Театральна культура Сходу

Тип: Нормативний

Кафедра: театрознавства та акторської майстерності

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416Роса-Лаврентій  С. І.КМТ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416КМТ-21Роса-Лаврентій  С. І.

Опис курсу

Мета: Розкрити особливості театральних культур країн Індії, Китаю, Японії. Розширити горизонт знань студентів про театральні практики. Навчити аналізувати та спостерігати приклади інтеграції східних театральних традицій у європейському театрі ХХ ст. Ознайомити студентів з різновидами східного традиційного театру в контексті світових культур. Розвивати професійні навички порівняльного аналізу явищ світового театрального мистецтва.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати: основну термінологічну базу традиційної театральної практики Сходу, складові театрального репертуару вивчених традицій Сходу, базові теоретичні праці про ці традиції.

вміти: диференціювати вивчені стилі театральних культур Сходу та проаналізувати їх.

Рекомендована література

Індійський традиційний театр

ДЖЕРЕЛА:

 1. Бхаса Увиденная во сне Васавадатта. Фрагменты //Классическая драма Востока / Перевод Веры Потаповой. — Москва, 1976. — С. 23-47.
 2. Калидаса Шакунтала, или Перстень-примета. Фрагменты //Классическая драма Востока / Перевод стихов С.Липкина, перевод прозы С.Липкина и Б.Захарьина. — Москва, 1976. — С.107-159.
 3. Шудрака Глиняная повозка. Фрагменты //Классическая драма Востока / Перевод стихов В.Шефнера, перевод прозы В.Воробьева-Десятовского. — Москва, 1976. — С. 48-106.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Алиханова Ю. Классический театр Индии //Классическая драма Востока. — Москва, 1976. — С. 7-22.
 2. Бабкина М.П. Потабенко С.И. Народный театр Индии. — Москва, 1964. — 167 с.
 3. Драматургия и театр Индии: Сборник статей / Отв. Ред. И.С.Рабинович и Е.П.Челышев. — Москва, 1961. — 235 с.
 4. Keler Józef. Krótka historia teatru w Europie. – T.1. – Wrocław. – UWI im. J. Grotowskiego, 2018. – 300 s.  
 5. Farley Richmond South Asian Theatres //The Oxford illustrated history of theatre / edited by J. R.Brown. — Oxford New York, 1995. — P. 447-465.

 

Китайський традиційний театр

ДЖЕРЕЛА:

 1. Гуань Хань-цин Обида Доу Э //Классическая драма Востока / Перевод стихов Арк. Штейнберга и Е.Витковского, перевод прозы В.Сорокина. — Москва, 1976. — С. 263307.
 2. Кун Шан-жэнь Веер с персиковыми цветами. Фрагменты //Классическая драма Востока / Перевод стихов Е.Витковского, перевод прозы Т.Малиновской. — Москва, 1976. — С. 500-523.
 3. Тан Сянь-цзу Пионовая беседка. Фрагменты //Классическая драма Востока / Перевод Л.Меньшикова. — Москва, 1976. — С. 449-470.
 4. Хун Шэн Дворец вечной жизни. Фрагменты //Классическая драма Востока / Перевод стихов Е.Витковского, перевод про-зы Т.Малиновской. — Москва, 1976. — С.471-499.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Гайда И.В. Китайский традиционный театр Сицюй. — Москва, 1971. — 126 с.
 2. Меньшиков П. Реформа китайской классической драмы. — Москва, 1970. — 239 с.
 3. Мэй Лань-фан сорок лет на сцене. Запись Сюй Цзи-Чуаня. — Москва, 1963. — 499 с.
 4. Образцов С. Театр китайского народа. — Москва, 1957. — 376 с.
 5. Серова С.А. “Зеркало Просветленного духа” Хуан Фань-чо и эстетика китайского классического театра. — Москва, 1979. — 224 с.
 6. Серова С.А. Пекинская музыкальная драма (Сер. ХІХ-ХХ в.). — Москва, 1970. — 196 с.
 7. Сорокин В. Китайская классическая драма //Классическая драма Востока. — Москва, 1976. — С. 247-262. 13. Чэнь Линь-жуй Пекинская музыкальная драма. — Пекин, 1959. — 24 с.
 8. Colin Mackerras East Asian Theatres //The Oxford illustrated history of theatre / edited by J. R.Brown. — Oxford New York, 1995. — P. 465-470.
 9. Keler Józef. Krótka historia teatru w Europie. – T.1. –  Wrocław. – UWI im. J. Grotowskiego, 2018. – 300 s.  

Японський традиційний театр

ДЖЕРЕЛА:

 1. Дзеами Мотокие Киецунэ //Классическая драма Востока / Перевод Т. Делюсиной. — Москва, 1976. — С. 607-615.
 2. Дзеами Мотокие Такасаго //Классическая драма Востока / Перевод Веры Марковой. — Москва, 1976. — С. 575-588.
 3. Каннами Киецугу Гробница Комати //Классическая драма Востока / Перевод В.Сановича. — Москва, 1976. — С. 560-574.
 4. Тикамацу Мондзаемон Масляный ад //Классическая драма Востока / Перевод Веры Марковой. — Москва, 1976. — С. 691-814.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Анарина И.Г. Японский театр Но. — Москва, 1984. — 213 с.
 2. Гришелева Л.Д. Театр современной Японии. — Москва, 1977. — 237 с.
 3. Гундзи Масакацу Японский театр Кабуки / Перевод с яп. Б.В.Раскина. — Москва, 1969. – 230 с.
 4. Енэдзо Хамамура, Такаси Сучавара, Дзюндзи Киносита, Хироси Минами Кабуки / Перевод с англ. Б.П.Лаврентьева. — Москва, 1965. — 204 с.
 5. Кабуки / Вступление, статья и примечания Л.Д.Гришелевой. – Москва, 1965. — 174 с.
 6. Маркова В. Классический японский театр //Классическая драма Востока. — Москва, 1976. — С. 539-559.
 7. Одзаки К. Новый японский театр. — Москва, 1960. – 199 с.
 8. Сато Киото Современный драматический театр Японии: Очерки. — Москва, 1973. – 160 с.
 9. Театр и драматургия Японии: Сборник статей. — Москва, 1965. — 163 с.
 10. Colin Mackerras East Asian Theatres // The Oxford illustrated history of theatre / edited by J. R.Brown. — Oxford New York, 1995. — P.470-474.
 11. Keler Józef. Krótka historia teatru w Europie. – T.1. –  Wrocław. – UWI im. J. Grotowskiego, 2018. – 300 s.  

Допоміжна:

 1. Анарина И.Г. Японский театр Но (опыт анализа классической драмы и спектакля): Автореферет. — Москва, 1977. — 15 с.
 2. Анастасьев А.Н. В китайском театре. Путевые заметки. — Москва, 1957. — 71 с.
 3. Гарги Б. Театр и танец Индии. — Москва, 1963. — 163 с.
 4. Глускина А.Е. Заметки о японской литературе и театре (Древность и Средневековье). — Москва, 1979. — 296 с.
 5. Котовская, Мелитина П. Синтез искусств. Зрелищные искусства Индии. — Москва, 1982. — 254 с.
 6. Серова С.А. Китайский театр и традиционное китайское общество (ХVІ-ХVІІ вв.). — Москва, 1990. — 276 с.
 7. Суворова А.А. В поисках театра: Драматургия Индии и Пакистана ХХ в. / Ред. А.С.Сухочев. — Москва, 1988. — 197 с.
 8. David Reck Каthakali dance form //Music of the whole earth. — New York, 1997. — P. 110.
 9. David Reck Yakshagana theatre of India //Music of the whole earth. — New York, 1997. — 470.
 1. David Reck Peking opera of China //Music of the whole earth. — New York, 1997. — P. 224, 259, 261, 316, 427, 500.
 2. David Reck Bunraku //Music of the whole earth. — New York, 1997. — P. 343, 427, 431432.
 3. David Reck Kabuki //Music of the whole earth. — New York, 1997. — P. 183, 224, 233, 261, 332-334, 347, 366, 374-378, 427, 432-436, 465, 500, 504.
 4. David Reck Noh theatre of Japan //Music of the whole earth. — New York, 1997. — P. 84, 171, 205-6, 233, 243, 249, 261, 268, 366, 373-74, 427-32.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Театральна культура Сходу

Завантажити силабус