Робота на радіо і телебаченні

Тип: Нормативний

Кафедра: театрознавства та акторської майстерності

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Немає
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
68Чабан Ю. В.КМА-31, КМА-32
78Чабан Ю. В.КМА-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
624КМА-31Чабан Ю. В.
КМА-32Чабан Ю. В.
724КМА-41Чабан Ю. В.

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни – ознайомити студентів кафедри театрознавства та акторської майстерності із специфікою та теоретичними засадами радіо та тележурналістики. Роботу в прямому ефірі, виступи перед мікрофоном, укладання сценарію телерадіопередач. В процесі навчання студенти повинні оволодіти трьома основними методами публіцистичної творчості на телевізійному екрані: інтерв’ювання, коментування та на художньо-публіцистичному рівні сформувати в собі риси універсальності професійної роботи у сфері телебачення.

Основне  завдання  курсу – студенти мають навчитися безпомилково визначити різні групи критеріїв, за якими класифікуються телевізійні нариси залежно від своєрідності об’єкта, тематики, авторського задуму, методів тлумачення матеріалу та виражальних засобів. Оволодіти мистецтвом проблемного окреслення на екрані головних параметрів людської особистості через контекст основних положень. Наповнення курсу максимально наближено до практики театру і кіно (насамперед, до режисерської творчості як світоглядної та естетичної бази сучасного театрального й екранних мистецтв).

Як підсумок вивчення курсу передбачено написання студентами кіносценарію.

 

Рекомендована література

 1. Безклубенко С.Д. Відеологія. Основи теорії екранних мистецтв. – К.: «Альтепрес», 2004. – 328с.
 2. Історія ЗМІ. Від кременя до кременю / за ред. Дж. Джованіні. – с. 200-208, 105125,127-147,147-206.
 3. Стафієвська С., Журавка О. Світоч душі. – Львів: Літературна агенція Піраміда.- 2007. – с.272.
 4. Миронченко В.Я. Основи інформаційного радіо-мовлення.: Підручник. – ІЗИН., 1996. – 440с.
 5. Госейко Л. Історія українського кінематографу. К., 2005. – 464 с. Рос ляк Р. Кіно освіта в Україні (перша половина ХХ століття). – К.: Навч. Посібник. – 2006. – 226с.
 6. Брюховецька Л. Приховані фільми: українське кіно 1990-х. – К., – 2003. – 384с.
 7. Гершевська Б. З історії культури кіно у Львові 1918-1939. – Львів, – 2004. – 288с. Ширман Р. Телевізійна режисура: майстер-клас. – К., 2004. – 200с. 8.
 8. Яковець А.В. Телевізійна журналістика: теорія і практика. – К.: Пібручник. – 2007. -240с.
 9. Дмитровський З.Е. Термінологія засобів масової комунікації. – Львів, 2004. – 216с.
 10. Дмитровський З.Е. Словник телевізійних термінів і понять. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 44с.
 11. Сербенська О.А. Культура усного мовлення. Практикум навчальний посібник. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – 212с.
 12. Шаповал Ю.Г. Зображення і слово на телевізійному екрані. Журналістика, преса, телебачення, радіо. – Львів, ЛНУ імені Івна Франка. Випуск 20., 2003.
 13. Шаповал Ю.Г. Телевізійний репортаж як жанр і метод документування подій суспільного життя. Телевізійна журналістика. Випуск 3. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – с. 311-327.
 14. Шаповал Ю.Г. Поетика телевізійної журналістики. – Костопіль. – 2003. – 204с.
 15. Стрер Пем. Создание цифрового видеофильма. – М., 2007. – 192с.
 16. Маслявський В. Харьков: кино фильмо-биографический справочник. – Харьков, 2004. – 288с.
 17. Бурдье П.О телевидении и журналистике. – М., 2007. -200с.
 18. Как выбрать кинокамеру. Енциклопедия наичнаючего кинолюбителя / под.. ред. Шишшигина И.В. – Санкт-Петербург. – 1996. – 440с.
 1. Брус Л. Диктор телевидения /пер. с англ.. – М., 1973. – 200с.
 2. Неморска И.Н. Телевизионный редактор: учебное пособие. – М., 2007. – 191с.
 3. Как хорошо продать хороший сценарий. Обзор американських учебников сценарного искусства / сост. Червинский А. – М.,1993. – 120с.
 4. Мур Т. Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальности «Журналистика» / С. А. Муратов. – М.: Аспект Пресс, 2003 – 201с.
 5. Пол Уайт. Творческая звукозапись.
 6. Гершевска Б. З історії культури кіно у Львові 1918-1939. – Львів, 2004.
 7. Уорд Питер. Композиция кадра в кино й на телевидении: Пер. с англ.. А.М. Аемуровой, Ю.В. Волковой под. ред.. С.И. Ждановой – М.:ГИТР, 2005. – 196с.
 8. Ширман Р.Н. Телевізійна режисура. Майстер-клас. – К.: ЗАТ«Телерадіокур’єр», 2004. – 200с.
 1. Іллєнко М.Г. Кіно. Шпори для абітурієнта. – Вінниця: Нова книга, 2006. -280с.
 2. Тертычный А.А. Расследовательськая журналистика: Учебная пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 384с.
 3. Брус Л. Диктор телевидения. Пер. с англ. В. Ткаченко. Послесловие и примеч. Л. Золоторевского. – М., «Искусство», 1973.
 1. Ілленко Ю.Г. – К., «Абрис», 199. – 416с.
 2. Кемарская І. Телевизионный редактор: учеб. Пособие для студентов вузов / И.Н. Кемарская. – М.: Аспект Пресс, 2007. – 191.
 3. Брюховецька Л. Приховані фільми українське кіно 1990х. – Н.: АртЕк.,2003. – 384с.
 4. Іллєнко Ю.Г. Парадигма кіно. – К., «Абрис», 1999. – 416с.
 5. Гамалей В.А. Мой первый видеофильм от А до Я. – Спб.: питер,2006. – 268.
 6. Страер П. Создание цифрового видеофильма. От сьемки различных сюжетов до создания домашній видеохроники / П. Страер: пер.с. анг. М.М. Первухиной. – М.: НТ Пресс, 2007. – 192.
 7. Кіноромани: українські письменники про улюблені фільми. – К.: KINO-Коло, 2006. – 160с.
 8. Козак Н.Б. Образ і влада. Княжі портрети у мистецтві Київської Русі ХІ ст.. – Львів.: Ліга-Прес, 2007. – 156с.
 9. Зайцев В.П. Режисура естради та масових видовищ: навчальний посібник (2-е видання) – К.: Дакор,2006. – 252с.
 10. Складніші питання телевізійного менеджменту. – К.: «К.І.С.»,1998. – 128с.
 11. Шинишин И.В., Шульман М.Г., Калесниченко О.В., Золотарев С.А. Как выбрать відеокамеру? (Енцыклопедия начинающего видеолюбителя) / Оформление С. Григорьева – Лань. Сиб.,1996. – 512с.
 12. Бурдье П. О телевидении и журналистике / пер. с фр. Т.В. Анисимовой и Ю.В. Марковой. Отв. Ред.. и предсл. Н.А. Шматко. – М.: Фонд научных исследований «Прагматика культуры», Институт експерементальной социологии, 2002. Ланье Джейрон. Віртуальна присутність // Світ Науки. – К., 1999. – №2 (5). – с.5893.
 1. К’юбі Р. Чіксентміхасий М. Телеманія – це не просто метафора // Світ науки. – К., 1999. – №1 (4). – с. 44-90.
 2. // KINO-Коло. – №20-35. – 2005-2012.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму