Методика викладання музичних дисциплін в закладах освіти

Тип: Нормативний

Кафедра: музичного мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит
105Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Дубровний Т. М.КМО-1м
1032доцент Дубровний Т. М.КМО-1м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916КМО-1мдоцент Дубровний Т. М., Величко О. Б.
1016КМО-1мдоцент Дубровний Т. М., Величко О. Б.

Опис курсу

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні:

  • знати основні методики та методи, які використо­вуються в українській та зарубіжній музичній педагогіці; знати історію формування та розвитку музичної педагогіки в Україні та світі; теоретичні та практичні засадничі цілі сучасної музично-теоретичної та педагогічної думки; знати історію української та зарубіжної музичної педагогіки;
  • вміти володіти основними методами викладання музично-теоретичних дисциплін;  володіти фортепіано як основним дидактичним інструментом при викладання теоретичних курсів; володіти сучасними засобами навчання, комп’ютерними технологіями; створювати навчальні програми, писати та редагувати науково- методичні праці, вести творчі дискусії, використовувати новинки сучасної української та світової музикознавчої думки.

Рекомендована література

Основна література:
1. Авдієвський А. Т., Болгарський А. Г., Гадалова І. М. Проект програми з музики для середньої загальноосвітньої школи та позакласної роботи: 5-8 класи / А.Т. Авдієвський, А.Г. Болгарський, І.М. Гадалова. – К.: Освіта, 1993.
2. Авдієвський А. Т., Болгарський А.Г., Гадалова І. М.Жофчак З.З. Програми з музики для середньої школи та позакласна робота з музики в 1-4 класах / А.Т. Авдієвський, А.Г. Болгарський, І.М. Гадалова, З.З. Жофчак. – К.: Освіта, 1994.
3. Антонець Н.П. Спілкування на уроці музики. – Дрогобич 2002
4. Величко О. Б. Організація сприймання на уроці музики в загальноосвітній школі. – Львів 2011.
5. Гурин О.М, Назар Л.Й. Програма з музики для 1-8 класів загальноосвітньої школи / О.М. Гурин, Л.Й. Назар. – Львів: Пролог, 1999.
6. Лобова О. В. Музика 2 клас / О.В. Лобова. – К.: Школяр, 2003.
7. Лобова О. В. Музика 3 клас/ О.В. Лобова. – К.: Школяр, 2004.
8. Лобова О. В. Музика 4 клас/ О.В. Лобова. – К.: Школяр, 2004.
9. Лужний В. М. Музика 1 клас / В.М. Лужний. – К.: Педагогічна думка, 2001.
10. Макарова А. Г. Розвиток адекватного сприймання музики у молодших школярів. – Київ. 2004.
11. Мистецька освіта в Україні: проблеми теорії і практики.-Київ.2014.
12. Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва. – Київ. 2008.
13. Падалка Г. М. Учитель, музика, діти.-Київ.-1982.
14. Печерська Е. П. Уроки музики в початкових класах / Е.П. Печерська.
– К.: Либідь. 2001.
15. Проблеми і перспективи розвитку мистецької освіти в Україні. Матеріали третьої науково-практичної конференції. – Вінниця 2009.
16.Ростовський О.Я., Марченко Р.О., Хлебнікова Л.О., Бервецький 3.Т. Програми та поурочні методичні розробки для середніх загальноосвітніх шкіл. Музика 1-4 класи. Музика 5-8 класи / О.Я. Ростовський, Р.О. Марченко, Л.О. Хлебнікова, 3.Т. Бервецький. – К.: Перун, 1996.
17. Ростовський О. Я. Теорія і методика музичної освіти. – Тернопіль, 2011.
18. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві / В.О. Сухомлинський. – К.: Рад.школа, 1988.
19. Тайнель Е. З. Теорія і практика загального музичного виховання за методом відносної сольмізації. – Львів. 2001
20.Тайнель Е. З. Методика викладання музики в старших класах загальноосвітньої школи. – Дрогобич. 2001.
21. Черкасов В. Ф. Теорія і методика музичної освіти. Кіровоград.- 2014.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус