Кафедра театрознавства та акторської майстерності

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Новини

Кафедра театрознавства та акторської майстерності заснована 9 квітня 1999 р. з ініціативи ректора Університету, доктора фізико-математичних наук, професора Івана Олександровича Вакарчука та за активної підтримки декана філологічного факультету проф. Т. Салиги. У низці інтерв’ю ректор обґрунтував доцільність відкриття творчої кафедри в класичному університеті. Розглядаючи це питання в контексті проблеми „двох культур”, ректор уважав за можливе об’єднати в єдиному просторі Університету людей мистецтва та науки, „щоб кожен нурт, кожна течія, живучи окремо, збагачувалась від взаємних спостережень творчої та інтелектуальної дійсності”.

Кафедру театрознавства та акторської майстерності очолив народний артист України, академік Національної академії мистецтв України, професор Богдан Козак. 1999 р. розпочато підготовку студентів напряму «Мистецтво» за спеціальністю «Театральне мистецтво» за спеціалізаціями «Акторське мистецтво» та «Театрознавство». Нині кафедра готує фахівців з цих двох спеціалізацій за ОР Бакалавр та ОС Магістр у рамках спеціальності 026 Сценічне мистецтво. За час своєї двадцятилітньої діяльності випущено понад 200 фахівців у царині акторської майстерності та театрознавства. Сьогодні вони працюють у професійних театрах Львова, Києва та інших міст України, займаються  журналістикою у ЗМІ,  очолюють мистецькі навчальні заклади, навчаються в аспірантурі, викладають на рідній кафедрі. Наші студенти походять з усієї України, в останні роки особливо збільшилась кількість студентів зі Сходу України. Цьому сприяє добра репутація кафедри, заснована на фаховості науково-педагогічного персоналі та інноваційності форм і методів навчання.

Кафедра нині – це великий педагогічний колектив, складений із практиків сцени,  істориків театру й театральних критиків: усього 29 осіб. Серед  них – провідні актори української сцени, лауреати Національної премії ім. Т. Шевченка завідувач кафедри Богдан Козак, народні й заслужені артисти та заслужені діячі мистецтв України, що працюють на посадах професорів та доцентів (Таїсія Литвиненко, Олександра Гуменецька, Олена Баша, Галина Воловецька, Олексій Кравчук, Юрій Чеков, Жанна Сатарова, Олена Крилова  та ін.), кандидати мистецтвознавства, доценти Майя Гарбузюк, Світлана Максименко, Галина Когут, Юрій Ямаш. Якщо керівники мистецьких курсів – провідні і добре знані актори львівських театрів, то театрознавці відомі не лише як історики театру, а й як критики, експерти, залучені до журі чисельних всеукраїнських та закордонних фестивалів. Так, М. Гарбузюк та С. Максименко були експертами І-го та ІІ–го Всеукраїнського фестивалю-премії «ГРА» у 2018 та 2019 рр. С. Максименко є незмінним членом журі фестивалів «Мельпомена таврії» (Херсон), «Марія» (Київ), «Коломийські представлення» (Коломия) та ін. М. Гарбузюк неодноразово очолювала журі фестивалю на здобуття Вищої театральної премії Придніпров’я «Січеславна», брала участь у роботі Міжнародного Шекспірівського фестивалю  м. Крайова (Румунія, 2018), цього року обрана експертом Українського культурного фонду в секторі аудіовізуального мистецтва.

Кафедра театрознавства та акторської майстерності співпрацює з навчальними закладами відповідного профілю, налагоджує тісні зв’язки з мистецькими, науковими, творчими центрами та установами як в Україні, так і за її межами. Зокрема, укладено угоду про співпрацю з Київським державним університетом театру, кіно та телебачення ім. І.Карпенка-Карого (обмін студентами, викладачами, навчально-методичною і науковою літературою), Харківським національним університетом мистецтв ім. І. Котляревського. Угода Університету з Міжнародною школою гуманітарних наук Східної і Центральної Європи (Польща), Університетом у м. Вроцлаві, Ягеллонським університетом у Кракові дає змогу студентам-театрознавцям щороку навчатися у Варшаві, Кракові, Вроцлаві. Тісна співпраця налагоджена з Британською радою у Львові, Українсько-австрійським бюро кооперації в науці, освіті та культурі у Львові. До викладання залучаються Фулбрайтівські стипендіати, зокрема, історик театру зі США Мейгіл Фавлер (2019). Для постановок дипломних вистав запрошуються закордонні режисери, наприклад, завідувач кафедри театру Нью-Йоркського Міського Університету Сет Баумрін (2016–2017). Зі студентами працюють молоді фахівці з перформативних мистецтв із зарубіжних навчальних закладів, зокрема, магістрантка Празької театральної академії Анастасія Торос (2017).

Випускники спеціалізації «Сценічне мистецтво (акторська майстерність)» отримують фах актора драматичного театру і кіно. Майбутніх фахівців-акторів кафедра готує за принципом творчих майстерень, згідно з яким кожний акторський курс веде провідний майстер котрогось із львівських театрів. Між Університетом та театрами Львова: Національним академічним українським драматичним театром ім. Марії Заньковецької, Львівським академічним театром імені Леся Курбаса, Першим академічним українським театром для дітей та юнацтва, Львівським академічним обласним театром ляльок, Львівським академічним театром естрадних мініатюр «І люди, і ляльки» утворено навчально-виробничі комплекси. На базі вищезгаданих театрів проводиться викладання основних фахових дисциплін, як “Майстерність актора” та „Сценічна мова”, відбувається виробнича практика, готуються курсові та дипломні вистави. Існує також практика уже з першого року навчання залучати студентів до участі у виставах діючих репертуарів театрів: майбутні актори беруть участь у масових сценах, особливо здібним та старанним  доручають окремі ролі. Це дає студентам можливість професійно зростати у театрі, пізнавати його зсередини, психологічно готуватись до майбутньої роботи, перебуваючи у колі акторів театру, переймати професійні навички.

До циклу фахових належать передовсім дисципліни, викладання яких має практичний характер: „Майстерність актора”, „Фізичне виховання (тренінг)”, „Сценічна мова”, „Танець”, „Сольфеджіо”, „Вокал”, „Хор”, „Музичний інструмент”, „Сценічний рух”, „Сценічний бій (фехтування)”, „Грим”, а також низка теоретичних дисциплін: „Історія зарубіжного театру”, „Історія українського театру”, „Історія української літератури”, „Історія світової літератури”, „Орфоепія української мови”, „Історія  музики”, „Історія образотворчого мистецтва та архітектури”, „Теорія драми”, „Історія і теорія кіномистецтва”, „Східний театр”,  „Історія театрального костюма”, „Сучасний європейський театр”,  „Психологія творчості” та ін.

За спеціалізацією „Сценічне мистецтво (театрознавство)” кафедра готує істориків, критиків, експертів, менеджерів театру. Вперше в Україні фахову театрознавчу (як, до речі, й акторську) освіту вписано в університетський стандарт, що знайшло свій вияв у високому рівні освоєння загальноосвітніх дисциплін, а також у підвищеній увазі до наукових студій, зокрема історичних. У фокусі студентських досліджень – великий за обсягом  і водночас малодосліджений пласт театральної спадщини Львова та Західної України, що надає студентським роботам актуальності й наукової ваги. Студенти вивчають фахові дисципліни: „Вступ до театрознавства”, „Історія українського театру”, „Історія зарубіжного театру”, „Історія театральної критики”, „Театрознавство”, „Теорія драми”, „Історія світової літератури”, „Історія української літератури”, „Основи режисури та акторської майстерності”, „Сценографія”, „Історія театрального костюма”,  „Музика в театрі” , „Історія музичного театру”, „Історія музики”, „Театр ляльок”, „Історія і теорія кіномистецтва”, „Історія  образотворчого мистецтва та архітектури”, „Культура мови”,  „Основи бібліографії”, „Психологія творчості”, „Наукові методи дослідження”, „Східний театр”, „Сучасний український театр: постаті і проблеми”, „Антична культура і сучасність”, „Сценарне мистецтво”, „Робота на радіо і телебаченні”, «Сучасні контексти театрально-критичного процесу». З метою розвитку сучасних методологічних підходів та дослідницьких інструментів запроваджено нові дисципліни: «Антропологія театру», «Інтегральний театр», «Постколоніальні студії в театрознавстві».

Кафедра театрознавства провадить фундаментальні системні дослідження з історії театру Галичини ХІХ – першої половини ХХ ст., формуючи у цих територіальних і хронологічних рамках поточні наукові теми, проблеми, завдання. Викладачі кафедри працюють над кількома дисертаційними дослідженнями, теми яких пов’язані із проблематикою пограниччя театральних культур. У доробку викладачів – монографії («Український театр у Львові в період німецької окупації (1941-1944)» С. Максименко, 2015; «Образ України у польському театральному дискурсі ХІХ століття: стратегії та форми реперезентації» М. Гарбузюк, 2018), інші видання («Театральна етика. Формування особистості актора : хрестоматія», 2016; «Українська сцена у полікультурному просторі Ав­стро-Угорщини (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.). Хрестоматія. За матеріалами австрійської німецькомовної преси»,  2017).

Видавнича діяльність є одним із пріоритетних напрямів роботи кафедри і скерована насамперед до забезпечення освітнього процесу навчально-методичними матеріалами. Зважаючи на молодість кафедри та поступовість формування її науково-дослідницького потенціалу, стратегічним напрямом упродовж двох десятиліть залишався друк перекладів найвідоміших закордонних та вітчизняних праць в галузі історії та теорії театру, з питань акторської майстерності, етики. Загальна кількість таких видань сягнула майже сорока назв – і сьогодні це справжня бібліотека, якою активно послуговуються студенти та викладачі кафедри. Видано також понад п’ятдесят номерів єдиного в Україні «товстого» театрознавчого журналу «Просценіум», який кафедра видає від 2001 року. На сторінках журналу в окремій рубриці «Перші студії» отримують право перших публікацій студенти не лише Франкового університету, а й інших ВЗО з України та з-за кордону. Журнал слугує міцем проведення студентської практики для студентів театральних вишів з усієї України.

Викладачі кафедри творчих професій – актори і режисери, співаки і музиканти, артисти танцю –  беруть безпосередню участь у мистецькому житті міста і країни, а також долучаються до мистецьких проектів Університету, як наприклад, святкування Дня Університету, Шевченківських вечорів, вшанування визначних дат української історії та роковин визначних діячів минулого тощо. Творчу роботу студентів кафедри репрезентує передовсім діяльність студентів акторського відділення. Уже під час навчання багато студентів беруть участь у виставах львівських театрів, до репертуарів яких включають найкращі студентські курсові та дипломні роботи. Так, на сцені Першого академічного українського театру для дітей та юнацтва з успіхом йде вистава «Диплом», здійснена випускником кафедри Сашком Брамою  за участю студентів акторського відділення, що навчаються на базі цього театру. Далеко поза межами Університету відомий гурт «Ягоди», у складі якого – студентки та викладачка 5-го курсу акторського відділення З. Дибовська.

Студенти-актори систематично беруть участь у Всеукраїнських конкурсах професійних читців, здобуваючи нагороди та дипломи лауреатів. Нещодавно команда КВК, у складі якої були студенти-актори 5-го курсу, стала переможцем загальноуніверситетського конкурсу. Силами студентів та викладачів кафедри проводиться щорічна студентська наукова театрознавча конференція, яка від 2016 року стала Міжнародною. Студенти-театрознавці є неозноразовими учасниками інших наукових вітчизняних та закордонних театрознавчих форумів.

Перші випускники кафедри (Юрій Хвостенко, Андрій Сніцарчук) вже здобули звання заслужений артист України. Імена молодих акторів та їхніх педагогів з’являються у нових українських фільмах (Олег Стефан, Микола Береза, Ярослав Федорчук, Юрій Хвостенко, Олег Онещак, Остап Дзядек). У Польщі завершуються зйомки історичного фільму «Король Ягайло», в якому головну роль виконує наш вихованець Василь Василик. Ще один випусник, Юрій Волинський, після роботи у Національному академічному театрі ім. М. Заньковецької  переїхав до США, продовжив навчання у кінематографічному коледжі Лос-Анжелеса, став членом місцевої профспілки кіноакторів, має перші кінороботи у фільмах, знятих на кіностудіях Голлівуду.

Хочете бути відомим актором? Знаним театральним експертом або дослідником театру? Запрошуємо до нас! З нами цікаво крокувати в успішне майбутнє!

На зображенні може бути: 20 people, including Марічка Романюк, Олекса Кравчук, Олена Баша, Uliana Roj, Світлана Максименко, Anastasia Toros, Maya Harbuzyuk, Yuri Mysak, Мирослава Глушко and 4 others, люди стоять, дерево та на відкритому повітрі

Співробітники

завідувачКОЗАК Богдан Миколайовичзавідувач
професорБАША Олена Петрівнапрофесор
професорБОНКОВСЬКА Олександра-Андріана Богданівнапрофесор
професор (сумісник)ГАРБУЗЮК Майя Володимирівнапрофесор (сумісник)
доцентВОЛОВЕЦЬКА Галина Степанівнадоцент
доцентКОГУТ Галина Володимирівнадоцент
доцентКРАВЧУК Олексій Анатолійовичдоцент
доцентКРИЛОВА Олена Михайлівнадоцент
доцент (сумісник)МАКОВЕЦЬКА Ірина Георгіївнадоцент (сумісник)
доцентМАКСИМЕНКО Світлана Михайлівнадоцент
доцентЦИГАНИК Мирослава Іванівнадоцент
доцентЧМИР Володимир Ярославовичдоцент
доцентЯМАШ Юрій Володимировичдоцент
старший викладачЛАВРЕНТІЙ Роман Ярославовичстарший викладач
старший викладачРОЙ Уляна Володимирівнастарший викладач
асистентБАРТКОВ Дмитро Валерійовичасистент
асистентДИБОВСЬКА Зоряна Василівнаасистент
асистентМАГДЕНКО Катерина Євгенівнаасистент
асистентМИСАК Юрій Орестовичасистент
асистентМОРОЗ Уляна Володимирівнаасистент
асистентНОВОСАД-ЛЕСЮК Христина Назарівнаасистент
асистентПАТРОН Ірина Василівнаасистент
асистентРИБА Галина Олегівнаасистент
асистентРОСА-ЛАВРЕНТІЙ Софія Ігорівнаасистент
асистентТИТАРЕНКО Яна Олександрівнаасистент
асистентЧАБАН Юрій Васильовичасистент

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

 1. Богдан Антків – лицар галицької сцени. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2015.
 2. Станіслав Виспянський: Студії над “Гамлетом”. Переклад з пол. – Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. 152 с.
 3. Гарбузюк М. Образ України у польському театральному дискурсі ХІX століття: стратегії та форми репрезентації. Львів, 2018.
 4. Гвоздєв О. О.: З історії театру і драми / Из истории театра и драмы. Академия, 1923 г. Переклад з рос. Львів, 2008. 200 с.
 5. Григор Лужницький: Український театр. Наукові праці, статті, рецензії: Збірник праць. – Львів: 2003. – Т. 1. Наукові праці. – 344 с.
 6. Григор Лужницький: Український театр. Наукові праці, статті, рецензії: Збірник праць. – Львів: 2004. – Т.2. Статті, рецензії. – 360 с.
 7. Дмитрова Л. Підручна книга з історії всесвітнього театру. Харків, ДВУ, 1929. Репринтне видання.
 8. Життя і творчість Леся Курбаса / [упоряд., наук. ред. Богдан Козак]. Львів ; Київ ; Харків : Літопис, 2012.
 9. Кнебель М. Й. Про дієвий аналіз п’єси і ролі / Кнебель М. Й. / переклад з рос. Є. Стародинової. Львів, 2020. 92 с.
 10. Козак Б. М. Театральні відлуння / Богдан Козак. Львів: Ліга-Прес, 2010. 452 с.
 11. Козачковський Д. Нотатки на сторінках ролей, п’єс і клаптиках паперу. Підручна книжка для акторів та режисерів / Упоряд. Козак Б. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. 96 с.
 12. Макс Райнгардт: Я лише театроман / Max Reinhardt. Ich bin nichts als ein Theatrmann. Briefe, Reden, Aufsätze, Interviews, Gespräche, Auszüge aus Regiebüchern, herausgegeben von Hugo Fetting, Berlin 1989. Переклад з німецької.  ЛНУ ім. І. Франка, 2015.
 13. Максименко С. Український театр у Львові в період німецької окупації (1941–1944). – Львів, 2015. – 328 с. + ілюст.
 14. Bс. Мейєрхольд. МИСТЕЦТВО ТЕАТРУ. Видання друге. Виправлене. Вступна стаття, переклад і впорядкування Б. Козака. Львів, 2015. 64 с.
 15. Паламарчук О. Музичні вистави львівський театрів (1776- 2001). Львів, 2001.
 16. Пансо В. Праця і талант у творчості актора / Вольдемар Пансо. Труд и талант в творчестве актера. Москва: Всероссийское театральное общество, 1972. Переклад з російської. Львів, 2014. 276 с.
 17. Пилипчук Р. Історія українського театру (від витоків до кінця ХІХ ст.) / Ростислав Пилипчук ; Олександр Клековкін (передмова); НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України» ; Львівський національний університет імені Івана Франка, Кафедра театрознавства та акторської майстерності. – Львів : Ви­давництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2019.
 18. Пітер Брук: Жодних секретів. Думки про акторську май­стерність і театр. Переклад з англ.  Львів: 2005.  136 с.
 19. Патріс Паві: Словник театру.  Львів, 2006.  640 с.
 20. Софронова Л. А.: Старовинний український театр / Старинный украинский театр. Переклад з рос. Львів: 2004.  336 с.
 21. Стайн Джон: Сучасна драматургія в теорії та театральній прак¬тиці. Книга 1. Реалізм і натуралізм / Modern drama in theory and practice. Volume 1. Realism and Naturalism. Переклад з англ. І. Босак, О. Дзери, І. Ковальської, Г. Пехник. – Львів: 2003. – 256 с.
 22. Стайн Джон: Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. Книга 2. Символізм, сюрреалізм і абсурд/Modern drama in theory and practice. Volume 2. Symbolism, Surrealism and the Absurd. Переклад з англ. Львів: 2003. 272 с.
 23. Стайн Джон: Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. Книга 3. Експресіонізм та епічний театр/Modern drama in theory and practice. Volume 3. Expressionism and epic theatre. Переклад з англ. Львів: 2004. 288 с.
 24. Cтаніславський К. С.: Робота над роллю (“Ревізор”) Реальне відчуття життя п’єси та ролі (1936–1937). Переклад з рос. – Львів, 2018. 84 с.
 25. Українська сцена у полікультурному просторі Австро-Угорщини (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.). Хрестоматія. За матеріалами австрійської німецькомовної преси / упорядкування та науковий коментар Романа Лаврентія ; переклад з німецької Володимира Кам’янця. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 
 26. Чарнецький С. Історія українського театру в Галичині. Нариси, статті, матеріали, світлини. Львів: Літопис, 2014.  584 с.
 27. Тетяна Степанчикова. Історія єврейського театру у Львові. “Крізь терни – до зірок!”.  Львів: Ліга-Прес, 2005. 376 с.
 28. Театр: історія, теорія, практика. Збірник статей / Problemy teorii dramatu i teatru. Tom 1. Dramat. Tom 2. Teatr. Wybór i opracovanie Janusz Degler. Wrocław, 2003. Переклад з пол. Львів, 2013.  204 с.
 29. Світлана Фесенко. Основи тренінгу і техніки актора театру ляльок. Львів, 2009. 64 с.

 

Театрознавчий журнал “Просценіум”

 

 

Силабуси та робочі навчальні програми курсів

Акторське мистецтво драматичного театру і кіно

Робочі навчальні програми:

Культура сценічного мовлення 

Майстерність актора

Майстерність актора- (магістратура)

Методика викладання сценічного мистецтва

Спортивний танець

Сучасне кіномистецтво (практикум)

Сучасне образотворче мистецтво

Сучасний танець

Сценічна мова

Фіз. виховання (тренінг)

Фольклорно-ритуальні елементи театральної культури світу

Навчальна практика (театрально-ознайомча)

Навчальна практика “Робота над роллю”

Виробнича практика “Підготовка вистави”

Виробнича (переддипломна) практика

Силабуси:

Вокал (2 курс)

Вокал (магістр)

Культура сценічного мовлення

Магістерський семінар

Майстерність актора (магістр)

Історія зарубіжного театру

Історія кіномистецтва

Історія світового театру ХХ ст.

Історія українського театру, 1 курс

Історія українського театру, 2 курс

Історія українського театру, 3 курс

Сучасне кіномистецтво (практикум)

Українська мова за професійним спрямуванням

Шекспір і світова культура

Виробнича (переддипломна) практика

 

Театрознавство

Робочі навчальні програми:

Антропологія театру

Вступ до театрознавства

Дієвий аналіз п’єси і ролі

Знак і символ в театрі

Інтеграційний театр

Іншомовна театральна культура Львова

Історія театральної педагогіки в Україні

Історія українського театру

Лекторська майстерність

Магістерський семінар

Майстерність актора та основи режисури

Методика викладання театрознавчих дисциплін

Основи журналістики

Постколоніальні студії в театрознавстві

Редагування

Робота на радіо і телебаченні

Сценографія

Сучасне кіномистецтво (практикум)

Сучасні контексти театрально-критичного процесу

Театр ляльок

Театральна педагогіка

Театрознавство

Теорія драми

Теорія і практика сучасних напрямків театрально-критичного процесу

Навчальна практика (театрально-ознайомча)

Навчальна театрально-споглядальна практика “Робота помічника режисера”

Навчальна практика “Робота в літературній частині театру”

Виробнича практика “Робота у засобах масової інформації”

Силабуси:

Історія зарубіжного театру, 1 курс

Історія зарубіжного театру, 2 курс

Історія зарубіжного театру, 3 курс

Історія кіномистецтва

Історія театральної критики

Історія театральної критики ХХ ст.

Сучасне кіномистецтво (практикум)

Театральна культура Сходу

Фольклорно-ритуальні елементи в театральній культурі світу

Шекспір і світова культура

Виробнича (управлінська) практика

 

Загальноуніверситетські вибіркові дисципліни:

Історія світового кіномистецтва

Українське поетичне кіно

 

Всеукраїнський семінар з хореографії «Роль транскордонної взаємодії в хореографічному мистецтві: виклики та перспективи»

26.03.2023 | 20:00

Оголошення
06 квітня 2023 року  початок 11:00
Всеукраїнський семінар-практикум з хореографічного мистецтва «Роль транскордонної взаємодії в хореографічному мистецтві: виклики та перспективи»
06 квітня 2023 року Центр творчості дітей та юнацтва Галичини спільно з кафедрою режисури та хореографії факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка проводить Всеукраїнський семінар-практикуму з хореографічного мистецтва «Роль транскордонної взаємодії в хореографічному мистецтві: виклики та перспективи».
Організатори:

Міністерство освіти і науки України.
Центр творчості дітей та юнацтва Галичини
відділ народної хореографії
відділ спорту і туризму
Львівський національний університет імені Івана Франка:
кафедра режисури...

Читати »

Відкритий Всеукраїнський лекторій-семінар Тема лекції: «Фестивалі в процесі творчого розвитку  хореографічного колективу»

24.03.2023 | 21:34

Кафедра режисури та хореографі  Львівського національного університету імені Івана Франка  проводить відкритий Всеукраїнський лекторій-семінар
Тема лекції: «Фестивалі в процесі творчого розвитку  хореографічного колективу»
Спікер Обласова Ольга Ігорівна – доктор філософії, доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю, експерт УКФ, голова правління громадської організації «Яскрава Країна» (м. Дніпро).
Дата проведення  30 березня (четвер) 2023 року
початок 10:00
формат проведення дистанційна інтернет конференція платформа ZOOM
реєстрація учасників: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcQ0m5Ac5sZxIjswru7mOGUtwL9KQNcJ5EvFq5RC_wPgSH8Q/viewform

Читати »

Науковий семінар “Супровід захисту дисертацій здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (доктор філософії)”

24.03.2023 | 07:04

Понеділок 27 березня 2023 року  початок о 19:00  відбудеться Науковий семінар кафедри режисури та хореографії.
Тема : Супровід захисту дисертацій здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (доктор філософії)
Лектор: доцент Жак Ольга Володимирівна – вчений секретар науково-дослідної частини, керівник відділу забезпечення діяльності спеціалізованих вчених рад Львівського національного університету імені Івана Франка
Координатор : гарант ОНП 024 Хореографія доц. О. Плахотнюк
Формат зустрічі: дистанційна інтернет-конференція  платформа ZOOM: https://us05web.zoom.us/j/87222481454?pwd=QzBjckEyQ2VjTzdLektSRHBwb2RHZz09
Ідентифікатор конференції: 872 2248 1454
Код доступу: 024

Читати »

Помер професор кафедри соціокультурного менеджменту Козаренко Олександр Володимирович

21.03.2023 | 11:06

Кафедра соціокультурного менеджменту з сумом повідомляє,  що 21 березня 2023 р. на 59 році життя  після важкої хвороби відійшов у засвіти видатний український композитор,  доктор мистецтвознавства, Заслужений діяч мистецтв України, дійсний член Наукового Товариства  ім. Тараса Шевченка, голова Музикознавчої комісії НТШ (2002 р.), декан факультету культури і мистецтв (2010-2015 рр.), завідувач кафедри філософії мистецтв (2011-2021 рр.), професор кафедри соціокультурного менеджменту Львівського національного університету імені Івана Франка –  Козаренко Олександр Володимирович.
Олександр Володимирович Козаренко лауреат композиторських премій ім. Л. Ревуцького...

Читати »

Відбулася презентація збірки матеріалів міжнародного симпозіуму “Другі Черкашинські читання” ХНУМ імені І.П Котляревського

17.03.2023 | 23:59

     16 березня на факультеті культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка відбулася презентація збірки матеріалів міжнародного симпозіуму Другі Черкашинські читання «Мистецтво і митці в часи криз та катастроф» (упорядник докторка мистецтвознавства, професорка, завідувачка кафедри історії української та зарубіжної музики ХНУМ імені І.П. Котляревського Ірина Драч). Презентація відбулася за участі викладачів та студентів кафедри театрознавства та акторської майстерності ЛНУ імені Івана Франка, а також у форматі он-лайн доєднатися до заходу змогли студенти та викладачі ХНУМ імені І.П...

Читати »