Козаренко Олександр Володимирович

Посада: завідувач кафедри філософії мистецтв

Науковий ступінь: доктор мистецтвознавства

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-43-17

Електронна пошта: oleksandr.kozarenko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Музична семіотика, герменевтика та богословіє музики, морфологія та синтез мистецтв, історія української музики.

Курси

Публікації

 1. Козаренко О. В. Феномен української національної музичної мови. – Львів: НТШ, 2000. – 284с.
 2. Козаренко О. В. Життя і творчість М. Лисенка в критичних оцінках і наукових спостереженнях // Українське музикознавство. – Київ, 1992. – Вип.27. – С. 30-42.
 3. Козаренко О. В. Вплив поетики Т. Шевченка на формування творчого методу М. Лисенка // Записки НТШ. – Т. 232 – Львів, 1996. – С. 112-124.
 4. Козаренко О. В. Музична мова Б. Лятошинського в умовах стратифікації національного музично-семіотичного процесу // Українське музикознавство. – Київ, 200. – Вип. 29. – С. 116-125.
 5. Козаренко О. В. Від модернізму до постмодернізму: парадигма розвитку галицької музики ХХ ст. // Musika Galiciana. – Rzeszau, 2000. – Т.5. – S. 247-253.
 6. Козаренко О. В. Львівська філософсько-музична школа і актуальні проблеми українського музикознавства // Musika Humana. Наукові збірки ЛДМА ім. М. Лисенка. – Львів, 2003. – Вип.8 – С.74-81.
 7. Козаренко О. В. Украинская национальная музыкальная идея: миф или реальность // Современный мир и национальные музыкальные культуры. – Минск: Ковчег. – 2004. – С.47-59.
 8. Козаренко О. В. Сакральная сонодия в современном композиторском творчестве Украины // Composings and Chanting in the Ortocbox Church. – Joensuu, Finland, 2009. – P. 220-228/
 9. Козаренко О. В. Філософія музики як необхідна складова сучасної мистецької освіти // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2012. – Вип. 11. – С. 3-7.
 10. Козаренко О. В. Ярема Якуб’як як приклад когнітивного музикознавця // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2013. – Вип. 12 – С. 28-31
 11. Козаренко О. В. Диво само зростаючого Логосу // Музика. – Київ, 2013. Вип. 13 – С. 60-64.
 12. Козаренко О. В. Під сузір’ям Януша Корчака//Львівсько – Ряшівські наукові зошити. – №1. – Львів- Ряшів, 2013. С. 13-16.
 13. Козаренко О. В. Українське серце Парижа // Музика. – Київ, 2014. Вип. 2 – С. 38-39.
 14. Козаренко О. В. Сценічний фольклоризм «Черемошу»: між автентикою та артифіційним мистецтвом // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2014. – Вип. 14 – С. 5-8
 15. Козаренко О. В. Обрії сучасної філософії музики (в писаннях Блаженного Отця Іоана) // Laudatio: Ювілейна збррка наукових статейна пошану професора Юрія Ясіновського / Упоряд.У. Граб, О. Козаренко, Н. Сиротинська – Львів: Видавець Тетюк Т. В., 2014. – С. 188 – 194
 16. Козаренко О. В. Сценічний флоьклоризм «Черемошу»: між автентикою та артифіційним мистецтвом // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2014. – Вип. 14 – С. 5-8
 17. Козаренко О. В. Тарас Шевченко та Микола Лисенко: акмеологічний рівень спілкування особистостей // // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2015. – Вип. 15 – С. 20-24
 18. Козаренко О. В. Філософія музики як університетська дисципліна //Записки НТШ. Праці Музикознавчої комісії. Том 256. – Львів, 2014. – Вип. 14 – С. 28-38
 19. Козаренко О. В. Замість післямови //Духовний тезаурус музиканта. Львів; Каменяр, 2015 – С.258 – 262.
 20. Козаренко О. В. Погляди Блаженного отця Іоана на сприйняття музики,виховання енею людини та формування нового суспільного етосу //Rola odbioru sztuki w formacii osoby a etos spoleczny. – Львів – Rzeszow, 2014. – С.37 – 46
 21. Козаренко О. В. Стильові епіфанії у творчості о.Михайла Вербицького //Перемиські архиєпархіальні відомості. – Перемишль, 2015. – Ч.17. –С.66 -71
 22. Козаренко О. В. Кипарисовый ларец, золотая трость и освобожденные ее касанием мысли блаженного Иоанна о чуде исполнительского творчества //Крещендодобра. –Москва:Мир Софии, 2015. – С.617 – 625
 23. Козаренко О. В. Про деякі універсалії музичного світу Бориса Лятошинського //Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2015. – Вип. 16 – С. 33-37
 24. Козаренко О. В. Полигимник новой духовности или Sinfonia jojosa /звучащая радость //Русский Парсифаль. – Москва: Мир Софии, – С.3 -9
 25. Козаренко О. В. «Квіти зла » або «Місячні тіні» //Музика, 2015. – №3. – С.22-23
 26. Козаренко О. В. Грай, скрипко, грай // Маестро Петро Терпелюк. – Івано-Франківськ, 2015 – С.86-89
 27. Козаренко О. В. Жанрово-стильові передбачення у творчості Михайла Вербицького //Вісник НТШ, 2015, – №53-54 – С. 43-45
 28. Козаренко О. В. Пісенний вінок Л.Коструби //Музика, 2015. №6 – С. 52-53
 29. Козаренко О. В. Композиторські прозріння У творчості Михайла Вербицького // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 32 – С. 169-171
 30. Козаренко О. В. Unos pocos minutes en presecia de la divinidad // El barko blanco. – Barcelona,2017. – №3. – Р.72-76
 31. Козаренко О. В. Тридцять років музичного фестивалю імені Анатолія Кос-Анатольського // Музичний фестиваль імені Анатолія Кос-Анатольського в Коломиї – Коломия: Вік, 2016. – С.2-5.
 32. Козаренко О. В. Українське серце Парижа О.В.Козаренко //Париж: українські сезони в Культурно-інформаційному центрі 2011-2014р.р. – Київ: Акта, 2016. – С.172-177
 33. Козаренко О. В. М. Лисенко. П’ять п’єс для фортепіано з Лейпцігського автографа. – Львів: Сполом, 2017 – 30 с.
 34. Козаренко О. В. С. Людкевич та лінгвістична свідомість модернізму // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів,2018. – Вип. 18. – С. 247-253.
 35. Козаренко О. В. Нитка Аріадни в оперному світі Соломії Крушельницької // Оперний світ Соломії Крушельницької. – Київ, 2018. – С. 3-5
 36. Козаренко О. В. Музичний менеджмент в малому місті (до історії музичного фестивалю ім.. А. Кос-Анатольського // Менеджмент соціокультурної діяльності. – Львів, 2018. – С. 117-121.
 37. Про деякі універсалії музичного світу Бориса Лятошинського // Б. Лятошинський. In memoriam. – Мюнхен : УВУ, 2018. – с. 18-25.
 38. Добрий геній Михайло Лемішка // У звуках музики свої лишили знаки. – Львів, 2018. – С. 55-56.
 39. «Наталка Полтавка»: 200 років опісля // Просценіум. – Львів, 2018. – № 1-2. – с. 97-99.
 40. Вшанування 125-ліття Нестора Нижанківського у Львові // Вісник НТШ. – Львів, 2018. – № 60. – С. 24-25.
 41. М. М. Лемішко – останній романтик консерваторії // Постаті історії кафедри теорії музики. – Львів, 2019. – С. 71-74.
 42. Друге пришестя Коломийського театру: тридцять років опісля // Просценіум. – Львів, 2018. – Вип. 3 (52). – С.34-39.
 43. Коментар як результат культурного діалогу та феномену відчуження в українській музиці ХІХ –ХХІ ст. // Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Серія Мистецтовзнавство. – Львів, 2018. – Вип. 19. – С. 3-9.

Біографія

професор, доктор мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України.

Козаренко Олександр Володимирович

(нар. 24 серпня 1963, м.Коломия) — сучасний український композитор, піаніст, музикознавець, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри філософії мистецтв факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка. Заслужений діяч мистецтв України (2008).

Як композитор працює у жанрах симфонічної, оперної, балетної, хорової, камерно-інструментальної, вокальної та театральної музики. Його твори увійшли до репертуару провідних колективів та виконавців України (ансамбль Київська камерата, Київський саксофоновий квартет, оркестр Віртуози Львова, капела Трембіта та інші), виконувалися в Україні та у багатьох країнах світу, зокрема на міжнародних фестивалях Київ-Музик-Фест (Київ), Контрасти (Львів), Два дні й дві ночі нової музики (Одеса), Дні музики композиторів Кракова (Польща), Мелос-Етос (Словаччина), Дрезденські дні сучасної музики (Німеччина). Як піаніст надає особливу увагу виконанню української музики ХХ–XXI століть, насамперед у складі дуету зі скрипалькою Лідією Шутко.

Особливої ваги надає сакральним жанрам. Переосмислює канонічні сюжети крізь призму почуттів сучасної людини. Трансформує гуцульські фольклорні інтонації та моделі українського бароко, поєднуючи їх з гостро-експресивними засобами сучасної гармонії та оркестру.

Як музикознавець опікується проблемами національної характерності української професійної композиторської творчості.

О. Козаренко співпрацює з багатьма театральними колективами України, багато пише музики для театру (“Орестея”, мелодрама за трагедіями Есхіла для читця і інструментального ансамблю, “П’єро мертвопетлює”, камерна кантата для контратенора та інструментального ансамблю на вірші М. Семенка, “Дон-Жуан з Коломиї”, балет за мотивами творів Л. фон Захера-Мазоха). Його музична мова поєднує авангардові “технології” з фольклорними образами.

Лауреат Всеукраїнського конкурсу піаністів ім. М. Лисенка (1984), дипломант Всеукраїнського конкурсу камерних ансамблів (1986). Лауреат державних премій України з композиції: ім. Л. Ревуцького (1996), ім. М. Лисенка (2001), Лео Вітошинського (2004). Лауреат Премії ім. Б.М. Лятошинського (2012). Член Національної спілки композиторів України та Асоціації «Нова Музика». Секретар Правління НСКУ(з грудня 2010). Член НТШ.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!