Величко Оксана Богданівна

Посада: доцент кафедри музичного мистецтва

Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства

Електронна пошта: oksana.velychko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Музикознавчі дослідження ранньо-класичної  доби, Віденського класицизму, Романтизму. Методика викладання гри на фортепіано, методика викладання музики в школі.

Курси

Публікації

 1. “Виконавські вектори старовинної музики”  Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія мистецтвознавство.  Тернопіль №1 2015 рік (випуск 33) стор.89-93. ISSN 2411-3271.
 2. Риси новаторства педагогічної діяльності Фрідріха Віка” Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. Випуск 16 ч.1.Львів  2015 рік стор. 273-278. ISSN 2078-6794.
 3. Ремінісценції ідей Просвітництва в українському інструментальному виконавстві” Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. випуск 30-31 ч. 2. Івано-Франківськ 2015рік. стор.34-38. ISSN 2411-1007
 4. Музыкальное исполнительство в контексте социокультурных процессов эпохи Просвещения” European Journal of Arts №3. Austria, Vienna 2015  стр. 13-16 ISSN 2310-5666.
 5. Творчий портрет Йозефа Умштатта” Українська музика: науковий часопис. № 3-4. (33-34) Львів 2019 рік. стор.101-107 ISSN 2224-0926.DOI: 33398/2224-0926.
 6. Творчий доробок старовіденських класиків в історичній ретроспективі”.Cхідноєвропейський історичний вісник. Випуск 16. Дрогобич 2020 рік. Стор. 28-35 Web of Sience (ICV 2016-50,70; 2017-71,75;2018-86,66). У співавторстві з професором Б. Якимовичем .
 7. Величко О.Б. Історичні рефлексії «Досвід ґрунтовної скрипкової школи» Леопольда Моцарта як джерело формування ерудиції музиканта – виконавця ⁄ О.Б. Величко ⁄⁄ Українська культура минуле сучасне шляхи розвитку. Наукові записки. Випуск 16. Том 1. – Рівне 2010. – 135с.
 8. Величко О.Б. Вольфганг Амадей Моцарт як втілення феномену вундеркінда ⁄ О.Б. Величко ⁄⁄  Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. – Тернопіль: НПУ імені В.Гнатюка та НМАУ імені П.Чайковського, 2010. – 61с.
 9. Величко О. Б Музично – естетичні погляди Й. В. Гете / О. Б. Величко ⁄⁄ Музична освіта ХХІ століття: тенденції, проблеми та інновації : матеріали другої міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 5-літтю створення кафедри музичного мистецтва, Львів 19 травня 2010 р. – Львів : «Сполом», 2011. – С. 92.
 10. Величко О.Б.  Ніколо Паганіні – віртуоз-новатор доби романтизму ⁄ О.Б. Величко ⁄⁄ Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. – Тернопіль: НПУ імені В.Гнатюка та НМАУ імені П.Чайковського, 2011. – 39с.
 11. Хрестоматії музичних творів М. Лемішка, В. Кваснєвського, А. Шепеля, навчально – методичний посібник «Деякі аспекти формування виконавської майстерності вчителя музики на основі вивчення клавірної творчості Й. С. Баха», Львів 2008. (рекомендований до друку вченою радою факультету культури і мистецтв Львівського національного університету  ім. Івана Франка.),
 12. Навчально – методичний посібник Організація процесу сприймання на уроці музики в загальноосвітній школі», посібник отримав гриф міністерства освіти і науки України 2011 року.

Біографія

В 1977р. закінчила Львівську державну консерваторію ім. М.Лисенка за спеціальністю фортепіано, соліст камерного ансамблю (клас професора Крих. Л.Ю). Після закінчення працює у Львівському музично – педагогічному училищі ім. Ф. Колесси на посаді концертмейстера та викладача, після реорганізації в Педагогічному коледжі ЛНУ ім. Івана Франка. Брала участь у багатьох конкурсах виконавців на духових інструментах, як концертмейстер і нагороджена дипломом за професійне виконання конкурсної програми в місті Чернівцях в 2002р. З 2006 працює на кафедрі музичного мистецтва на посаді асистента. ЇЇ випускники працюють у різних містах України.

Творчий та науковий доробок:

Організовує і проводить тематичні концерти фортепіанної музики. Займається науковою роботою, виступає з доповідями на науковий конференціях:

1. «Формування чуття ритму в класі фортепіано студентів музично – педагогічних закладів».

2. «Розвиток технічних піаністичних навичок у росту фахової майстерності майбутнього вчителя музики».

3. «Роль читання з аркуша у розвитку професійної підготовки вчителя музики».

4. Третя міжнародна наукова конференція до 350-ліття ЛНУ ім. Івана Франка «Педагогічна іноватика в музичній освіті» (Львів, 10 жовтня 2011 р.). – «Вплив виконавської творчості Ф. Шопена на формування польської фортепіанної школи».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!