Майстерність актора драматичного театру

Тип: Нормативний

Кафедра: театрознавства та акторської майстерності

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
71.5Немає
81.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716КМА-41
814КМА-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716КМА-41
814КМА-41

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб студент засвоїв основні принципи акторського існування у п’єсах Шекспіра, навчився добре взаємодіяти з партнером, публікою, простором у якому діє. Навчився самостійно інтегрувати свої власні ідеї стосовно ролі. Вмів комунікувати у професійному полі із викладачами, а в подальшому із режисерами.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Майстерність актора драматичного театру» навчити студентів працювати як професійні актори на сцені. Дати розуміння базових принципів та механізмів акторської гри, роботи з партнером, роботи у ансамблі. Навчити студентів до самостійного аналізу своєї ролі та самостійної роботи над роллю. Дати розуміння практичного застосування комплексу акторських навичок та вмінь які в подальшому служитимуть мапою для роботи у професійних театрах.

Після завершення цього курсу студент буде :

Знати метод побудови Шекспірівських комедій і трагедій. Вміти працювати з партнером на майданчику. Працювати у відкритому жанрі Шекспірівського матеріалу. Тримати лінію ролі, враховувати пристосування, запропоновані обставини та цілі свого персонажа при втіленні його на сцені. Працювати з публікою.

Студент повинен освоїти поняття жанру шекспірівської комедії, розбудови мізансцени, оправдання неймовірних запропонованих обставин шекспірівських комедій.

Рекомендована література

Основна література:

Вільям Шекспір Багатотомник у перекладі Бориса Тена

К. Станіславських «Робота актора на собою»

К. Станіславський « Робота актора над роллю»

М. Чехов «Про техніку актора»

Е. Барба «Паперове Каное»

Силабус:

Завантажити силабус