Теорія драми

Тип: Нормативний

Кафедра: театрознавства та акторської майстерності

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
17Залік
53Немає
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
156Максименко С. М.КМТ-11
516доцент Циганик М. І.КМА-31
616доцент Циганик М. І.КМА-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
156КМТ-11Максименко С. М.
516КМА-31доцент Циганик М. І.
616КМА-31доцент Циганик М. І.

Опис курсу

Для виховання фахівців широкого профілю: театро- та кінознавців, режисерів драматичного, лялькового, музичного театрів та цирку; кіно- і телережисерів, фахівців з менеджменту в галузі ігрових мистецтв – необхідне ґрунтовне вивчення специфічної природи драматургії та ознайомлення з історією теорії драми.

Мета курсу “Теорія драматургії”– дати майбутнім спеціалістам уявлення про загальні закономірності, яким підпорядковано драматичний текст, підготувавши їх тим самим до самостійного аналізу драматургічної основи видовищних мистецтв та її “перекладу” мовою сцени, кіно- й телеекрану. Протягом курсу студентів ознайомлюють з відповідним категоріальним апаратом,  перевіряють засвоєння викладеного матеріалу, проводячи семінарські заняття з основних тем курсу та керуючи написанням курсової, контрольної або залікової (згідно з навчальними планами різних спеціальностей) роботи на тему “Аналіз класичної п’єси”.

Основне  завдання  курсу – виробити у студентів уміння практичного аналізу творів драматургії як цілісної структури, побудованої за певними законами; дати їм уявлення про еволюцію жанрів драматургії, канонів теорії драми. Наповнення курсу максимально наближено до практики театру і кіно (насамперед, до режисерської творчості як світоглядної та естетичної бази сучасного театрального й екранних мистецтв).

Рекомендована література

 1. Аникст А.А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. – М., 1967; Теория драмы от Пушкина до Чехова. – М., 1972; Теория драмы на Западе в первой половине ХІХ в. Эпоха романтизма. – М., 1980; Теория драмы от Гегеля до Маркса. – М., 1983.
 2. Аристотель. Поэтика // Собр. Соч: – М., 1983. – Т.4.
 3. Бентли Э. Жизнь драмы. – М., 1978.
 4. Брехт Б. Театр. Т.5/1, 5/2. – М., 1965.
 5. Владимиров С. Действие в драме. – Л., 1972.
 6. Волькенштейн В. Драматургия. – М., 1969.
 7. Гегель Г. Эстетика. – М., 1971. – Т.3.
 8. Демин В. Фильм без интриги. – М., 1966.
 9. Дидро Д. Беседы о «Побочном сыне». О драматической поэзии // Собр. соч:– М. –Л., 1936. – Т.5.
 1. Зингерман Б. И. Очерки истории драмы 20 века. – М., 1979.
 2. Лессинг Г. Гамбургская драматургия. – М., 1938.
 3. Липківська А. Світ у дзеркалі драми. – К., 2007.
 4. Мамонтов Я. Театральна публіцистика. – К., 1967.
 5. Пави П. Словарь театра. – М., 1990.
 6. Поляков М.Я. О театре: поэтика, семиотика, теория драмы. – М., 2000.
 7. Поламишев А. М. Действенный анализ пьесы. – М., 1982.
 8. Рулін П. Програма курсу «Драматургія» // На шляхах революційного театру – К., 1972.
 9. Сахновский-Панкеев В. А. Драма. Конфликт. Композиция. Сценическая жизнь. – М., 1969.
 10. Теория драмы: Программа для театральных институтов по специальностям 2211 „Режиссура драмы”, 2217 „Театроведение”. Министерство культуры СССР ; Всесоюзный методический кабинет по учебным заведениям искусств и культуры / сост. Б.О.Костелянец. – М., 1988.
 1. Фролов В. Судьбы жанров драматургии. – М., 1979.
 2. Хализев В. Драма как явление искусства. – М., 1978.
 3. Хрестоматія з теорії драми. – К., 1988.
 4. Шоу Б. О драме и театре. – М., 1963.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус