Театрознавство

Тип: Нормативний

Кафедра: театрознавства та акторської майстерності

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік
24Іспит
33Іспит
43Немає
54Іспит
63Немає
73Іспит
83Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116Лаврентій Р. Я.КМТ-11
232Лаврентій Р. Я.КМТ-11
332Максименко С. М.КМТ-21
432Максименко С. М.КМТ-21
532Лаврентій Р. Я.КМТ-31
632Лаврентій Р. Я.КМТ-31
732доцент Гарбузюк  М. В.КМТ-41
842доцент Гарбузюк  М. В.КМТ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116КМТ-11Рой  У. В.
232КМТ-11Рой  У. В.
332КМТ-21Максименко С. М.
432КМТ-21Максименко С. М.
532КМТ-31Рой  У. В.
632КМТ-31Рой  У. В.
732КМТ-41Новосад-Лесюк Х. Н.
842КМТ-41Новосад-Лесюк Х. Н.

Опис курсу

Мета  курсу – дати студентам можливість опанувати базові фахові знання в галузях теоретичного та практичного театрознавства, необхідні для професійної діяльності театрального критика, працівника ЗМІ, працівника професійного театру тощо.

Завдання – навчити студента володіти сучасними професійними науковими методологічними інструментами аналізу творів сценічного мистецтва, виховати   в ньому здатність до аналітичного мислення, самостійності суджень, об’єктивної та критичної оцінки діяльності мистців театру та інших видів сценічних мистецтв.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: закони побудови класичних та модерних драматичних творів та постав; особливості організації творчого та виробничого процесу у професійному театрі; основні методи аналізу постав, творчого доробку актора, режисера, драматурга, сценографа, хореографа тощо; театральний медіапростір України та зарубіжжя.

вміти: визначати складові частини драматичного та сценічного твору, особливості ідейно-художнього рішення п’єси і вистави, виявляти засоби  художньої виразності та їх взаємодію у виставі, оволодівши при цьому навиками послідовного й доказового викладу думок у письмовій та усній формах рецензування, різножанрово (стаття, інтерв’ю, творчий портрет, оглядова, проблемна стаття), з орієнтацією на різну авдиторію, ЗМІ, фахові видання.

Матеріали

Силабус курсу “Театрознавство”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму