Дослідження культури української діаспори

Тип: На вибір студента

Кафедра: філософії мистецтв

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Белінська Л. С.КМД-1м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916КМД-1мдоцент Белінська Л. С.

Опис курсу

Мета дисципліни – полягає у отриманні обширних знань у студентів про причини, склад і статус різних етапів трудової та політичної еміграції, етапи формування української діаспори, специфіку її культури та освіти.

Завдання:

-вивчення понятійно-категоріального апарату дисципліни;

-розгляд специфіки хвиль еміграції, їх взаємозв’язку з материковою Україною;

-розуміти процеси становлення діаспори та її культури;

-дослідження передумов та етапів поширення сентиментального туризму в Україну ,

-засвоїти роль і місце української діаспори в соціально-економічному розвитку країни сьогодні;

-формування вмінь самостійного, творчого використання проектів з налагодження співпраці з представниками української діаспори.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • – основні причини, склад і статус основних хвиль української еміграції, розрізняти особливості політичної та економічної української еміграції, поняття еміграція та діаспора

вміти:

 • – визначати суть міграційних процесів українців, визначати напрямки та вектори еміграції, наукового здобутку діячів української еміграції у країні поселення, організовувати екскурсійну діяльність представникам діаспори, встановлювати, підтримувати і розвивати співпрацю з представниками наукового та культурного середовища, організувати проекти співпраці  з діаспорою.

Рекомендована література

 1. Бачинський Ю. Українська імміграція в Сполучених Штатах Америки. К., 1995.
 2. Белінська Л.С. Національна пам ять української діаспори США. Львів, 2015. 270
 3. Євтух В. Камінський Є., Ковальчук О., Трощинський В. Зберігаючи українську самобутність. К., 1992.
 4. Євтух В. Ковальчук О. Українці в Канаді. К., 1993.
 5. Заїкін В., Заїкіна О. Історично-правова наука української еміграції. Львів, 1997.
 6. . Зарубіжне українство 1999: Інформ.каталог. К., 1999.
 7. Зарубіжні українці / ред. Лабезник Ю. К., 1991.
 8. Ханенко-Фізер Н. Інший світ або етнічність у дії .К., 2011
 9. Дорошенко Д. Розвиток науки українознавства у ХІХ – на поч. ХХ ст. та її досягнення/ Українська культура. Лекції за ред. Д. Антоновича. К., 1993. С. 26-39.
 10. .Енциклопедія українознавства. У 10-ти т./ Гол. ред. В.Кубійович. Париж-Нью-Йорк, 1954-1989.
 11. .Качмар Л.С. Галичина в політичному житті наддніпрянських емігрантів (1900-1914). Львів, 2002. 154
 12. Леник В. Українці на чужині. Львів. 1996
 13. Енциклопедія українознавства. У 10-ти т./ Гол. ред. В.Кубійович. Париж-Нью-Йорк, 1954-1989.

Матеріали

Силабус курсу “Дослідження культури української діаспори”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму