Відбулася Друга всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Регіональний соціокультурний менеджмент: сучасні виклики і тенденції розвитку»

26.11.2020 | 21:26

26 листопада 2020 р. на факультеті культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка відбулася Друга всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Регіональний соціокультурний менеджмент: сучасні виклики і тенденції розвитку». Організаторами конференції виступили кафедра філософії мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка, кафедра менеджменту мистецтв Львівської національної академії мистецтв, кафедра культурології та музеєзнавства Рівненського державного гуманітарного університету, Державна установа «Всеукраїнський молодіжний центр» (Київ), Міський Палац культури імені Г. Хоткевича (Львів).  Загальну координацію підготовки і проведення конференції здійснювали доцент кафедри філософії мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка Л.Сирота  і в.о. Всеукраїнського молодіжного центру Є.Бондаренко .

Метою конференції було розширення наукового інформаційного обміну між студентами та аспірантами у сфері соціокультурного менеджменту з подальшим залученням талановитої молоді до науково-дослідної роботи. У науковому заході було представлено понад 40 доповідей.

З вітальним словом до доповідачів звернулися проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку Львівського національного університету імені Івана Франка В.Качмар, декан факультету культури і мистецтв Р.Крохмальний, в.о. завідувача кафедри філософії мистецтв Л.Белінська, в.о. директора Всеукраїнського молодіжного центру Є.Бондаренко, Голова Студентської ради факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка А.Ковбасюк.

Особливу увагу було присвячено питанням розвитку сучасних інформаційних і комп’ютерних технологій у контексті регіонального розвитку (секція 1), соціокультурній  діяльності як передумові ефективного розвитку регіонів (секція 2), регіональним ініціативам всеукраїнського масштабу (секція 3), менеджменту у сфері мистецтва (секція 4), розвитку Львівщини на ринку соціокультурних послуг (секція 5).

Студенти презентували високий рівень володіння сучасними методами досліджень, уміння аналізувати, систематизувати, обробляти результати своєї діяльності, робити обґрунтовані висновки, а також критично оцінювати та адаптувати власну діяльність до вимог та умов сучасності.

Учасники конференції мали можливість конструктивного обміну думками. Конференція мала важливе значення для підвищення кваліфікації студентів. Усі присутні на цьому науковому заході відзначили високий рівень доповідей та презентаційного матеріалу.