Кафедра соціокультурного менеджменту

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Дистанційне навчання
 • Новини

Кафедра соціокультурного менеджменту є випусковою кафедрою факультету культури і мистецтв  Львівського національного університету імені Івана Франка, яка готує фахівців за освітніми програмами на рівнях вищої освіти:

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ

(денна та заочна форми навчання)

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 02 «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО»

Спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

Освітньо-професійна програма:
«Менеджмент соціокультурної діяльності
»,
акредитована до 01.07.2026 р.

 

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ

(денна форма навчання)

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 02 «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО»

Спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

Освітньо-професійна програма
«
Менеджмент соціокультурної діяльності»
,
акредитована до 23.12.2024 р.

***

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ!
ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ
ОР БАКАЛАВР НА ПЕРШИЙ КУРС
Вступ на перший курс відбувається на базі повної загальної середньої освіти
ОР БАКАЛАВР НА ДРУГИЙ КУРС
Вступ на другий курс відбувається на основі диплому:
молодшого спеціаліста,
фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра

ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ
Для вступу в магістратуру необхідна наявність:
освітнього ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ – 2022
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ЛНУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА – 2022

***

Менеджмент соціокультурної діяльності багатогранна спеціальність,
яка охоплює управлінську, культурну, економічну, соціальну та історичну складову. Забезпечення освітнього процесу покладено на висококваліфікованих фахівців з менеджменту, економіки, теорії та історії культури, мистецтвознавства, філософії та мовознавства. До забезпечення освітнього процесу залучаються
заслужені діячі мистецтв України та відомі роботодавці й
експерти міста Львова та України,
які працюють у соціокультурній сфері.

Унікальною є регіонально-географічна складова реалізації програми,
адже факультет культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка, в складі якого працює випускова кафедра ОПП – кафедра соціокультурного менеджменту, розташований у пам’ятці архітектури – колишньому монастирі Бернардинів – в історичній частині міста Львова, міста – музею під відкритим небом, культурної столиці Західного регіону України, де відбувається величезна кількість соціокультурних івентів, де розташовані відомі в Україні, Європі та Світі театри, музеї та пам’ятки архітектури. І з огляду на це, здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОПП «Менеджмент соціокультурної діяльності» можуть продовжувати процес навчання протягом «цілого дня», покинувши університетські аудиторії після завершення пар. Крім того викладачі, які забезпечують навчання на ОПП та залучені до її реалізації стейкхолдери та експерти організовують регулярні ознайомчі заняття-екскурсії на відомих соціокультурних об’єктах міста Львова, допомагають студентам та студентському самоврядуванню організовувати відвідання культурних заходів, які відбуваються у місті з метою підвищення їхнього культурно-освітнього рівня в контексті реалізації студентоцентрованого навчання.

Сильна практична складова програми
забезпечується завдяки унікальній базі практик (зокрема, Міський палац культури ім. Г. Хоткевича, КЗ ЛОР «Львівський обласний центр народної творчості і культурно-просвітницької роботи», ТОВ «Агенція Персона Грата» тощо).

Освітньо-професійна програма дозволяє студентам
набути практичних навичок
у сфері менеджменту соціокультурної діяльності,
івент-менеджменту, музейного та театрального менеджменту.

Набуті компетентності студенти можуть застосовувати
в управлінській (менеджерській), культурній,
мистецькій та соціальній сферах зайнятості,
що є свідченням міжгалузевого характеру освітньо-професійної програми.

***

Освітні програми забезпечує

висококваліфікований професорсько-викладацький склад:

 

Белінська Л. С. завідувач кафедри, доктор історичних наук,
доктор філософії (УВУ), доцент;

Гнаткович О. Д.професор кафедри, доктор економічних наук, професор;

Козаренко О. В. –  професор кафедри, доктор мистецтвознавства, професор;

Максимчук М. В.професор кафедри, доктор економічних наук,
старший науковий співробітник;

Данилиха Н. Р.доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент;

Дядюх-Богатько Н. Й.доцент кафедри, кандидат мистецтвознавства, доцент;

Сирота Л. Б.доцент кафедри, кандидат філологічних наук, доцент;

Шевчук А. В. асистент кафедри.

***

Завідувач кафедри – Белінська Людмила Семенівна

Доктор історичних наук, доктор філософії (УВУ), доцент.

У 1986 р. закінчила Львівську СШ № 28.
У 1986-1991 рр. – навчалася на історичному факультеті Львівського державного університету
імені Івана Франка та аспірантурі (1994-1997 рр.) У 1997 р. – захистила кандидатську дисертацію.
У 1998-2005 рр. – працювала на кафедрі українознавства
Львівського державного аграрного університету.
З 2003 р. – доцент, захистила докторат в УВУ у Мюнхені.
З 2005 р. – доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності
факультету культури і мистецтв
Львівського національного університету імені Івана Франка.
З 2011 р. доцент кафедри філософії мистецтв.
У 2021 р. захистила докторську дисертацію.
З 2021 р. завідувач кафедри соціокультурного менеджменту
факультету культури і мистецтв
Львівського національного університету імені Івана Франка.

Стипендіатка ОAAD (Австрія),  фонду «Янінеум» (Відень),
«Ганса Зайделя (Мюнхен)», «Воляників-Швабінських» (США).

Опублікувала понад 90 наукових праць.

Курси дисциплін: Антропологія культури,
Діловий етикет у сфері соціокультурної діяльності,
Дослідження культури української діаспори,
Елітарна культура, Іміджологія, Історія зарубіжної культури,
Культура українського зарубіжжя, Культура української діаспори,
Мода і стиль, Науковий семінар, Організація конгресового і ділового туризму,
Правове забезпечення соціокультурної діяльності,
Практикум з корпоративної культури.

Коло наукових зацікавлень: Теоретико-методологічні основи
антропології культури та елітарної культури, індустрії моди та іміджології,
історії зарубіжної культури, культури української діаспори та українського зарубіжжя. Формування концептуальних засад правового забезпечення
соціокультурної діяльності, ділового етикету та корпоративної культури у сфері соціокультурної діяльності, організації конгресового та ділового туризму.
Дослідження історії театрального та кіномистецтва, процесів політичної еміграції,
родинних традицій, шляхетської культури та комунікативної пам’яті,
проблематики культурної та історичної спадщини
та проблем національної ідентичності.

***

Розроблені викладачами кафедри курси
читаються для студентів, які навчаються на факультеті культури і мистецтв
за такими спеціальностями:
«Менеджмент соціокультурної діяльності», «Середня освіта (Музичне мистецтво)»,
«Сценічне мистецтво (Акторське мистецтво драматичного театру і кіно)»,
«Сценічне мистецтво (Театрознавство)», «Хореографія».
Кафедра забезпечує викладання курсу
«
Історія української культури» для другого курсу
усіх спеціальностей в межах факультету культури і мистецтв.

Запропоновані кафедрою дисципліни вільного вибору студента
циклу загальної підготовки
«
Мода і стиль» та «Лідерство і самореалізація творчої особистості»
щорічно входять до найпопулярніших серед студентів Університету курсів.

***

На сьогодні кафедра соціокультурного менеджменту готує:
бакалаврів 1-4 курсу денної (74 студенти) та 4 курсу заочної (8 студентів)
форм навчання,
а також магістрів 1-2 курсу денної форми навчання (18 студентів).

Отже, загальна кількість студентів становить 100 осіб:

1 курс бакалаври денна форма – 15 студентів (КМД-11с);
2 курс бакалаври денна форма – 18 студентів (КМД-21с);
3 курс бакалаври денна форма – 21 студент (КМД-31с);
4 курс бакалаври денна форма – 20 студентів (КМД-41с);
4 курс бакалаври заочна форма – 8 студентів (КМД-41з);
1 курс  магістри денна форма – 14 студентів (КМДМ-11с);
2 курс магістри денна форма – 4 студенти (КМДМ-21с)

Всі студенти, які цього потребують, відповідно до положень Університету, забезпечені гуртожитком.

***

Співробітниками кафедри соціокультурного менеджменту
було організовано і проведено низку
міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій,
серед яких:

 1. «Мова культури у просторі Університету» до 350-річчя заснування ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2011 р.
 2. Міжнародна студентська конференція «Сприйняття мистецтва в культурному просторі» –  Львів, 9-12 квітня 2013 р.
 3. «Мистецька освіта в класичному Університеті» до 10-ліття факультету культури і мистецтв – Львів, 2014 р.
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Sacrum et profanum в культурі» – Львів, 3-4 листопада 2015 р.
 5. Міжнародна наукова конференція «Синергетична природа культури: наукова рефлексія над взаємодією Ероса та Етоса» – Львів-Коломия, 30 листопада – 2 грудня 2016 р.
 6. Всеукраїнська наукова конференція «Менеджмент культури та культурний менеджмент: синергія взаємодії» – Львів-Коломия, 30 листопада – 1 грудня 2017 р.
 7. Міжнародна наукова конференція «Event-менеджмент та кітч в полікультурному просторі» – Львів, 2-4 грудня 2018 р.
 8. Міжнародна науково-практична конференція «Семіосфера культури в просторі сучасності» – Львів, 30 вересня – 2 жовтня 2019 р.
 9. Перша Всеукраїнська студентська наукова конференція  «Регіональний соціокультурний менеджмент: сучасні виклики і тенденції розвитку» – Львів, 28 листопада 2019 р.
 10. Друга всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Регіональний соціокультурний менеджмент: сучасні виклики і тенденції розвитку» – Львів, 26 листопада 2020 р.
 11. Міжнародна наукова конференція «Український вільний університет у хронотопі культури» – Львів, 22 жовтня 2021 р.
 12. Третя всеукраїнська студентська наукова конференція  «Регіональний соціокультурний менеджмент: сучасні виклики і тенденції розвитку» – Львів, 25 листопада 2021 р.

***

Кафедра соціокультурного менеджменту співпрацює:
з Вроцлавським та Ряшівським університетами (Республіка Польща),
Львівською академією мистецтв та Харківським університетом ім. В. Каразина,
а також підтримує тісні наукові контакти
з  Інститутом славістики Вюрцбургського університету (ФРН),
Українським Вільним Університетом (Мюнхен),
Інститутом історії Центральної та Східної Європи Віденського Університету (Австрія),
Технічним університетом м. Хемніц (ФРН),
з якими відбувається обмін викладачами,
готуються спільні наукові публікації та конференції,
відбуваються взаємні стажування.

Кафедра соціокультурного менеджменту

до 2021 р. – кафедра філософії мистецтв факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка була створена на підставі ухвали Вченої ради Львівського національного університету імені  Івана Франка від 25 травня 2011 р. (протокол № 28/5) та Наказу ректора проф. Вакарчука І.О. від 1 вересня 2011 р. Зміна назви кафедри відбулася відповідно до Рішення Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка від 26 травня 2021 р. Створення кафедри філософії мистецтв відбулося в результаті певного досвіду викладання культурології на кафедрі театрознавства та акторської майстерності. Особливістю викладання культурології на факультеті культури і мистецтв (у порівнянні із філософським факультетом, де також здійснюється підготовка культурологів), був особливий акцент на прикладному характері культурологічної підготовки випускників, що окреслюється як менеджмент соціокультурної діяльності. Тобто, практична культурологія, яка розвивалася впродовж десяти років на факультеті культури і мистецтв не дублювала теоретичної культурології, що традиційно плекається на філософському факультеті Університету.

Наукова та навчальна діяльність у 2011-2015 роках

Основні напрямки
наукових досліджень
велись у наступних сферах
: філософія музики, літератури, образотворчого мистецтва, родинної культури, культурна антропологія, історія світової культури, основи соціокультурної діяльності. Вони відбувалися в контексті кафедральної теми в межах робочого часу (2011-15 рр.) «Філософія мистецтв як парадигма гуманітарного дискурсу ХХ–ХХІ ст.» (номер державної реєстрації 0112U004033).
Курси дисциплін, що читалися на напрямках підготовки «Музичне мистецтво», «Театральне мистецтво (театрознавства і акторське мистецтво)», «Хореографія», «Культурологія (історія та теорія культури)»: Основи культурології, Історія світової культури, Методика викладання культурологічних дисциплін, Культура діаспори, Сучасні теорії культури, Феномен міста в культурі, Історія української культури, Культурна спадщина, Пам’ять і культура, Семіотика культури, Есей та есеїзм в культурі, Модернізм в культурі, Філософія творчості.

Трансформація культурологів у менеджери

Підготовка культурологів на факультеті культури і мистецтв, яка мала прикладний характер, когерентно трансформувалася у підготовку менеджерів соціокультурної діяльності. З 2017 р. кафедра отримала ліцензію на підготовку спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (галузь знань 02 «Культура і мистецтво») за ступенем вищої освіти «Бакалавр» та «Магістр».

Ліцензування у 2017 році

Освітньо-професійна програма «Менеджмент соціокультурної діяльності» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю – Менеджмент соціокультурної діяльності галузі знань 02 – Культура і мистецтво ліцензована Міністерством освіти і науки України, Протокол засідання Ліцензійної комісії МОН України від 12.05.2017 р. № 51/1, Наказ МОН України від 12.05.2017 р. № 95-л. Освітньо-професійна програма «Менеджмент соціокультурної діяльності» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю – Менеджмент соціокультурної діяльності галузі знань 02 – Культура і мистецтво ліцензована Міністерством освіти і науки України, Протокол засідання Ліцензійної комісії МОН України від 08.06.2017 р. № 55/1, Наказ МОН України від 09.06.2017 р. № 119-л.

Акредитація

У 2019 р. Освітньо-професійна програма «Менеджмент соціокультурної діяльності» за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» другого (магістерського) рівня вищої освіти була акредитована Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (Рішення №17 (3.36) від 23.12.2019 р. 26 грудня 2019 р. №28. Строк дії сертифіката до 23.12.2024 р.). У 2021 р. Освітньо-професійна програма «Менеджмент соціокультурної діяльності» за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти була акредитована Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (Дата видачі сертифіката про акредитацію освітньої програми 22.06.2021 р. Строк дії сертифіката про акредитацію освітньої програми 01.07.2026 р. № 1875).

Наукова та навчальна діяльність у 2016-2019 роках

Основні напрямки наукових досліджень кафедри на той час – історія, морфологія і синтез мистецтв, філософія музики, літератури, історія образотворчого мистецтва, культурна політика, родинна культура, історія світової та української культури, музеєзнавство (пам’яткознавство), прикладне культурознавство, тренди сучасного мистецтва, цінності в системі культури, урбаністичні студії, менеджмент соціокультурної діяльності, маркетинг соціокультурної діяльності, менеджмент об’єктів історико-культурної спадщини та міжнародних виставкових проектів, економіка культури, бізнес-планування у сфері культури, корпоративна культура та професійна етика у сфері соціокультурної діяльності, креативні індустрії. Дослідження проводилися в рамках теми у межах робочого часу «Синергетична концепція як спосіб пізнання культури та мистецтва в глобалізованому світі» (номер державної реєстрації 0116U001689). Курси дисциплін кафедри читалися на напрямку підготовки «Менеджмент соціокультурної діяльності»: Антропологія культури, Бізнес-планування у сфері культури, Вступ до фаху, Економіка культури, Елітарна культура, Індустрія дозвілля, Історія зарубіжної культури, Історія образотворчого мистецтва, Історія української культури, Маркетинг соціокультурної діяльності, Менеджмент соціокультурної діяльності, Музеєзнавство, пам’яткознавство, Народна культура українців, Організація конгресового та ділового туризму, Основи теорії та історії музики, Прикладне культурознавство, Соціокультурна діяльність, Сучасна музична культура,
Філософія мистецтв, Філософія творчості.

Просування у соціальних мережах:

Програмні цілі та завдання

кафедри соціокультурного менеджменту

на 2021 2026 роки

Кафедра соціокультурного менеджменту постала в результаті рішення Вченої ради ЛНУ ім. І. Франка від 26 травня 2021 р., за яким було перейменовано кафедру філософії мистецтв у кафедру соціокультурного менеджменту.

Очолює кафедру доц., д.і.н., Ph. D (УВУ) Белінська Л. С. На кафедрі працюють професори: д.е.н. Гнаткович О. Д.,  д.е.н. Максимчук М. В., доценти: к.і.н. Данилиха Н. Р., к.мист. Дядюх-Богатько Н. Й., к.філол.н. Сирота Л. Б. і  асистент: ас. Шевчук А. В.

Навчається 100 студентів: 74 студенти-бакалаври денної форми навчання, 8 студентів-бакалаврів заочної форми навчання, 18 студентів-магістрів денної форми навчання.

Стратегічні цілі, заходи, ресурси

№ з/п Ціль Конкретні заходи, кількість, індикатори досягнення Залучені ресурси Дата виконання
І. Кадровий склад
1.1. Моніторинг та оцінка роботи наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників згідно з Положенням про оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників Проведення самоаналізу викладачами кафедри Всі викладачі кафедри 2021-2026 рр.
Визначення рейтингу та оцінювання викладачів шляхом взаємного відвідування відкритих занять Всі викладачі кафедри 2021-2026 рр.
1.2. Організація заходів щодо підвищення кваліфікації, вдосконалення викладацької майстерності та проходження стажування, зокрема за кордоном, науково-педагогічними і науковими працівниками відповідно до вимог нормативних документів Університету та вимог чинного законодавства Підвищення кваліфікації та проходження стажування доц. Белінська Л.С., Український Вільний Університет (Мюнхен) січень 2022 р.
ас. Шевчук А.В. Ряшівський університет (РП) Червень 2023 р.
Курси «Вдосконалення викладацької майстерності», організовані при ЛНУ ім. І.Франка доц. Белінська Л.С., проф. Максимчук М.В., проф. Гнаткович О.Д., доц. Данилиха Н.Р., доц. Сирота Л.Б., ст. викл. Шевчук А.В. 2021-2026 рр.
ІІ. Освітня діяльність
2.1. Акредитація та ліцензування освітніх програм Акредитація освітньої програми 028 Менеджмент соціокультурної діяльності, Бакалаврат гарант ОПП проф. Максимчук М.В., всі викладачі кафедри 2026 р.
Акредитація освітньої програми 028 Менеджмент соціокультурної діяльності, Магістратура гарант ОПП проф. Гнаткович О.Д.,   всі викладачі кафедри 2024 р.
Ліцензування аспірантури Викладачі кафедри 2024 р.
Ліцензування ОПП 022 «Дизайн» Викладачі кафедри 2026 р.
2.2. Оприлюднення на сайті кафедри навчально-методичного забезпечення науково-педагогічних працівників Розробка та оприлюднення на сайті кафедри навчально-методичних рекомендацій по написанню курсових та кваліфікаційних магістерських робіт доц. Белінська Л.С.,
проф. Гнаткович О.Д.,
проф. Максимчук М.В.
2021  р.
Підготовка навчального посібника «Народна, елітарна та масова культура» доц. Белінська Л.С.,

доц. Данилиха Н.Р.,

доц. Сирота Л.Б.,

ас. Шевчук А.В.

2021 р.
Підготовка навчального посібника «Соціокультурна діяльність» доц. Белінська Л.С.

проф. Максимчук М.В.,

Викладачі кафедри

2023 р.
2.3. Розробка і атестація електронних навчальних курсів «Елітарна культура» доц. Белінська Л.С. 2021-2023 рр.
«Інституційна підтримка соціокультурних кластерів» проф. Максимчук М.В.
«Економіка культури» проф. Максимчук М.В.
«Менеджмент соціокультурної діяльності» проф. Максимчук М.В.
«Цінності в системі культури» доц .Сирота Л.Б.
«Урбаністичні студії» доц. Данилиха Н.Р.
«Кваліфікаційна робота» Доц. Белніська Л.С.,

проф. Гнаткович О.Д.,

проф. Максимчук М.В.,

доц.Данилиха Н.Р,

2.4. Оновлення освітніх програм, робочих навчальних програм та силабусів дисциплін кафедри Проведення опитувань студентів всіх курсів та форм навчання щодо оцінки якості освітніх програм доц. Белінська Л.С.

проф. Максимчук М.В.,

проф. Гнаткович О.Д.,

Порадники академічних груп

2021-2026 рр.
Оновлення освітніх програм проф. Максимчук М.В.,                    проф. Гнаткович О.Д.,             викладачі кафедри 2021-2026 рр.
Оновлення робочих навчальних програм та силабуів дисциплін Викладачі кафедри 2021-2026 рр.
Впровадження ОПП «Креативні індустрії» доц. Белінська Л.С. 2023 р.
Впровадження нових навчальних дисциплін: «Іміджологія», «Експертно-оціночна діяльність» доц. Белінська Л.С.

доц. Данилиха Н.Р.

2022 р.
2.5. Підготовка вибіркових навчальних дисциплін «Мода і стиль» доц. Белінська Л.С. 2021-2026 рр.
«Лідерство і самореалізація творчої особистості» проф. Гнаткович О.Д.
«Віртуальне дозвілля» проф. Максимчук М.В.
«Івент-індустрія» доц .Сирота Л.Б.
ІІІ. Наукова діяльність і розвиток міжнародної співпраці
3.1. Визначення основних напрямів наукових досліджень, участь в конкурсах на фінансування з держбюджету, укладання госпдоговорів, отримання грантів Тема в межах робочого часу «Менеджмент соціокультурної діяльності як складова прикладного культурознавства» проф. Козаренко О.В., викладачі кафедри 2022 р.
Монографія «Лідія Бурачинська: етнографічний vs політичний чин» доц. Белінська Л.С. 2022 р.
Запит до Українського культурного фонду Викладачі кафедри 2022-2026 рр.
3.2. Планування підготовки докторів філософії і докторів наук через аспірантуру і докторантуру, сприяння своєчасному захисту дисертацій, збільшення кількості працівників з науковими ступенями (вченими званнями). Захист докторської дисертації на тему «Українська еліта Східної Галичини у націєтворчому вимірі другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття» доц. Белінська Л.С. 2021 р.
Отримати вчене звання професра д.і.н. Белінська Л.С.
д.е.н. Максимчук М.В.
2023-24 рр.
Отримати вчене звання доцента к.і.н. Данилиха Н.Р.,

к.філол.н. Сирота Л.Б.

2022 р.
3.3. Публікаційна активність у наукових періодичних виданнях, що включені до наукометричних баз даних Scopus або Web of Science Публікувати наукові статті у періодичних виданнях, що включені до наукометричних баз даних Scopus або Web of Science Всі викладачі кафедри 2021-2026 рр.
3.4. Підготовка до друку монографій, у тому числі іноземними мовами Монографія «Лідія Бурачинська: етнографічний vs політичний чин» доц. Белінська Л.С 2022  р.
Колективна монографія за результатами науково-дослідної теми в межах робочого часу Всі викладачі кафедри 2023-2024 р.
Колективні монографії за результатами конференцій Всі викладачі кафедри 2021-2026 рр.
3.5. Приведення наукових періодичних видань у відповідність до вимог для включення у міжнародні наукометричні бази даних Вісник ЛНУ ім. І.Фрнака. Серія: Мистецтвознавство Викладачі кафедри 2022-2023 рр.
3.6. Планування проведення наукових семінарів, зокрема з залученням закордонних партнерів, розвиток титульних конференцій Проведення наукових семінарів із залученням стейкхолдерів Викладачі кафедри та роботодавці:  М. Мисик (агенція Персона Грата) ,   О. Луковська (Палац мистецтв) та інші стейкхолдери 2021-2026 рр.
Залучення студентів до наукової роботи, участі у Міжнародних студентських олімпіадах, Всеукраїнській студентській олімпіаді, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт Участь у студентських наукових конференціях Студенти 2-4 курсів,
керівники- викладачі,
відповідальна доц. Сирота Л.Б.
2021-2026 рр.
Науковий гурток
«Діалог культур»
доц. Белінська Л.С. 2021-2026 рр.
Участь у
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт
доц. Данилиха Н.Р.

Студенти всіх курсів

2021-2026 рр.
3.7. Створення та підтримка актуальності наукових профілів науково-педагогічних, наукових, інших працівників кафедри у наукометричних базах даних: Scopus, Google Scholar, на плаформах ResearcherID (Web of Science), ORCID Активізувати публікацію статей у виданнях, що входять до наукометричних базах даних: Scopus, Google Scholar, на плаформах ResearcherID (Web of Science), ORCID доц. Белінська Л.С.,

проф. Максимчук М.В.,

проф. Гнаткович О.Д.,

доц. Данилиха Н.Р.,

доц. Сирота Л.Б.

2021-2026 рр.
3.8. Сприяння участі учасників освітнього процесу в програмах міжнародної академічної мобільності, стажування наукових і науково-педагогічних працівників за кордоном, виконання міжнародних проектів Виконання
міжнародних проєктів
проф. Гнаткович О.Д. 2021-2026 рр.
Участь викладачів та студентів у програмі Еразмус+ Студенти 3-4 курсів,
викладачі кафедри
2021-2026 рр.
Активізація співпраці з Ряшівським університетом доц. Белінська Л.С. 2021-2026 рр.
Активізація співпраці з
УВУ (Мюнхен)
доц. Белінська Л.С. 2021-2026 рр.
ІV. Соціально-виховна робота
4.1. Профорієнтаційна робота Посилення рекламної кампанії  задля підвищення привабливості ОПП “Менеджмент соціокультурної діяльності” для потенційних абітурієнтів, з цією метою реалізувати  наступні заходи:

 • створити профільні сторінки кафедри у соцмережах;
 • активізувати профорієнтаційну роботу у соцмережах на вебсторінках кафедри, факультету, університету;
 • регулярно подавати оновлені ОПП спеціальності на веб-сторінці кафедри;
 • створювати профорієнтаційні відеоролики та поширювати їх у соцмережах;
 • брати постійну активну участь у Днях відкритих дверей Університету
Викладачі кафедри 2021-2026 рр.
4.2. Робота порадників академічних груп із студентами Порадникам груп продовжувати виховну роботу зі студентами, за сприятливих умов організовувати екскурсії по місту Львову та  Львівщині.
Поширювати інформацію про проведені виховні захоти та екскурсії на веб-сторінці кафедри та у соціальних мережах з метою формування позитивного іміджу кафедри та зацікавлення потенційних абітурієнтів навчанням на ОПП “Менеджмент соціокультурної діяльності”
Порадники академічних груп 2021-2026 рр.
4.3. Заходи, спрямовані на дотримання академічної доброчесності Проводити роз’яснювальні та профілактичні заходи щодо дотримання норм академічної доброчесності і запобігання плагіату, зокрема включати це поняття у вступні лекції до навчальних дисциплін, на яких знайомити студентів із положеннями із відповідними нормами законодавства, Етичним кодексом вченого України, положеннями Університету та системою перевірки на плагіат, прийняту у ньому. Відповідно до цього, проводити перевірку на плагіат кваліфікаційних робіт Керівники курсових та кваліфікаційних магістерських робіт, проф. Максимчук М.В. 2021-2026 рр.
4.4. Співпраця із випускниками кафедри Активізувати співпрацю із випускниками кафедри: О.Галкановою – ПР-менеджером театру ім. М.Заньковецької, О.Пужаковською – директором театру Лесі Українки.

Інформувати потенційних абітурієнтів про успішних та ефективних менеджерів соціокультурної діяльності – випускників кафедри з метою зацікавлення їх у навчанні на ОПП “Менеджмент соціокультурної діяльності”

доц. Белінська Л.С. 2021-2026 рр.
4.5. Налагодження співпраці із роботодавцями Продовжувати співпрацю з роботодавцями, що розширить базу практик, внести пропозиції до відповідних структурних підрозділів Університиту щодо створення гнучкого графіку проходження практик, відповідно до спеціальності доц. Сирота Л.Б.,

доц. Данилиха Н.Р.

2021-2026 рр.
4.6. Забезпечення національно-патріотичного виховання учасників освітнього процесу Заснування стипендії ім. Василя Сліпака Орест Сліпак

Фонд ім. В. Сліпака

2022 р.
V. Промоція кафедри
5.1. Конкретні кроки, спрямовані на представлення кафедри у соціальних мережах Виступи у соцмережах з представленням спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» абітурієнтам Викладачі кафедри 2021-2026 рр.
Створення та розміщення у соцмережах відеоролики про ОПП «Менеджмент соціокультурної діяльності» та заходи, що відбуваються на кафедрі, які можуть бути цікаві потенційним абітурієнтам Викладачі кафедри
5.2. Наповнення актуальною інформацією веб-сторінки кафедри Оприлюднення актуальної інформації на веб-сторінці кафедри, включно з ОПП, сторінками навчальних курсів, силабусами, а також актуальними новинами та подіями Викладачі кафедри 2021-2026 рр.
5.3. Персональні веб-сторінки викладачів Наповнення актуальною інформацією та методичними матеріалами веб-сторінок викладачів кафедри Викладачі кафедри 2021-2026 рр.

 

Узагальнені завдання на 2021-2026 рр:

 1. Активізувати наукову роботу на кафедрі та проведення Міжнародних наукових конференцій, за результатами яких видавати колективні монографії.
 2. Відкрити аспірантуру та ліцензувати ОНП третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності” до 2024 р. , та ОП 022 «Дизайн», галузь знань 02 «Культура і мистецтво» до 2026 р.
 3. Створити Раду стейхолдерів з метою підвищення ефективності навчання.
 4. Відкрити фото- та радіолабораторію з метою вдосконалення викладання ПР-менеджменту, здобуття студентами практичних навичок
 5. Запровадити на факультеті відзначення 27 вересня Міжнародного дня івент-менеджера.
 6. Відкрити школу «Елітарного виховання» з профорієнтаційною метою та додатковою базою проходження практик.
 7. Звернутися до відділу практик з проханням дозволити проходити практик за більш гнучким графіком, оскільки кінець січня початок лютого не є сприятливим для нашої спеціальності. Це буде також переходом до дуальної освіти.
 8. Знаходити можливості преміювати викладачів за креативність на фаховість, за участь у акредитації та ліцензуванні.
 9. У 2023 р. ввійти до асоціації Менеджерів соціокультурної діяльності, яку організовує проф. Копієвська О.Р. (м. Київ).
 10. Започаткувати стипендію ім. Василя Сліпака, яку отримуватимуть за патріотичні та волонтерські проєкти кращі студенти. Стипендію надаватиме Фонд ім. В. Сліпака.

Завідувач кафедри соціокультурного менеджменту доц. Белінська Л.С.

Співробітники

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Навчальні плани за спеціальністю 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності” за 2017-21 рр.

Посібники

 1. Белінська Л., Данилиха Н., Глушко М. Народна, елітарна та масова культура у соціальному дискурсі : навчальний посібник. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2019. 280 с.
 2. Менеджмент соціокультурної діяльності : збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів спеціальності 028 “Менеджмент соціо­культурної діяльності” / укладачі : Козаренко О. В., Белінська Л. С., Данилиха Н. Р., Максимчук М. В., Герасименко О. В., Шевчук А. В. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. 332 с.
 3. Крохмальний Р. О., Гарбузюк М. В., Медведик Ю. Є., Белінська Л. С., Демчук Н. Р. Основи наукових досліджень : навчально-методичний посібник для студентів факультету культури та мистецтв / за ред. Р. О. Крохмального. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2020. 464 с.

Електронні навчальні курси

 1. Економіка культури : електронний навчальний курс  / розроб. : М. В. Максимук ; система електронного навчання ЛНУ ім. І.Франка. URL: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4240 (Атестований 31.01.2022 р., протокол № 255-22)
 2. Інституційна підтримка соціокультурних кластерів : електронний навчальний курс / розроб. : М. В. Максимчук ; Система електронного навчання ЛНУ ім. І.Франка на платформі Moodle. URL: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4242 (Атестований 31.01.2022 р., протокол № 256-22)
 3. Кваліфікаційна робота : електронний навчальний курс / розроб. : Л. С. Белінська, М. В. Максимук, О. Д. Гнаткович, Н. Д. Данилиха ; система електронного навчання ЛНУ ім. І.Франка. URL: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4279 (Атестований 31.01.2022 р., протокол № 257-22)

Методичні рекомендації

 1. Конфліктологія та теорія переговорів : методичні рекомендації до курсу для студентів напряму 6.030204 «Міжнародна інформація» / укладачі : Гулай В. В., Данилиха Н. Р., Лунь Ю. О., Родик Г. Ю. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. 44 с.
 2. Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» / розробники : Л. С. Белінська, О. Д. Гнаткович, М. В. Максимчук, Н. Р. Данилиха, Л. Б. Сирота, А. В. Шевчук. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2020. 24 с.
 3. Методичні рекомендації з виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт для студентів денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» / укладачі : Л. С. Белінська, О. Д. Гнаткович, М. В. Максимчук, Н. Р.Данилиха, Л. Б. Сирота. Львів, ЛНУ ім. І. Франка. 2020. 36 с.
 4. Бізнес-планування у сфері культури : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / розроб. : О. Д. Гнаткович, М. В. Максимчук. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2021. 23 с.
 5. Бізнес-планування у сфері культури : практикум для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / розроб. : О. Д. Гнаткович, М. В. Максимчук. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2021. 53 с.
 6. Вступ до фаху (менеджмент соціокультурної діяльності) : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / розроб. : М. В. Максимчук. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2021. 36 с.
 7. Економіка культури : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / розроб. : М. В. Максимчук. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2021. 25 с.
 8. Інституційна підтримка соціокультурних кластерів : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / розроб. : М. В. Максимчук. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2021. 29 с.
 9. Маркетинг соціокультурної діяльності : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / розроб. : О. Д. Гнаткович, М. В. Максимчук, А. В. Шевчук. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2021. 28 с.
 10. Менеджмент соціокультурної діяльності : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / розроб. : М. В. Максимчук, А. В. Шевчук. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2021. 35 с.
 11. Практикум з корпоративної культури : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / розроб. : Л. С. Белінська, М. В. Максимчук, Л. Б. Сирота. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2021. 36 с.
 12. Регіональне краєзнавство : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / розроб. : М. В. Максимчук, Н. Р. Данилиха. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2021. 27 с.

 

Ліцензування та акредитація освітньо-професійних програм

Ліцензування

СПРАВА

щодо ліцензування діяльності з надання освітньої послуги у сфері вищої освіти:

028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр»

ОПИС
документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження
освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Найменування вищого навчального закладу: Львівський національний університет імені Івана Франка

Код та найменування спеціальності: 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

 

Найменування документа Відмітка про наявність документа
1. Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або про розширення провадження освітньої діяльності +
2. Копії установчих документів закладу освіти — юридичної особи +
3. Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчального процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності +
4. Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за спеціальностями з підвищеною небезпекою) +
5. Копія освітньої (освітньо-професійної або освітньо-наукової) програми +
6. Копія навчального плану та пояснювальна записка до нього +
7. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності +
8. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності +
9. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності +
10. Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності +
11. Зведені відомості про дотримання вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти +
12. Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти та керівника проектної групи (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання)

+

 

У 2017 р. Освітньо-професійна програма «Менеджмент соціокультурної діяльності» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю – Менеджмент соціокультурної діяльності галузі знань 02 – Культура і мистецтво ліцензована Міністерством освіти і науки України (https://mon.gov.ua/ua/tag/litsenzuvannya), Протокол засідання Ліцензійної комісії МОН України від 12.05.2017 р. № 51/1, Наказ МОН України від 12.05.2017 р. № 95-л.

У 2017 р. Освітньо-професійна програма «Менеджмент соціокультурної діяльності» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю – Менеджмент соціокультурної діяльності галузі знань 02 – Культура і мистецтво ліцензована Міністерством освіти і науки України (https://mon.gov.ua/ua/tag/litsenzuvannya), Протокол засідання Ліцензійної комісії МОН України від 08.06.2017 р. № 55/1, Наказ МОН України від 09.06.2017 р. № 119-л.

Акредитація

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми «Менеджмент соціокультурної діяльності» за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Сертифікат магістри

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми «Менеджмент соціокультурної діяльності» за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Сертифікат бакалаври

 

Дослідження

З 2019 р. межах робочого часу співробітниками кафедри соціокультурного менеджменту ведуться  наукові дослідження у сфері управління в галузі культури за темою: «Менеджмент соціокультурної діяльності як галузь прикладного культурознавства» (номер державної реєстрації: 0119U002401, науковий керівник: професор, доктор мистецтвознавства Козаренко О. В., термін виконання роботи: 01.01.2019–31.12.2022 рр.).

Менеджмент соціокультурної діяльності – важливий напрямок розвитку культури і мистецтва в умовах глобалізованого світу. Він дозволяє знайти напрями втілення прикладного культурознавства як знання про функціонування культури та способів її розвитку в постіндустріальному суспільстві. Ця галузь прикладного культурознавства окреслена як комплекс культурних індустрій, що дозволяє економічно убезпечити розвиток соціокультурної сфери. Різні галузі культури і мистецтва володіють потужним економічним потенціалом, коли через трансформацію окремих артефактів виникають нові перспективи суспільно-економічного розвитку.
В рамках теми «Менеджмент соціокультурної діяльності як галузь прикладного культурознавства» в межах робочого часу організовано і проведено Міжнародну наукову конференцію «Семіосфера культури в просторі сучасності», що відбулась 30 вересня – 2 жовтня 2019 року у Львові на факультеті культури і мистецтв, і в якій взяли участь як викладачі кафедри та працівники факультету культури і мистецтв, так і науковці з інших уставнов України, а також з-за кордону – з  Бидгоща (Польща), Жешува (Польща), Мюнхена (Німеччина), Лодзя (Польща), Кишинева (Молдова), Румарова (Чехія). Конференція відзначилась широким спектром наукових доповідей культурознавчого, економічного та мистецького спрямування.

Основними напрямки наукових досліджень кафедри соціокультурного менеджменту є теоретико-методологічні засади розвитку соціокультурної діяльності та індустрії дозвілля, економіки культури, менеджменту та маркетингу соціокультурної діяльності, креативних індустрій, PR-технологій у соціокультурній сфері, формування міжнародних гуманітарних стратегій, територіальної кластерізації соціокультурної діяльності, регіонального краєзнавства та культурної політики, наукові основи антропології культури та елітарної культури, індустрії моди та іміджології, історії зарубіжної культури та прикладного культурознавства, культури української діаспори та українського зарубіжжя, історії української культури та народної культури українців, музеєзнавства та пам’яткознавства, історії образотворчого мистецтва, арт-менеджмену, дизайну та менеджменту міжнародних виставкових проектів, корпоративної культури сучасних соціокультурних інституцій, соціальних комунікацій, професійної етики менеджерів та історії івент-менеджменту, розвитку видавничої і медіа арт сфери, історії та філософії музики, філософії мистецтв, філософії творчості, музичної семіотики, герменевтики та богословія музики, морфології та синтезу мистецтв, історії української музики. А також формування концептуальних засад правового забезпечення соціокультурної діяльності, ділового етикету та корпоративної культури у сфері соціокультурної діяльності, організації конгресового та ділового туризму. Розвиток методики бізнес-планування у сфері культури та концептуальних основ лідерства і самореалізації творчої особистості, а також методики проведення навчально-дослідної діяльності з вивчення соціокультурної сфери, урбаністичних студій та методики мистецтвознавчих досліджень й педагогічних аспектів викладання дизайну.

Основні публікації, які вийшли окремими виданням за період існування кафедри філософії мистецтв (з 2021 р. кафедри соціокультурного менеджменту):

 1. Белінська Л. С. Експлікація родинної традиції у громадянському дискурсі Галичини : монографія. Львів : Простір М, 2012. 375 с.
 2. Белінська Л. С. Національна пам’ять української діаспори США (просопографічний аспект) : монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 276 с.
 3. Павлій Г. І. Духовний тезаурус музиканта. Львів : Каменяр, 2015. 292 с.
 4. Козаренко О. В. Фестиваль ім. А. Кос-Анатольського. Коломия : Вік, 2016. 298 с.
 5. Максимчук М. В. Інституціалізація розвитку економіки регіонів України : теорія і практика : монографія. Львів : ІРД НАН України, 2016. 394 с.
 6. Павлій Г. І. Практична скрипкова методика. Львів : Растр-7, 2019. 150 с.
 7. Козаренко О. В. М. Лисенко. П’ять п’єс для фортепіано з Лейпцігського автографа. Львів : Сполом, 2017. 30 с.
 8. Борис Лятошинський. In memoriam: колективна монографія / ред. кол.: Єфіменко А., Козаренко О., Пришляк М., Копиця М.  Мюнхен : Український Вільний Університет, 2018. 247 с.
 9. Менеджмент соціокультурної діяльності : колективна монографія / упоряд. Козаренко О., наук. ред. Пасічник В. Львів : Растр-7, 2018. 208 с.
 10. Український книжковий знак ХІХ-ХХ століть. Каталог колекції Степана Давимуки. У 3 томах. Львів : Наукова бібліотека імені В. Стефаника, 2018.
 11. Дядюх-Богатко Н. Й. Мистецтво декорування зброї на Гуцульщині у XVIII-XIX століттях : монографія. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. 224 с.
 12. Максимчук М. В., Попадинець Н. М. Особливості децентралізації сфери культури територіальних громад. Розвиток соціальної сфери територіальних громад в умовах адміністративно-фінансової децентралізації / за ред. С. Л. Шульц. Львів: ІРД НАН України, 2018. 140 с.
 13. Менеджмент соціокультурної діяльності : збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів спеціальності 028 “Менеджмент соціо­культурної діяльності” / укладачі : Козаренко О. В., Белінська Л. С., Данилиха Н. Р., Максимчук М. В., Герасименко О. В., Шевчук А. В. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. 332 с.
 14. Крохмальний Р. О., Гарбузюк М. В., Медведик Ю. Є., Белінська Л. С., Демчук Н. Р. Основи наукових досліджень : навчально-методичний посібник для студентів факультету культури та мистецтв / за ред. Р. О. Крохмального. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2020. 464 с.
 15. Регіональний соціокультурний менеджмент : сучасні виклики та тенденції розвитку : збірник статей / упоряд. : Л. Белінська, Л. Сирота; редкол.: Л. Белінська та ін. Львів : Галич-прес, 2021. 216 с.
 16. Козаренко О., Кудринецький С. Коломийка в просторі української культури. Коломия : Вік, 2021. 152 с.
 17. Народна, елітарна та масова культура у соціальному дискурсі: монографія / Белінська Л. С., Глушко М. С., Данилиха Н. Р., Шевчук А. В. Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2021. 168 с.

Посилання на відоконференції викладачів кафедри:

доц. Белінська Людмила Семенівна

проф. Гнаткович Оксана Дмитрівна

проф. Козаренко Олександр Володимирович

проф. Максимчук Масксим Віталійович

доц. Данилиха Наталія Романівна

доц. Дядюх-Богатько Наталія Йосипівна

доц. Сирота Лілія Богданівна

ac. Шевчук Андрій Володимирович

Результати творчого конкурсу ОП “Хореографія” І курс (бакалавр) 17-18 липня 2024 року

18.07.2024 | 21:24

Результати творчого конкурсу ОП “Хореографія” І курс (бакалавр)

Результати творчого конкурсу ОП “Хореографія” І курс (бакалавр) 17 липня 2024року
Результати творчого конкурсу ОП “Хореографія” І курс (бакалавр) 18 липня 2024року

Читати »