Дядюх-Богатько Наталія Йосипівна

Посада: доцент кафедри філософії мистецтв

Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): +38 (032) 239-43-17

Наукові інтереси

мистецтво зброярства, декорування металу, гуцульське мистецтво, дизайн, методика мистецтвознавчих досліджень, історичні особливості шрифтових гарнітур, мистецтво вивіски, педагогічні аспекти викладання дизайну.

Курси

Публікації

Монографія:

Дядюх-Богатько Н.Й. Мистецтво декорування зброї на Гуцульщині у XVIII–XIX століттях : монографія / Наталія Дядюх-Богатько. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 224 с.

Статті:

  1. Дядюх-Богатько Н. Й. Інноваційні виклики в дизайн-освіті: сьогодення і майбутнє // Збірник матеріалів Міжнародної конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» (21-24 листопада 2017 р., Відень, Австрія). В 2 т. – Т. 1. – Дніпро-Відень, 2017. – С. 69-74.
  2. Дядюх-Богатько Н.Й. Комп’ютерна графіка і програмні боти: перспективи навчання // Збірник матеріалів XIV Міжнародна конференція «Стратегія якості в промисловості і освіті» (4‐7 червня 2018 р., м. Варна, Болгарія) у двох томах. – Т. 2. – Днепр – Варна, 2018. – С. 227-232. Дядюх-Богатько Н. Й. Зміна метанаративів у філософії дизайну // Вісник Закарпатської академії мистецтв. – № 10, 2018. – Ужгород : Закарпатська академія мистецтв, 2018. – С. 148-153.
  3. Дядюх-Богатько Н. Й. Дизайн – розрив у підготовці кадрів та потреб ринку // «Педагогічні аспекти підготовки викладачів з візуального мистецтва та дизайну: сучасність і перспективи» та «Актуальні питання мистецтвознавства: виклики ХХІ століття» / За загал. ред. Даниленка В.Я. – Харків: ХДАДМ, 2017. – С. 38-41.
  4. Дядюх-Богатько Н.Й. Дизайн і програмні боти: перспективи співіснування // Концептуальні дискусії у мистецьких практиках: Ідея, форма, інтерпретація Науково-теоретична конференція професорського-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ. – Львів: ЛНАМ. – С. 92-93.
  5. Дядюх-Богатько Н.Й. Комунікативний дизайн: крізь призму семантики // Поліграфічні, мультимедійні та Web-технології. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції (17–19 жовтня 2018 р.). – Львів : Українська академія друкарства, 2018. – С. 255-258.
  6. Дядюх-Богатько Н.Й. Дизайн і бізнес-туризм // Соціокультурні тенденції розвитку сучасного мистецтва та дизайну. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (5–9 листопада 2018 р.) ХНТУ/ за ред. Якимчук О.В. – Херсон: ХНТУ, 2018. – С. 128-131.
  7. Дядюх-Богатько Н. Й. Дизайн вивісок в індустрії реклами 90-х у Львові //  Дизайн-освіта як галузь креативних індустрій : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. 18-19 квітня 2019 р. / МК України, Київ. Н ац. ун-т к-ри і мист.; редкол. Удріс-Бородавко Н., Болтенков А., Чистіков О.  – К.: КНУКіМ, 2019. – С. 104-107.
  8. Дядюх-Богатько Н. Й. П’ять правил у дизайні від практика студентам // Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції. Кн. 2 : зб. наук. праць / редкол.: М.І. Степаненко, Є.А. Антонович, В.П. Титаренко. – Полтава : ПНПУ ім.. В.Г. Короленка, 2018. – С. 122-126.

Біографія

Народилася у м.Львові. У 1994 р. закінчила Львівське училище прикладного мистецтва ім. І.Труша, за спеціальністю «художній текстиль». Вища освіта: у 1998 р. закінчила Львівську академію мистецтва та здобула кваліфікацію мистецтвознавця. Була стипендіатом міського голови (1992), стипендіатом президента України (1996), отримала грант від фонду Сороса до м. Топольчанка, Словаччини (1999), грант від фонду Сороса в м. Кишиневі, Молдавія (2000, 2002). У 2002 році закінчила аспірантуру ЛНАМ.

В 2005 р. проходила підвищення кваліфікації в Навчально-курсовий центрі Київського Університету туризму, економіки і права, за спеціальністю «туризм». Стажування: Академія мистецтва і дизайну в Братиславі (Словаччина, 2018). Отримала почесну грамотою Львівської обласної державної адміністрації, (2018).

Викладач історії образотворчого мистецтва, трендів сучасного мистецтва, креативних індустрій.

Сфера професійної реалізації: дизайн візуальної реклами, світлові, об’ємно-просторові вивіски, широкоформатна реклама, реклама на транспорті, сувернірка, візуальна комунікація. Працювала практиком та керівником проектів на посадах арт-директора рекламної агенції та начальником відділу маркетингу туристичного комплексу.

З 2007 року у педагогічні сфері, керівник дипломник проектів, науковий рецензент ЛНУ, ЛНАМ, НУЛП, КДУМ ім. І. Труша та опонент кандидатський дисертацій. Учасниця міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, семінарів. Учасниця, куратор та організатор вітчизняних та міжнародних мистецьких проектів, виставок.

З 2007-2014 рр . асистент кафедри книжкової графіки та дизайну друкованої продукції.

У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Мистецтво декорування зброї на Гуцульщині XVIII-ХІХ століть (історія, типологія, художні особливості)» та здобула науковий ступінь кандидата мистецтвознавства (17.00.06 – декоративне і прикладне мистецтво).

З 2014 р. – присвоєне вчене звання доцента кафедри книжкової графіки та дизайну друкованої продукції.

2012-2018  рр. – ччитає дисциплін «методика викладання спеціальних дисциплін» та «основи наукових досліджень» у ЛДУК ім. І. Труша

Викладала курси: комунікативний дизайн, історія мистецтва, основи наукових досліджень, тренди сучасного мистецтва, креативні індустрії, менеджмент виставкової діяльності, інтерактивна графіка, мультимедійний дизайн, методика викладання спеціальних дисциплін та ін.

Автор монографії «Мистецтво декорування зброї на Гуцульщині XVIII-ХІХ століть» (2018 ,  ISBN 978-966-941-207-2) та співавтор колективної праці «Історія декоративного мистецтва України»  у 5 т. – Т. 4 : Народне мистецтво та художні промисли ХХ ст. (2011, ISBN 978-966-02-6057-3)

Є автором понад 70 наукових публікацій, в т.ч. 33 наукових публікацій у фахових виданнях та 8 у закордонних наукових виданнях і 4 навчально-методичного характеру.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!