Когут Галина Володимирівна

Посада: доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності

Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-99

Електронна пошта: halyna.kohut@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Наукові інтереси

Історія та теорія мистецтва і візуальної культури, історія художнього текстилю, історія орнаменту, життя і творчість жінок-художниць

Курси

Публікації

 1. Когут Г. Українське килимарство в дослідженнях другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст.: методи, дискусії, атрибуції / Г. Когут // Вісник Львівської академії мистецтв. — Вип. 11. — Львів: ЛАМ, 2000. — С. 148-160.
 2. Когут Г. Професійні майстерні на “килимовій мапі” України XVII–XVIII ст.: факти, міфи, гіпотези / Г. Когут // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія мистецтвознавство. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002. — Вип. 2. — С. 71-81. https://cutt.ly/cjBWKKZ
 3. Когут Г. Композиції килимового типу в українському мистецтві доби Середньовіччя. / Г. Когут // Народознавчі зошити. — 2003. — № 1. — С. 861-864.
 4. Когут Г. “Золоті” та “чорні” килими України: до проблеми кольору тла в українському килимарстві XVIII ст. / Г. Когут // Мистецтвознавство України. — Київ: СПД В.К.Кравчук, 2003. — Вип. 3. — С. 348-353.
 5. Когут Г. Килим з гербом гетьмана Павла Полуботка / Г. Когут // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — Харків: ХДАДМ, 2003. — № 1. — С. 56-63.
 6. Когут Г.В. Килим у житті шляхти України XVII-XVIII ст. / Г. Когут // Мистецтвознавство’03. — Львів: СКІМ, 2003. ― С. 119-129.
 7. Когут Г.В. Килими невідомої полтавської мануфактури 2 пол. XVIII ст. / Г. Когут // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. — Вип.3. — Львів, 2003. ― С. 172-180.
 8. Кафедра театрознавства та акторської майстерності. До 5-ліття заснування /Автор тексту та упорядник Когут Г. ― Львів, 2004. ― 40 с.
 9. Когут Г. Килим з мотивом “рогу достатку” та гербами Косаковських-Потоцьких з Państwowych Zbiorów Sztuki Zamku Królewskiego na Wawelu у Кракові (PZSz ZKW no. 1726) / Г. Когут // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. — Вип.5. — Львів, 2005. ― С. 142-156. https://cutt.ly/RjBRPLw
 10. Когут Г. Український килим 1760 р. зі збірки Museum Narodowego w Krakowie (MNK no. ХІХ-Т-5037) / Г. Когут // Записки наукового товариства імені Шевченка. Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. ― Львів, 2004. — Т.  СС XLIII. Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. ― С. 370-381. https://cutt.ly/zjBOHw7
 11. Когут Г. Рецензія Івана Франка на статтю віденського мистецтвознавця Алоїза Ріґля про українське килимарство. / Г. Когут // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. — Вип.6. — Львів, 2006. ― С. 201-219. https://cutt.ly/5jBPy9M
 12. Когут Г. Алоїз Ріґль та дослідження українського килимарства / Г. Когут // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. — Вип.7. — Львів, 2007. – C. 125-131. https://cutt.ly/9jBEMpc
 13. Когут. Г. Килимарство // Історія декоративного мистецтва України. У 5 т. – Том.2. Мистецтво XVII–XVIII ст. / Г. Когут – К., 2007. – С.141-155. https://cutt.ly/NjBYam2
 14. Когут Г. Килимарська майстерня Владислава Федоровича у с.Вікно: історія, організація, продукція / Г. Когут // Українська культура: з нових досліджень. Збірник науковий статей на пошану Степана Петровича Павлюка з нагоди його 60-ліття. – Львів, 2007. – С.591-598.
 15. Когут Г. Килим 1782 р. зі збірки Музею українського народного декоративного мистецтва у Києві / Г. Когут // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. — Вип.8. — Львів, 2008. – C. 113-126. https://cutt.ly/ijBEDWk
 16. Кафедра театрознавства та акторської майстерності. До 10-ліття заснування (1999-2009) / Автор тексту та упорядник Когут Г. – Львів, 2009. – 60 с.
 17. Збірник тестових завдань з дисциплін напрямку 6.020101 «Культурологія» / Білінська Л.С., Когут Г.В., Рибчинська З.Б. –Львів: «Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана», 2012. – 50 с.
 18. Когут Г. Полтавські «арабескові» килими другої половини XVIII – початку XIX ст. / Г.Когут // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2013. – Випуск 12. – С.375 – 392. https://cutt.ly/VjBRzzA
 19. Когут Г., Гелитович М., Купчинська Л. Тести з історії мистецтва. / Г. Когут, М. Гелитович, Л. Купчинська. – Львів, 2013. – 57 с. [Електронний ресурс: http://www.academia.edu/3552357_]
 20. Когут Г. Полтавський килим XVIII ст. зі збірки Національного музею у Львові (НМТ- 965) та його аналогії в музеях Кракова, Львова та Полтави // Збереження та дослідження історико-культурної спадщини в музейних зібраннях: історичні, мистецтвознавчі та музеологічні аспекти діяльності. Національний музей у Львові. Міжнародна наукова конференція. 25-27 вересня 2013 р. – Львів, 2013.– С.269–272. https://cutt.ly/AjBTWwG
 21. Когут Г. Чому Іван Франко критикував Алоїза Рігля? Килимарство, постколоніальна теорія та національний дискурс / Галина Когут // Іван Франко: мистецтвознавчі рецепції. Збірник статей. – Львів, ВЦ ЛНУ ім. І. Франка – 2016. – С. 64-70. https://cutt.ly/xjBUC9k
 22. Когут Г. Килими на портретах митрополита Дмитрія Туптала (1651-1709): реконструкція та атрибуція орнаментів // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство.– 2015. – Випуск 16. – С. 227–233. https://cutt.ly/ZjBOsIo

Біографія

доцент, кандидат мистецтвознавства

член CAA, ICOM

Когут Галина Володимирівна (19.VIII. 1975, м. Львів) – мистецтвознавиця, кандидатка мистецтвознавства (Українські „панські” килими XVII – XVIII ст. Історія та стилістика, 2003), доцентка (2005).

Закінчила факультет декоративного та прикладного мистецтва Львівської академії мистецтв (1999), аспірантуру при Львівській академії мистецтв (2001). З 2001 – асистентка, з 2003 – доцентка кафедри театрознавства та акторської майстерності факультету культури і мистецтв Львівського університету.

Учасниця міжнародної програми CAA-Getty (2019), здобувачка гранту з фундації Самюеля Креса (2020), стипендіатка Австрійського Бюро кооперації (2009), Канадського інституту українських студій Альбертського університету (2002) та фонду королеви Ядвіги Ягелонського університету в Кракові (2003).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!