Козак Богдан Миколайович

Посада: завідувач кафедри театрознавства та акторської майстерності

Вчене звання: професор

Електронна пошта: Bohdan.Kozak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Театральна освіта у Львові (історичний аспект).

Твори Василя Стефаника на українській сцені.

Курси

Публікації

Книги

Богдан Козак Театральні відлуння. (Статті. Передмови. Штрихи. До портретів. Матеріали. Рецензії. Інтерв’ю.) – Львів: Ліга-Прес, 2010. – 452 с. ілюст.

Упорядкування, наукова редакція та передмови до книг:

 1. Козак Б. [Переднє слово, переклад, упорядкування] // В. Меєрхольд. Мистецтво театру . – Львів, 1999.
 2.  Гротовський Є. Театр. Ритуал. Перформер // [переднє слово, переклад, упорядкування Б. Козак] – Львів: вид-во “Основа”, 1999. – С. 3–9.
 3. Козак Б. Гребти проти течії. [Передмова]. // Барба Е. Паперове каное. – Львів: вид-во “Літопис”, 2001. – С.7–15.
 4. Козак Б. Передмова до перевидання. // Антонович Д. Триста років українського театру. 1619–1919. – Львів, 2001. – С. 3–6.
 5. Козак Б. Повернення до життя. [Передмова] // Ревуцький Д. Живе слово. Теорія виразного читання. – Львів, 2001. – С. 4–8.
 6. Дж. Стайн. Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці / в 3 томах. [перекл. з англ. ; передмова, ідея видання та наук. редакція Б. Козак ; літ. ред. Н. Бічуя ; ЛНУ імені Івана Франка, факультет культури і мистецтв, кафедра театрознавства та акторської майстерності]. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – Т.1. С. 9-12.
 7. Козак Б. Час збирати каміння. // Григор Лужницький. Український театр.: В 2-х томах. [Передмова, упорядкування Б. Козак] – Львів, 2004. – Т. 1. С. 6–10.
 8. Козак Б. Пітер Брук // Пітер Брук : Жодних секретів. Думки про акторську майстерність і театр : [навч. вид.] / [перекл. з англ. Я. Винницька, О. Матвієнко ; післямова та наук. редакція Б. Козак ; літ. ред. Н. Бічуя ; ЛНУ імені Івана Франка, факультет культури і мистецтв, кафедра театрознавства та акторської майстерності]. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – С. 121–133.
 9. Козак Б. Передслово  до українського видання// Доріса А. Карнер. Сміх крізь сльози.  [перекл. з нім. Х. Назаркевчч ; передмова та ідея видання Б. Козак ; літ. ред. І. Пачковська]. –Львів: ВНТЛ-Класика, 2008. – С. 7-8.
 10. Козак Б. Передслово // Крістофер Бальме. Вступ до театрознавства:  [перекл. з нім. В. Кам’янець ; ідея та наук. редакція Б. Козак ; літ. ред. І. Пачковська]. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2008. – С. 8-10.
 11. Шекспір В. Гамлет [переклад з англ. М. Рудницький; ідея та наук. редакція Б. Козак ; літ. ред. Н. Бічуя]. – ЛНУ імені Івана Франка, факультет культури і мистецтв, кафедра театрознавства та акторської майстерності]. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2005. –189 с.
 12. Станіславський К. Робота актора над собою : щоденник учня. Ч. І та ІІ. / пер. Т. Ольховського ; за ред. Ф. Гаєвського. [ідея вид. Б. Козак]– Факсимільне видання. – Львів : КТАМ, 2011. – 670 с.
 13. Лесь Курбас Життя і творчість / [упоряд., наук. ред. Богдан Козак, набір і комп’ютерне сканування текстів : Ірина Патрон, Уляна Рой, Марія Романюк] .– Львів; Київ; Харків : Літопис, 2012. – 656 с.+104 с. ілюст.
 14. Барикади театру: двохтижневик. – Київ, 1923. – № 1, листопад ; №2/3, грудень ; Київ, 1924. – № 4/5, січень. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – (Факсимільне видання).
 15. Козак Б. Передслово / Б.Козак // Театр: історія, теорія, практика. Збірник статей / Problemy teorii dramatu i teatru. Tom 1. Dramat. Tom 2. Neantr. Wybór i opracowanie Janusz Degler. Wrocław, 2003. Переклад з пол. – Львів, 2013. – С.5–6.
 16. Козак Б. Дві дати – два ювілеї // Степан Чарнецький Історія українського театру в Галичині: нариси, статті, матеріали, світлини. – [ідея видання, вступне слово, упорядкування Б. Козак]. – Львів: Літопис, 2014. – С. 3-10.
 17. Пансо В. Праця і талант у творчості актора / Вальдемар Пансо. – Труд и талант в творчестве актера. – Москва: Всероссийское театральное общество, 1972. – [переклад з рос. Є. Стародинова; наук. ред. Б. Козак] – Львів, 2014. – 276 с. + 14 с. іл.
 18. Райнгардт М. Я лише театроман (Листи, промови, статті, інтерв’ю, розмови, уривки з реж. книг) / Макс Райнгарln // [наук. ред. Б. Козак. Перекл. з нім. В.Кам’янець] // Max Reinhardt/ Ich bin nichts als ein Theatrmann. Brie, Reden, Aursatze, Interviews, Gesprache, Auszuge aus Regiebuchern, herausgegeben von Hugo Fetting, Berlin 1989. Переклад з німецької. – Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2015. –184 с. + іл.
 19. Богдан Антків – лицар галицької сцени. / [упорядкування, наук. редакція Б. Козак]  – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 184 с. + іл. 48 с.
 20. Мейєрхольд Вс. Мистецтво театру / Всеволод Мейєрхольд: [перек. з рос. та упорядкування Б. Козак]. – Львів, 2015. – 64 с. + іл. (видання друге, виправлене)
 21. Театральна етика. Формування особистості актора: хрестоматія / [ідея видання та упорядк. Б. Козак]. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – 170 c.

 

Статті:

 1. Козак Б. Шляхи становлення української театральної школи у Львові (1864-1944 р.) / Богдан Козак // Записки НТШ. – Том 263 «Праці Театрознавчої комісії». – 2011 . – 1 арк.
 2. Козак Б. Ростислав Пилипчук / Богдан Козак // Вісник НТШ. – 2011. – Чис.45. – С.71–72.
 3. Козак Б. Перша постава творів Василя Стефаника на українській сцені / Б. Козак // Вісник прикарпатського університету. Філологія – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. – Вип. 34–35. – С. 38–41.
 4. Козак Б. Шляхи становлення української театральної школи у Львові (1864–1944рр.) / Б. Козак // Записки НТШ. – Львів, 2011. – Вип. 262. – С. 64–79.
 5. Козак Б. Два семестри Леся Курбаса у віденському університеті (1907–1908) / Богдан Козак // Життя і творчість Леся Курбаса / [упоряд., наук. ред. Богдан Козак]. – Львів : Літопис ; Київ ; Харків, 2012. – С. 431–444.
 6. Козак Б. Лесь Курбас визначив шлях: передслово / Богдан Козак // Життя і творчість Леся Курбаса / [упоряд., наук. ред. Богдан Козак]. – Львів : Літопис ; Київ ; Харків, 2012. – С. 9–10.
 7. Козак Б. Театральна етика Леся Курбаса та Юліуша Остерви / Богдан Козак // Життя і творчість Леся Курбаса / [упоряд., наук. ред. Богдан Козак]. – Львів : Літопис ; Київ ; Харків, 2012. – С. 230–241.
 8. Козак Б. Церковний запис про хрещення Леся Курбаса / Богдан Козак // Життя і творчість Леся Курбаса / [упоряд., наук. ред. Богдан Козак]. – Львів : Літопис ; Київ ; Харків, 2012. – С. 417–421.
 9. Козак Б.М. Олександр Загаров і Державний театр імені Марії Заньковецької (1925-1926 рр.) / Богдан Козак //  Науковий вісник КНУ театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого : зб. наук. праць / КНУ театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого ; редкол.: О. І. Безгін (голова) та ін. – К., 2013. – Вип. 13. – С.254–275
 10. Козак Б.М. «Гайдамаки» Тараса Шевченка на сцені Національного академічного українського драматичного театру імені М.Заньковецької (1922-1988 рр.) / Богдан Козак //  Науковий вісник КНУ театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого : зб. наук. праць / КНУ театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого ; редкол.: О. І. Безгін (голова) та ін. – К., 2014. – Вип. 14. – С.60–73.
 11. Козак Б. Вступне слово: Дві дати – два ювілеї / Б. Козак // Чарнецький С. Історія українського театру в Галичині. Нариси, статті, матеріали / Степан Чарнецький. – Львів : Літопис, 2014. – C.3–10.
 12. Козак Б.М. Духовне Євангеліє нашого народу / Богдан Козак //  Театральна бесіда – Львів, 2014. – № 1(33). – С. 9–10.
 13. Козак Б.М. Сила Шевченкової поезії / Богдан Козак //  Кінотеатр.  – Київ, 2014. – № 3. – Режим доступу : http://ktm.ukma.kiev.ua/show_content.php?id=1608
 14. Козак Б. Заньківчанська акторська школа. Студія Сергія Данченка (1974–1978)/ Богдан Козак // Просценіум. – 2014. – № 1-3 (38-40).  – С. 62 – 67
 15. Козак Б. Його називали улюбленцем долі (Богдан Антків) / Богдан Козак // Богдан Антків – лицар галицької сцени. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – С. 89 – 92.
 16. Козак Б.  Мейєрхольд-Райх Всеволод Емільович: вступна стаття / Богдан Козак // Мейєрхольд Вс. Мистецтво театру / Всеволод Мейєрхольд, перек. з рос. Б. Козак. – Львів, 2015. – С.5 –19. (видання друге, виправлене)
 17. Козак Б. Рецепція Руського народного театру Товариства «Руська бесіда» під дирекцією Миколи Садовського (1905-1906) в документах, листах, польській та українській пресі // Студії з україністики. Випуск XVI. Міжнародна школа україністики НАН  України.  Інститут філології  КНУ імені Тараса Шевченка. Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка  НАН України.  – Київ,  2016. – С.306-341.
 18. Козак Б. Серце, віддане науці // Студії з україністики. Випуск XVI. Міжнародна школа україністики НАН України. Інститут філології  КНУ імені Тараса Шевченка. Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка  НАН України.  – Київ,  2016. – С.26-31.
 19. Козак Б. До проблеми діяльності Руського народного театру Товариства «Руська бесіда» під дирекцією Миколи Садовського (1905-1906) в документах, листах, польській та українській пресі // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – 2016. – Вип. 17. – С. 36-48.
 20. Козак Б. Театральна етика Леся Курбаса та Юліуша Остерви / Богдан Козак //  Театральна етика. Формування особистості актора: хрестоматія / [ідея видання та упорядив. Богдана Козака]. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – С. 53-76.
 21. Козак Б. Соціальний gestus Франкіани Театру ім. М. Заньковецької / Богдан Козак // Іван Франко: мистецтвознавчі рецепції. Збірник статей. – Львів, ВЦ ЛНУ ім. І. Франка – 2016. – С. 71-86.

Біографія

зав. каф., професор,

академік  Національної академії мистецтв України,

народний артист України, лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка, дійсний член НТШ, член Національної Спілки театральних діячів України, почесний професор Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого

Козак Богдан Миколайович – відомий український актор, режисер, педагог, театрознавець, театральний діяч. У 1963 році закінчив учбово-театральну студію при Львівському театрі імені Марії Заньковецької, а у 1971 році – філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка.

1963 року зарахований на посаду артиста театру імені Марії Заньковецької. Провідний майстер сцени,  народний артист України (1988 р.). У 1997 році став лауреатом премії Національної спілки театральних діячів України імені Й.Й. Гірняка. 2001 року у номінації «Актор року» отримав звання «Галицький Лицар». З 2004 року Б.Козак є дійсним членом Національної академії мистецтв України. Богдан Козак є також членом  Національної спілки театральних діячів України та дійсним членом Наукового товариства імені Шевченка. За високі творчі та наукові досягнення у 2010 році нагороджений золотою медаллю НАМ  України.

З 1999 року працює за сумісництвом завідувачем кафедри театрознавства та акторської майстерності філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, а з 2004 року – деканом факультету культури і мистецтв.

Б.М.Козак – досвідчений театральний педагог. Його учні успішно працюють в різних театрах України, мають почесні мистецькі звання. У своїй педагогічній методиці органічно поєднує засади системи К.Станіславського та національної театральної школи (методи Леся Курбаса), а також лідерів сучасного світового театру – П. Брука, Є.Гротовського, Є.Барби.

Козак Б.М. веде активну науково-дослідницьку роботу. Йому належить ідея видання, упорядкування та коментування низки наукових видань, серед яких Лесь Курбас «Театральні закони та акценти», Гр. Лужницький «Український театр. Наукові праці. Статті. Рецензії», Всеволод Мейєрхольд «Мистецтво театру», Є. Гротовський «Театр. Ритуал. Перформер», Е.Барба «Паперове каное», П.Брук «Жодних секретів», Патріс Паві «Словник театру», Дж. Стайн «Сучасна драматургія в теоріях та театральній практиці» у трьох томах. У 2010 році науковий доробок Б.Козака видано окремою книжкою «Театральні відлуння: статті, передмови, штрихи до портретів, матеріали, рецензії, інтерв’ю ». Б.Козак протягом багатьох років є незмінним членом редколегії журналу “Український театр”. Він  є автор численних публікацій з історії українського театру, технології сучасної акторської методики. Б.Козак є автором ідеї видання, головним редактором театрознавчого журналу «Просценіум» та «Вісника Львівського університету. Серія Мистецтвознавство».

Учасник міжнародних наукових конференцій та мистецьких фестивалів.

Має державні нагороди України, дата нагородження. Орден «Знак пошани» (1986 р.), Орден «За заслуги» ІІІ ступеня (2000 р.), Орден «За заслуги» ІІ ступеня (2006 р.), Орден «За заслуги» І ступеня (2010 р.),  Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2010 р.), Орден “Ярослава Мудрого” ІІІ ступеня (2016 р.).

Нагороди

Орден «Знак пошани» (1986 р.).

Кавалер трьох орденів «За заслуги»:(2000, 2006, 2010).

Кавалер двох орденів Ярослава Мудрого: (2015, 2020).

Відзнака «Золотий герб міста Львова» (2010).

Відзнака з врученням нагрудного знака Львівської обласної ради (2010).

Золота медаль Національної академії мистецтв України (2010).

Ювілейна медаль «20 років Незалежності» (2011, Державна)

Ювілейна медаль «За вірність заповідям Кобзаря» (Український фонд

культури, 2014)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!