Дослідження культури української діаспори

Тип: Нормативний

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Белінська Л. С.КМД-1м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916КМД-1мдоцент Белінська Л. С.

Опис курсу

Інформація про курс

Курс «Культура української діаспори» знайомить студентів з основними причинами і процесами становлення діаспори та її культури; з місцем української діаспори в соціально-економічному розвитку України сьогодні.

Курс викладається на денній формі навчання.

Відеоконфереція курсу на час дистанційного навчання

Мета курсу полягає у тому, щоб ознайомити студентів з основними
напрямками розвитку української культури поза межами батьківщини;
Цілі передбачають вивчення передумов та етапів поширення
сентиментального туризму в Україну, формування вмінь самостійного,
творчого використання проектів з налагодження співпраці з
представниками української діаспори, дослідження наукового здобутку
діячів української еміграції у країні поселення, вміння організовувати
екскурсійну діяльність представникам діаспори, встановлювати,
підтримувати і розвивати співпрацю з представниками наукового та
культурного середовища, організувати проекти співпраці з діаспорою.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
основні причини, склад і статус основних хвиль української еміграції, розрізняти особливості політичної та економічної української еміграції, поняття еміграція та діаспора
вміти:
визначати суть міграційних процесів українців, визначати напрямки та вектори еміграції, наукового здобутку діячів української еміграції у
країні поселення, організовувати екскурсійну діяльність представникам діаспори, встановлювати, підтримувати і розвивати співпрацю з представниками наукового та культурного середовища, організувати проекти співпраці з діаспорою.

Рекомендована література

1. Бачинський Ю. Українська імміграція в Сполучених Штатах Америки. К., 1995.
2. Белінська Л.С. Національна памʼять української діаспори США. Львів, 2015. 270
3. Белінська Л. Домінуючі мотиви сентиментального туризму або «ритуали повернення» американських українців (1975–1991) / Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. Вип.13. Львів, 2013. с.154-160.
4. Євтух В. Камінський Є., Ковальчук О., Трощинський В. Зберігаючи українську самобутність. К., 1992.
5. Євтух В. Ковальчук О. Українці в Канаді. К., 1993.
6. Заїкін В., Заїкіна О. Історично-правова наука української еміграції. Львів, 1997.
7. Зарубіжне українство 1999: Інформ. каталог. К., 1999.
8. Зарубіжні українці / ред. Лабезник Ю. К., 1991.
9. Ханенко-Фізер Н. Інший світ або етнічність у дії . К., 2011
10. Дорошенко Д. Розвиток науки українознавства у ХІХ – на поч. ХХ ст. та її досягнення/ Українська культура. Лекції за ред. Д. Антоновича. К., 1993. С. 26-39.
11. Енциклопедія українознавства. У 10-ти т./ Гол. ред. В.Кубійович. Париж-Нью-Йорк, 1954-1989.
12. Качмар Л.С. Галичина в політичному житті наддніпрянських емігрантів (1900-1914). Львів, 2002. 154
13. Леник В. Українці на чужині. Львів. 1996
14. Енциклопедія українознавства. У 10-ти т./ Гол. ред. В. Кубійович. Париж-Нью-Йорк, 1954-1989.

Силабус: "Дослідження культури української діаспори"

Завантажити силабус