Величко Оксана Богданівна

Посада: доцент кафедри музичного мистецтва

Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства

Електронна пошта: oksana.velychko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Музикознавчі дослідження ранньо-класичної  доби, Віденського класицизму, Романтизму. Методика викладання гри на фортепіано, методика викладання музики в школі.

Курси

Публікації

 1. Величко О. Б Музично – естетичні погляди Й. В. Гете / О. Б. Величко ⁄⁄ Музична освіта ХХІ століття: тенденції, проблеми та інновації : матеріали другої міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 5-літтю створення кафедри музичного мистецтва, Львів 19 травня 2010 р. – Львів : «Сполом», 2011. – С. 92.
 2. Величко О. Б. Навчально-методична праця Леопольда Моцарта “Versuche grundlische Violinschule’’-Auspurg: gedruk bei Johan Jacob Lotter,1756 крізь призму просвітницького руху/Величко О. Б.// Актуальні питання культурології.Альманах наукового товариства “Афіна” Випуск 10.  том II.- Рівне 2010. 127-130.
 3. Величко О.Б. Вольфганг Амадей Моцарт як втілення феномену вундеркінда ⁄ О.Б. Величко ⁄⁄  Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. – Тернопіль: НПУ імені В.Гнатюка та НМАУ імені П.Чайковського, 2010. – 61с.
 4. Величко О.Б. Історичні рефлексії «Досвід ґрунтовної скрипкової школи» Леопольда Моцарта як джерело формування ерудиції музиканта – виконавця ⁄ О.Б. Величко ⁄⁄ Українська культура минуле сучасне шляхи розвитку. Наукові записки. Випуск 16. Том 1. – Рівне 2010. – 135с.
 5. Величко О. Б. Виконавський геній Ф.Шопена та Ф.Ліста крізь призму романтизму  О. Б. Величко // Музикознавчі студії. Інститут мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та національної музичної академії України імені П.І.Чайковського. – Луцьк, 2011. – Випуск 8. – С. 87-93.
 6. Величко О.Б.  Ніколо Паганіні – віртуоз-новатор доби романтизму ⁄ О.Б. Величко ⁄⁄ Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. – Тернопіль: НПУ імені В.Гнатюка та НМАУ імені П.Чайковського, 2011. – 39с.
 7. Навчально – методичний посібник Організація процесу сприймання на уроці музики в загальноосвітній школі», посібник отримав гриф міністерства освіти і науки України 2011 року.
 8. Величко О. Б. Музично-виконавська діяльність епохи Просвітництва / О. Б. Величко // Львівсько − Ряшівські Наукові Зошити. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – № 1 – С. 213-217.
 9. Величко О. Б. Методическое обеспечение ведущих центров инструментально-исполнительского профессионализма Восточной Галиции и Буковины / О. Б. Величко // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Научно-теоретический и прикладной журнал. – Тамбов: Грамота, 2014. – № 2(40). – В 2-х ч.: Ч. І. – С. 35-39.   ISSN 1997-292Х. .
 10. Величко О. Б. Ретроспективний дискурс інструментального виконавства на Західній  Україні в кінці 19 на початку 20 століття./ О. Б.Величко//Українська культура минуле сучасне шляхи розвитку. Наукові записки. Випуск 20. Том1-Рівне 2014. Стор.52-56.
 11. Величко О. Б. Просвітництво як виразник новітніх форм публічного концертування. /О.Б.Величко// Музикознавчі студії інституту мистецтв східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Збірник наукових праць. Випуск 13. Луцьк 2014. Стор.4-13.
 12. Величко О. Б. Досвід ґрунтовної скрипкової школи Леопольда Моцарта у дзеркалі епохи Просвітництва. /О.Б.Величко// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія мистецтвознавство  випуск №2 .-Тернопіль 2014. Стор.147-153.
 13. Риси новаторства педагогічної діяльності Фрідріха Віка” Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. Випуск 16 ч.1.Львів  2015 рік стор. 273-278. ISSN 2078-6794.
 14. Ремінісценції ідей Просвітництва в українському інструментальному виконавстві” Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. випуск 30-31 ч. 2. Івано-Франківськ 2015рік. стор.34-38. ISSN 2411-1007
 15. “Виконавські вектори старовинної музики”  Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія мистецтвознавство.  Тернопіль №1 2015 рік (випуск 33) стор.89-93. ISSN 2411-3271.
 16. Музыкальное исполнительство в контексте социокультурных процессов эпохи Просвещения” European Journal of Arts №3. Austria, Vienna 2015  стр. 13-16 ISSN 2310-5666.
 17. Величко О. Б. Навчально-методичний посібник “Виконавські аспекти клавірної музики Й. С. Баха” Львів. 2016.  ЛНУ імені Івана Франка. 68 стор.
 18. Величко О. Б. Навчально-методичний посібник “Постановка голосу: методика творчої взаємодії студента і концертмейстера” Львів . 2018 ЛНУ імені Івана Франка. 84 стор.
 19. Творчий портрет Йозефа Умштатта” Українська музика: науковий часопис. № 3-4. (33-34) Львів 2019 рік. стор.101-107 ISSN 2224-0926.DOI: 33398/2224-0926.
 20. Творчий доробок старовіденських класиків в історичній ретроспективі”.Cхідноєвропейський історичний вісник. Випуск 16. Дрогобич 2020 рік. Стор. 28-35 Web of Sience (ICV 2016-50,70; 2017-71,75;2018-86,66). У співавторстві з професором Б. Якимовичем .
 21. Величко О. Б. Виконавські засади Віденської фортепіанної школи у діяльності Й. Н. Гуммеля та К. Черні. Актуальні питання гуманітарних наук. Випуск 34. Дрогобич  2020. Т. 1. Стор. 44-49. У співавторстві з асист. Маковецькою І. Г.

Офіційний опонент здобувача наукового ступеня кандидата мистецтвознавства Тонгайзер – Воєводіної О. В. за спеціальністю 17.00.03  Музичне мистецтво,  2016 р. ЛНМА імені М. Лисенка «Спадкоємність традицій Ф. Ліста в угорській фортепіанній школі другої половини XX- початку  XXI ст.» (на прикладі діяльності дебреценських піаністів.)

Відбула стажування та читала лекції „Epoka Marii Teresy i twórczość klasyków starowiedeńskich”, „Twórczy portret Jozefa Umsztatta” на кафедрі музикології Вроцлавського Університету, Республіки Польщі з 2-15. 03. 2020 р.

Тези конференцій:

 • Величко О. Б. Синергія діяльності студента-вокаліста і концертмейстера на заняттях постановки голосу. Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції «У ДІАЛОЗІ З МУЗИКОЮ». 30 -1 травня 2020. Ужгород. Стор.129-131.
 • Величко О. Б. Деякі аспекти геніальності. Multidisciplinäre Forschung: Perspektiven, Probleme und Muster. 9 April 2021.Wien, Republik Österreich. Band 2. S.137-139

Біографія

В 1977р. закінчила Львівську державну консерваторію ім. М.Лисенка за спеціальністю фортепіано, соліст камерного ансамблю (клас професора Крих. Л.Ю). Після закінчення працює у Львівському музично – педагогічному училищі ім. Ф. Колесси на посаді концертмейстера та викладача, після реорганізації в Педагогічному коледжі ЛНУ ім. Івана Франка. Брала участь у багатьох конкурсах виконавців на духових інструментах, як концертмейстер і нагороджена дипломом за професійне виконання конкурсної програми в місті Чернівцях в 2002р. З 2006 працює на кафедрі музичного мистецтва на посаді асистента. ЇЇ випускники працюють у різних містах України.

Творчий та науковий доробок:

Організовує і проводить тематичні концерти фортепіанної музики. Займається науковою роботою, виступає з доповідями на науковий конференціях:

1. «Формування чуття ритму в класі фортепіано студентів музично – педагогічних закладів».

2. «Розвиток технічних піаністичних навичок у росту фахової майстерності майбутнього вчителя музики».

3. «Роль читання з аркуша у розвитку професійної підготовки вчителя музики».

4. Третя міжнародна наукова конференція до 350-ліття ЛНУ ім. Івана Франка «Педагогічна іноватика в музичній освіті» (Львів, 10 жовтня 2011 р.). – «Вплив виконавської творчості Ф. Шопена на формування польської фортепіанної школи».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!