Лаврентій Роман Ярославович

Посада: старший викладач кафедри театрознавства та акторської майстерності

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Наукові інтереси

Історія українського та зарубіжного театру кін. ХІХ – першої пол. ХХ ст.; естетичні трансформації в мистецькій мові українського театру Східної Галичини міжвоєнного періоду; українська театральна культура в іменах; міжнаціональний діалог у сфері театрального мистецтва та соціокультурний контекст.

Курси

Публікації

Упорядкування/співупорядкування, наукова редакція видань:

Чарнецький С. Історія українського театру в Галичині. Нариси, статті, матеріали / Степан Чарнецький ; [упорядкув.: Б. Козак, Р. Лаврентій, Р. Пилипчук]. – Львів, 2014. – 584 с., 106 с. іл.

Українська сцена у полікультурному просторі Австро-Угорщини (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.). Хрестоматія. За матеріалами австрійської німецькомовної преси / упорядкування та науковий коментар Романа Лаврентія ; переклад з німецької Володимира Кам’янця. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 174 с., 40 с. іл.

Єврейська культура в Україні (друга пол. ХІХ – перша пол. ХХ ст.): музейні колекції та театральне мистецтво : доп. та повідомл. Наук. конф. з міжнар. участю (Львів, 19–20 квітня 2018 р.) / [редактор-упорядник: Роман Лаврентій] ; Львівський національний університет імені Івана Франка, Кафедра театрознавства та акторської майстерності факультету культури і мистецтв; Львівський історичний музей; Представництво Австрійської служби академічних обмінів у Львові; Всеукраїнський єврейський благодійний фонд “Хесед-Ар’є”. – Львів : Вид-во ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – 300 с. + іл.

Пилипчук Р. Історія українського театру (від витоків до кінця ХІХ ст.) / Ростислав Пилипчук ; Олександр Клековкін (передмова) ; [упорядкув., підгот. текстів до друку: Мирослава Циганик, Роман Лаврентій] ; НВП “Видавництво “Наукова думка” НАН України” ; Львівський національний університет імені Івана Франка, Кафедра театрознавства та акторської майстерності. – Львів : Вид-во ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – 356 с. + 32 с. іл.

 

Розділи у монографічних/наукових виданнях:

“Голгота” Григора Лужницького в Українському Молодому театрі “Заграва”, 1936 р. // Український театр ХХ століття : антологія вистав / за заг. ред. д-ра мистецтвозн. М. Гринишиної ; [Ін-т проблем суч. мистец. НАН України]. – К. : Фенікс, 2012. – С. 459–514.

Воєнний період (1941–1944) // Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької. Кн. 1 : Час і долі : наук. вид. / [авт. кол.: Ростислав Пилипчук, Руслан Леоненко (вступ), Ганна Веселовська (розділи 1–3), Роман Лаврентій (розділ 4)]. – Львів : Каменяр, 2016. – С. 459–514.

 

Статті:

Львівський український театр ревю “Цвіркун” (30-і роки ХХ ст.) // Вісник НТШ : Інформаційне видання Світової Ради Наукових товариств ім. Шевченка. – Львів, 2008. – Чис. 40 (осінь-зима). – С. 25–27.

Український театр у контексті націєтворчих процесів у Галичині 1930-х років // Курбасівські читання : наук. вісник / НЦТМ ім. Леся Курбаса; редкол.: Н. Корнієнко (голова) та ін. – Київ, 2009. – № 4 : Діалог Культури і Політики / випусковий ред. Г. Веселовська; ред.-упоряд. В. Собіянський. – С. 103–113.

Українські театри Івана Когутяка (1920–1939 рр.) // Вісник НТШ : Інформаційне видання Світової Ради Наукових товариств ім. Шевченка. – Львів, 2010. – Чис. 44 (осінь-зима). – С. 31–35.

Інсценізація “Слова о полку Ігоря” Григора Лужницького у парадигмі “монументального театру” Володимира Блавацького // Записки НТШ. Т. CCLXII. Праці театрознавчої комісії. – Львів, 2011. – С. 254–267.

Мазепинська тематика західноукраїнських театрів 20-30-х років ХХ століття: “Мотря” і “Батурин” за однойменними повістями Богдана Лепкого // Іван Мазепа і мазепинці: Історія та культура України останньої третини XVII – початку XVIII століть : науковий збірник / ред. кол.: Я. Дашкевич, О. Купчинський, І. Скочиляс, А. Фелонюк ; упоряд. І. Скочиляс.  – Львів : ІУАД ; НТШ, 2011. – С. 220–233.

Театральна група кооперативу “Український театр” у Львові під дирекцією Йосипа Стадника 1927–1929 років // Вісник НТШ : Інформаційне видання Світової Ради Наукових товариств ім. Шевченка. – Львів, 2012. – Чис. 47 (весна-літо). – С. 32–36.

“Просвітянський театр” під мистецьким проводом Петра Сороки (1928–1929) // Вісник НТШ : Інформаційне видання Світової Ради Наукових товариств ім. Шевченка. – Львів, 2012. – Чис. 48 (осінь-зима). – С. 34–38.

Новаторська вистава “Мина Мазайло” Миколи Куліша на сцені Українського народного театру ім. Івана Тобілевича у Станіславові (1930 рік, режисер В. Блавацький) // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – Львів, 2013. – Вип. 13. – С. 227–243.

П’єса “Тарас Шевченко” Зенона Тарнавського на сцені Українського молодого театру “Заграва” (1937, реж. В. Блавацький) // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 104–113.

Три редакції статті С. Чарнецького про історію постави “Украденого щастя” // Чарнецький С. Історія українського театру в Галичині. Нариси, статті, матеріали / [упорядкув.: Б. Козак, Р. Лаврентій, Р. Пилипчук]. – Львів, 2014. – C. 504–516.

Рука доброти й мудрості на театрі : [про зв’язки митрополита Андрея Шептицького з українськими мандрівними театрами в Галичині 20–30-х рр. ХХ ст.] // Мойсей українського духа : [наук.-попул. вид.] / [упор. Ольга  Михайлюк]. – Львів : ПП “Вид.дім “Артклас”, 2015. – С. 298–301. – (У співавт. з М. Кошелінською-Мартинюк).

Учений і доба: не реалізовані сповна наукові напрями досліджень професора Р. Я. Пилипчука (до проблем вивчення та написання історії Західноукраїнського театру 20–30-х рр. ХХ ст.) // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 73–77.

Повернення пам’яті про Михайла Губчака: завдання з багатьма невідомими // Українська періодика: історія і сучасність : доповіді та повідомлення дванадцятої Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (Львів, 30 листопада – 1 грудня 2018 р.). Львів, 2018. – С. 373–380.

Енциклопедичні гасла:

Енциклопедія Львова: Карабіневич Панас, Карп’як Володимир, Кемпе Лавро, Коссак Василь, Кривицька Леся; Лопатинський Фавст (співавт. – О. Телипська).

Енциклопедія Сучасної України: Когутяк Іван Іванович, Козак-Вірленська Катерина, Коссак Михайло Андрійович, Левитський Олексій Петрович, Левицька Віра Іванівна, Лисяк Марія Миколаївна, Маруненко-Недоля Амвросій Павлович та ін.

Шевченківська енциклопедія: Лопатинський Фавст Львович, Стадник Йосип Дмитрович

Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія: Виленская публичная библиотека; Губчак Михайло

Біографія

Народився 18 вересня 1981 р. у с. Грибовиця Іваничівського р-ну Волинської обл. Закінчив Грибовицьку школу (1997), Нововолинський обласний ліцей-інтернат (1999), факультет культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка (2006), прослухав маґістерську програму з культурології (2003–2005).

З 2006 асистент, тепер – старший викладач кафедри театрознавства та акторської майстерності факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка (2007–2018 – за сумісництвом). У 2007–2011 рр. здобувач кафедри театрознавства Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (тема дисертації: “Західноукраїнський театр 20–30-х рр. ХХ ст.: естетичні трансформації та соціокультурний контекст”).

У 2007–2008 рр. бібліотекар відділу бібліології; 2008–2015 рр. в. о. завідувача, 2015–2017 рр. завідувач відділу культурно-просвітницької роботи, з 2018 р. головний бібліограф (з вересня – за сумісництвом) науково-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка.

Автор бл. 60 наукових публікацій (з них 27 енциклопедичні). Автор поетичної збірки “Я поспішав, але спинився…” (Львів, 2011).

Прочитав низку відкритих лекцій з історії українського театру ХІХ – першої пол. ХХ ст. (локації: Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка; Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької; Галерея сценографії; Національний музей імені Андрея Шептицького; у рамках фестивалю “Дні європейської спадщини у Львові” та ін.). Провів низку авторських тематичних екскурсій, присвячених історії львівських театрів.

З 2006 р. член Наукового товариства імені Шевченка (секретар Театрознавчої комісії).

З 2008 р. куратор щорічної науково-практичної студентської театрознавчої конференції (від 2011 р. – всеукраїнська, з 2017 р. – міжнародна), яку проводить кафедра театрознавства та акторської майстерності ЛНУ імені Івана Франка.

Проекти

2012­–2017 – учасник польсько-українського науково-дослідницького проекту “Театральне життя Львова кін. ХVІІІ – першої пол. ХХ ст.” (у рамках співпраці ЛНУ ім. І. Франка та Яґеллонського університету (Краків, Польща)

Кін. 2015 – поч. 2016 – стипендіат OeAD (Австрійської служби академічних обмінів), опрацьовував німецькомовну пресу в Австрійській національній бібліотеці (Відень, Австрія) у межах теми “Українська сцена у полікультурному просторі Австро-Угорщини (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)”.

2019 – виступив з відкритою лекцією “The contemporary “heroes” at the Ukrainian theaters  in Halychyna in the 1930s: pros and consу Яґеллонському університеті (Краків, Польща) – у рамках заходів VI Międzynarodowa konferencja Imponderabilia Teatralne “Non-fiction narratives in contemporary theatre” (Краків, 1 – 2 червня 2019 р.).

 

Куратор наукових конференцій:

  • Студентська наукова конференція факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка “Культурно-мистецькі процеси в Україні у контексті європейського наукового простору” (Львів, 2008–2013);
  • Всеукраїнська студентська театрознавча конференція “Національний театр у європейському мистецькому просторі: становлення, розвиток, самобутність, взаємовпливи” (Львів, 2011–2016; організатор – кафедра театрознавства та акторської майстерності ЛНУ імені Івана Франка);
  • Міжнародна науково-практична студентська театрознавча конференція “Сучасний театр у просторі суспільства: діагностика, прогностика, терапія” (Львів, 2017–2018); “Актуальні питання історії, теорії та практики театру в дослідженнях студентів та молодих учених” (Львів, 2019). Організатор – кафедра театрознавства та акторської майстерності ЛНУ імені Івана Франка);
  • Міжнародна наукова конференція “Єврейська культура в Україні (друга пол. ХІХ – перша пол. ХХ ст.): музейні колекції та театральне мистецтво” (Львів, 19-20 квітня 2018 р.).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!