Сирота Лілія Богданівна

Посада: доцент кафедри філософії мистецтв

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-43-17

Електронна пошта: liliya.syrota@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

дослідження особливостей розвитку української книги в соціокультурному просторі ХІХ – першої половини ХХ ст., впливу новітніх технологій на розвиток соціокультурної діяльності бібліотек.

Курси

Вибрані публікації

Автор понад 70 наукових праць, серед яких:

 1. Syrota L. Electronic repositories in Ukraine and world: state and prospects / Liliia Syrota // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2018. – № 3. – С. 139–142.
 2. Syrota L. «The Tiny Library» (1877–1880) I. Franko’s as one an example of a successful communicative interaction in a cultural context / Liliia Syrota // Образ. – 2018. — № 1 (27). – С. 161–169.
 3. Syrota L Visualization of Creative Works by Ukrainian Writers from Galicia in the Books and Periodicals in the XIX and the First Half of XX Century / Liliia Syrota // Wizualizacja informacji w humanistyce / Redakcja Małgorzata Kowalska, Veslava Osińska. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. – S. 251–267.
 4. Сирота Л. Б. (співавт.) Бібліометрія документних потоків: організаційний аспект / Ганна Ярославівна Стефура, Лілія Богданівна Сирота // Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття: Матеріали: в 2 ч. – Херсон: Молодий вчений, 2018. – Ч. 2. – C. 33–36. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/ua/search.php (дата звернення 31.01.2019). – Назва з екрану.
 5. Сирота Л. Рідкісні фонди Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка: наявність і втрати (на прикладі україномовних видань польської художньої літератури ХІХ ст. – 1939 р.) [Електронний ресурс]: [Тези доповідей міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек», Київ, 6-8 листопада 2018 р.]. – Режим доступу: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/1335 (дата звернення 17.02.2019). – Назва з екрану.
 6. Сирота Л. Б. Українські бібліотеки Галичини кінця 1910-х – початку 1920-х рр.: відновлення діяльності [Електронний ресурс] : [Матеріали ІIІ Науково-практичної інтернет-конференції «Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі», Харків, Наукова бібліотека Харківського національного медичного університету, 22-26 жовтня 2018 року]. – Режим доступу: http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/20559/1/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf (дата звернення 22.02.2019). – Назва з екрану.
 7. Сирота Л. Б. Лужницький Григір (Григорій-Микола)Леонідович / Сирота Л. Б. // Енциклопедія сучасної України / НАН України. Ін-т енциклопедичних досліджень. – Т. 18: Лт – Малицький / Гол. ред. кол.: Дзюба І. М. (співголова), Жуковський А. І. (співголова) та ін. – Киїів : [б. в.], 2017. – С. 68–69.
 8. Сирота Л. Українські мистецькі, літературні та видавничі проекти 1926 року в Галичині: вшанування постаті Івана Франка / Лілія Сирота // Іван Франко: мистецтвознавчі рецепції : збірник статей. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 243–262.
 9. Сирота Л. Навчальна дисципліна «Загальне книгознавство»: особливості викладання і засвоєння / Лілія Сирота // Вища освіта України. – 2015. – № 2 (57). – С. 66–73.
 10. Сирота Л. Лекційні матеріали до навчальної дисципліни «Загальне книгознавство» /Лілія Сирота // Педагогічна думка. – 2015. – № 2. – С. 28–34.
 11. Сирота Л. Академічний стиль, цікаві ідеї та новітні технології / Лілія Сирота ; у співавт. // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 10. – С. 48–49.
 12. Сирота Л. Б. Видання літературно-художніх творів українських письменниць у Галичині 1900–1914 рр./ Лілія Сирота // Acta Universitatis Wratislaviensis. Seria: Studia o Książce i Informacji / pod red. Małgorzaty Komzy. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. – № 32. – S. 45–68.
 13. Сирота Л. Б. Західноукраїнське літературне об’єднання «ІНТЕБМОВСЕҐ» і Михайло Рудницький: особливості відносин та оцінок / Лілія Сирота // Львів: місто – суспільство – культура : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т імені Івана Франка ; за ред.О. Аркуші, О. Вінниченка, М. Мудрого. – Т. 8, ч. 2 : Культура, освіта, наука, церква. –Львів : [б. в.], 2012.  – С. 271–288.
 14. Сирота Л. Польськомовні літературні журнали 1919–1939 рр. та їх різновиди Л. Сирота // Зборник Матице Српске за славистику / главни и одговорни уредник др Предраг Пипер ; уредништво мр М. Бошков. – Кн. 82. – Нови Сад : [б. в.], 2012.
 15. Сирота Л. Лев Василь / Ліля Сирота, Наталія Філевич // Енциклопедія Львова : у 5 т. /за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис, 2012. – С. 36–37.
 16. Сирота Л. Лепкий Богдан / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред.Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис, 2012. – С. 93–95.
 17. Сирота Л. Лепкий Лев / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис, 2012. – С. 95–96.
 18. Сирота Л. «Листопад»: [літературна група] / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис, 2012. – С. 125.
 19. Сирота Л. Лімниченко Василь / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред.Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис, 2012. – С. 157.
 20. Сирота Л. Літературно-мистецький клуб / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис, 2012. –
 21. Сирота Л. Літературно-науковий вістник / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис, 2012. –
 22. Сирота Л. «Логос»: [літературна група] / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. /за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис, 2012. – С. 185.
 23. Сирота Л. Лозинський Михайло / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред.Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис, 2012. – С. 190–191.
 24. Сирота Л. Лопушанський Володимир / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. /за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис, 2012. – С. 206.
 25. Сирота Л. Лужницький Григор / Ліля Сирота, Софія Роса-Лаврентій // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис,
 26. Сирота Л. Лукіянович Денис / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред.Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис, 2012. – С. 229.
 27. Сирота Л. Луцький Остап / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред.Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис, 2012. – С. 241–242.
 28. Сирота Л. Мартович Лесь / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред.Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Львів : Літопис, 2012. – Т. 4. – С. 535–536.
 29. Сирота Л. Масляк Володимир Іванович / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. /за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис, 2012. – С. 544–545.
 30. Сирота Л. Масляк Степан-Юрій / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис, 2012. – С. 546–547.
 31. Сирота Л. Матіїв-Мельник Микола / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис, 2012. – С. 559–560.
 32. Сирота Л. «Митуса»: [літературна група] / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис, 2012.
 33. Сирота Л. «Митуса»: [літературно-мистецький журнал] / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис,
 34. Сирота Л. «Молода Муза»: [літературна група] / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис,
 35. Сирота Л. Літературні матеріали газети «Діло»: особливості добору і групування /Лілія Сирота // Журналістика : наук. зб. / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка,Інститут журналістики ; редкол.: Н. М. Сидоренко (гол. ред.) [та ін.]. — Вип. 10(35). — Київ : [б. в.], 2011. — С. 49–65.
 36. Сирота Л. Газета «Ленінська молодь»: особливості проблематики публікацій 1940 –1941 рр. / Лілія Сирота // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства /НАН України, ЛННБУ імені В. Стефаника, НДІ пресознавства ; відп. ред.М. М. Романюк. – Вип. 1 (19). – Львів : [б. в.], 2011. – С. 85–101.
 37. Sirota L. Михайло Рудницький і українські письменники-дебютанти / Lilia Sirota //Slavia Orientalis.— Warszawa : [б. в.], 2011. — №  — R. LX. — S. 49–66.

Окремі видання

 1. Сирота Л. Б. Літературна група «Митуса» (1921–1922) : О. Бабій, В. Бобинський,Р. Купчинський, Ю. Шкрумеляк : бібліографічний покажчик / Лілія Богданівна Сирота ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-досл. Центр періодики. – Львів : [б. в.], 2004. –  189 с.

Методичні матеріали

 1. Сирота Л. Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : зб. тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів / у співавт. ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : [б. в.], 2013. – С. 245–252.

Біографія

1994 року закінчила філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Українська мова і література». До 2002 року працювала завідувачем відділу систематизації Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка. 2000 року захистила кандидатську дисертацію.
У 2002-2013 роках – науковий співробітник Інституту пресознавства Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника НАН України та науковий співробітник наукового відділу періодичних видань імені М. та І. Коців Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника НАН України. З вересня 2008 р і до червня 2017 року викладала українську літературу в Інституті доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка (з погодинною оплатою).

З 2012 р. і до 2018 р. працювала асистентом кафедри бібліотекознавства і бібліографії факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка (повна ставка). 2015 року викладала на бібліотечних курсах для працівників бібліотек, які організувала кафедра бібліотекознавства та бібліографії Львівського національного університету імені Івана Франка. Від 2019 р. – доцент кафедри філософії мистецтв факультету культури і мистецтв цього ж вузу.

У листопаді 2015 р. і березні 2017 р. перебувала на науковому стажуванні у Вроцлавському і Ягеллонському університетах (Республіка Польща) в рамках програми обміну викладачами між Львівським університетом і польськими вузами. У березні 2018 р. стажувалася у Державній науковій бібліотеці м. Пряшева (Словаччина). У наукових бібліотеках університетів Польщі і Словаччини вивчала україномовні книжкові фонди.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!