Історія українського театру (театрознавство)

Тип: Нормативний

Кафедра: театрознавства та акторської майстерності

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Залік
34Іспит
45Залік
55Іспит
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
224Лаврентій Р. Я.КМТ-11
324Лаврентій Р. Я.КМТ-21
440Лаврентій Р. Я.КМТ-21
532Лаврентій Р. Я.КМТ-31
632Лаврентій Р. Я.КМТ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
224КМТ-11Лаврентій Р. Я.
324КМТ-21Лаврентій Р. Я.
440КМТ-21Лаврентій Р. Я.
532КМТ-31Лаврентій Р. Я.
632КМТ-31Лаврентій Р. Я.

Опис курсу

Навчальна програма “Історія українського театру” охоплює часовий період – від початків українського театру (язичницько-християнський театр) до театральних подій початку ХХІ ст. Ґрунтовне засвоєння історичних театральних процесів в Україні має важливе значення для формування у студентів об’єктивного погляду на сучасні культурні явища, сприяє цілісному розвитку спеціалістів-театрознавців, розширенню теоретичної та фахової підготовки. Курс спирається на загальні знання студентів з історії України, української літератури, української культури.

Зміст курсу полягає у засвоєнні слухачами знань соціально-політичних та культурних умов виникнення, розвитку українського театру, головних етапів становлення професійного театру, паралельних процесів у театрах за кордоном, ознайомленні зі сценічною творчістю видатних акторів, антрепренерів, режисерів, діяльністю українських театральних труп.

Мета курсу полягає у тому, щоб – паралельно з ознайомленням студентів зі складними процесами становлення та історичного розвитку українського прототеатру (в межах ритуалу), а згодом – професійного театру, витворення певних естетичних театральних принципів – сформувати у слухачів усвiдомлення вагомого iсторичного значення театральної культури для становлення України у сучасному її вигляді, збереження культурнонаціональної ідентичності; та сформувати у студентів-театрознавців необхідну наукову базу для розуміння процесів і явищ у сучасному українському театрі.

Звідси випливають такі основні завдання курсу:

  • сприяти засвоєнню студентами історичного фактологічного матеріалу;
  • дати студентам цілісне уявлення про характер, природу і динаміку театральних процесів у контексті національно-культурного життя України;
  • навчити студентів помічати та системно аналізувати театральні процеси певної епохи;
  • виробити у студентів навики віднаходити у практиці сучасних українських театрів „сліди” естетичних принципів, закладених ще у радніших періодах;
  • дати можливість студентам, апробуючи свої   спостереження, реалізувати їх у формі театрознавчої статті, усного виступу на трупі тощо.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму