Історія українського театру (акторське мистецтво драматичного театру і кіно)

Тип: Нормативний

Кафедра: театрознавства та акторської майстерності

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік
32Немає
41.5Іспит
52.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент Циганик М. І.КМА-11
316доцент Циганик М. І.КМА-21
416доцент Циганик М. І.КМА-21
516доцент Циганик М. І.КМА-31, КМА-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216КМА-11доцент Циганик М. І.
316КМА-21доцент Циганик М. І.
416КМА-21доцент Циганик М. І.
516КМА-31доцент Циганик М. І.
КМА-32доцент Циганик М. І.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб студент спеціалізації «Акторське
мистецтво драматичного театру і кіно» ознайомився зі шляхом формування та розвитку театрального мистецтва України, особливостями національного театру та основними методологічними дослідженнями та науковими концепціями щодо еволюції театрального мистецтва.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Історія українського театру» є ознайомити студентів з основними етапами розвитку театрального мистецтва.

Після завершення цього курсу студент буде :
– знати основні етапи розвитку українського театру, головні факти та події історії українського театру, провідних діячів та драматургів українського театру, орієнтуватися в українській драматургії.
– вміти користуватись категоріально-понятійним апаратом театрального мистецтва, що є потрібними для розуміння та аналізу сучасного театрального життя, аналізувати твори українських драматургів усвідомлювати особливості світобачення та світорозуміння діячів українського театру та режисерські пошуки українських театральних діячів.

 

Рекомендована література

Основна література:
1. Антонович Д. Триста років українського театру 1619–1919. – Львів, 2001.
2. Пилипчук Р. Історія українського театру (від витоків до кінця
ХІХ ст.) / Ростислав Пилипчук ; Олександр Клековкін (передмова) ;
[упорядкув., підгот. текстів до друку: Мирослава Циганик, Роман Лаврентій]. – Львів, 2019.
3. Український драматичний театр: у 2 т. Т.1. – К.: Наукова думка, 1967.
4. Український театр ХХ століття : антологія вистав / за заг. ред. д-ра мистецтвозн. М. Гринишиної ; [Ін-т проблем суч. мистец. НАН України]. – К. : Фенікс, 2012.

Додаткова література:
5. Білецька Л. Шевченко і театр. – К.: Мистецтво, 1968.
6. Веселка С. Львівські прем’єри: п’ять вистав про Шевченка //
Просценіум: Театрознавчий журнал. – Львів, 2003. – № 2(6). – С. 32–38.
7. Веселовська Г. Кріпацький театр в Україні // Український театр. – 1998. – № 1.
8. Волинський П. К. Іван Котляревський: Життя і творчість. – К.: Вид. худ. літ., 1969.
9. Волошин І. Шевченко і Щепкін. – К.: Мистецтво, 1963.
10. Грабович Г. Поет як міфотворець. – К.: Критика, 1998.
11. Григор Лужницький: Український театр. Наукові праці, статті, реценції: Збірник праць. – Львів, 2004. – Т. 1, 2.
12. Грицай М. С. Традиція вертепної драми в п’єсах І. Котляревського та В. Гоголя // Рад. Літературознавство. – 1963. –№ 1.
13. Довбищенко Г., Лабінський М. На сцені „Гайдамаки”. – К.: Мистецтво, 1989.
14. Івашків В. М. Українська романтична драма 30-80-х років ХІХ ст. – К.: Наукова думка, 1990.
15. Квітка-Основ’яненко Г. Історія театру в Харкові // Григорій
Квітка-Основ’яненко: Твори в шести томах. – К.: Держлітвидав України, 1956. – Т. VI.
16. Лужницький Г. Український театр. Наукові праці, статті,
рецензії: Збірник праць. – Львів, 2004. – Т.1. (Наукові праці), Т.2.(Статті, рецензії).
17. Луцький Ю. Драматургія Г. Ф. Квітки-Основ’яненка і театр. – К., 1978.
18. Луцький Ю. Між Гоголем і Шевченком. – К.,1998.
19. Михайло Щепкiн: Життя та творчiсть: У 2 т. – К.: Мистецтво, 1984.
20. Новиков А. Гоголівські традиції у творчості драматургів театру
корифеїв // Дивослово: Українська мова й література в навчальних закладах. – 2009. – № 4. – С. 51–55.
21. Пилипчук Р. До історії українського шкільного театру кінця ХVI
– початку XVII століть // Зап.НТШ. – Т. CCXXXVII. – Львів, 1999.
22. Пилипчук Р. Театр у контексті першого українського
національного відродження (кін. XV – поч. XVII ст.) // Філософія.
Історія культури. Освіта: Матеріали ІІІ конгрес МАУ. – Харків, 1996.
23. Софронова Л. А. Старовинний український театр. – Львів, 2004.
24. Українські інтермедії XVII–XVIII ст. – К., 1960.
25. Франко І. Руський театр в Галичині // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – К., 1980. – Т.26.
26. Шевченко Т. Бенефис г-жи Пиуновой: [Рецензія із „Нижегородских губернских ведомостей”] // Шевченко Т. Повне зібрання творів у шести томах. – К.: вид. Акад. наук УРСР, 1964. – Т. 6. – С. 316–318.
Інтернет-джерела.
www.mincult.gov.ua/ukrrus.htm
www.virtep.org
www.geocities.com
www.culture.allkiev.com.ua
www.bravotheater.kiev.ua
www.rusdram.kiev.ua
www.artportal.org.ua
www.lviv.nezabarom.com.ua
www.kharkov.nezabarom.com.ua
www.theatre.-kharkov.ua
www.berezillia.com.ua
www.zholdak.relc.com/offer.htm

Матеріали

Силабус Історія українського театру (акторське мистецтво, 1 курс)

Силабус Історія українського театру (акторське мистецтво, 2 курс)

Силабус Історія українського театру (акторське мистецтво, 3 курс)