Основи журналістики

Тип: На вибір студента

Кафедра: театрознавства та акторської майстерності

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616Максименко С. М.КМТ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616КМТ-31Максименко С. М.

Опис курсу

Завдання курсу: ознайомити з специфікою роботи  у  різних жанрах та платформах  сучасних ЗМІ;  забезпечити студентів-театрознавців теоретичними та практичними знаннями, необхідними для ефективної практичної діяльності в інформаційних жанрах; з’ясувати особливості роботи сучасного тележурналіста; сформувати (або вдосконалити) стиль журналістського викладу культурологічного матеріалу; навчити організації редакційної діяльності; знати загальну теорію жанрів;  принципи організації роботи друкованих, аудіовізуальних та он-лайн медіа;  практичні засадах роботи в окремих інформаційних жанрах, принципах редагування матеріалів.

Мати компетентності:  розрізняти різні журналістські жанри;  орієнтуватися в методах збору інформації;  професійно аналізувати зібраний інформаційний матеріал; організовувати зібрану інформацію в цілісний текст; легко орієнтуватися в  культурно мистецьких процесах міста, краю, держави;  брати участь в роботі редакції.

Рекомендована література

 1. Росляк Р. До витоків Інституту екранних мистецтв / Науковий вісник. Київський Національний університет театру, кіно і телебаченння імені І.К.Карпенка-Карого. Випуск перший. — К., 2007. — С.118.
 1. Журналістський фах: газетно-журнальне       виробництво:      навчальний посібник / Т. О. Приступенко, Р. В. Радчик, М. К. Василенко та ін.; за ред. В. В. Різуна. ― 2-ге вид., перероб. і допов. ― К. : Видавничополіграфічний центр «Київський університет», 2012. ― 352 с.
 2. Как новые медиа изменили журналистику. 2012—2016 / А. Амзин, А. Галустян, В. Гатов, М. Кастельс, Д. Кульчицкая, Н. Лосева, М. Паркс, С. Паранько, О. Силантьева, Б. ван дер Хаак; под науч. ред. С. Балмаевой и М.  Лукиной. — Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2016. — 304 с 4.
 1. Каппон Рене Дж. Настанови журналістам Ассошіейтед Пресс: Професійний порадник / Рене Каппон / Пер. з анг. А. Іщенка. — К. : Вид. дім «КиєвоМогилянська академія». ― 2005. ― 125 с.
 2. Недопитанський М. І., Карась М. А., Ільченко В. І. Уроки з журналістської практики. Практичний посібник. — К.: Україна молода, 2010. — 120 с.
 3. Онлайн-курс «Новинна грамотність» [Електронний ресурс]/ Детектор медіа – Режим доступу: http://video.detector.media/specialprojects/novynnagramotnisti22
 4. Потятиник Борис.        Інтернет-журналістика :        навч. посіб.          / Борис Володимирович Потятиник. – Львів : ПАІС, 2010. – 244 с.
 5. Ремовська Олена Говорить Радіо Свобода. Історія української редакції / Олена Ремовська. — К., 2014. — 163 с.
 1. Сучасна агенційна журналістика: Довідник для студентів Інституту, факультетів, відділень та кафедр журналістики / Упор. В. Я. Миронченко. – К.: Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, 2010. – 148 с.
 1. Яковець А. В. Телевізійна журналістика. Теорія і практика: підручник / Анатолій Яковець — К.: ВД «Києво-Могилянська академія», 2010. – 264 с.
 2. Аньє Ів. Підручник з журналістики / Ів Аньє. — К., 2013. — 544 с.
 3. Морєнова М. Відображення катастроф  у екранному мистецтві / Науковий вісник. Київський Національний університет театру, кіно і телебаченння імені  І.К.Карпенка-Карого. Випуск  — К., 2013. — С.154-160.
 4. Наумова Л. «Фізичне тіло» телебачення / Науковий вісник. Київський Національний університет театру, кіно і телебаченння імені  І.К.КарпенкаКарого. Випуск  — К., 2011. — С.90-99.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму