзнаки, серед них: дві Подяки від ректора ЛНУ імені Івана Франка «За сумлінну працю, вагомі здобутки в науковій і педагогічній діяльності»  (08. 10. 2002 р.);  «За багаторічну сумлінну працю та значні здобутки в науково-педагогічній діяльності» (23. 04. 2010 р.); численні Грамоти та Подяки: від Управління освіти департаменту гуманітарної та соціальної політики Львівської міської ради «За творчу співпрацю з освітніми закладами міста» (2011); від дирекції Львівського Будинку Вчителя; від дирекції Львівського обласного Інституту післядипломної педагогічної освіти; від кафедри педпрактики Львівської музичної академії ім. М.В. Лисенка; від Товариств «Просвіта» та осередку ім. К. Малицької Львівського Крайового Т-ва (ЛКТ) «Рідна школа»; від керівників дитячих музичних і загальноосвітніх шкіл міста та району тощо.

Подяки від журі ІІІ-го Міжнародного культури регіонів України фестивалю-конкурсу мистецтв «Самоцвіти Закарпаття»: «За сумлінну та бездоганну працю, плідну педагогічну діяльність, високі досягнення у навчанні та вихованні підростаючого покоління. Вагомий внесок у розвиток культури України» (Україна-Угорщина, м. Хмельницький, червень 2020); також від журі конкурсу «За активну участь у підготовці та проведенні дистанційного міжнародного конкурсу Samosvitu-on line» (Україна – Польща,  червень 2020); від журі Міжнародного багатожанрового фестивалю-конкурсу «Зірки Лагідної Країни»: «За збереження і розвиток  культури регіонів України, творчі здобутки, відданість обраній справі, злагоджену спільну співпрацю, спрямовану на розвиток талановитих дітей та обдарованої молоді» (за підтримки уряду Болгарії, м. Запоріжжя, 2020).

 • 8.10.2002 р. – Ректор університету проф. Вакарчук Іван Олександрович вручає Подяку ,,За сумлінну працю, вагомі здобутки в науковій і педагогічній діяльності”

 • 23.04.2010 р. – Декан факультету нар. арт. України, проф. Козак Богдан Миколайович вручає Подяку від ректора університету проф. Височанського В. С. ,,За багаторічну сумлінну працю та значні здобутки у науково-педагогічній діяльності”

 

 

ДИПЛОМИ СТУДЕНТІВ:

 

 

АФІШІ ПРОСВІТНИЦЬКИХ КОНЦЕРТІВ:

 

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!