Роса-Лаврентій Софія Ігорівна

Посада: асистент кафедри театрознавства та акторської майстерності

Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства

Телефон (мобільний): +380955823621

Електронна пошта: Sofiya.Rosa-Lavrentiy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Історія театрального процесу України та світу, естетичні пошуки та взаємовпливи; історія розвитку української театральної критики, театральна антропологія, театр і гендер, психологія творчості.

Курси

Публікації

 • Роса С. Режисер Вадим Сікорський. // Театрознавчий журнал „Просценіум”. – 3 (13), 2005. – С. 76-82.
 • Роса С. Дивуймося – „Дивень – 2006”. // Просценіум. Театрознавчий журнал „Просценіум”. – 2-3 (15-16), 2006. – С. 53-56.
 • Роса С. Григор Лужницький – театральний критик (1941-1944) // Записки НТШ. –Т. CCLIV (Праці театрознавчої комісії). – Львів, 2007. – С. 391-405.
 • Роса-Лаврентій С. Клюбовий театр (1942-1944) // Енциклопедія Львова…
 • Роса-Лаврентій С., Сирота Л. Лужницький Григор Микола (1903-1990) // Енциклопедія Львова…
 • Роса-Лаврентій С. І. Драма “Слово о полку Ігоревім” Григора Лужницького — її літературні та сценічна якості // С. Роса-Лаврентій // Збірник статтей Міжнародної наукової конференції „Слово о полку Ігоревім” та його доба (на посвяту Ярославу Осмомислу)” . – Галич, 2012 – С. 53-61.
 • Роса-Лаврентій С. “Слово о полку Ігоря” Григора Лужницького: структура, поетика, аспекти сценічности драми / Софія Роса-Лаврентій // Просценіум : театрознавчий журнал. – Львів, 2014. – № 1-3 (38-40). – С. 169-176.
 • Роса-Лаврентій С. Що ховає „Зерносховище” : [рецензія на виставу „Зерносховище” Першого українського драматичного театру для дітей та юнацтва, реж. А. Приходько] / Софія Роса-Лаврентій // День. – Київ, 2015. – № 95. – 4 червня. – С. 10.
 • Роса-Лаврентій С. І. Концепції модерного українського театру у візіях Григора Лужницького // Sacrum et profanum w kulturze / red. Grzegorz Grzybek, Taras Dubrowny. – Lwów: Rastr-7, 2017. –  S. 152-163.
 • Роса-Лаврентій С. І. Між літературознавством та театральною критикою: театрознавчий дискурс у львівській українській пресі 1930-х років // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – Львів, 2018. – Вип. 19. – С. 127–140.
 • Роса-Лаврентій С. Жіночі імена в українській театрально-критичній публіцистиці 1920–1939 років у Східній Галичині // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / [гол. редактор Г. Скрипник, відпов. секретар В. Кузик]. – Київ: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2019. – Вип. 19. – С. 242–250.
 • Роса-Лаврентій С. Християнські концепти в історичних драмах Г. Лужницького // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. Карпенка-Карого. – Київ, 2020. – Вип. 26. – C. 37–42.
 • Rosa-Lavrentii , S. (2020) „Ukrainian Theater Actresses in Eastern Galicia ”, Pamiętnik Teatralny, 69(3), s. 151-170. doi: 10.36744/pt.441. https://doi.org/10.36744/pt.441
 • Роса-Лаврентій С. Візія театральної публіки у театрально-критичному дискурсі Східної Галичини 1920–1930-х років // Художня культура. Актуальні проблеми / головний редактор І. Булкіна. – Київ: ІПСМ НАМ України, 2021. – Вип. 17, ч. 1. – С. 84–92.
  https://doi.org/10.31500/1992-5514.17(1).2021.235425

 

Біографія

Асистент кафедри театрознавства та акторської майстерності, народилася 23 червня 1984р., 2006 р. здобула освіту у Львівському національному університеті ім. Івана Франка (факультет культури і мистецтв), 2007 р. закінчила факультет післядипломної освіти ЛНУ ім. Івана Франка (англійська мова і література). Асистент кафедри театрознавства та акторської майстерності факультету культури  і мистецтв (з 2006р.), викладач курсів – „Історія зарубіжного театру ”, “Історія світового театру (ХХ ст.)”,  „Театральна культура Сходу” (для студентів спеціальності Сценічне мистецтво), “Шекспірівський театр та його доба”, “Театр і суспільство”, “Модернізм у театрі” (дисципліни вільного вибору).

Наукові зацікавлення – розвиток української театральної критики у міжвоєнний період ХХ ст., західноукраїнська мистецька преса ХХ ст., театр і гендер, психологія творчості.

Нагороди

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!