Шевчук Андрій Володимирович

Посада: старший викладач кафедри соціокультурного менеджменту

Телефон (робочий): +38 (032) 239-43-17

Електронна пошта: andriy.shevchuk@lnu.edu.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Наукові засади соціокультурної діяльності, прикладного культурознавства, індустрії дозвілля, антропології культури та історії зарубіжної культури, філософії музики та філософії творчості. Дослідження у сфері соціальної філософії, історії мистецтв, вивчення культури української діаспори та елітарної культури, а також корпоративної культури у сфері соціокультурної діяльності.

Курси

Вибрані публікації

 1. Сергеєв М. В. , Сенів М. І., Росінська З. П., Шевчук А. В. та ін. Культурологія. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спец. 6050106 «Бухоблік» (вечірнє відділення), 6050201 «Менеджмент організацій», 6050104 «Фінанси», 6050105 «Банківська справа» : навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2004. 59 с.
 2. Горбач Н. Я., Тімченко О. П., Сислюк Я. Г., Шевчук А. В. та ін. Релігієзнавство : навчальний посібник для студентів усіх форм навчання. Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2010. 175 с.
 3. Тімченко О. П., Козій І. В., Сергеєв М. В., Шевчук А. В. та ін. Етика. Тезисний конспект лекцій, методичні вказівки і завдання до семінарських занять та самостійної роботи студентів, тестові завдання для студентів : навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2009. 47 с.
 4. Тімченко О. П., Козій І. В., Сергеєв М. В., Шевчук А. В. та ін. Естетика. Тезисний конспект лекцій, методичні вказівки і завдання до семінарських занять та самостійної роботи студентів, тестові завдання для студентів : навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2009. 43 с.
 5. Тімченко О. П., Козій І. В., Сергеєв М. В., Шевчук А. В. та ін. Філософія. Тезисний конспект лекцій, методичні вказівки і завдання до семінарських занять та самостійної роботи студентів, тестові завдання для студентів : навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2009. 59 с.
 6. Тімченко О. П., Козій І. В., Сергеєв М. В., Шевчук А. В. та ін. Релігієзнавство. Тезисний конспект лекцій, методичні вказівки і завдання до семінарських занять та самостійної роботи студентів, тестові завдання для студентів : навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2009.  39 с.
 7. ТімченкоО. П., Козій І. В., Сергеєв М. В., Шевчук А. В.  та ін. Культурологія. Тезисний конспект лекцій, методичні вказівки і завдання до семінарських занять та самостійної роботи студентів, тестові завдання для студентів : навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2009. 47 с.
 8. Тімченко О. П., Сислюк Я. Г., Козій І. В., Шевчук А. В. та ін. Культурологія (культурологія, етика, естетика) : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації. Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2010. 176 с.
 9. Тімченко О. П., Сислюк Я. Г., Козій І. В., Шевчук А. В. та ін. Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка) : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації. Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2010. 198 с.
 10. Шевчук А. В. Роль молодіжних організацій у культурній політиці українського суспільства. Менеджмент соціокультурної діяльності: колективна монографія / упоряд. Козаренко О., наук. ред. Пасічник В. Львів : Растр-7, 2018. С. 36-44.
 11. Менеджмент соціокультурної діяльності : збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів спеціальності 028 “Менеджмент соціо­культурної діяльності” / укладачі : Козаренко О.В., Белінська Л.С., Данилиха Н.Р., Максимчук М.В., Герасименко О.В., Шевчук А.В. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. 332 с.

Наукова біографія

Старший викладач кафедри соціокультурного менеджменту

Шевчук Андрій Володимирович

У 1986 р. – закінчив Львівську СШ №49.
З 1986 р. по 1990 р. навчався у Львівському автошляховому технікумі.
З 1991 р. по 1994 р. навчався на механічному факультеті Львівського національного аграрного університету.
З 1994 р. по 1995 р. навчався на філософському факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка.
З 1999р . по 2000 р. працював директором комерційного підприємства «Траверс».
З 2000 р. по 2012 р. працював викладачем на кафедрі філософії культури Львівської комерційної академії.
З 2013 р. по 2014 р. працював директором Львівського філіалу торгового підприємства «СЄДА».
З 2014 р. по 2015 р. працював заступником українсько-польського підприємства «Еко-вітал».
З 2015 р. по тепер приватний підприємець.
З 2017 р. – викладач кафедри філософії мистецтв факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка.
З 2020 р. – старший викладач кафедри філософії мистецтв (з 2021 р. – кафедри соціокультурного менеджменту) факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка.

Викладає курси: «Індустрія дозвілля», «Соціокультурна діяльність», «Антропологія культури», «Елітарна культура», «Історія зарубіжної культури», «Конфліктологія та теорія переговорів», «Корпоративна культура в соціокультурній діяльності», «Культура української діаспори», «Практикум з корпоративної культури», «Прикладне культурознавство», «Філософія музики, «Філософія творчості».

Методичні матеріали

 1. Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» / розробники : Л. С. Белінська, О. Д. Гнаткович, М. В. Максимчук, Н. Р. Данилиха, Л. Б. Сирота, А. В. Шевчук. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2020. 24 с.
 2. Маркетинг соціокультурної діяльності : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / розроб. : О. Д. Гнаткович, М. В. Максимчук, А. В. Шевчук. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2021. 28 с.
 3. Менеджмент соціокультурної діяльності : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / розроб. : М. В. Максимчук, А. В. Шевчук. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2021. 35 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!