Шевчук Андрій Володимирович

Посада: асистент кафедри філософії мистецтв

Телефон (робочий): +38 (032) 239-43-17

Електронна пошта: andriy.shevchuk@lnu.edu.ua

Курси

Публікації

  1. Культурологія. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спец. 6050106 «Бухоблік» (вечірнє відділення), 6050201 «Менеджмент організацій», 6050104 «Фінанси», 6050105 «Банківська справа» : навч. посіб. / М. В. Сергеєв, М. І. Сенів, З. П. Росінська, А. В. Шевчук [та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2004. – 59 с.
  2. Релігієзнавство : навч. посіб. для студентів усіх форм навчання / Н. Я. Горбач, О. П. Тімченко, Я. Г. Сислюк, А. В. Шевчук [та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2010. – 175 с.
  3. Етика. Тезисний конспект лекцій, методичні вказівки і завдання до семінарських занять та СРС, тестові завдання для студентів : навч. посіб. / О. П. Тімченко, І. В. Козій, М. В. Сергеєв, А. В. Шевчук [та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2009. – 47 с.
  4. Естетика. Тезисний конспект лекцій, методичні вказівки і завдання до семінарських занять та СРС, тестові завдання для студентів : навч. посіб. / О. П. Тімченко, І. В. Козій, М. В. Сергеєв, А. В. Шевчук [та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2009. – 43 с.
  5. Філософія. Тезисний конспект лекцій, методичні вказівки і завдання до семінарських занять та СРС, тестові завдання для студентів : навч. посіб. / О. П. Тімченко, І. В. Козій, М. В. Сергеєв, А. В. Шевчук [та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2009. – 59 с.
  6. Релігієзнавство. Тезисний конспект лекцій, методичні вказівки і завдання до семінарських занять та СРС, тестові завдання для студентів : навч. посіб. / О. П. Тімченко, І. В. Козій, М. В. Сергеєв, А. В. Шевчук [та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2009. – 39 с.
  7. Культурологія. Тезисний конспект лекцій, методичні вказівки і завдання до семінарських занять та СРС, тестові завдання для студентів : навч. посіб. / О. П. Тімченко, І. В. Козій, М. В. Сергеєв, А. В. Шевчук [та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2009. – 47 с.
  8. Культурологія (культурологія, етика, естетика) : навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації / О. П. Тімченко, Я. Г. Сислюк, І. В. Козій, А. В. Шевчук [та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2010. – 176 с.
  9.  Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка) : навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації / О. П. Тімченко, Я. Г. Сислюк, І. В. Козій, А. В. Шевчук [та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2010. –198 с.
  10. Роль молодіжних організацій у культурній політиці українського суспільства / Менеджмент соціокультурної діяльності: колективна монографія // Упоряд. Козаренко О., наук. ред. Пасічник В. – Львів : Растр-7, 2018. – С. 36-44.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!