Юзюк Наталія Федорівна

Посада: старший викладач кафедри музичного мистецтва

Електронна пошта: natalia.yuzyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

дослідження проблем формування особистості молодого вчителя музики на уроках фортепіано; питання загального естетичного виховання, зокрема, впливу колективного музикування на прищеплення фахових навичок та розвиток інтелекту.

Курси

Публікації

 • «Поліфонія життя : Штрихи до творчого портрета засл. арт. України Марії Галій-Моравської»// Просценіум: Театрознавчий журнал. – Вип. 1-2 (11-12) (Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2005. С.36-40;
 • «Художня сутність акомпанементу вокального твору та принципи його вивчення»//Концертмейстерська діяльність: історія, теорія, практика (Львів, 2005. С.93-98);
 • «Дзвенить рідна пісня у вишневих садах України» : Нарис//Книжковий світ:  Методичний вісник ІМЦО м. Львова. – №1  (37) ( Львів:  Світ, 2006. С.3-4);
 • «Шляхами журавлиної долі. Проекція успіху: творчий портрет нар. арт. України Богдана Базиликута»//Дзвін: – №4 (738) (Львів: 2006. С.99–103);
 • «До питання пошуку нових форм та методів викладання предмета  «Музичний інструмент. Фортепіано» для спеціалізації  «Акторське мистецтво» у ВНЗ»// Наукові записки ТДПУ. Серія: Мист-во. – №2  (17) ( Тернопіль, 2006. С.104-111);
 • «Балет «Спартак» А.Хачатуряна на сцені Львівського національного театру опери та балету»//Просценіум: Театрознавчий  журнал. – Вип. 1–2 (11-12)  (Львів:  ЛНУ ім. І.Франка, 2007. С. 21-26);
 • «Поліфонічна музика українських композиторів у педагогічному репертуарі для фортепіано»// Молодь і ринок: – № 3 (18) (Дрогобич, ДДПУ ім. І.Франка, 2006. С.83-88);
 • «До питання ролі ансамблевої гри на уроках фортепіано у комплексному формуванні особистості вчителя музики» //Наукові записки ТНПУ ім. В.Гнатюка. Серія: Мист-во. – №.1 (20) (Тернопіль, 2009. – С.101-98);
 • «До питання  естетичного виховання вчителя музики сучасної української школи на уроці фортепіано»// Історія, теорія та практика  музично-естетичного виховання: збірник наукових матеріалів ІV-го Всеукраїнського науково-практичного семінару (Дрогобич: Посвіт, 2010. С.6–15);
 • «Напрями модернізації навчально-виховного процесу на уроках загального фортепіано у ВНЗ музично-педагогічного спрямування//Загальне та спеціалізоване фортепіано у мистецькому просторі України: збірник статей  ЛНМА ім. М.В.Лисенка  (Львів : СПОЛОМ, 2012. С.45–53);
 • «Методика виховання молодого музиканта в класі педагога О.Ф.Качевої» //Наукові записки ТНПУ ім. В.Гнатюка. Серія: Мист-во. – №2 (Тернопіль, 2012, С.17-24);
 • «Когнітивний досвід як творчий чинник особистісного акмеологічного становлення вчителя музичного мистецтва»//Вісник Прикарпатського університету. Серія: Мист-во. – № 26-27 (Івано-Франківськ, 2012-2013, С.130-136) та ін.; постійно бере участь у Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях.
 • Творчість і когнітивний досвід – пріоритети педагогічної майстерності.// Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. 2014. Вип. 28 – 29. Ч. 2. –   Івано-Франківськ, 2014. – 228 с. – С. 83 – 93.
 • Подвижник українського оперного мистецтва, народний артист України, професор Володимир Ігнатенко // Просценіум: Театрознавчий  журнал. – вип. 1–3.  –  128 с.  –  С. 111-122. (44-46). – Львів :  ЛНУ ім. І. Франка, 2016.
 • Щире золото таланту // «Солоспів»: Культурно-мистецький часопис кафедри сольного співу ЛНМА  ім. М. В. Лисенка, №1,2, січень 2015 р. – Львів, ЛНМА  ім. М. В. Лисенка. – С. 16 – 18.
 • Життя – як майстер-клас: Пам’яті  народного артиста України професора Володимира Ігнатенка // «Солоспів» : Культурно-мистецький часопис кафедри сольного співу ЛНМА ім. М.В. Лисенка. № 3,4 (21–22),  вересень-груд. 2015 р.  – Львів, ЛНМА ім. М.В. Лисенка. – С. 11 – 12.
 • «Учітеся, брати мої!» : літературно-музична композиція /  Сценарій до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка // Митці Львівщини : Календар знаменних і пам’ятних дат на 2015 рік / упоряд.: Н. Письменна; ред. О. Букавіна; наук. ред. І. Сварник; ЛОУНБ. –  Львів, 2014. – 102 с.  – С. 76-89.
 • Святе служіння високому мистецтву: До 75-річчя від дня народження  заслуженої артистки України М. Галій-Моравської // Митці Львівщини : Календар знаменних і пам’ятних дат на 2015 рік / упоряд.: Н. Письменна; ред. О. Букавіна; наук. ред. І. Сварник; ЛОУНБ. –  Львів, 2015. – 102 с. – С. 12-17.
 • Думи і мрії : Літературно-музична композиція /  Сценарій до 145-річчя від дня народження Лесі Українки // Митці Львівщини : Календар знаменних і пам’ятних дат на 2015 рік / упоряд.: Н. Письменна; ред. О. Букавіна; наук. ред. І. Сварник; ЛОУНБ. –  Львів, 2016. – 92 с.  – С. 61 – 70.
 • Засадничі принципи формування музиканта в класі фортепіано доцента Качевої О. Ф.// Вісник Львівського університету. Серія : Музикознавство. Вип. 18.– 2017.  – С. 136 –147.
 • Патріарх української музики  Станіслав Людкевич:  грані особистості. // «Музичне мистецтво ХХІ ст. –   історія, теорія, практика»: збірник наукових праць інституту музичного мистецтва ДДПУ ім. І. Франка / [загальна ред. та упор. А.Душного].  – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати – Баку : Посвіт, 2019. – С. 506 – 516. Збірник включений до міжнародної науково-метричної бази Google Scholar
 • Формування фахових компетентностей у студентів з вадами зору на уроках фортепіано у закладах вищої освіти. // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика: збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас –  Алмати – Банська Бистриця : Посвіт, 2020. – Вип 6. – 284. – С. 165 – 175. Збірник включений до міжнародної науково-метричної бази Google Scholar
 • Автор навчальних посібників педагогічного репертуару, навчальних програм, затверджених МОН України: «Поліфонічна музика українських композиторів ХХ століття: Хрестоматія для фортепіано» (Львів, 2008);
 • «Моя професія – вчитель музики!» (сценарії тематичних свят)» (Львів, 2012);
 • «Анотації до музичних творів» (Львів, 2013);
 • Програма навчальної дисципліни «Основний музичний інструмент. Фортепіано. Акомпанемент». Для спеціальності «Музичне виховання» (6020200) кваліфікаційний рівень: бакалавр (Львів, Педколедж ЛНУ ім. І.Франка,  2004);
 • збірки серії ансамблевих перекладів для фортепіано з коментарями («Лисенко М. Вибрані сторінки з опери «Наталка Полтавка»: Ансамблі для фортепіано (Львів, 2006);
 • «Вибрані твори А.Кос-Анатольського: Ансамблі для фортепіано» (Львів, 2006);
 • «Улюблені мелодії: Ансамблі  для фортепіано (Львів, 2009);
 • «С. Людкевич. Вибрані твори : Ансамблі для фортепіанного дуету на чотири руки» (Львів, 2019).
 • «А. Кос-Анатольський. Три солоспіви у перекладі для фортепіанного дуету на чотири руки» (Львів, 2020).
 •  «Поліфонічна музика українських композиторів ХХ століття: методико-виконавські рекомендації до авторської «Хрестоматії для фортепіано: поліфонічні п’єси українських композиторів ХХ століття»» (Львів, 2007);
 • «Хрестоматія для фортепіано. Поліфонічні  п’єси українських композиторів ХХ століття» ( Львів, 2008);
 • «Підготовка вчителя музичного мистецтва сучасної української школи» (Львів,  2016);
 • «Викладання музичного мистецтва в сучасній українській школі» (Львів,   2019);    
 • «Калинова сопілочка: Вибраний  музичний репертуар для дітей дошкільного віку» у 2-х ч. (Львів, 2018);
 • «Ой ходить сон: Вибрані колискові пісні» (Львів, 2018);
 • «Моя країна – Україна! Патріотичне виховання засобами музичного мистецтва» (Львів, 2015);
 • «Камерно-інструментальні ансамблі: Класичні і популярні твори для скрипки, бандури і фортепіано» (Львів, 2017);
 • «Оптимізація навчально-виховного процесу на уроці фортепіано на кафедрах музично-педагогічного спрямування у ВНЗ» (Львів, 2018);
 • Сучасні напрями підготовки вчителя музичного мистецтва (бакалавра) на  уроці фортепіано на кафедрах музично-педагогічного спрямування у ВНЗ  (Львів, 2020).
 • Педагогізація навчально-виховного процесу з предмету «Методика викладання музичних дисциплін (фортепіано) у ВНЗ на кафедрах музично-педагогічного скерування (м. Львів, 2021).
 • До питання впровадження інклюзивної освіти на уроці фортепіано // Протоколи засідань Міжнародного наукового форуму Музикознавчий універсум молодих ,,Україна і світ: вектори музичної комунікації,, (22-23 січня 2021 р.,) — Львів, ЛНМА ім. М.В.Лисенка, 2021. — 180 с. — С.175-177.

Біографія

Старший викладач кафедри музичного мистецтва факультету культури і мистецтв; Відмінник народної освіти України (1992); викладач-методист вищої кваліфікаційної категорії (2002); закінчила Львівську державну консерваторію ім. М. В. Лисенка (1973), клас фортепіано доцента Качевої О. Ф.

Підготувала Дипломанта І-го Всеукраїнського конкурсу піаністів педучилищ (О.Феник, м. Львів, 1992).

Підготувала переможницю ХІХ-ї Міжнародної науково-практичної   конференції «Молоді музикознавці» в рамках міжнародного науково-творчого проекту «Музична культура сучасності: від наукового осмислення до виконавської  інтерпретації та імпровізації» (С. Дмитришин, 9-11 січня 2019 р., Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра).

Підготувала переможницю ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Молоді музикознавці» у рамках ІІІ Міжнародного науково-творчого проекту «Музична культура сучасності: від наукового осмислення до репрезентації» (М. Пакош, 8-10 січня 2021 р., Київська муніципальна академія музики ім. Р. М. Глієра).

Підготувала  переможців   Міжнародних багатожанрових дистанційних конкурсів-фестивалів:

 1. Лауреат І місця Л. Неволько (І-й Міжнародний мистецький інтернет-конкурс  «Panorama – Art» (Словаччина-Україна, травень 2020);
 2. Лауреати І місця С. Дмитришин – І. Нескоромна (фортепіанний  дует)  (ІІІ-й Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Самоцвіти Закарпаття» (червень 2020, Україна – Болгарія, м. Хмельницький);
 3. Лауреат І місця Г. Задерецька (ІІІ-й Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Самоцвіти Закарпаття» (червень 2020, Україна – Болгарія, м. Хмельницький);
 4. Лауреат І місця Л. Неволько (І-й Всеукраїнський фестиваль-конкурс творчості «Soul of VOICE» (21-23.05. Одеса);
 5. Лауреат І місця Г.  Задерецька   (Дистанційний Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс  «Samosvity – Оn Linе»  (червень 2020, Україна – Польща);
 6. Лауреати І місця С. Дмитришин – І. Нескоромна (фортепіанний  дует)   (Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс «Зірки Лагідної країни»  (червень 2020, Україна – Болгарія, м. Запоріжжя);Лауреат І місця І. Красіцькій (Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс «Зірки Лагідної країни» (червень 2020, Україна – Болгарія, м. Запоріжжя);
 7. Лауреати І місця О. Гілевич – А. Лещук (дует скрипка-фортепіано) (Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс «Зірки Лагідної країни»: (червень 2020, Україна – Болгарія, м. Запоріжжя);
 8. Лауреат І місця К. Лучкевич (Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс «Zlagoda Gold Star»: (вересень 2020, Україна – Болгарія, м. Запоріжжя);
 9. Лауреат І місця Х. Цвик (Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс «Зоряний тріумф»:  (жовтень  2020, Україна – Болгарія, м. Запоріжжя).
 10. Лауреат І місця Х. Цвик (Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс «Зоряний тріумф»: (жовтень 2020, Україна – Болгарія, м. Запоріжжя).
 11. Лауреати І місця Н. Костур – М. Пакош (інструментальний дует) (Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс V International Multi-Genre Online festival-competition «Samocvity-Online»: (листопад 2020, Україна – Польща, м. Київ);
 12. Лауреат І місця М. Пакош (Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс «Зореграй»: (грудень 2020, Україна – Болгарія, м. Запоріжжя);
 13. Лауреат І місця В. Клапінська (Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс «Зореграй»: (грудень 2020, Україна – Болгарія, м. Запоріжжя);

Від 1972 року – концертмейстер Львівського академічного театру опери і балету ім. І.Франка (тепер – Львівський національний академічний театр опери і балету ім. С.Крушельницької). В її репертуарі оперні клавіри: «Трубадур», «Ріголетто», «Травіата», «Ернані» Дж.Верді; «Чіо-чіо-сан» («Мадам Баттерфляй»), «Тоска» Дж.Пуччіні; «Кармен» Ж.Бізе, «Русалка» О.Даргомижського, «Пікова дама», «Іоланта» П.Чайковського; «Хованщина» М.Мусоргського, «Дубровський» Е.Направника, «Зачарований замок» («Страшний двір») С.Монюшка, «Наталка Полтавка» М.Лисенка, «Запорожець за Дунаєм» С.Гулака-Артемовського; клавіри оперет: «Циганський барон»,  «Летюча миша» Й.Штрауса; «Весела вдова» Ф.Лєгара, «Корневільські дзвони» Р.Планкетта; також «Карміна Бурана» К.Орфа.

Як концертмейстер працювала зі співаками: народним артистом СРСР П.Кармалюком, народними артистами УРСР В.Луб’яним, О.Врабелем, Т.Дідик, В.Ігнатенко, А.Липником, Б.Базиликутом та ін.; заслуженими артистами УРСР Н.Тичинською, Р.Вітошинським, М.Галій-Моравською, Н.Свободою, Л.Гавриленко, Н.Клименко, М.Чайковським, В.Чайкою, Т.Поліщук, П.Криницькою, В.Лужецьким, В.Дударем та ін.

Від 1975 року – викладач, концертмейстер Львівського музично-педагогічного училища (тепер – кафедри музичного мистецтва факультету культури та мистецтв Львівського національного університету ім. І.Франка). Від 1999 року до 2010 р. (за сумісництвом) – викладач фортепіано, концертмейстер кафедри театрознавства і акторської майстерності Львівського національного університету ім. І.Франка (клас постановки голосу нар. арт. України, професора В.Ігнатенка). Від 2007 року – старший викладач кафедри музичного мистецтва факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. І.Франка.

Проекти

Організатор та режисер цілої низки просвітницьких концертних програм, присвячених видатним постатям української культури, з якими студенти класу виступають перед студентською аудиторією кафедри, учнями освітніх закладів міста та району, а також перед вчителями предметів естетичного циклу на засіданнях Науково-методичного центру освіти м. Львова: «Україно моя прекрасна, пісень і волі сторона» (концерт пам’яті поета О.Олеся, 1999); «Краю мій – любов моя!» (2000); «Наш дивний світ такий, як казка» (ювілей В.Сухомлинського, 2004); «Граємо музику М.Скорика!» (2005); «Визначні композитори Галицького краю» (2005); «Україно – ти моя молитва!» (концерт пам’яті поета В.Симоненка, 2006), «Вітаю Благовіщення Свободи!» (2006); «Якби мені дістати струн живих» (Леся Українка і музика, 2008); «Концерт з творів А.Кос-Анатольського» (До 100-річчя від дня народження, 2009); «Музичні проліски» (2002); «Великодня веселка» (2002); «Музика – Forever!» (2004); «Музикуємо у колі друзів (Play together!)» (презентація ансамблевих перекладів популярних музичних творів, 2009); «Музична мозаїка in Retro», 2010); «Знайомство з музичними інструментами» (2011); «Фортепіанна музика українських композиторів В.Барвінського, Н.Нижанківського, С.Людкевича, М.Скорика – цьогорічних ювілярів» (2013); «Учітеся, брати мої!» (Вшанування 200-літнього ювілею Т.Шевченка) (2014); «Свою Україну любіть!» (2015); «Музикуємо tet-a-tet» (Концерт ансамблевої музики, 2016); «Львівське рондо» (Урочиста Академія, 2017); «Весняні метаморфози» (Концерт ансамблевої музики, 2017); Концертна програма «До дня української пісемності та мови» (2017); «Талант Станіслава Людкевича – національний скарб» (До140-річчя від дня народження композитора, 2019); «Щедрість пісенної душі» (До 100-річчя від дня народження Є. Козака, 2018); «Про тебе мрію» (до 110-річчя А. Кос-Анатольського, 2019).

Щорічно готує студентів класу до участі у Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних науково-практичних студентських конференціях.

Учасники конференцій 2015 – 2021 років:

Левицька О. (ІІІ регіональна науково-практична студентська конференція «Музикознавчі студії Поділля – 2015», 16-17 квітня 2015 р. // Вінницьке училищі культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича);

Дмитришин С., Кухта Н., Нескоромна І. (IV регіональна конференція «Музикознавчі студії Поділля – 2017», 2 – 3 березня 2017 р. // Вінницьке училище культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича);

Дмитришин С., Іванів Д., Лещук А., Нескоромна І., Спринчак О. (Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Музикознавчі студії Поділля – 2019», 29.02-1.03. 2019 р. // Вінницьке училище культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича);

Дмитришин С., Лещук А., Нескоромна І., Клапінська В., Назарчук Х., Неволько Л. (ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Молоді музикознавці» в рамках міжнародного науково-творчого проекту «Музична культура сучасності: від наукового осмислення до виконавської інтерпретації та імпровізації». 2019 р., 9-11 січня, //Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра).

Переможниця ХІХ-ї міжнародної конференції (Київ, 2019) С. Дмитришин, отримала рекомендацію до спеціальної публікації матеріалу своєї доповіді.

Задерецька Г.-В., Пакош М. (ХХІІ Всеукраїнська молодіжна науково-творча онлайн-конференція «Музичне мистецтво та наука на початку третього тисячоліття», /Платформа Zoom/ 3-5 грудня 2020 р., м. Одеса. // Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової);

Задерецька Г.-В., Пакош М. (ХХІ Міжнародна науково-практична конференція «Молоді музикознавці» у рамках ІІІ Міжнародного науково-творчого проекту «Музична культура сучасності: від наукового осмислення до репрезентації», /Платформа Zoom/ 8-10 січня 2021 р., м. Київ. // Київська муніципальна академія музики ім. Р. М. Глієра);

Переможниця ХХІ-ї Міжнародної конференції (Київ, 2021) М. Пакош отримала Грамоту від оргкомітету за новизну й оригінальність обраної теми, високий науковий рівень доповіді.

Як концертмейстер здійснила численні записи на Львівському радіо і телебаченні разом із провідними співаками Львівського театру опери і балету; має два диски: «Заспівай про Україну!: Патріотичні пісні, колядки та романси М.Лисенка та С.Людкевича у виконанні засл. арт. України Марії Галій (у складі інструментального квінтету; записи 2000 р.); «У вінок Кобзареві: Вокальна музика на вірші Т. Шевченка у виконанні студентів та випускників ДДПУ ім. Івана Франка класу нар. арт. України, професора Богдана Базиликута» (записи 2000, 2001, 2002 рр.). В 1993-1994 рр. – виступала у складі симфонічного оркестру Львівської філармонії у міжнародних фестивалях духовної музики (Варшава, Краків).

Нагороди

За педагогічну, наукову, виховну, а також активну просвітницьку і концертну діяльність  викладач має численні відзнаки, серед них: дві Подяки від ректора ЛНУ імені Івана Франка «За сумлінну працю, вагомі здобутки в науковій і педагогічній діяльності»  (08. 10. 2002 р.);  «За багаторічну сумлінну працю та значні здобутки в науково-педагогічній діяльності» (23. 04. 2010 р.); численні Грамоти та Подяки: від Управління освіти департаменту гуманітарної та соціальної політики Львівської міської ради «За творчу співпрацю з освітніми закладами міста» (2011); від дирекції Львівського Будинку Вчителя; від дирекції Львівського обласного Інституту післядипломної педагогічної освіти; від кафедри педпрактики Львівської музичної академії ім. М.В. Лисенка; від Товариств «Просвіта» та осередку ім. К. Малицької Львівського Крайового Т-ва (ЛКТ) «Рідна школа»; від керівників дитячих музичних і загальноосвітніх шкіл міста та району тощо.

Подяки від журі ІІІ-го Міжнародного культури регіонів України фестивалю-конкурсу мистецтв «Самоцвіти Закарпаття»: «За сумлінну та бездоганну працю, плідну педагогічну діяльність, високі досягнення у навчанні та вихованні підростаючого покоління. Вагомий внесок у розвиток культури України» (Україна-Угорщина, м. Хмельницький, червень 2020); також від журі конкурсу «За активну участь у підготовці та проведенні дистанційного міжнародного конкурсу Samosvitu-on line» (Україна – Польща,  червень 2020); від журі Міжнародного багатожанрового фестивалю-конкурсу «Зірки Лагідної Країни»: «За збереження і розвиток  культури регіонів України, творчі здобутки, відданість обраній справі, злагоджену спільну співпрацю, спрямовану на розвиток талановитих дітей та обдарованої молоді» (за підтримки уряду Болгарії, м. Запоріжжя, 2020).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!