Виробнича (переддипломна) практика 026 Сценічне мистецтво (Акторське мистецтво драматичного театру і кіно)

Тип: Нормативний

Кафедра: театрознавства та акторської майстерності

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
116Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
11КМА-1мЦиганик М. І.

Опис курсу

Виробнича (переддипломна) практика студентів VІ курсу спеціальності 026 Сценічне мистецтво (Актор драматичного театру і кіно) другого (магістерського) рівня освіти є складовою частиною навчального процесу підготовки фахівців.

Практика проводиться у відповідності до освітньої програми і навчальних планів галузі 02 – Культура і мистецтво, спеціальності 026 Сценічне мистецтво (Акторське мистецтво драматичного театру і кіно) і Постанови про навчальні і виробничі практики студентів вищих навчальних закладів, кваліфікаційних характеристик.

Учбово-методичне керівництво практикою здійснює кафедра театрознавства та акторської майстерності.

Керівники практики від кафедри згідно з програмою практики складають робочий план проходження практики для кожного студента, контролюють хід практики, перевіряють якість виконаної роботи.

Студенти-практиканти працюють за індивідуальними графіками, ведуть щоденник практики.

Практика відбувається з відривом від навчання.

Виробнича (переддипломна) практика передбачає участь студентів у творчо-виробничому процесі підготовки вистави у професійному театрі. Під час практики вони поглиблено ознайомлюються з усіма складовими компонентами акторської праці на всіх етапах підготовки і випуску вистави, починаючи з першої читки п’єси до прем’єри. В часі практики студенти мають змогу застосовувати і закріпити набуті в процесі навчання фахові знання та уміння, що сприяє формуванню навичок роботи в професійному колективі.

За час практики студенти:

 • відвідують читки п’єс, репетиції, тренінги тих вистав, у яких вони задіяні;
 • за індивідуальним графіком беруть участь у репетиційному процесі під час підготовки вистави;
 • беруть участь у виставах діючого репертуару за попередньою домовленістю з дирекцією театрів;
 • ведуть письмово щоденник практики;
 • готують звіт про практику в письмовій формі, де фіксують та аналізують репетиційний процес, індивідуальну роботу над роллю, а саме:
 • загальну характеристику драматургічного матеріалу;
 • основні акценти режисерського тлумачення п’єси та ролі;
 • процес створення образу, його характеристику в дієвому розвитку;
 • втілення образів у мізансценах з повним комплексом акторських пристосувань;
 • характер роботи з текстом ролі;
 • особливості співпраці з режисером, акторами, хореографом, художником з костюмів, тощо;
 • засоби індивідуальної підготовки до вистав, генеральних репетицій, прем’єри.

 

Після завершення цього курсу студент буде:

 • знати усі складові компоненти акторської праці на всіх етапах підготовки і випуску вистави, починаючи з першої читки п’єси до прем’єри.
 • оформити отриману інформацію в науковому силі із застосуванням професійної термінології та списком використаної літератури
 • вміти застосовувати і закріпити набуті в процесі навчання фахові знання та уміння;
 • здійснювати вибір та аналіз художнього твору для показу (демонстрації) та визначати спосіб його інтерпретації публічно презентувати результат своєї творчої діяльності;
 • оперувати специфічною системою виражальних засобів (пластично-зображальними, акторсько-виконавськими) при створенні та демонстрації сценічного твору;

вибирати відповідні творчому задуму засоби мистецького (сценічного) висловлювання.

Матеріали

Силабус курсу “Виробнича (переддипломна) практика” (акторське мистецтво)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму