Методика викладання сценічного мистецтва

Тип: Нормативний

Кафедра: театрознавства та акторської майстерності

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Козак Б. М.КМА-1м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016КМА-1мпрофесор Козак Б. М.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб студенти засвоїли:

1) теоретичні і практичні основи майстерності актора психологічного театру;

2) різнимі сценічні жанри (драма, комедія, водевіль і т.п.);

3) методи підготовки акторської фактури (тіла, голосу, пластики) та стилі виконання (психологічна гра за К. Станіславським, гротеск за В. Майерхольдом, елементи акторського перетворення за Л. Курбасом).

Підготовчим базисом професії є оволодіння  системою тренінгів (Є. Ґротовский, П. Брук, Е. Барба).

Мета  курсу – дати студентам можливість опанувати базові фахові знання в галузях теоретичного та практичного сценічного мистецтва, необхідні для професійної діяльності актора театру і кіно.

Завдання курсу – навчити студентів володіти сучасними професійними науковими методологічними інструментами, основами акторської майстерності, дійового аналізу п’єси і ролі, творення характерів та сценічних образів.

Після завершення курсу студенти будуть підготовлені до професійної діяльності в театрі та кіно, а також до педагогічної роботи викладання  майстерності актора та тренінги

Рекомендована література

Основна література:

  1. Б. Мерлин. Актерское мастерство. Теория и практика / Пер. с англ. – Х.: изд-во «Гуманитарный центр» / А. А. Чепалов, 2017. – 256 с.
  2. Всеволод Майерхольд. Мистецтво театру / Переклад і впорядкування професора Богдана Козака. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка.
  3. Життя і творчість Леся Курбаса / Іупоряд., наук. ред. Богдан Козак. – Львів; Київ; Харків : Літопис, 2012. – 656 с.
  4. Козачковський Д. Нотатки на сторінках ролей, п’єс і клаптиках паперу. Підручна кника для акторів та режисерів / Упоряд. Козак Б. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім Івана Франка, 2017. – 96 с.
  5. Констянтин Станіславський. Робота актора над собою / Факсимільне видання. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 671 с.
  6. Курбас Л. Березіль: Із творчої спадщини // Упоряд. і прим. М. Лабінского; Передм. Ю. Бобошка. – К.: Дніпро, 1988. – 518 с.
  7. Лесь Курбас. Спогади учасників / Упоряд. М. Лабінський; за редакцією народного артиста СРСР В.С. Василька. – К.: Мистецтво, 1969.
  8. Л. Ковальчук. Основи педагогічної майстерності: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 608 с.
  9. Немеровський А. Б. Пластическая выразительность актера: Учеб. пособие. – М.: Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 2013. – 256 с.
  10. Э. Сарабьян. Большая книга актерского мастерства. Уникальное собрание тренингов по методикам величайших режисеров. Станиславский, Майерхольд, Чехов, Товстоногов / Эльвира Сарабьян, Вера Полищук. – М: Издательтво АСТ, 2019. – 800 с.

Матеріали

Силабус курсу “Методика викладання сценічного мистецтва”

Силабус:

Завантажити силабус