Сирота Лілія Богданівна

Посада: доцент кафедри соціокультурного менеджменту

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): +38 (032) 239-43-17

Електронна пошта: liliya.syrota@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Наукові основи ціннісно-смислової сфери людини, корпоративної культури сучасного підприємства, соціальних комунікацій, культурної політики, професійної етики менеджерів та історії івент-менеджменту, розвитку видавничої і медіа арт сфери. Дослідження проблематики урбаністики та національної культурної спадщини, особливостей розвитку української книги в соціокультурному просторі ХІХ – першої половини ХХ ст., впливу новітніх технологій на розвиток соціокультурної діяльності бібліотек.

Курси

Вибрані публікації

Монографії, покажчики:

 1. Syrota L. The role of technology in the socio-economic development of the postquarantine world: collective monograph / ed. by Magdalena Gawron-Łapuszek, Andrii Karpenko. Katowice : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2020. pp. 382-398. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. Monograph 42. URL: http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/97fe3268ac477772767207e77cd92eb6.pdf
 2. Сирота Л. Українська преса в Україні та світі ХІХ – ХХ ст. : історико-бібліографічне дослідження. Т. 4 : 1911–1914 рр. /  уклад.: М. В. Галушко та ін. Львів : ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2014. С. 53-55, 62-63, 269-274, 362-363.
 3. Сирота Л. Б. Літературна група «Митуса» (1921–1922) : О. Бабій, В. Бобинський, Р. Купчинський, Ю. Шкрумеляк : бібліографічний покажчик. Львів : ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2004. 189 с.

Статті у наукових фахових видннях:

 1. Сирота Л. Особливості та дискусійні аспекти понять подія та івент. Культура і сучасність. 2021. № 1. С. 223-227. URL: http://journals.uran.ua/kis/article/view/238627
 2. Сирота Л.Б. Культурна сфера та економічний розвиток сучасного міста. Економіка та суспільство. 2021. №25. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/227  DOI: 10.32782/2524-0072/2021-25-9. Сертифікат статті.
 3. Syrota L. Presentation activities of the Lviv literary and art associations at the beginning of the 1920s. Культура і мистецтво у сучасному світі. 2020. № 21. С. 251–263. URL: http://culture-art-knukim.pp.ua/article/view/208265
 4. Сирота Л. Збереження культурної спадщини в Україні : використання цифрових технологій. “Ştiinţă, educaţie, cultură”, conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2020 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională “Ştiinţă, educaţie, cultură”. Международная научно-практическая конференция “Наука, образование, культура” : Сборник статей / науч. ком. : Захария С. К. (председатель) и др. Комрат : КГУ, 2020 (Tipogr. “A&V Poligraf”). Т. 1 : Экономические науки. Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность. Информационные технологии, математика и физика / сост. : Т. И. Раковчена, Р. Н. Коврикова. 2020. С. 506–509. URL: https://kdu.md/images/Files/sbornik-statey-29-2020-1.pdf
 5. Сирота Л. Електронні бібліотеки проблеми доступу до інформації. Бібліотечний Меркурій. 2019. № 2 (22). С. 230-243. URL: http://vislib.onu.edu.ua/article/view/180380/189194
 6. Syrota L. Electronic repositories in Ukraine and world : state and prospects. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2018. № 3. С. 139–142. URL: https://www.academia.edu/38428046/Бібліотекознавство_Документознавство_Інформологія_pdf
 7. Syrota L. «The Tiny Library» (1877–1880) I. Franko’s as one an example of a successful communicative interaction in a cultural context. Образ. 2018. № 1 (27). С. 161-169. URL: https://obraz.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/18_Syrota.pdf
 8. Syrota L. Visualization of Creative Works by Ukrainian Writers from Galicia in the Books and Periodicals in the XIX and the First Half of XX Century. Wizualizacja informacji w humanistyce / Redakcja Małgorzata Kowalska, Veslava Osińska. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. S. 251-267.
 9. Сирота Л. Б., Стефура Г. Я. Бібліометрія документних потоків : організаційний аспект. Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття : Матеріали : в 2-х ч. Херсон : Молодий вчений, 2018. Ч. 2. C. 33-36. URL: http://molodyvcheny.in.ua/ua/search.php
 10. Сирота Л. Українські мистецькі, літературні та видавничі проекти 1926 року в Галичині : вшанування постаті Івана Франка. Іван Франко : мистецтвознавчі рецепції : збірник статей. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2016. С. 243-262.
 11. Крохмальний Р. Сирота Л. Академічний стиль, цікаві ідеї та новітні технології. Вісник Книжкової палати. 2014. № 10. С. 48-49. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2014_10_16
 12. Сирота Л. Видання творів Тараса Шевченка в Галичині і праць про нього у Галичині 1914 р. Вісник Львівського університету. Серія : Мистецтвознавство. 2014. Вип. 15. С. 202-210. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/artstudies/article/view/3175
 13. Сирота Л. Б. Видання літературно-художніх творів українських письменниць у Галичині 1900–1914 рр. Acta Universitatis Wratislaviensis. Seria : Studia o Książce i Informacji / pod red. Małgorzaty Komzy. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. № 32. S. 45-68.
 14. Сирота Л. Б. Західноукраїнське літературне об’єднання «ІНТЕБМОВСЕҐ» і Михайло Рудницький: особливості відносин та оцінок. Львів : місто – суспільство – культура : збірник наукових праць /  за ред.О. Аркуші, О. Вінниченка, М. Мудрого. Т. 8, Ч. 2 : Культура, освіта, наука, церква. Львів, 2012.  С. 271-288. URL: https://clio.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/02/Lviv-2012-8-2.Druk_.pdf
 15. Сирота Л. Польськомовні літературні журнали 1919–1939 рр. та їх різновиди. Зборник Матице Српске за славистику / главни и одговорни уредник др Предраг Пипер ; уредништво мр М. Бошков. Кн. 82. Нови Сад, 2012.
 16. Сирота Л. Літературні матеріали газети «Діло» : особливості добору і групування. Журналістика : науковий збірник /  редкол. : Н. М. Сидоренко (гол. ред.) та ін. Вип. 10(35). К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2011. С. 49-65.
 17. Сирота Л. Газета «Ленінська молодь» : особливості проблематики публікацій 1940 –1941 рр. Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / відп. ред. М. М. Романюк. Вип. 1 (19). Львів : ЛННБУ імені В. Стефаника, 2011. С. 85–101.
 18. Sirota L. Михайло Рудницький і українські письменники-дебютанти. Slavia Orientalis. Warszawa, 2011. № 1. Т. LX. S. 49-66. URL: https://journals.pan.pl/Content/83144/mainfile.pdf
 19. Сирота Л. Авангардні журнали Я. Цурковського у контексті західноукраїнської літературної полеміки 1920-х рр. Вісник Черкаського університету. Серія : Філологічні науки. 2009.  Вип. 168. С. 35-49. URL: http://eprints.cdu.edu.ua/1812/1/168-43-63.pdf

Енциклопедичні статті:

 1. Сирота Л. Б. Лужницький Григір (Григорій-Микола) Леонідович. Енциклопедія сучасної України. Т. 18: Лт – Малицький / гол. ред. кол. : Дзюба І. М. (співголова), Жуковський А. І. (співголова) та ін. К., 2017. С. 68-69.
 2. Сирота Л., Філевич Н. Лев Василь. Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. Т. 4. Львів : Літопис, 2012. С. 36-37.
 3. Сирота Л. Лепкий Богдан. Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред.Андрія Козицького, Ігоря Підкови. Т. 4. Львів : Літопис, 2012. С. 93-95.
 4. Сирота Л. Лепкий Лев. Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. Т. 4. Львів : Літопис, 2012. С. 95-96.
 5. Сирота Л. «Листопад»: [літературна група] / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис, 2012. – С. 125.
 6. Сирота Л. Лімниченко Василь. Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. Т. 4. Львів : Літопис, 2012. С. 157.
 7. Сирота Л. Літературно-мистецький клуб. Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. Т. 4. Львів : Літопис, 2012. С. 100.
 8. Сирота Л. Літературно-науковий вісник. Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. Т. 4. Львів : Літопис, 2012. С. 1002.
 9. Сирота Л. «Логос» : [літературна група]. Енциклопедія Львова : у 5 т. /за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. Т. 4. Львів : Літопис, 2012. С. 185.
 10. Сирота Л. Лозинський Михайло. Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред.Андрія Козицького, Ігоря Підкови. Т. 4. Львів : Літопис, 2012. С. 190-191.
 11. Сирота Л. Лопушанський Володимир. Енциклопедія Львова : у 5 т. /за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. Т. 4. Львів : Літопис, 2012. С. 206.
 12. Сирота Л., Роса-Лаврентій С. Лужницький Григор.  Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. Т. 4. Львів : Літопис, 2012.  С.212.
 13. Сирота Л. Лукіянович Денис. Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. Т. 4. Львів : Літопис, 2012. С. 229.
 14. Сирота Л. Луцький Остап. Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. Т. 4. Львів : Літопис, 2012. С. 241-242.
 15. Сирота Л. Мартович Лесь. Енциклопедія Львова : у 5  т. / за ред.Андрія Козицького, Ігоря Підкови. Львів : Літопис, 2012. Т. 4. С. 535–536.
 16. Сирота Л. Масляк Володимир Іванович. Енциклопедія Львова : у 5 т. /за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. Т. 4. Львів : Літопис, 2012. С. 544–545.
 17. Сирота Л. Масляк Степан-Юрій. Енциклопедія Львова : у 5  т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. Т. 4. Львів  : Літопис, 2012. С. 546–547.
 18. Сирота Л. Матіїв-Мельник Микола. Енциклопедія Львова : у 5  т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. Т. 4. Львів : Літопис, 2012. С. 559–560.
 19. Сирота Л. «Митуса»: [літературна група]. Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. Т. 4. Львів : Літопис, 2012.
 20. Сирота Л. «Митуса» : [літературно-мистецький журнал]. Енциклопедія Львова : у 5  т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. Т. 4. Львів : Літопис, 2012.
 21. Сирота Л. «Молода Муза» : [літературна група]. Енциклопедія Львова : у 5  т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови.  Т. 4. Львів : Літопис, 2012.

Тези доповідей:

 1. Сирота Л. Б., Сало Ф. В. Соціокультурний менеджмент в контексті забезпечення соціальних прав молоді в Україні. Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу. Збірник тез науково-практичної інтернет-конференції (17 лютого 2020 р., м. Хмельницький). Хмельницький : Хмельницький національний університет, 2020. С. 87-90. URL: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/8839/3/Збірник_право.pdf
 2. Syrota L. The Use Sociological Research at Cultural Institutions: Designing and Conduct Focus Group. In: Topical issues of the development of modern science. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. Publishing House “ACCENT”. Sofia, Bulgaria. 2020. pp. 144-155. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/topical-issues-of-the-development-of-modern-science_15-17.01.2020.pdf
 3. Сирота Л. Молодь і сучасне суспільство : особливості ціннісних пріоритетів. Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. К. : Видавничий центр КНУКіМ, 2020. С. 224–229. URL: http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/iktm.pdf
 4. Сирота Л. Молодь і сучасне суспільство : формування патріотичних цінностей. Ольвійський форум – 2020 : стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі : XІV Міжнародна наукова конференція. Тези  II Міжнародної науково-практичної конференції «Залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України» (4 червня 2020 р., м. Миколаїв). Миколаїв : ЧНУ ім. П. Могили, 2020. С. 143-146. URL: https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020_II_Mizhnarodna_naukovo-praktichna_konferentsiya_Zaluchennya_patriotichno_aktivnoyi_molodi_do_rozvitku_gromadanyaskogo_ suspilstva_yak_chinnik_sotsialnyi_bezpeki.pdf
 5. Сирота Л. Рідкісні фонди Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка : наявність і втрати (на прикладі україномовних видань польської художньої літератури ХІХ ст. – 1939 р.). Тези доповідей Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек» (6-8 листопада 2018 р., м. Київ). URL: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/1335
 6. Сирота Л. Б. Українські бібліотеки Галичини кінця 1910-х – початку 1920-х рр. : відновлення діяльності. Матеріали ІIІ Науково-практичної інтернет-конференції «Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі» (22-26 жовтня 2018 р., м. Харків). Харків : Наукова бібліотека Харківського національного медичного університету. URL: http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/20559/1/Сирота.pdf
 7. Syrota L. Translation and perception of editions of Polish writers by the Ukrainian figures of Galicia late XIX – 1939 as an important component of the receiving modern context. Międzynarodowa konferencja naukowa «Książka, prasa, radio, film i biblioteki w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego II Rzeczypospolitej» : księga abstraktów. Warszawa, 2018. S. 39.

Переклад статті:

 1. Русинська-Ґєртих Г. Ринок праці і підготовка бібліотекарів у Польщі (на прикладі Інституту наукової інформації та бібліотекознавства Вроцлавського університету) / пер. з польс. Л. Сироти. Вісник Львівського університету. Серія : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. 2015. Вип. 10. С. 98–106.

Наукова біографія

Доцент кафедри соціокультурного менеджменту, кандидат філологічних наук

Сирота Лілія Богданівна

У 1994 р. закінчила філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Українська мова і література».

До 2002 р. працювала завідувачем відділу систематизації Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Літературна група «Митуса» в західноукраїнському літературному процесі 1920-х рр.», спеціальність – українська література, науковий керівник – д.філол.н, проф. Ільницький М. М.

У 2002-2013 рр. – науковий співробітник Інституту пресознавства Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника НАН України та науковий співробітник наукового відділу періодичних видань імені М. та І. Коців Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника НАН України.

З вересня 2008 р. і до червня 2017 р. викладала українську літературу в Інституті доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 2012 р. і до 2018 р. працювала асистентом кафедри бібліотекознавства і бібліографії факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2015 р. викладала на бібліотечних курсах для працівників бібліотек, які організувала кафедра бібліотекознавства та бібліографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Від 2019 р. – доцент кафедри філософії мистецтв (з 2021 р. – кафедри соціокультурного менеджменту) факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка.

У листопаді 2015 р. і березні 2017 р. перебувала на науковому стажуванні у Вроцлавському і Ягеллонському університетах (Республіка Польща) в рамках програми обміну викладачами між Львівським національним університетом імені Івана Франка і польськими вузами. У березні 2018 р. стажувалася у Державній науковій бібліотеці м. Пряшева (Словаччина).

У наукових бібліотеках університетів Польщі і Словаччини вивчала україномовні книжкові фонди.

Методичні матеріали

 1. Сирота Л. Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017, 2013. С. 245-252.
 2. Сирота Л. Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. С. 234-252, 263-281, 309-335.
 3. Сирота Л. Навчальна дисципліна «Загальне книгознавство» : особливості викладання і засвоєння. Вища освіта України. 2015.  № 2 (57). С. 66-73.
 4. Сирота Л. Лекційні матеріали до навчальної дисципліни «Загальне книгознавство». Педагогічна думка.  2015. № 2. С. 28-34.
 5. Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» / розробники : Л. С. Белінська, О. Д. Гнаткович, М. В. Максимчук, Н. Р. Данилиха, Л. Б. Сирота, А. В. Шевчук. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2020. 24 с.
 6. Методичні рекомендації з виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт для студентів денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» / укладачі : Л. С. Белінська, О. Д. Гнаткович, М. В. Максимчук, Н. Р.Данилиха, Л. Б. Сирота. Львів, ЛНУ ім. І. Франка. 2020. 36 с.
 7. Практикум з корпоративної культури : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / розроб. : Л. С. Белінська, М. В. Максимчук, Л. Б. Сирота. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2021. 36 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!