Організація конгресового і ділового туризму

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Белінська Л. С.КМД-31з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616КМД-31здоцент Белінська Л. С.

Опис курсу

Інформація про курс

Курс розроблено таким чином, щоб студент засвоїв спеціальні професійні знання з теоретичних засад конгресового і ділового туризму, особливості організації ділових заходів, функціонування інфраструктури ділового туризму та організації обслуговування ділових туристів готельними, туристичними та іншими сферами послуг та умінь, що забезпечать конкурентоспроможність туристичних закладів, які спеціалізуються на діловому туризмі.

Відеоконфереція курсу на час дистанційного навчання

Мета та цілі курсу

Мета курсу полягає у формуванні спеціальних професійних знань у студентів з теоретичних засад конгресового і ділового туризму, особливостей організації ділових заходів, функціонування інфраструктури бізнес-туризму та організації обслуговування ділових туристів готельними, туристичними та іншими пропозиціями сфери послуг та умінь, що забезпечать конкурентоспроможність готельних,  туристичних, екскурсійних закладів, які спеціалізуються на діловому туризмі.

Після завершення цього курсу студент буде:

  • Знати як організувати: загальні конгресові заходи; наукові ділові заходи; комерційні ділові заходи: виставки, ярмарки; професійні ділові заходи; суспільні ділові заходи; особливості обслуговування ділового сегменту споживачів готельними і туристськими підприємствами; конференц-зали і бізнес-центри; сучасні інформаційні ресурси для ділового туризму; конференц-пакети; кадри в діловому туризмі; світовий досвід розвитку ділового туризму.
  • Вміти: визначати сутність ділового туризму, створювати функціонально-просторову модель бізнес-послуг, організовувати надання бізнес-послуг в готелях , встановлювати, підтримувати і розвивати плідні ділові стосунки з іншими організаціями проектувати процес обслуговування гостей на основі розробки технологічних процесів надання послуг гостинності

Рекомендована література

  1. Кузик С.П. Географія туризму. Навч. пос.К. Знання, 2011.
  2. Петранівський В., Рутинський М.Туристичне краєзнавство. Навч.юпосіб.К., №нання, 2006.
  3. Саак А.Э., Якименко М.В. Менеджмент в индустрии гостеприимства (гостиницы и рестораны): Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2007. – 432 с. 1.5.
  4. Сокол Т. Основи туризмознавства. Навч.посіб. К., 1999.

Інтернет-джерела:

https://www.academia.edu › Етикет_і_культура_спілкування_Радевич-В

shron1.chtyvo.org.ua › Antonenko-Davydovych › Yak_my_hovorymo

Силабус: "Організація конгресового і ділового туризму"

Завантажити силабус