Новосад-Лесюк Христина Назарівна

Посада: асистент кафедри театрознавства та акторської майстерності

Електронна пошта: khrystyna.novosad@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org.

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

музика в драматичному театрі, історія театрального Львова, музичний театр, постать композитора в драматичному театрі

Курси

Публікації

Статті у фахових виданнях:

 1. Новосад Х. Проблеми творчої та організаційно-практичної діяльності композитора драматичного театру в осмисленні Олександра Радченка // Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. Вип. 34. Київ : Міленіум, 2018. С. 222-230.
 2. Новосад-Лесюк Х.Н. Композитори в драматичних театрах Львова середини ХХстоліття: біографічний аспект // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: мистецтвознавство. Випуск 40. Тернопіль, 2019. С. 198-204.
 3. Новосад-Лесюк Х.Н. Музика як складова образу вистави в доробку Львівського драматичного театру імені М. Заньковецької (кінець 1940-их 1950‑ті рр.) // Lwowsko-Rzeszowskie zeszyty naukowe. № 6. Lwow – Rzeszow, 2020. S. 134-143.
 4. Новосад-Лесюк Х.Н. Музика до дитячих вистав Львівського театру юного глядача ім. М. Горького повоєнного десятиліття // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого: Збірник наукових праць. Київ, 2021 р. Вип. 27/28. С. 80-87.
 5. Новосад-Лесюк Х. Н. Становлення жанру мюзиклу на львівській сцені (1986-1990). International scientific journal “Grail of Science”. Wien-Vinnytsa, 2021. №11. С. 605-609. (Index Copernicus)

Статті у інших виданнях України:

 1. Новосад Х. «Я ніби багато прожила, а насправді – дуже мало…» // Аудиторія. 2013. 14-20 березня. № 8 (2808). С. 16: іл.
 2. Сікорський В. «Ставити те, що подобається, те, що близьке» / із з.д.м. України, режисером НАУДТ ім. М. Заньковецької Вадимом Сікорським розмовляла Христина Новосад // Аудиторія. 2013. 28 лютого-6 березня. № 6 (2806). С. 18: фото.
 3. Юхницький Я. Уроки акторської майстерності від Януша Юхницького / з н.а.України, актором НАУДТ ім. М. Заньковецької Я. Юхницьким розмовляла Христина Новосад // Аудиторія. 2013. 21-27 лютого. № 5 (2805). С. 15: фото.

Підготовка до друку театрознавчих видань:

 1. Театр: історія, теорія, практика // Збірник статей. Переклад з пол. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2013. 204 с. (створення приміток від редакції)
 2. Богдан Антків – лицар галицької сцени // Львів:  Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2013. 184 с. (укладання додатку)

Участь у конференціях та публікація тез:

 1. «… Живу в тональності Ля-бемоль мінор!» Заньківчанин Олександр Радченко про працю композитора в драматичному театрі // Мистецтво та шляхи його осмислення в дослідженнях молодих науковців: Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-творчої конференції студентів та аспірантів (Харків 21-22 березня 2013р.). ХНУМ імені І.П. Котляревського. С. 51-53.
 2. Творчий портрет композитора Олександра Радченка // Мистецтво та шляхи його осмислення в дослідженнях молодих науковців ХV Міжнародна науково-творча конференція студентів та аспірантів (Харків 15-16 березня 2015р.). ХНУМ імені І.П. Котляревського.
 3. Особливості роботи композитора в українському драматичному театрі (на матеріалах теоретичного доробку Олександра Радченка (1894-1975)) // Мистецька культура: історія, методологія: тези доповідей Міжнародної наукової конференції (Львів, 27 листопада 2015 р.). НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника, Ін-т досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів, Музично-меморіальний музей С. Крушельницької у Львові. С. 107-110.
 4. Українська народна пісня як основа музичного вирішення Олександра Радченка у виставі «Украдене щастя» Івана Франка на сцені Театру ім. М. Заньковецької (1940) // Мистецька культура: історія, методологія: тези доповідей Міжнародної наукової конференції (Львів, 25 листопада 2016 р.). НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника, Ін-т досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів, Музично-меморіальний музей С. Крушельницької у Львові. С. 122-125.
 5. Театральний досвід композитора Володимира Івасюка // Мистецька культура: історія, методологія: тези доповідей Міжнародної наукової конференції (Львів, 24 листопада 2017 р.). НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника, Ін-т досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів, Музично-меморіальний музей С.Крушельницької у Львові. С. 168-171.
 6. До сценічної історії прапрем’єри «Фауст і смерть» О. Левади у Львівському театрі ім. М. Заньковецької (1960) // Вибрані матеріали науково-практичних конференцій пам’яті театрознавця Євгенія Русаброва (2014-2018). Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського. Харків. С. 133-142.
 7. Іван Григорович Озаркевич (1795-1854) – фундатор українського театру в ХІХст. в Галичині // Матеріали Обласної науково-теоретичної конференції «Діяльність родини Озаркевичів у суспільно-культурному та музичному житті Галичини ХІХ-ХХ століть (Львів, 5 лютого 2018 р.). Міністерство культури України, Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації, Методичний кабінет навчальних закладів культури і мистецтв. С. 5-14.
 8. Специфіка роботи завідувача музичної частини драматичного театру в осмисленні Олександра Радченка // Сучасні дослідження в галузі культури і мистецтва: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 26 квітня 2018 р.). Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпнека-Карого. С.54-57.
 9. Музика А.Кос-Анатольського до вистав драматичного театру: до проблеми поширення творчого доробку композитора // Мистецька культура: історія, методологія: тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 30 листопада 2018 р.). ЛННБ України ім. В. Стефаника, Ін-т досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів, Музично-меморіальний музей С. Крушельницької у Львові. С. 164-168.
 10. Використання фольклорних джерел у творчості А. Кос-Анатольського для драматичного театру // Мистецька культура: історія, методологія: тези доповідей VII Міжнародної наукової конференції (Львів, 30 вересня 2019 р.). НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника, Ін-т досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів. С. 121-123.
 11. Музика у львівських драматичних театрах другої половини ХХ століття: до огляду літератури // Видавничий рух в Україні: середовища, артефакти: доповіді та повідомлення Міжнародної наукової конференції (Львів, 24-25 жовтня 2019р.). НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника. С. 160-161.
 12. Мюзикл на сцені Львівського російського драматичного театру Радянської Армії ПрикВО (1987-1988): особливості втілення жанру // Мистецька культура: історія, методологія: тези доповідей VIIІ Міжнародної наукової конференції (Львів, 20 листопада 2020 р.). НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника, Ін-т досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів. С. 157-159.
 13. Театральна критика про музику до вистав львівських театрів (1945-1955) // Видавничий рух в Україні: середовища, артефакти: доповіді та повідомлення ІІ Міжнародної наукової конференції (Львів, 29 жовтня 2021р.). НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника. С. 157-159.

Виступи на конференціях:

 1. Олександр Радченко – завідувач музичної частини Театру ім. М. Заньковецької (1930-1968) – Всеукраїнська науково-практична конференція «Національному академічному українському драматичному театру ім. М. Заньковецької 100 років (Львів, 17-18 листопада 2017 р.).
 2. Театральний композитор Ізидор Вимер (харківські сторінки біографії)– Науково-практична конференція пам’яті Євгенія Русаброва «Театральне мистецтво та виклики часу» (Харків, 23-24 лютого 2018 р.).
 3. Театральний композитор Ізидор Вимер (львівський період творчості) – Засідання Театрознавчої комісії Наукового товариства ім. Т. Шевченка (Львів, 5 березня 2018 р.).
 4. До реконструкції творчого шляху театрального композитора Ізидора Вимера – ХVІІІ Міжнародна науково-творча конференція студентів та аспірантів «Мистецтво та шляхи його осмислення в дослідженнях молодих науковців» (Харків, 22-23 березня 2018 р.).
 5. Музика до вистав Львівського театру юного глядача ім. М. Горького: вікові особливості глядача– Засідання Театрознавчої комісії Наукового товариства ім. Т. Шевченка. ІІІ Всеукраїнські наукові читання пам’яті академіка НАМ України Р. Пилипчука. (Львів, 26 лютого 2021 р.)
 6. «Мюзикл на сцені Львівського театру юного глядача ім. М. Горького (1986–1990)» – Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Українське мистецтво, культура, освіта: актуальні проблеми, тенденції та перспективи розвитку» (Івано-Франківськ, 25–28 травня 2021 р.)
 7. Перші мюзикли у Львові (1986-1990): до історії постановок – Звітна конференція Львівського національного університету ім. І. Франка за 2021 р. (Львів, 7 лютого 2022 р.)

 

Біографія

Народилася 9 травня 1993 р. в місті Львові.

З 2010 по 2015 рр. навчалася у Львівському національному університеті ім. І. Франка на факультеті культури і мистецтв за спеціальністю «Театральне мистецтво (Театрознавство)». Захистила дипломну роботу на тему: «Творча та теоретична спадщина композитора Олександра Радченка» та здобула кваліфікацію «Магістр мистецтва. Театрознавець».

З 2010 по 2014 рр. навчалась у Дрогобицькому державному музичному училищі ім. В. Барвінського по класу сопілки та здобула кваліфікацію «Артист оркестру, ансамблю, викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів».

2014–2016 рр. – здобувач Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Музичне мистецтво», кваліфікація «Вчитель музичного мистецтва».

2017-2021 рр. – аспірантка Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, кафедра театрознавства. Тема дисертації – «Музика у виставах драматичних театрів Львова другої половини ХХ ст.: типологічний аспект».

З 2018 р. членкиня Наукового товариства ім. Т. Шевченка (Театрознавча комісія),

з 2021 р. членкиня Національної спілки театральних діячів України.

Проекти

Учасниця Міжнародного молодіжного форуму національного проекту «World Heritage» за підтримки Міністерства культури України під егідою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО з  дослідженням – «Забутий скарб: театр графа Скарбека».

У 2018 р. провела низку лекцій для вчителів загальноосвітніх шкіл у рамках проєкту «Театральна педагогіка» Навчально-методичного центру освіти м. Львова.

Нагороди

Академічна стипендія Президента України (2019-2020 н.р.)

Стипендія Президента Українии для молодих письменників та митців в галузі музичного, театрального, естрадно-циркового та кіномистецтва (2021,  2022).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!