Козаренко Олександр Володимирович

Посада: професор кафедри соціокультурного менеджменту

Науковий ступінь: доктор мистецтвознавства

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): +38 (032) 239-43-17

Електронна пошта: oleksandr.kozarenko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Наукові основи філософії мистецтв та філософії музики, теорії та історії музики, антропології культури. Музична семіотика, герменевтика та богословіє музики, морфологія та синтез мистецтв, історія української музики.

Курси

Вибрані публікації

Монографії:

 1. Козаренко О. В. Феномен української національної музичної мови. Львів : НТШ, 2000. 284 с.
 2. Козаренко О., Кудринецький С. Коломийка в просторі української культури. Коломия : Вік, 2021. 152 с.

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Козаренко О. В. Життя і творчість М. Лисенка в критичних оцінках і наукових спостереженнях. Українське музикознавство. 1992. Вип. 27. С. 30-42.
 2. Козаренко О. В. Національна інтонаційність у композиторській творчості.Народна творчість та етнографія. 1993. №3. С.13-18.
 3. Козаренко О. В. Український фонозапис : час збирати каміння. Культура і життя. 1994. №38. С.3.
 4. Козаренко О. В. Вплив поетики Т. Шевченка на формування творчого методу М. Лисенка. Записки НТШ. Т. 232. Львів, 1996. С. 112-124.
 5. Козаренко О. В. Геть від абсурду. Art line. 1997. №7-8. С.92.
 6. Козаренко О. В. І серце одпочине. Art line. 1997. №10-11. С.48-50.
 7. Козаренко О. В. Українська духовна музика : спогад про майбутнє. Art line. 1998. №1. С.24-27.
 8. Козаренко О. В. Лідія Шутко. Art line. 1998. №3. С.30-32.
 9. Козаренко О. В. Імені А. Кос-Анатольського. Art line. 1998. №1. С.36-37.
 10. Козаренко О. В. Деякі тенденції розвитку національної музичної мови в першій третині XX століття. Українське музикознавство. 1998. Вип. 28. С. 144-155.
 11. Козаренко О. В. Національна музична мова в контексті постмодернізму. Наукові записки Тернопільсього педуніверситету. Серія : Мистецтвознавство. 1999. № 1. С. 9-16.
 12. Козаренко О. В. Національна музична мова як фактор історичного процесу. Наукові записки Тернопільського педуніверситету. Серія : Мистецтвознавство. 1999. №2(3). С. 9-16.
 13. Козаренко О. В. В науці у М. Скорика. Наукові збірки ЛДМА ім. Лисенка. 1999. Вип. 1. С. 125-128.
 14. Козаренко О. В. Семантична «гра» в музичній мові Василя Барвінського//Наукові записки Тернопільського педуніверситету. Серія :Мистецтвознавство. 2000 №1(4). С. 3-5.
 15. Козаренко О. В. Музична мова Б. Лятошинського в умовах стратифікації національного музично-семіотичного процесу. Українське музикознавство. 2000. Вип. 29. С. 116-125.
 16. Козаренко О. В. Українська духовна музика і процес становлення національної музичної мови. Мистецтвознавство України. К. : Спалах, 2000. С. 139-156.
 17. Козаренко О. В. Львівська філософсько-музична школа і актуальні проблеми українського музикознавства. Musika Humana. Наукові збірки Львівської державної музичної академії ім. М. Лисенка.  2003. Вип. 8. С.74-81.
 18. Козаренко О. В. Філософія музики як необхідна складова сучасної мистецької освіти. Вісник Львівського університету. Серія : Мистецтвознавство. 2012. Вип. 11. С. 3-7.
 19. Козаренко О. В. Ярема Якуб’як як приклад когнітивного музикознавця. Вісник Львівського університету. Серія : Мистецтвознавство. 2013. Вип. 12. С. 28-31.
 20. Козаренко О. В. Диво само зростаючого Логосу. Музика. Київ, 2013. Вип. 13. С. 60-64.
 21. Козаренко О. В. Під сузір’ям Януша Корчака. Львівсько-Ряшівські наукові зошити. Львів- Ряшів, 2013. №1. С. 13-16.
 22. Козаренко О. В. Українське серце Парижа. Музика. 2014. Вип. 2. С. 38-39.
 23. Козаренко О. В. Сценічний фольклоризм «Черемошу» : між автентикою та артифіційним мистецтвом. Вісник Львівського університету. Серія : Мистецтвознавство. Львів, 2014. Вип. 14. С. 5-8.
 24. Козаренко О. В. Обрії сучасної філософії музики (в писаннях Блаженного Отця Іоана). Laudatio : Ювілейна збррка наукових статейна пошану професора Юрія Ясіновського / упоряд.: У. Граб, О. Козаренко, Н. Сиротинська. Львів : Видавець Тетюк Т. В., 2014. С. 188-194.
 25. Козаренко О. В. Тарас Шевченко та Микола Лисенко : акмеологічний рівень спілкування особистостей. Вісник Львівського університету. Серія : Мистецтвознавство.  2015. Вип. 15. С. 20-24.
 26. Козаренко О. В. Філософія музики як університетська дисципліна. Записки НТШ. Праці Музикознавчої комісії. Т. 256.  Львів, 2014. Вип. 14. С. 28-38.
 27. Козаренко О. В. Замість післямови. Духовний тезаурус музиканта. Львів : Каменяр, 2015. С.258-262.
 28. Козаренко О. В. Погляди Блаженного отця Іоана на сприйняття музики, виховання енею людини та формування нового суспільного етосу. Rola odbioru sztuki w formacii osoby a etos spoleczny. Львів-Rzeszow, 2014. С.37-46.
 29. Козаренко О. В. Стильові епіфанії у творчості о. Михайла Вербицького. Перемиські архиєпархіальні відомості. Перемишль, 2015.  Ч. 17. С.66 -71.
 30. Козаренко О. В. Про деякі універсалії музичного світу Бориса Лятошинського. Вісник Львівського університету. Серія : Мистецтвознавство. 2015. Вип. 16. С. 33-37.
 31. Козаренко О. В. «Квіти зла » або «Місячні тіні». Музика. 2015. №3. С.22-23.
 32. Козаренко О. В. Грай, скрипко, грай. Маестро Петро Терпелюк. Івано-Франківськ, 2015 С.86-89.
 33. Козаренко О. В. Жанрово-стильові передбачення у творчості Михайла Вербицького. Вісник НТШ. 2015, №53-54. С. 43-45.
 34. Козаренко О. В. Пісенний вінок Л.Коструби. Музика. 2015. №6. С. 52-53.
 35. Козаренко О. В. Композиторські прозріння У творчості Михайла Вербицького. Вісник Прикарпатського університету. Серія : Мистецтвознавство. 2015. Вип. 32 . С. 169-171.
 36. Козаренко О. В. Тридцять років музичного фестивалю імені Анатолія Кос-Анатольського. Музичний фестиваль імені Анатолія Кос-Анатольського в Коломиї. Коломия : Вік, 2016. С.2-5.
 37. Козаренко О. В. Українське серце Парижа. Париж : українські сезони в Культурно-інформаційному центрі 2011-2014 рр. Київ : Акта, 2016. С.172-177.
 38. Козаренко О. В. Микола Лисенко. П’ять п’єс для фортепіано з Лейпцігського автографа. Львів : Сполом, 2017. 30 с.
 39. Козаренко О. В. С. Людкевич та лінгвістична свідомість модернізму. Вісник Львівського університету. Серія : Мистецтвознавство. 2018. Вип. 18. С. 247-253.
 40. Козаренко О. В. Нитка Аріадни в оперному світі Соломії Крушельницької. Оперний світ Соломії Крушельницької. К., 2018. С. 3-5.
 41. Козаренко О. В. Музичний менеджмент в малому місті (до історії музичного фестивалю ім. А. Кос-Анатольського). Менеджмент соціокультурної діяльності. Львів, 2018. С. 117-121.
 42. Козаренко О. В. Про деякі універсалії музичного світу Бориса Лятошинського. Борис Лятошинський. In memoriam. Мюнхен : УВУ, 2018. С. 18-25.
 43. Козаренко О. В. Добрий геній Михайло Лемішка. У звуках музики свої лишили знаки. Львів, 2018. С. 55-56.
 44. Козаренко О. В. «Наталка Полтавка» : 200 років опісля. Просценіум. Львів, 2018. №1-2. С. 97-99.
 45. Козаренко О. В. Вшанування 125-ліття Нестора Нижанківського у Львові. Вісник НТШ.  2018.  №60. С. 24-25.
 46. Козаренко О. В. М. М. Лемішко – останній романтик консерваторії. Постаті історії кафедри теорії музики. Львів, 2019. С. 71-74.
 47. Козаренко О. В. Друге пришестя Коломийського театру : тридцять років опісля. Просценіум. Львів, 2018. Вип. 3 (52). С.34-39.
 48. Козаренко О. В. Коментар як результат культурного діалогу та феномену відчуження в українській музиці ХІХ-ХХІ ст.  Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Серія : Мистецтовзнавство. 2018. Вип. 19. С. 3-9.

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав:

 1. Козаренко О. В. Кобзар – у грамзаписах. Бандура. Торонто, 1992. №41-42. С.30-32.
 2. Kozarenko O. Borys Latoszyѓski. 11 Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich. Kraków, 1999. S. 104.
 3. Kozarenko O. The Role of Composers of Halychyna in the Formation of a Ukrainian National Style. Acta Universitatis. Banska-Bystrica, 1999. S. 36-43.
 4. Козаренко О. В. Украинская национальная музыкальная идея : миф или реальность. Современный мир и национальные музыкальные культуры. Минск : Ковчег. 2004. С.47-59.
 5. Козаренко О. В. Сакральная сонодия в современном композиторском творчестве Украины. Composings and Chanting in the Ortocbox Church.  Joensuu, Finland, 2009. P. 220-228.
 6. Козаренко О. В. Від модернізму до постмодернізму : парадигма розвитку галицької музики ХХ ст. Musika Galiciana. Rzeszau, 2000. Т.5. S. 247-253.
 7. Козаренко О. В. Кипарисовый ларец, золотая трость и освобожденные ее касанием мысли блаженного Иоанна о чуде исполнительского творчества. Крещендо добра. М. : Мир Софии, 2015. С.617-625.
 8. Козаренко О. В. Полигимник новой духовности или Sinfonia jojosa. Звучащая радость. Русский Парсифаль. М. : Мир Софии, .С.3 -9.
 9. Kozarenko O. Unos pocos minutes en presecia de la divinidad. El barko blanco. Barcelona, 2017. №3. Р. 72-76.

Наукова біографія

Професор кафедри соціокультурного менеджменту, доктор мистецтвознавства, професор, Заслужений діяч мистецтв України

Козаренко Олександр Володимирович

Сучасний український композитор, піаніст, музикознавець. Народився 24 серпня 1963 р., у місті Коломия (Івано-Франківська область). Закінчив як піаніст Львівське музичне училище та фортепіанний (1988 р.) і композиторський (1989 р.) факультети Київської державної консерваторії ім. П. Чайковського (класи професорів: композиції – М. Скорика, фортепіано – В. Воробйова, музикознавства – І. Ляшенка); асисентуру-стажування (1991 р.) та аспірантуру (1993 р.) при кафедрах композиції та історії української музики при Національній музичній академії України ім. П. Чайковськовського.

З 1992 р. викладає на кафедрах композиції та історії музики Львівської музичної академії ім. М. Лисенка.

Кандидат мистецтвознавства (1993 р.), доктор мистецтвознавства (2001 р.), професор кафедри композиції Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка (2002 р.), Заслужений діяч мистецтв України (2008 р.).

Декан факультету культури і мистецтв (2010-2015 рр.) та завідувач кафедри філософії мистецтв факультету культури і мистецтв (2011-2021 рр.) Львівського національного університету імені Івана Франка.

Дійсний член Наукового Товариства імені  Тараса Шевченка, голова Музикознавчої комісії (2002 р.), стажувався у Вюрцбурзькому університеті (Німеччина, 2004 р.), ординарний професор Українського Вільного Університету в Мюнхені (2009 р.), член Національної спілки композиторів України та Асоціації «Нова Музика», Секретар Правління Національної спілки композиторів України (з 2010 р.).

Як композитор працює у жанрах симфонічної, оперної, балетної, хорової, камерно-інструментальної, вокальної та театральної музики. Його твори увійшли до репертуару провідних колективів та виконавців України (ансамбль Київська камерата, Київський саксофоновий квартет, оркестр Віртуози Львова, капела Трембіта та інші), виконувалися в Україні та у багатьох країнах світу, зокрема на міжнародних фестивалях Київ-Музик-Фест (м. Київ), Контрасти (м. Львів), Два дні й дві ночі нової музики (м. Одеса), Дні музики композиторів Кракова (Польща), Мелос-Етос (Словаччина), Дрезденські дні сучасної музики (Німеччина). Як піаніст надає особливу увагу виконанню української музики ХХ-XXI століть, насамперед у складі дуету зі скрипалькою Лідією Шутко.

Особливої ваги надає сакральним жанрам. Переосмислює канонічні сюжети крізь призму почуттів сучасної людини. Трансформує гуцульські фольклорні інтонації та моделі українського бароко, поєднуючи їх з гостро-експресивними засобами сучасної гармонії та оркестру.

Олександр Козаренко співпрацює з багатьма театральними колективами України, пише багато музики для театру («Орестея», мелодрама за трагедіями Есхіла для читця і інструментального ансамблю, «П’єро мертвопетлює», камерна кантата для контратенора та інструментального ансамблю на вірші М. Семенка, «Дон-Жуан з Коломиї», балет за мотивами творів Л. фон Захера-Мазоха). Його музична мова поєднує авангардові «технології» з фольклорними образами.

Ця багаторічна співпраця з театральними колективами справила значний вплив на творчість Олександра Козаренка. Їх плодами є музика до понад 50 вистав. На думку музикознавця Л. Кияновської, у захопленні Козаренка здобутками авангарду 1950-х — 60-х рр., композитора цікавить не стільки самодостатня виразність технологій, скільки «можливість висловлення з її допомогою цікавої символіки, у річищі якої виникають арки до біблійних, античних, фольклорних образів, яскраві сюжетно-картинні асоціації».

Як музикознавець проф. Козарекно О. В. опікується проблемами національної характерності української професійної композиторської творчості.

Нагороди

Лауреат Всеукраїнського конкурсу піаністів ім. М. Лисенка (1984 р.), дипломант Всеукраїнського конкурсу камерних ансамблів (1986 р.).

Лауреат державних премій України з композиції: ім. Л. Ревуцького (1996 р.), ім. М. Лисенка (2001 р.), Лео Вітошинського (2004 р.). Лауреат Премій ім. С. Людкевича (2007 р.) та ім. Б.М. Лятошинського (2012 р.).

Методичні матеріали

 1. Менеджмент соціокультурної діяльності : збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів спеціальності 028 “Менеджмент соціо­культурної діяльності” / укладачі : Козаренко О. В., Белінська Л. С., Данилиха Н. Р., Максимчук М. В., Герасименко О. В., Шевчук А. В. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. 332 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!