Проєктний менеджмент у театрі

Тип: Нормативний

Кафедра: театрознавства та акторської майстерності

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Гарбузюк  М. В.КМТ-1м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916КМТ-1мШвидко В. М.

Опис курсу

Курс розроблено для опанування студентами знань та навиків у сфері організації, планування та управління театральною справою.  Теоретична складова курсу передбачає знайомство із базовими юридичними документами у галузі театральної справи, які регулюють діяльність у сфері театральної культури, та низкою нових підходів у сучасному менеджменті культури, театру зокрема. Практична складова передбачає також опанування базових навиків у сфері проектної діяльності, з досвідом розробки, подальшої реалізації, керівництва проектів у театральній сфері.

Мета та цілі курсу:

Познайомити студентів та студенток з основами структури функціонування театру як інституції, даючи тим самим можливість охопити весь спектр діяльності та діячів театру як установи.

 • вивчити базовий сценарій розробки та реалізації проекту
 • апробувати низку інструментів для ефективної реалізації культурного проекту
 • зрозуміти різницю між проектним та інституційним менеджментом та розуміти методи його застосування.

Після завершення цього курсу студент буде :

 • розуміти юридичну базу функціонування театру яв інституції
 • знати види, форми і формати проектів у культурі
 • розуміти базовий сценарій реалізації проекту
 • застосовувати методи та засоби аналізу та прогнозування ризиків проекту
 • володіти базовим тезаурусом проектного менеджменту
 • вміти створювати концепцію проекту

вміти:

 • концептуалізувати свою ідею
 • сформувати проектну заявку на грант

Рекомендована література

Основна література:

Актуальні проблеми організації театральної справи. Київ, 1994.

Безгін І. Глядач і театр: соціодинаміка взаємовідносин [Текст] : соціол. дослідж. за наук. темою “Шляхи удосконалення організаційно-творчої діяльності київських театрів і формування глядацької аудиторії” / І. Д. Безгін [и др.]. Київ: Компас, 2006.

Безгін І. Театр і глядач в сучасній соціокультурній реальності [Текст] / І. Д. Безгін [и др.]. – К. : Київський держ. ін-т театрального мистецтва ім. І.К.Карпенка-Карого, 2002 . Ч. 1 : Соціально-художні виміри українського театру: ретроспектива, стан, тенденції. – [Б. м.] : [б.в.], 2002.

Безгін О. І. Система управління театральною справою : навч. пос. Київ, 2003.

Безгін І. Мистецтво і ринок. Київ, 2005.

Безгін О.І. (керівник), Бернадська Г.Є., Берунова Л.О., Кочарян І.С., Успенська О.Ю. Матеріальна підтримка культурних проектів: світовий досвід та можливості застосування в Україні. Київ, 2010.

Кучин В. С. Впровадження принципів маркетингової діяльності в роботі організацій театрального мистецтва // Зовнішня торгівля: право, економіка, фінанси. 2012. № 3. С. 164-169.

Кольбер Ф. Маркетинг культури і мистецтва / пер. з агл. Львів, 2004.

Ленглі С. Театральний менеджмент і продюсерство. Американський досвід / С. Ленглі / переклад з англ. за ред. І. Д. Безгіна. — К. : Компас, 2000.

Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее (The Rise of The Creative Class and How It’s Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life). Классика-XXI, 2005.

Флорида Р. Homo creativus. Як новий клас завойовує світ. Київ: «Наш формат», 2018.

Вуд Д., Когон К., Блейкмор С. Керування проектами для неофіційних менеджерів /пер з англ. Марина Євсеєнко, Ольга Кожушко. Видавнцтво Фабула. 2019.

Тіль П.Від нуля до одиниці! Нотатки / пер. Роман Обухів. Київ: Наш Формат, 2015.

Гагоорт Г. Менеджмент мистецтва. Підприємницький стиль / пер. з англ. Богдан Шумилович. Львів: Літопис, 2008.

Джефф Сазерленд. SCRUM/ пер. Ярослав Лебеденко. Харків, КСД, 2019

Додаткова література:

Клименюк М.М., Безус А.М. Доказовий менеджмент: введення в теорію : монографія. Київ: АМУ, 2015.

Інтернет-джерела.

http://intkonf.org/marinka-n-o-funktsionuvannya-teatriv-ukrayini-v-umovah-rinkovoyi-ekonomiki/

https://teatrarium.com/nova-systema-teatralna-galuz-maskamrad/

Маркетинг в сфере театрального искусства [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://theatre-teorema.ucoz.com/publ/stati_o_teatre_i_teatralnoj_zhizni/marketing_v_sfereteatralnogo_ iskusstva/3-1-0-6

https://nstdu.com.ua/publication/zimova-shkola-teatralnogo-menedzhmentu/

https://nstdu.com.ua/union/

Силабус:

Завантажити силабус