Театр ляльок

Тип: На вибір студента

Кафедра: театрознавства та акторської майстерності

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
76Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732Роса-Лаврентій  С. І.КМТ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732КМТ-41Роса-Лаврентій  С. І.

Опис курсу

Ознайомити студентів театрознавчого відділення зі специфікою та теоретичними засадами лялькового театру, різноманітністю його форм та художніх засобів, з видатними творчими колективами цього виду театру та  окремими митцями, їхніми кращими творами.

У процесі вивчення курсу “Театр ляльок” студенти набувають знання про:

– витоки, походження лялькового театру;

– театр ляльок як вид театрального мистецтва;

– класифікацію різновидів театральної ляльки;

– традиційні східні лялькові театри;

– театр тіней у країнах Сходу та Європи;

– античний ляльковий театр;

– біблійні сюжети в історії  лялькового театру;

– витоки, організацію, різновиди, персонажі українського вертепу;

– рицарські вистави театру ляльок;

– героїв вуличної лялькової народної комедії;

– авторські та кабаретові аматорські лялькові театри кінця ХІХ – початку ХХст.;

– ляльковий театр початку ХХ ст., драматургію для лялькового театру: постаті, сюжети і проблематика творів;

– празький театр “УНІМА”;

– ляльковий театр Сергія Образцова;

– сучасний український ляльковий театр (фестивалі,  постаті, стильові напрямки, проблеми);

– театр “Третього жанру”;

– особливості сучасного лялькового театру: стилістичні напрямки, засоби виразності, різновиди ляльок театру.

Рекомендована література

 1. Апарина Н. Японский театр Но. – М., 1984
 2. Веселовский А. Старинный театр в Европе. – М., 1870.
 3. Глускина А. Заметки о японской литературе и театре. – М., 1979.
 4. Гришелева Л. Театр современной Японии. – М., 1977.
 5. Гундзи М. Японский театр кабуки. – М., 1969.
 6. Деммени Е.С.. Призвание – кукольник. Сборник. – Л., 1986.
 7. Зінов’єва Т. До питання про архетипні риси персонажів українського вертепу. // Вісник Львівського університету. Серія мистецтво. – Вип. 3., 2003. – С. 15-23.
 8. Иорик. История марионетки. – М., 1990.
 9. Каранович А. Мои друзья куклы. – М., 1971.
 10. Королёв М. Искусство театра кукол. – Л., 1973
 11. Крег Е.Г. Актор і надмаріонетка // Про мистецтво театру. – К., 1979.
 12. Курбас Л. Про “Різдвяний вертеп” // Філософія театру. – К.,
 13. Мейерхольд В. К истории и технике Театра // Мейерхольд В. Письма, речи, беседы. Т. 1. – М., 1968.
 14. Метерлинк М. Пьесы. – М., 1958.
 15. Некрылова А. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. – Л., 1984.
 16. Некрылова А., Гусєв В. Русский народный кукольный театр. – Ленинград, 1983.
 17. Образцов С. Актёр с куклой. – М.-Л, 1938.
 18. Образцов С. Моя профессия. – М., 1981.
 19. Русабров Є. З джерела живої води // Культура і життя. – № 35 -1989.
 20. Симонович-Ефимова Н. Записки петрушечника. – П., 1980.
 21. Слонимская Ю. Марионетка. // Аполлон. – № 3, 1916.
 22. Смирнова Н. Искусство играющих кукол. – М., 1983.
 23. Смирнова Н. И… оживают куклы. – М., 1982
 24. Смирнова Н. Советский театр кукол. 1918-1932. – М., 1963.
 25. Смирнова Н. Театр Сергея Образцова. – М., 1971.
 26. Смирнова Н. 10 очерков о театре “Цэндэрикэ”. – М., 1979.
 27. Соломоник И. Традиционный театр кукол Востока. -М., 1983.
 28. Сперанский Е. Актёр театра кукол. – М., 1965.
 29. Сперанский Е. Повесть о странном жанре. – М., 1971.
 30. Тикамацу М. Драмы. – М., 1963.
 31. Федотов А. Техника театра кукол. – М., 1953.
 32. Франко І. До історії українського вертепа XVIII в. Москва, 1991.
 33. Франко І. Нові матеріяли до історії українського вертепа XVIII в. // Записки наукового товариства ім. Т.Г.Шевченка. – Львів, 1908.
 34. Ширман Н. Силуэт на экране. – К., 1989.
 35. Шоу Б. Шэкс против Шэва. // Пьесы. – Москва, 1969. – С.
 36. Юрковський Г. Проблеми дослідження різдвяної теми в театрі ляльок. // Вісник Львівського університету. Серія мистецтво. – Вип. 3., 2003. –С.24-28.
 37. Jurkowski Н. Dzieje teatru lalek. Od antyku do romantyzmu. – Warszava 1970.
 38. http://isthis.narod.ru/kukla/kukla/html

Силабус:

Завантажити силабус