Циганик Мирослава Іванівна

Посада: доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності, заступник декана факультету культури і мистецтв з навчально-методичної роботи

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-42-49

Електронна пошта: myroslava.tsyhanyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку української фольклористики 30-80-х рр. ХІХ ст. в Галичині та науково-культурні взаємини галицької інтелігенції того часу.

Курси

Публікації

  1. Циганик М. Яків Головацький в оцінці І. Франка / Мирослава Циганик // Вісник Львівського університету. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011.– Вип. 55. – С. 209–215. – (Серія філологічна).
  2. Циганик М. Яків Головацький та його участь у «Русалці Дністровій» (крізь призму наукового бачення Івана Франка) / Мирослава Циганик // Вісник Львівського університету. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – Вип. 58. – С. 205–211. – (Серія філологічна).
  3. Циганик М. Яків Головацький в інтерпретації Філарета Колесси / Мирослава Циганик // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Т. 161 «VII». – Вип. 15. – С. 127–132.
  4. Циганик М. Фольклорні записи корифеїв «Руської трійці» у збірнику Якова Головацького «Народные песни Галицкой и Угорской Руси» / Мирослава Циганик // Народознавчі зошити. – 2013 – № 1. – С. 12–22.
  5. Циганик М. Збірка Якова Головацького «Народные песни Галицкой и Угорской Руси»: історія укладання / Мирослава Циганик // Мандрівець. – 2013. – № 1 (103). – С. 44–48.
  6. Циганик М. І. Творчість Тараса Шевченка в науковій діяльності Якова Головацького. / Мирослава Циганик // Вісник Львівського університету. – Серія мистецтвознавство. – Випуск 15. – Львів, 2014. – С. 48–55.
  7. Циганик М. І. Постать Дениса Зубрицького в наукових візіях Івана Франка / Мирослава Циганик // Вісник Львівського університету. – Серія філологічна. – Випуск 62.– Львів, 2015. – С. 229–236.
  8. Циганик М. Яків Головацький в оцінці Івана Франка / Мирослава Циганик // Іван Франко: мистецтвознавчі рецепції. Збірник статей. – Львів, ВЦ ЛНУ ім. І. Франка – 2016. – С. 167- 175.

Статті в інших вітчизняних виданнях:

Циганик М. Байки Езопа в перекладах Я. Головацького / Мирослава Циганик // Міфологія і фольклор. – 2011. – № 2 (9). – С. 19–30.

Упорядкування наукових видань:

Чарнецький С. Історія українського театру в Галичині. Нариси, статті, матеріали / Степан Чарнецький. – Львів, 2013.

Коректура видання.

Богдан Антків – лицар галицької сцени. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2015. – 184 с. + іл. 48 с.

Біографія

Народилася в с. Поріччя-Задвірне Городоцького району Львівської області. Освіта – вища: закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка у 2009 р., кваліфікація: Філолог. Викладач української мови, літератури та фолькору.  У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Фольклористична діяльність Якова Головацького» та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності «Фольклористика». 2013–2016 рр. – провідний науковий співробітник Інституту франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка; з вересня 2013 р. доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка; 2017 р. – заступник декана факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!